Gegevens
label
VerkeerstekenWettelijkeStatus
definition
Keuzelijst met waarden die de wettelijke status van een verkeersteken aangeven.
has top concepts
status
In gebruik
dataset
https://data.vlaanderen.be/id/dataset/codelist