Gegevens
label
Grondbijmenging hoeveelheidscode
definition
De mogelijke waarden voor de hoeveelheid bijmenging (X staat voor de lithologie van de bijmenging).
has top concepts
status
In gebruik
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/codelist