Met het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) zet de Vlaamse overheid in op een éénduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. De objecttypenbibliotheek (OTL) specificeert een implementatiemodel voor de data-uitwisseling gedurende de volledige levenscyclus van onderdelen en installaties die in brede zin verband houden met wegen en verkeer zoals gespecificeerd in de verschillende Standaardbestekken 250, 260 en 270. Ontdek hier de beschikbare vocabularia en implementatiemodellen, alsook codelijsten.

De vocabularia op deze pagina zijn de basis voor open semantische informatiestandaarden, ze bieden een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten met een focus op gegevensuitwisseling en zijn tot stand gekomen in de werkgroep OSLO² van Informatie Vlaanderen.


Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling voor applicaties die een bepaalde use case vervullen. Het laat toe om naast een gedeelde semantiek ook bijkomende restricties op te leggen, zoals het vastleggen van kardinaliteiten of het gebruik van bepaalde codelijsten. Een implementatiemodel dient als documentatie voor analisten, ontwikkelaars en dataleveranciers.


Het implementatiemodel (OTL) wegenenverkeer bouwt voort op een reeks bestaanden standaarden waaronder:


Op basis van bovenstaande standaarden is er één master-implementatiemodel ontwikkeld waarmee alle data rond weg(aanhorigheden) als één datastroom uitgewisseld kan worden. Met de OTL kan tijdens alle levensfases van een object data uniform uitgewisseld worden. Te beginnen bij het voorontwerp en zo verder tijdens ontwerp, uitvoering en uiteindelijk beheer en onderhoud.
Dit implementatiemodel maakt het mogelijk om een digitale tweeling op te bouwen die voldoende gedetailleerd overeenkomt met de toestand buiten op het terrein. De klassieke as-builtplannen na uitvoering zijn hier uiteraard ook een deel van.


Vanuit het implementatiemodel wordt een OSLO standaard ontwikkeld die een maximaal hergebruik van gedefinieerde objecten zal toelaten.

De overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD OTL


De informatie in de vocabularia en implementatiemodellen is georganiseerd volgens het Resource Description Framework (RDF), wat ze geschikt maakt voor gebruik in Linked Data toepassingen.
Niet alle concepten die in de implementatiemodellen beschreven worden zijn vandaag ondersteund door de RDF specificaties, details hierover vindt u in volgende disclaimer.


Daarnaast is het integrale implementatiemodel OTL in een machine-leesbare versie digitaal beschikbaar in volgende formaten:


Aan de hand van deze tool kan je van de SQLite je eigen subset aanmaken.

Contacteer ons voor alle mogelijke vragen, opmerkingen of feedback.


Implementatiemodellen

Het volledige master-implementatiemodel wordt opgesplitst in een aantal thematische deel-implementatiemodellen. Deze deel-modellen zijn een overzichtelijke manier om een bepaald deeldomein uit de master weer te geven. Ze behoren echter steeds tot het grotere geheel omdat er immers steeds raakvlakken zijn met andere deeldomeinen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende deel-implementatiemodellen.
Meer informatie lees je op een bevattelijke manier in deze presentatie.

Onze handleiding legt in verschillende stappen uit hoe je aan de slag kan gaan met de OSLO² vocabularia en applicatieprofielen.