Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Constructie elementen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. Constructie-elementen:

In dit implementatiemodel zijn onderdelen opgenomen die kunnen gebruikt worden voor de opbouw van allerlei constructies en/of kunstwerken. Deze staan o.a. beschreven in hoofdstukken 24, 25, 26, 30 en 32 van het Standaardbestek 260.
Dit omvat thema's zoals:

 • Balk
 • Kolom
 • Wand
 • Betonnen profiel
 • Metselwerk
 • ...
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Balk

Beschrijving
Ruimteoverspannend enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type balk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type balk Type balk 1 De soort van balk. Link

Betonnen constructie object

Beschrijving
Een generiek betonnen constructie-element dat op maat gemaakt is. Dit gaat niet over een (standaard) betonnen profiel of plaat, maar over een specifiek gevormd betonnen object.
Subklasse van
Constructie element, Betonnen constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, technische fiche, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Constructief object De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het betonnen object. Specifieke afmetingen, doorsnedes en/of plannen zijn hierin opgenomen.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van het totale betonnen object uitgedrukt in kubieke meter.

Betonnen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van betonnen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betonspecificaties, uitvoeringsmethode, wapeningsplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betonspecificaties Betonspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte beton.
uitvoeringsmethode Uitvoeringsmethode 1 Op welke manier het beton wordt aangebracht. Link
wapeningsplan Bestandsbijlage 1 Plan waarin de wapening zo gedetailleerd mogelijk wordt uitgetekend (met materiaalspecificaties en de afmetingen worden weergegeven in millimeters).

Betonnen plaat

Beschrijving
Een vlak, plat betonnen enkelvoudig constructie-element.
Subklasse van
Betonnen constructie object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dikte Dikte betonnen plaat 1 De dikte van de betonnen plaat. Link

Betonnen profiel

Beschrijving
Betonnen enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte.
Subklasse van
Betonnen constructie object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detail dwarsdoorsnede, lengte, type profiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detail dwarsdoorsnede Bestandsbijlage 1 Details van de afmetingen en van de dwarsdoorsnedes.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, in lopende meter, van het profiel.
type profiel Type betonnen profiel 1 Het type betonnen profiel. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Breedplaat

Beschrijving
Geprefabriceerd structuurelement dat over de volledige lengte voorzien is van minstens 2 driedimensionale tralieliggers en dat bestemd is om de meewerkende onderkant te vormen van een dragende brugdekplaat of van een bouwkundige constructie.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte, hoort bij, hoort bij, oppervlakte, technische fiche, type beton.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de breedplaat, uitgedrukt in millimeter.
hoort bij Wand De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Horizontale constructieplaat De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de breedplaat, uitgedrukt in vierkante meter.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de breedplaat. Alle afmetingen en hoe het samengesteld is, is hierin opgenomen.
type beton Betonspecificaties 1 Type van het gebruikte beton.

Brugligger

Beschrijving
Ondersteunende balkstructuur van een brug onder het brugdek.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detailplan brugligger, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detailplan brugligger Bestandsbijlage 1 Tekening of plan van de brugligger. Deze omvat o.a. ook afmetingen,...
type Type brugligger 1 Het type van brugligger. Link

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructie elementen geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de constructie-elementen te bundelen die gerelateerd zijn aan geluidswerende constructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructief object

Beschrijving
Een bundeling van alle constructieve installaties.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Druklaag

Beschrijving
Een betonnen afwerklaag die ter plaatste wordt gestort op een (betonnen) constructievloer.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, type beton, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Horizontale constructieplaat De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type beton Betonspecificaties 1 Type van het gebruikte beton.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de druklaag, uitgedrukt in kubieke meter.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Horizontale constructieplaat

Beschrijving
Een plaat die dient ter constructie en die horizontaal wordt gebruikt. Deze omvat geen platen die met fundering te maken hebben (vb.: funderingsplaat, funderingszool,...).
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Type horizontale plaat 1 Het type horizontale plaat. Link

Houten constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van houten constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: houtspecificaties.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
houtspecificaties Houtspecificaties 1 De eigenschappen van het gebruikte hout.

Houten constructieprofiel

Beschrijving
Houten enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte. Dit profiel heeft een dragende functie.
Subklasse van
Constructie element, Houten constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detail dwarsdoorsnede, heeft grondcontact, heeft watercontact, hoort bij, lengte, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detail dwarsdoorsnede Bestandsbijlage 1 Details van de afmetingen en van de dwarsdoorsnedes.
heeft grondcontact Boolean 1 Geeft aan of het houten profiel of een onderdeel ervan in contact staat met grond, al dan niet.
heeft watercontact Boolean 1 Geeft aan of het houten profiel of een onderdeel ervan in contact staat met water, al dan niet.
hoort bij Constructief object De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, in lopende meter, van het profiel.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume, uitgedrukt in kubieke meter, van het houten profiel in zijn geheel.

Kolom

Beschrijving
Een verticale constructie die dient als drager en bestaat uit een zuil of pilaar.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hellingshoek, zijden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hellingshoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek die het object maakt met het grondvlak, uitgedrukt in decimale graden.
zijden Zijden type 1 Het type van de zijden dat de kolom heeft (recht, rond, schuin,...) Link

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Metselwerk

Beschrijving
Bouwconstructie met stenen waarbij metselspecie het verband tussen de stenen verzorgt.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bewerkingsmanier, dikte, heeft steensnedeplan, hoort bij, is dragend, materiaal stenen, technische fiche, type voeg, verband, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bewerkingsmanier Bewerkingsmanier metselwerk 1 De manier waarop het metselwerk bewerkt wordt. Link
dikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De (wand)dikte van het metselwerk, uitgedrukt in millimeter.
heeft steensnedeplan Boolean 1 Geeft aan of het metselwerk, al dan niet, een steensnedeplan heeft (enkel van toepassing bij crinoïdenkalksteen).
hoort bij Constructief object De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is dragend Boolean 1 Geeft aan of het metselwerk dragend is, al dan niet.
materiaal stenen Materiaal stenen 1 Het materiaal van de stenen waarmee gemetseld wordt. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het metselwerk (deze fiche bevat o.a. de afmetingen en de prestaties zoals druksterkte en brandreactieklasse).
type voeg Type metselvoeg 1 Het type van de gebruikte voeg. Link
verband Metselverband 1 De rangschikking waarin stenen worden gemetseld. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van het metselwerk, uitgedrukt in kubieke meter.

Niet-standaard stalen profiel

Beschrijving
Een stalen constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. Niet-standaard stalen profiel omvat alle speciale,op maat gemaakte en/of niet vaak voorkomende profielen.
Subklasse van
Stalen profiel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detail dwarsdoorsnede, profielbreedte, profielhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detail dwarsdoorsnede Bestandsbijlage 1 Details van de afmetingen en van de dwarsdoorsnedes.
profielbreedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De korte afmeting in millimeter van het profiel. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0
profielhoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De langste afmeting in millimeter van het profiel. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0

Stalen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van stalen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: staalspecificaties, totaal gewicht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
staalspecificaties Constructiestaalspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte constructiestaal.
totaal gewicht Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Een kwantitatieve waarde in kilogram van het totale stalen element.

Stalen constructie-object

Beschrijving
Op maat gemaakt generiek stalen object dat dient ter constructie. Dit kan gemaakt zijn uit verschillende stalen delen aan elkaar gelast/gebout/... die één geheel vormen. Dit gaat niet over een standaard profiel of plaat, maar over een specifiek gevormd stalen object, zoals bijvoorbeeld: een stalen verbindingsknoop,...
Subklasse van
Constructie element, Stalen constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, technische fiche stalen object.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Constructief object De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
technische fiche stalen object Bestandsbijlage 1 De technische gegevens van het stalen object. Hierin opgenomen zijn onder andere: detail afmetingen, een bundeling van alle doorsnedes/dwarssecties waar nodig, gewicht, keuringsdocumenten,...

Stalen plaat

Beschrijving
Een vlak, plat stalen enkelvoudig constructie-element.
Subklasse van
Stalen constructie-object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de stalen plaat in millimeter.

Stalen profiel

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van standaard en niet-standaard stalen profiel.
Subklasse van
Constructie element, Stalen constructie-element, Constructie elementen geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, is voorgebogen, lengte, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Constructief object De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is voorgebogen Boolean 1 Geeft aan of er bij het fabriceren bewust een ronding wordt aangebracht in het profiel. Dit kan bijvoorbeeld dienen ter compensatie van doorbuiging of omwille van esthetische redenen,...
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het profiel uitgedrukt in lopende meter.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische gegevens van het stalen profiel (relevante normen, detail afmetingen, gewicht,...).

Standaard stalen profiel

Beschrijving
Een stalen constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. Standaard stalen profiel omvat de meest genormeerde soorten profielen, zoals H-, I- en U-profielen met voorgedefinieerde profielhoogtematen.
Subklasse van
Stalen profiel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: profieltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
profieltype Profieltype 1 Soort van profiel gecombineerd met de hoogte.

Vakwerkelement

Beschrijving
Element dat deel uitmaakt van een constructie waarbij balken en staven, volgens een stelsel van rechthoeken en/of driehoeken, aan de uiteinden en/of kruiselings verbonden worden tot een onwrikbaar geheel.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, type vakwerk-element.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Windverband De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugligger De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kolom De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Balk De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type vakwerk-element Type vakwerk-element 1 Het type van vakwerk-element. Link

Wand

Beschrijving
Een verticaal constructiedeel, vrijstaand of omsluitend die een afscheiding vormt, bv. tussen 2 ruimtes.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is dragend, type wand, zijden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is dragend Boolean 1 Geeft aan of de wand dragend is, al dan niet.
type wand Type wand 1 De functie die de wand uitoefent. Link
zijden Zijden type 1 Het type van de zijden dat de wand heeft (recht, rond, schuin,...). Link

Windverband

Beschrijving
Ook: kruisverband. Stabiliteitsvoorziening om een constructie stijf te maken. Vangt windbelastingen, spatkrachten en dwarskrachten op. Ze bestaan meestal uit vrijwel onwrikbare (onvervormbare) driehoeken.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugligger De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Type windverband 1 Type windverband. Link

Datatypes

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betonspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van beton te bundelen. Deze omvat onder andere de verschillende betonklassen,hoe het beton gebruikt wordt,eigenschappen van het cement,een technische fiche van het beton,...
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betondekking, betonmilieuklassen, betonomgevingsklassen, betonsterkteklasse, gebruiksdomein, grootste korrelafmeting (Dmax), is cement met beperkt alkaligehalte, is cement met hoge aanvangssterkte, is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten, is cement met lage hydratatiewarmte, is colloïdaalbeton, technische fiche, technische fiche specificaties beton, toeslagmiddelen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betondekking Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand in millimeter tussen de buitenkant van het beton (het oppervlak van het beton) tot het dichtstbijzijnde wapeningsstaal.
betonmilieuklassen Betonmilieuklasse 1..* Milieuklassen (X-klassen) leggen rechtstreeks de link met bepaalde aantastingsmechanismen, waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere milieuklassen van toepassing zijn. Link
betonomgevingsklassen Betonomgevingsklasse 1..* De omgeving waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere omgevingsklassen van toepassing zijn. Link
betonsterkteklasse Betonsterkteklasse 1 De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton. Link
gebruiksdomein Gebruiksdomein 1 De gebruiksomstandigheden van het beton. Dit bepaalt tevens het maximum chloridegehalte. Link
grootste korrelafmeting (Dmax) Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De nominale grootste korrelafmeting (Dmax).
is cement met beperkt alkaligehalte Boolean 1 Aanduiding of het cement een beperkt alkaligehalte heeft (LA).
is cement met hoge aanvangssterkte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een snelle binding (bijvoorbeeld in de winter) (HES).
is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten Boolean 1 Geeft aan of het cement een hoge bestandheid heeft tegen sulfaten (SR).
is cement met lage hydratatiewarmte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een tragere sterkteontwikkeling (LH).
is colloïdaalbeton Boolean 1 Geeft aan of het beton zich niet ontmengt onder of in water.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,... Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0
technische fiche specificaties beton Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de specificaties van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,...
toeslagmiddelen Toeslagmiddel beton 1..* Materialen die aan het beton worden toegevoegd om vb.: een beter geheel te maken, holle ruimten te vullen waardoor de sterkte toeneemt, ruimten met minder massa te creëren,... Dit kunnen er meerdere zijn. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructiestaalspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van constructiestaal te bundelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: staalsoort, walsmethode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
staalsoort Constructiestaalsoort 1 Staalkwaliteit die wordt gebruikt volgens Europese normen. Link
walsmethode Walsmethode 1 Op welke manier het staal gewalst is. Link

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Houtspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van hout te bundelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: FSC-certificaat, houtduurzaamheidsklasse, houtkwaliteitsklasse, houtsterkteklasse, is resistent tegen mariene boorders.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
FSC-certificaat Bestandsbijlage 1 Een attest of een bewijs dat voor elke boom die gebruikt wordt er een andere in de plaats is geplant.
houtduurzaamheidsklasse Duurzaamheidsklasse van hout 1 De verwachte levensduur van het hout. De klasse geeft de resistentie aan van het kernhout tegen ongunstige omstandigheden. Link
houtkwaliteitsklasse Kwaliteitsklasse van hout 1 Kwaliteitsindeling van de houtsoort met betrekking op vervormingen, scheuren en kwasten. Link
houtsterkteklasse Sterkteklasse van hout 1 De maximale belasting van het hout. Deze klasse geeft aan hoe sterk en voor welke constructies de houtsoort geschikt is. Link
is resistent tegen mariene boorders Boolean 1 Geeft aan of het hout resistent is bij toepassingen in contact met zout of brak water.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in decimale graden

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden. "deg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kilogram

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kilogram uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaardeenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaardeenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilogram. "kg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Profieltype

Beschrijving
Complex datatype om de hoogtemaat en de soort van het profiel in te geven.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: profielhoogtemaat, profielsoort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
profielhoogtemaat Profielhoogtemaat 1 Voorgedefinieerde hoogtemaat van een profiel. Link
profielsoort Profielsoort 1 Het type profiel (de meest genormeerde types). Link

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers