Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Complexe datatypes. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

In dit implementatiemodel worden de verschillende complexe datatypes opgelijst.
Een complex datatype is een datatype dat een aantal attributen groepeert tot een logisch geheel.
Een voorbeeld is de benoeming van voorkomende plantensoorten op een berm. De plantensoort wordt aangeduid door een Nederlands naam, een wetenschappelijke naam en een code.
Deze drie attributen horen steeds samen, indien er meerdere soorten voorkomen op een berm geeft dit een tabel met de nodige gegevens.
Zonder gebruik te maken van een complex datatype zou de samenhang tussen de 3 attributen verloren gaan.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| aanleg boomvorm | Aardingsstelsel details. | Adres | Afmeting bxh in meter | Afmeting bxh in millimeter | Afmeting bxl in centimeter | Afmeting bxl in meter | Afmeting bxlxh in centimeter | Afmeting bxlxh in meter | Afmeting bxlxh in millimeter | Afmeting diameter in centimeter | Afmeting diameter in millimeter | Afmeting zijde in millimeter | Bereik in kg | Bescherming vraatschade | Bestandsbijlage | Betonspecificaties | Betonstraatsteenafwerking | Boolean | Camera beeldverwerkingsinstellingen | Compacte batterij | Constructiestaalspecificaties | Contactinfo | Datum | Decimaal getal | Externe referentie | Geheel getal | Geluidstest rapport | Houtige aanleg | Houtspecificaties | Identificator | Krimpvoeg | kwaliteitscertificaat | Kwantitatieve waarde in centimeter | Kwantitatieve waarde in kilogram | Kwantitatieve waarde in mAh | Kwantitatieve waarde in meter | Kwantitatieve waarde in millimeter | Kwantitatieve waarde in minuten | Kwantitatieve waarde in seconde | Kwantitatieve waarde in ton | Kwantitatieve waarde in uur | Kwantitatieve waarde in volt | Literal | Maaien | Markering opvatting | Materiaal karakteristiek | Natuurlijk getal | Natuurlijk persoon | Norm van het lijnvormig element | Openingsurenspecificatie | Productidentificatiecode | Profieltype | Profileerlaag | Rechtspersoon | Sierbeplanting aanleg | Software poortconfiguratie | String | Supplementen CBV | Tekstblok | Tijd | Tijdsduur | Trottoirband vorm | URI | Vegetatie soortnaam |

Entiteiten

Datatypes

aanleg boomvorm

Beschrijving
Complex datatype om alle eigenschappen van de aanleg van een opgaande boom onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bescherming vraatschade, boompaalconstructie, groeiplaatsverbetering, heeft boomplaat, heeft wortelgeleiding wortelwering, maaischade bescherming, plantmaat hoogte, plantmaat omtrek, verankering, verankeringstype, vorm aanlevering, vraatschade bescherming, wortel aanplant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bescherming vraatschade Bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
boompaalconstructie Aantal boompalen 1 Een constructie om de wortels van de aangeplante boom vast te zetten of te fixeren met oa. palen. Link
groeiplaatsverbetering Groeiplaatsverbetering 1 De techniek waarmee de groeiplaats wordt verbeterd met als doel de levensverwachting en de conditie van de vegetatie te verbeteren. Link
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft wortelgeleiding wortelwering Boolean 1 Aanduiding of de boom wortelwering heeft. Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen.
maaischade bescherming Bescherming maaischade 1 Bescherming van de stam tegen maaimachines. Link
plantmaat hoogte Plantmaat houtige vegetatie 1 De hoogte in meter gemeten van de stamvoet tot de top met een minimum en maximum waarde. Link
plantmaat omtrek Plantmaat omtrek 1 De stamomtrek in centimeter (gemeten op 1 m boven het maaiveld) met een minimum en maximum waarde. Link
verankering Boom verankering 1 Aanduiding of de boom onder- of bovengronds gefixeerd wordt. Link
verankeringstype Boom verankeringtype 1 Het materiaal van de fixering of verankering. Link
vorm aanlevering Vorm aanlevering houtige vegetatie 1 De wijze waarop het plantgoed wordt aangeleverd. Link
vraatschade bescherming Materiaal bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren. Link
wortel aanplant Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Aardingsstelsel details.

Beschrijving
Complex datatype dat het mogelijk maakt om het attest van de distributienetbeheerder toe te voegen in het geval van een globaal aardingsstelsel.
Gebruik
Het attest is enkel vereist voor globale aardingsstelsels. Voor gescheiden aardinsstelsel kanhet attribuut attestDNB leeg blijven.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: attest distributienetbeheerder, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
attest distributienetbeheerder Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met het attest volgens het aardingsstelsel voorzien door de distributienetbeheerder . Voor een globaal aardingsstelsel moet een attest voorzien worden zoniet moet er van uitgegaan worden dat het om een gescheiden stelsel gaat
type Aardingsinstallatie aardingsstelsel 1 Geeft het type aan van het aardingsstelsel volgens een keuzelijst. Link

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxh in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter.

Afmeting bxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.

Afmeting bxl in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte in centimeter.

Afmeting bxl in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

Afmeting bxlxh in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte in centimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte in centimeter.

Afmeting bxlxh in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte, de lengte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

Afmeting bxlxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De lengte in millimeter.

Afmeting diameter in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De diameter in centimeter.

Afmeting diameter in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter in millimeter.

Afmeting zijde in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een zijde in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: zijde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
zijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van een zijde in millimeter.

Bereik in kg

Beschrijving
Complex datatype om een bereik uit te drukken met een minimium en maximum in kilogram.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: maximum, minimum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
maximum Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Bovengrens van het bereik uitgedrukt in kilogram.
minimum Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Ondergrens van het bereik uitgedrukt in kilogram.

Bescherming vraatschade

Beschrijving
Complex datatype voor bescherming van de stam tegen knaagdieren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, tegen maaischade.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Materiaal bescherming vraatschade 1 De middelen als bescherming tegen vraatschade. Link
tegen maaischade Boolean 1 Aanduiding of er bescherming tegen maaischade aanwezig is.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betonspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van beton te bundelen. Deze omvat onder andere de verschillende betonklassen,hoe het beton gebruikt wordt,eigenschappen van het cement,een technische fiche van het beton,...
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betondekking, betonmilieuklassen, betonomgevingsklassen, betonsterkteklasse, gebruiksdomein, grootste korrelafmeting (Dmax), is cement met beperkt alkaligehalte, is cement met hoge aanvangssterkte, is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten, is cement met lage hydratatiewarmte, is colloïdaalbeton, technische fiche, technische fiche specificaties beton, toeslagmiddelen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betondekking Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand in millimeter tussen de buitenkant van het beton (het oppervlak van het beton) tot het dichtstbijzijnde wapeningsstaal.
betonmilieuklassen Betonmilieuklasse 1..* Milieuklassen (X-klassen) leggen rechtstreeks de link met bepaalde aantastingsmechanismen, waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere milieuklassen van toepassing zijn. Link
betonomgevingsklassen Betonomgevingsklasse 1..* De omgeving waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere omgevingsklassen van toepassing zijn. Link
betonsterkteklasse Betonsterkteklasse 1 De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton. Link
gebruiksdomein Gebruiksdomein 1 De gebruiksomstandigheden van het beton. Dit bepaalt tevens het maximum chloridegehalte. Link
grootste korrelafmeting (Dmax) Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De nominale grootste korrelafmeting (Dmax).
is cement met beperkt alkaligehalte Boolean 1 Aanduiding of het cement een beperkt alkaligehalte heeft (LA).
is cement met hoge aanvangssterkte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een snelle binding (bijvoorbeeld in de winter) (HES).
is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten Boolean 1 Geeft aan of het cement een hoge bestandheid heeft tegen sulfaten (SR).
is cement met lage hydratatiewarmte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een tragere sterkteontwikkeling (LH).
is colloïdaalbeton Boolean 1 Geeft aan of het beton zich niet ontmengt onder of in water.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,... Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0
technische fiche specificaties beton Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de specificaties van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,...
toeslagmiddelen Toeslagmiddel beton 1..* Materialen die aan het beton worden toegevoegd om vb.: een beter geheel te maken, holle ruimten te vullen waardoor de sterkte toeneemt, ruimten met minder massa te creëren,... Dit kunnen er meerdere zijn. Link

Betonstraatsteenafwerking

Beschrijving
Complex datatype voor de afwerking van de rand van een betonstraatsteenverharding.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lengte randafwerking, randafwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
lengte randafwerking Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de randafwerking.
randafwerking randafwerking 1 De wijze waarop de rand van de bestrating is afgewerkt. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Camera beeldverwerkingsinstellingen

Beschrijving
Complex datatype waarmee een type beeldverwerking van een camera en het relevant configuratiebestand, bijgehouden worden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: configuratiebestand beeldverwerking, type beeldverwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
configuratiebestand beeldverwerking Bestandsbijlage 1 Een bestand met de details van de configuratie voor het type beeldverwerking dat gekozen is in het type-attribuut van de instantie.
type beeldverwerking Camera beeldverwerkingstypes 1 Geeft aan welk type beeldverwerking als onlosmakelijk deel van de camera geconfigureerd is. Wanneer de camera de beeldverwerking niet zelf doet maar enkel beelden verstuurt voor verwerking in een externe eenheid, moet die externe eenheid als aparte asset aangemaakt worden indien het specifieke type bestaat in de OTL of moet een instantie van Software gebruikt worden wanneer geen specifieke externe verwerkingseenheid voorzien is. Link

Compacte batterij

Beschrijving
Complex datatype waarmee de informatie, zoals merk, modelnaam, spanning, enz..., van de compacte batterij wordt verzameld.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: capaciteit, ingebruikname, merk, modelnaam, spanning.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
capaciteit Kwantitatieve waarde in mAh 1 De hoeveelheid stroom die een batterij over een bepaalde tijd kan leveren in mAh.
ingebruikname Datum 1 De dag dat de batterij in bruik werd genomen.
merk Compacte batterij merk 1 Het merk van de compacte batterij. Link
modelnaam Compacte batterij modelnaam 1 De modelnaam van de compacte batterij. Link
spanning Kwantitatieve waarde in volt 1 De elektrische spanning van de batterij in Volt.

Constructiestaalspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van constructiestaal te bundelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: staalsoort, walsmethode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
staalsoort Constructiestaalsoort 1 Staalkwaliteit die wordt gebruikt volgens Europese normen. Link
walsmethode Walsmethode 1 Op welke manier het staal gewalst is. Link

Contactinfo

Beschrijving
Complex datatype voor de informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, beschikbaarheid, contactnaam, email, fax, opmerkingen, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 0..1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
beschikbaarheid Openingsurenspecificatie 0..* Periode waarin contact kan worden opgenomen.
contactnaam String 0..1 Naam van bv. de persoon die men kan contacteren.
email String 0..1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0..1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
opmerkingen String 0..1 Bijkomende informatie met betrekking tot het gebruik van de contactgegevens.
telefoon String 0..1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website String 0..1 Website waarnaar men kan surfen.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Externe referentie

Beschrijving
Complex datatype waarmee een referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ... kan toegevoegd worden aan object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: extern referentienummer, externe partij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
extern referentienummer String 1 Referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ...
externe partij String 1 De naam van de externe partij waarvoor de referentie geldt. Dit kan een organisatie zijn maar ook een softwaretoepassing zoals bv. ABBA of VLCC.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geluidstest rapport

Beschrijving
Complex datatype voor een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidsabsorptie reflectie, gemeten waarde, locatie in situlabo, luchtgeluidsisolatie, norm, testrapport, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
geluidsabsorptie reflectie Geheel getal 1 De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.
gemeten waarde Geheel getal 1 De sterkte van het geluid in dB.
locatie in situlabo Meet methode 1 Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo). Link
luchtgeluidsisolatie Geheel getal 1 De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.
norm Norm 1 De proef volgens de beschreven standaard. Link
testrapport Bestandsbijlage 1..* Documentbijlage met de resultaten van de test. Bestanden van het type xlsx of pdf.
type Test type 1 Het type van de test. Link

Houtige aanleg

Beschrijving
Complex datatype dat de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bescherming vraatschade, heeft boomplaat, heeft haagsteun, heeft wortelgeleiding-wortelwering, maaischade bescherming, plantafstand, plantdichtheid, plantmaat hoogte, plantmaat omtrek, plantverband, vorm aanlevering, vraatschade bescherming, wortel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bescherming vraatschade Bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft haagsteun Boolean 1 Duidt op de aanezigheid van een constructie van palen en bedrading die haagbeplanting ondersteunt.
heeft wortelgeleiding-wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.
maaischade bescherming Bescherming maaischade 1 Bescherming van de stam tegen maaimachines. Link
plantafstand Natuurlijk getal 1 Aantal planten per lopende meter.
plantdichtheid Natuurlijk getal 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat hoogte Plantmaat houtige vegetatie 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde. Link
plantmaat omtrek Plantmaat omtrek 1 De stamomtrek in centimeter (gemeten op 1 m boven het maaiveld) met een minimum en maximum waarde. Link
plantverband Vegetatie plantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt. Link
vorm aanlevering Vorm aanlevering houtige vegetatie 1 De wijze waarop het plantgoed wordt aangeleverd. Link
vraatschade bescherming Materiaal bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren. Link
wortel Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Houtspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van hout te bundelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: FSC-certificaat, houtduurzaamheidsklasse, houtkwaliteitsklasse, houtsterkteklasse, is resistent tegen mariene boorders.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
FSC-certificaat Bestandsbijlage 1 Een attest of een bewijs dat voor elke boom die gebruikt wordt er een andere in de plaats is geplant.
houtduurzaamheidsklasse Duurzaamheidsklasse van hout 1 De verwachte levensduur van het hout. De klasse geeft de resistentie aan van het kernhout tegen ongunstige omstandigheden. Link
houtkwaliteitsklasse Kwaliteitsklasse van hout 1 Kwaliteitsindeling van de houtsoort met betrekking op vervormingen, scheuren en kwasten. Link
houtsterkteklasse Sterkteklasse van hout 1 De maximale belasting van het hout. Deze klasse geeft aan hoe sterk en voor welke constructies de houtsoort geschikt is. Link
is resistent tegen mariene boorders Boolean 1 Geeft aan of het hout resistent is bij toepassingen in contact met zout of brak water.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Krimpvoeg

Beschrijving
Complex datatype voor de informatie van de krimpvoegen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: krimpvoeg frequentie, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter.

kwaliteitscertificaat

Beschrijving
Complex datatype voor een rapport waarin vastgelegd wordt dat een apparaat of installatie voldoet aan vooropgestelde kwaliteitseisen. Kan vereist zijn voor de tegenstelbaarheid van het gebruik van het toestel of de installatie in kwestie
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum ondertekening, document, identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
datum ondertekening Datum 1 De datum waarop het kwalitetiscertificaat ondertekend is door de administrateur-generaal.
document Bestandsbijlage 1 Documentbijlage met de vergunning.
identificator String 1 De identificator van de vergunning.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kilogram

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kilogram uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaardeenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaardeenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilogram. "kg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in mAh

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in milliampere per uur uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in milliampere per uur. "mAh"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in minuten

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten. "min"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in seconde

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in seconde uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in seconde. "s"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ton

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton. "t"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in uur

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in uur uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in uur. "h"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in volt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in volt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Volt. "V"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Maaien

Beschrijving
Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: frequentie, is gazonbeheer, is machinaal, is ruigtebeheer, is veiligheidsmaaien, klepelmaaier toegelaten, periode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
frequentie Maaifrequentie 1..* Het aantal keer dat er gemaaid wordt per jaar. Link
is gazonbeheer Boolean 1 Aanduiding of de grazige vegetatie meer dan 3x per jaar gemaaid wordt.
is machinaal Boolean 1 Aanduiding of het maaien machinaal of handmatig wordt uitgevoerd.
is ruigtebeheer Boolean 1 Aanduiding of de grazige vegetatie minder dan 1x per jaar gemaaid wordt.
is veiligheidsmaaien Boolean 1 Aanduiding of er een maaistrook aanwezig is voor het vrijwaren van de zichtbaarheid en voor het vrijhouden van de bebakening en signalisatie.
klepelmaaier toegelaten Boolean 1 Aanduiding of er gemaaid mag worden met een klepelmaaier.
periode Maaiperiode 1..* De maand waarin het maaien wordt uitgevoerd. Link

Markering opvatting

Beschrijving
Complex datatype voor de opvatting van een markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opvatting, waarborgperiode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
opvatting Signalisatie markering opvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis. Link
waarborgperiode markeringswaarborgperiode 1 De periode waarin de markering moet voldoen aan de resultaatseisen. Link

Materiaal karakteristiek

Beschrijving
Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidskarakteristiek, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
geluidskarakteristiek Geluidskarakteristiek 1 Het kenmerkend gedrag inzake geluid van de geluidswerende constructie. Link
materiaal Materiaal geluidswerende constructie 1 Het materiaal van de geluidswerende constructie. Link

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk persoon

Beschrijving
Complex datatype dat een natuurlijk persoon beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, adres, emailadres, fax, heeft email voorkeur, heeft fax voorkeur, telefoonnnummer, voornaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
achternaam String 1 De achternaam.
adres Adres 1..* Het adres.
emailadres String 1..* Het emailadres.
fax String 1..* De faxnummer.
heeft email voorkeur Boolean 1 Aanduiding of een persoon de voorkeur heeft om via email gecontacteerd te worden.
heeft fax voorkeur Boolean 1 Aanduiding of een persoon een voorkeur heeft om via fax gegevens te ontvangen.
telefoonnnummer String 1..* Het telefoonnummer.
voornaam String 1 De voornaam.

Norm van het lijnvormig element

Beschrijving
Complex datatype voor de norm van het lijnvormig element.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, norm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bijkomende parameter Kantopsluiting bijkomende parameter 1 Het gedetailleerder typeren van de kantopsluiting. Link
norm String 1 De opgelegde en beschreven standaard van de kantopsluiting.

Openingsurenspecificatie

Beschrijving
Complex datatype dat de openingsuren volgens https://schema.org/OpeningHoursSpecification specifieert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: openingstijd, sluitingstijd, weekdag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
openingstijd Tijd 1 Het tijdsstip waarop de opening plaatsvindt.
sluitingstijd Tijd 1 Het tijdsstip waarop de sluiting plaatsvindt.
weekdag Weekdagen 1 Een dag uit de week incl. weekenddagen. Link

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex datatype dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Profieltype

Beschrijving
Complex datatype om de hoogtemaat en de soort van het profiel in te geven.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: profielhoogtemaat, profielsoort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
profielhoogtemaat Profielhoogtemaat 1 Voorgedefinieerde hoogtemaat van een profiel. Link
profielsoort Profielsoort 1 Het type profiel (de meest genormeerde types). Link

Profileerlaag

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, laagtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de profileerlaag in ton.
laagtype BV laagtype 1 Het type van de bitumineuze verharding. Link

Rechtspersoon

Beschrijving
Complex datatype voor een rechtspersoon.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afdeling, organisatie, telefoonnnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Het adres.
afdeling String 1 De afdeling waartoe een rechtspersoon behoort.
organisatie String 1 De naam van de organisatie of rechtspersoon.
telefoonnnummer String 1 Het telefoonnummer.

Sierbeplanting aanleg

Beschrijving
Complex datatype voor dat de aanleg van sierbeplanting beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanplantingswijze, containermaat, plantdichtheid, plantmaat, plantverband.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanplantingswijze aanplantingswijze sierbeplanting 1 Manier van aanplanten. Link
containermaat Sierbeplanting container 1 De grootte van de pot of container waarin de plant wordt geleverd. De P staat voor pot, de C voor container. Het getal geeft de grootte weer in centimeter. Link
plantdichtheid Natuurlijk getal 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat Sierbepl plantmaat 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde. Link
plantverband Vegetatie plantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt. Link

Software poortconfiguratie

Beschrijving
Complex datatype dat beschrijft welke poort voor welke service gebruikt wordt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: poortnummer, richting, service.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
poortnummer Geheel getal 1 Het nummer dat werd toegekend aan de (netwerk)poort.
richting Poortconfiguratie richting 1 De richting waarin de poort openstaat. Link
service String 1 De service die op een bepaalde poort is aangesloten.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Supplementen CBV

Beschrijving
Complex datatype voor de supplementen van de CBV.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link
type Type supplementen CBV 1 Het type van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Tijd

Beschrijving
Beschrijft een tijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#time
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tijdsduur

Beschrijving
Complex datatype voor de instelling van een tijdsbepaling.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: minuten, seconden, uren.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
minuten Kwantitatieve waarde in minuten 1 Het aantal minuten.
seconden Kwantitatieve waarde in seconde 1 Het aantal seconden.
uren Kwantitatieve waarde in uur 1 Het aantal uren.

Trottoirband vorm

Beschrijving
Complex datatype voor de vorm van een trotoirband.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de trottoirband.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte, ook aanzien als hoogte, van de trottoirband.
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de trottoirband. Link

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam en code van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
code String 1 De unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De GBIF code is een unieke gestandaardiseerde code uitgegeven door het GBIF (the Global Biodiversity Information Facility - GBIF.org)
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers