Complexe datatypes

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Complexe datatypes. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

In dit implementatiemodel worden de verschillende complexe datatypes opgelijst.
Een complex datatype is een datatype dat een aantal attributen groepeert tot een logisch geheel.
Een voorbeeld is de benoeming van voorkomende plantensoorten op een berm. De plantensoort wordt aangeduid door een Nederlands naam, een wetenschappelijke naam en een code.
Deze drie attributen horen steeds samen, indien er meerdere soorten voorkomen op een berm geeft dit een tabel met de nodige gegevens.
Zonder gebruik te maken van een complex datatype zou de samenhang tussen de 3 attributen verloren gaan.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Datatypes

Aandachtspunt

Beschrijving
Iets waar speciaal op gelet moet worden, meestal in het kader van de veiligheid.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: omschrijving, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
omschrijving String 1 Een toelichting die beschrijft waar precies op gelet moet worden.
type KlAandachtspunttype 1 Mogelijke types van het aandachtspunt.

Adres

Beschrijving
De aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bus NonNegativeInteger 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente KlAlgGemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is.
huisnummer NonNegativeInteger 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie KlAlgProvincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is.
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxh

Beschrijving
De afmeting van de breedte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte in meter.
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte in meter.

Afmeting bxl

Beschrijving
De afmeting van de breedte en de lengte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte in meter.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte in meter.

Afmeting bxlxh

Beschrijving
De afmeting van de breedte, de lengte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte in meter.
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte in meter.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte in meter.

Afmeting diameter

Beschrijving
De afmeting van een diameter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter KwantWrdInMillimeter 1 De diameter in millimeter.

Afmeting zijde

Beschrijving
De afmeting van een zijde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: zijde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
zijde KwantWrdInMillimeter 1 De afmeting van een zijde in millimeter.

Amsterdammer

Beschrijving
Complex datatype voor antiparkeerpaal Amsterdammer.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlAntiparkeerpaalMateriaal 1 Het materiaal van de Amsterdammer.

AWV-identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.
toegekend op DateTime 1 De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type KlAlgMimeType 1 Het MIME type van het document.
omschrijving DteTekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri AnyURI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betuining van beton

Beschrijving
Complex datatype voor een betonnen plankenbetuining of damwandbetuing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tekst KlPaalOfbetuiningMateriaal 1 Het materiaal voor de betonnen paal of plankenbetuining.

Betuining van gerecycleerd materiaal

Beschrijving
Complex datatype voor een gerecycleerde plankenbetuining of damwandbetuining.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tekst KlPaalOfbetuiningMateriaal 1 Het materiaal voor de gerecycleerde paal of plankenbetuining.

Betuining van hout

Beschrijving
Complex datatype voor een houten plankenbetuining of damwandbetuining.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: duurzaamheidsklasse, tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
duurzaamheidsklasse KlPaalDuurzaamheidsklasse 1 De aanduiding dat de duurzaamheid weergeeft van een houten plankenbetuining.
tekst KlPaalOfbetuiningMateriaal 1 Het materiaal voor de houten paal of plankenbetuining.

Brandwerendeconstructie voegdekkers

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmetingen Afmeting bxlxh 1 De breedte,lengte,hoogte in meter voor voegdekkers
type KlBrandwerendeconstructieVoegdekkerstype 1 De mogelijke voegdekkerstypes.

Coördinaat Lambert72

Beschrijving
Complex datatype, beschrijft een locatie volgens het Lambert72 coördinatenstelsel.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: x-coördinaat, y-coördinaat, z-coördinaat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
x-coördinaat KwantWrdInMeter 1 X-coordinaat in decimaal getal.
y-coördinaat KwantWrdInMeter 1 Y-coordinaat in decimaal getal.
z-coördinaat KwantWrdInMeterTAW 1 Z-coordinaat tov. het TAW-peil in decimaal getal.

Diamantkoppaal

Beschrijving
Complex datatype voor een diamantkoppaal.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlAntiparkeerpaalMateriaal 1 Het materiaal van de diamantkoppaal.

Geluidstest rapport

Beschrijving
Een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidsabsorptie reflectie, gemeten waarde, locatie in situlabo, luchtgeluidsisolatie, norm, testrapport, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidsabsorptie reflectie Integer 1 De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.
gemeten waarde Integer 1 De sterkte van het geluid in dB.
locatie in situlabo KlGCMeetMethode 1 Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo).
luchtgeluidsisolatie Integer 1 De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.
norm KlLEGCNorm 1 De proef volgens de beschreven standaard.
testrapport Bestandsbijlage 1..* Documentbijlage met de resultaten van de test Bestanden van het type xlsx of pdf.
type KlLEGCTestType 1 Het type van de test.

Grondafdekking

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van de afdekking van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: herkomst, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
herkomst KlGrondbestemming 1 Bepaalt de origine van de grond.
soort grondwerk KlGrondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.

Grondafgraving en gronduitgraving

Beschrijving
Complex datatype voor de afgraving of uitgraving van grond.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grondbestemming, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grondbestemming KlGrondbestemming 1 Bepaalt de bestemming van de grond.
soort grondwerk KlGrondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.

Grondbijmenging

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van de bijmenging van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijmengingshoofdnaamcode, hoeveelheidscode, is grondmenging plaatselijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijmengingshoofdnaamcode KlGrondHoofdnaamCode 1 Lithologisch nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)
hoeveelheidscode KlGrondBijmengingHoeveelheidCode 1 Aanduiding (als code) van de hoeveelheid bijmenging. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdBijmengingHoeveelheidEnumType)
is grondmenging plaatselijk Boolean 1 Grondbijmenging plaatselijk of niet-plaatselijk

Grondophoging

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van ophoging van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grondtoevoegsel, herkomst, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grondtoevoegsel KlGrondtoevoegsel 1 Aanduiding of er evenuteel een toevoeging aan de grond is gebeurd.
herkomst KlGrondbestemming 1 Bepaalt de origine van de grond.
soort grondwerk KlGrondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.

Grondsoort

Beschrijving
Complex datatype om het soort grond te bepalen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijmenging, hoofdnaamcode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijmenging Grondbijmenging 1..3 Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)
hoofdnaamcode KlGrondHoofdnaamCode 1 Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)

Houtige aanleg

Beschrijving
De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft bescherming wildvraat, heeft boomplaat, heeft haagsteun, heeft wortelgeleiding-wortelwering, plantafstand, plantdichtheid, plantmaat, plantverband, wortel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft bescherming wildvraat Boolean 1 Geeft aan of er al dan niet bescherming tegen wildvraat is rond de stam van de plant.
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft haagsteun Boolean 1 Duidt op de aanezigheid van een constructie van palen en bedrading die haagbeplanting ondersteunt.
heeft wortelgeleiding-wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.
plantafstand NonNegativeInteger 1 Aantal planten per lopende meter.
plantdichtheid NonNegativeInteger 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat KlHoutigePlantmaat 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde.
plantverband KlVegetatiePlantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt.
wortel KlVegetatieWortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant.

Natuurlijk persoon

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk persoon.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, adres, emailadres, fax, heeft email voorkeur, heeft fax voorkeur, telefoonnnummer, voornaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
achternaam String 1 De achternaam.
adres Adres 1..* Het adres.
emailadres String 1..* Het emailadres.
fax String 1..* De faxnummer
heeft email voorkeur Boolean 1 Aanduiding of een persoon de voorkeur heeft om via email gecontacteerd te worden.
heeft fax voorkeur Boolean 1 Aanduiding of een persoon een voorkeur heeft om via fax gegevens te ontvangen.
telefoonnnummer String 1..* Het telefoonnummer.
voornaam String 1 De voornaam.

Norm van het lijnvormig element

Beschrijving
Complex datatype voor de norm van het lijnvormig element.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, norm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijkomende parameter KlLEKantopsluitingBijkomendeParameter 1 Het gedetailleerder typeren van de kantopsluiting.
norm String 1 De opgelegde en beschreven standaard van de kantopsluiting .

Openingsurenspecificatie

Beschrijving
Specifieert openingsuren volgens https://schema.org/OpeningHoursSpecification
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: openingstijd, sluitingstijd, weekdag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
openingstijd Time 1 Het tijdsstip waarop de opening plaatsvindt.
sluitingstijd Time 1 Het tijdsstip waarop de sluiting plaatsvindt.
weekdag KlAlgWeekdagen 1..* Een dag uit de week incl. weekenddagen.

Overlangsemarkering doorlopend

Beschrijving
Complex datatype voor een doorlopende overlangse markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlopend String 1 Een niet-onderbroken overlangse markering.

Overlangsemarkering onderbroken

Beschrijving
Complex datatype voor een onderbroken overlangse markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: onderbroken, streep lengte, tussenruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
onderbroken String 1 Een niet-doorlopende overlangse markering.
streep lengte KwantWrdInMeter 1 De streep lengte van een overlangse onderbroken markering.
tussenruimte KwantWrdInMeter 1 De niet gemarkeerde afstand tussen 2 markeringen in meter van een overlangse onderbroken markering.

Overzicht schermhoogte

Beschrijving
Complex datatype voor het overzicht met betrekking tot de schermhoogte.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal lopende meter, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal lopende meter KwantWrdInMeter 1 Het aantal lopende meter van het (geluids)scherm.
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte van het scherm in meter.

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex data type dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche AnyURI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Profileerlaag

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, laagtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gewicht KwantWrdInTon 1 Het gewicht van de profileerlaag in ton.
laagtype KlBVLaagtype 1 Het type van de bitumineuze verharding.

Rechtspersoon

Beschrijving
Complex datatype voor een rechtspersoon.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afdeling, organisatie, telefoonnnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adres 1 Het adres.
afdeling String 1 De afdeling waartoe een rechtspersoon behoort.
organisatie String 1 De naam van de organisatie of rechtspersoon.
telefoonnnummer String 1 Het telefoonnummer.

Sierbeplanting aanleg

Beschrijving
De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van sierbeplanting beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: containermaat, plantdichtheid, plantmaat, plantverband.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
containermaat KlSierbeplContainer 1 De grootte van de pot of container waarin de plant wordt geleverd. De P staat voor pot, de C voor container. Het getal geeft de grootte weer in centimeter.
plantdichtheid NonNegativeInteger 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat KlSierbeplPlantmaat 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde.
plantverband KlVegetatiePlantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt.

Software poortconfiguratie

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: poortnummer, richting, service.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
poortnummer Integer 1 Het nummer dat werd toegekend aan de (netwerk)poort.
richting KlPoortconfiguratieRichting 1 De richting als keuzelijst.
service String 1 De service.

Supplementen CBV

Beschrijving
Complex datatype voor de supplementen van de CBV.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur KlKleurSuppCBV 1 De kleur van de supplementen toegevoegd aan de verharding.
type KlTypeSuppCBV 1 Het type van de supplementen toegevoegd aan de verharding.

Tijdsduur

Beschrijving
Complex datatype voor de instelling van een tijdsbepaling.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: minuten, seconden, uren.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
minuten KwantWrdInMinuut 1 Het aantal minuten.
seconden KwantWrdInSeconde 1 Het aantal seconden.
uren KwantWrdInUur 1 Het aantal uren.

Trottoirband vorm

Beschrijving
Complex datatype voor de vorm van een trotoirband.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInCentimeter 1 De breedte van de trottoirband.
dikte KwantWrdInCentimeter 1 De dikte van de trottoirband.
vorm KlLETrottoirbandVorm 1 De vorm van de trottoirband.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code String 1 De GBIF key, een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element.
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

Voorzetconstructie bevestigingsmateriaal

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter KlVoorzetconstructieBevestigingsmateriaalDiameter 1 De diameter van de voorzetconstructie.
materiaal KlVoorzetconstructieBevestigingsmateriaal 1 Het materiaal gebruikt bij de bevestiging van de voorzetconstructie.

Voorzetconstructie profiel

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, positie, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlVoorzetconstructieMateriaal 1 Het materiaal van de voorzetconstructie.
positie KlVoorzetconstructieProfielpositie 1 De positie van de voorzetconstructie.
vorm KlVoorzetconstructieProfielvorm 1 De vorm van de voorzetconstructie.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/complexe-datatypes/ontwerpdocument/v28/context/complexe-datatypes.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/complexe-datatypes/ontwerpdocument/v28/context/complexe-datatypes-SHACL.ttl