Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Master-implementatiemodel. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel geeft een overzicht van alle objecten, attributen en relaties die horen bij de OTL data-aanleveringen. In dit implementatiemodel wordt de link getoond tussen alle termen uit bovenstaande vocabularia.
Dit implementatiemodel komt ook 1 op 1 overeen met de SQLite en de XMI technische formaten die gedownload kunnen worden op de overzichtspagina. Technische Documentatie behorende bij dit implementatiemodel :

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Aansluitende constructie | Aansluitmof | Aansluitopening | Aanstraalverlichting | Afmetingsensor | Afschermende constructie | Afscherming | Afsluiter | Aftakking | Afwijkende kantopsluiting | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | Agent | AID-module | AIM databank status | AIM naam object | AIM object | AIM Toestand | Andere laag | Andere verharding | ANPR camera | Antenne | Antiparkeerpaal | AOWS type | Armatuurcontroller | Artificiële laag | Audioversterker | Baanlichaam | Batterij | Bebakening | Beginstuk | Begroeid voorkomen | beheer boomvorm | Beheer exoten | Beheer grazige vegetatie | Beheer houtige vegetatie | Beheer sierbeplanting | Behuizing | Bekleding component | Bel | Bescherming wapening | Bestrating | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrating van betontegel | Bestrating van gebakken straatsteen | Bestrating van grasbetontegel | Bestrating van kassei | Bestrating van mozaiekkei | Bestrating van natuursteentegel | Bestrijking | Betonfundering | Bevestiging | Bevestigingsbeugel | Binnenverlichtingstoestel | Bitumineuze laag | Blinde put | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Boogpaal verkeerslicht | Boombrug | Boomtoestand | Bouwput | Bovenbouw | Braam | Brandblusser | Brandhaspel | Brandleiding | Brandnetelruigte | Brem en gaspeldoornstruweel | Buis | Buisbekleding | Buitenkast | Cabine | Cabinecontroller | Calamiteitendoorsteek | Calamiteitsbord | Camera | Cementbetonverharding | Cluster | Codeklavier | Colloidaal beton | Combilantaarn | Communicatieapparatuur | Communicatieapparatuur | Complexe geleiding | Constructie element | Contactor | Contactpunt | Container | Contourverlichting | Controller | Damwand | Derdenobject | Detectie camera | Detectielussen | Detecties | Deur | Dieselgenerator | Dilatatie | Directionele relatie | Divergentiepuntbebakeningselement | DNB | DNB hoogspanning | DNB laagspanning | DNB meter | Dolomietverharding | Dominant grasland - fase2 | Dongle | Doorgang | Doornstruweel | Draagconstructie | Draineerbuis | Drukknop | Drukverhogingsgroep | Duikschot | Duingrasland | Dunne overlaging | Dwarse markering | dwarse markering toegang | Dwarse markering verschuind | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Dynamisch bord op maat | Dynamisch Zone-30 bord | Dynamische vluchtwegindicatie | Eco poort | Ecoduct | Ecoduiker | Ecokoker | Ecoraster | Ecotunnel | Ecovallei | Eindstuk | EM-draagconstructie | Energiemeter | Energiemeter AWV | Energiemeter derden | Energiemeter DNB | Energiemeter DNB piek | Energiemeter DNB reactief | Exoten | Externe detectie | Fietslantaarn | Fietstel display | Fietstelsysteem | Figuratie markering verschuind | Figuratiemarkering | Figuratiemarkering toegang | Firmware object | Forfaitaire aansluiting | Fundering | Funderingsmassief | Funderingsplaat | Galgpaal | Gebouw | Gecombineerde put | Geexpandeerd polystyreen | Gekleurd wegvlak markering | Geleideconstructie | Geleiding | Geleidingsverlichting | Geleidingswand | Geluidswerende constructie | Geotextiel | Geplastificieerd stortdraad | Geprefabriceerd betonelement | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel | Geteste beginconstructie | GPU | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grazige vegetatie | Groep dwarse- en figuratiemarkering | Groepering alle soorten markering | Gronddam | Haag | Handbediening | Handwiel | Hardware | Hardware toegang | Heeft beheer | heeft betrokkene | Heeft netwerk protectie | Heeft netwerktoegang | Heestermassief | Heischraal grasland | Hoofdschakelaar | Hoogtedetectie | Hoort bij | Houtige vegetatie | HS beveiligingscel | HS-cabine | Huisaansluitput | Hulppost | Hulppostkast | Hulpstuk | Hydrant | Iepenstruweel | Indoor kast | Infiltratievoorziening | Inloopbehuizing | Inspectieput riolering | Intercom server | Intercom toestel | Inwendig verlicht pictogram | IO-Kaart | IP powerswitch | Is administratief onderdeel van | Is inspectie van | Is netwerk ECC | Is software gehost op | Is software onderdeel van | Kabelmof | Kabelnet toegang | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Kamer | Kantopsluiting | Kast | Keuring | Klimatisatie | Klimvorm | Knipperlantaarn | Kopmuur | Krings Berliner | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | Laagspanningsbord | LED-bord | LED-driver | Letter-cijfer markering | Lichtmast | Lichtsensor | Ligt op | Lijnvormig element | Lijnvormig element markering | Link | Linkend element | Logische poort | Lokaal | Loofhout | Loop termination and protection | Luchtkwaliteit | Luchtkwaliteit controle unit | Luchtkwaliteit Zender-Ontvanger | Luchtkwaliteitreflector | Luchtkwaliteitsensor | Luidspreker | MACQ PU Frontend | Mantelbuis | Markering | Meetcel | Meetmicrofoon | Meteropname energiemeter | Meteropname gecombineerde energiemeter | MIV-communicatiekaart | MIV-installatie | MIV-lus | MIV-luskaart | MIV-processorkaart | MIV-voedingsmodule | Montagekast | Motorvangplank | Muurdoorgangsstuk | Muurvegetatie | Naaldhout | Naampad object | Natte ruigte | Neerslagsensor | Netstabilisator | Netwerkelement | Netwerkkaart | Netwerkmodem | Netwerkpoort | Niet getest beginstuk | Niet weggebonden detectie | Niet-directionele relatie | Niet-selectieve detectielus | Noppendrainage | Obstakelbeveiliger | Omega element | Omvormer | Onbegroeid voorkomen | Onderbord | Onderbouw | Onderwatervegetatie | Ontluchter brandleiding | Ontvanger | Openbaar vervoerslantaarn | opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | Overdrukventilator | Overgangsconstructie | Overlangse markering | Overstort | Overstortrand | Pad | PCI-kaart | Persleiding | Pictogram | Piezometrische buis | Pijl-Kruis-bord | Plantbakvorm | PLC | Plooibaken | Pomp | Power over Ethernet injector | Processing unit voor dynamisch borden | Proef bindmiddeldosering | Proef consistentie | Proef doorlatendheid | Proef draagvermogen | Proef draineervermogen | Proef druksterkte | Proef dwarsvlakheid | Proef effectief bindmiddelgehalte | Proef gaafheid | Proef geluidstest | Proef gemeten dikte | Proef grondkarakteristieken | Proef hechtsterkte | Proef kerend vermogen | Proef korrelverdeling | Proef langsvlakheid | Proef luchtdichtheid | Proef luchtgehalte | Proef luminantie | Proef mortelkwaliteit | Proef nader onderzoek tomograaf | Proef perfomantieklasse | Proef performantieniveau | Proef procent holle ruimte | Proef retroreflectie | Proef rolgeluid | Proef schokindex | Proef schokindex motorvangplank | Proef staalvezelgehalte | Proef stroefheid | Proef temperatuur | Proef textuurdiepte | Proef verankeringskracht | Proef verder onderzoek trekproef | Proef visuele beoordeling | Proef vlakheid | Proef voertuig overhelling | Proef waterdichtheid | Proef watergehalte | Proef wateropslorping | Proef weerstand afschilfering | Proef zichtbaarheid bij dag of wegverlichting | Proef zichtbaarheid bij nacht | Proef zichtbaarheid bij nacht bij nat wegdek | Proef zichtbaarheid bij nacht en regenweer | PT-demodulatoren | PT-KAR-modem | PT-modem | PT-module met firmware | PT-module z firmware | PT-radio | PT-regelaar | PT-regelaar module | PT-SC-kaart | PT-uitgangskaart | PT-verwerkingseenheid | PT-voedingsmodule | Put | Put relatie | Putbekleding | Raaigrasweide grasland - fase0 | Rack | Radar | Rechte steun | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Reflectorpaal | Relatieobject | Repeater | Reservoir | Retroreflecterend verkeersbord | Retroreflecterende folie | Retroreflecterende koker | Riet | Rioleringsbuis | Rioleringsstelsel | Rioolterugslagklep | Riooltoegang | RSS-bord | Ruigte | RVMS-bord | Schacht | Schanskorf | Scheurremmende laag | Segmentcontroller | Seinbord | Seinbrug | Seinlantaarns | Sel niet sel lussen | Selectieve detectielus | Sierbeplanting | Signalisatie | Slagboom installatie | Slagboomarm | Slagboomarm verlichting | Slagboomkolom | Slemlaag | Sleuf | Sluit aan op | Software | Software toegang | Sokkel | Solitaire heester | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Steenslagverharding | Steun standaard | Stobbenwal | Stopcontact | Stortsteen | Straatkolk | Straatmeubilair | Stroomdalgrasland | Stroomkring | StroomMeetmodule | Struweel | Sturing | Stuurklep brandleiding | Technische put | Ternairmengselverharding | Terreindeel | Terugkeer | Toegangscontrole | Trajectcontrole | Transformator | Type weggebruiker | Uitheems loofhout | UPS | Veerooster | Vegetatie element | Ventilatie | Ventilatie afsluitklep | Ventilatierooster | Ventilator | Verankering | Verankeringslandhoofd | Verankeringsmassief | Verharding gras-kunststofplaat | Verkeersbord | Verkeersbord - verkeersteken | Verkeersbordconcept | Verkeersbordopstelling | Verkeersbordsteun | Verkeerslicht | Verkeerslicht groen | Verkeerslicht oranjegeel | Verkeerslicht rood | Verkeerslicht wit | Verkeersregelaar | Verkeersregelaar modules | Verkeersregelinstallatie draagconstructie | Verkeersspiegel | Verkeersteken | Verlichtingstoestel | Verlichtingstoestel connector | Verlichtingstoestel Hg LP | Verlichtingstoestel LED | Verlichtingstoestel MH HP | Verlichtingstoestel Na HP | Verlichtingstoestel Na LP | Verlichtingstoestel TL | Verruigd grasland | Verschaalde letter markering | Verstoord grasland | Verwarmd linkend element | Verwarmingselement | Verwarmingslint | Virtuele detectiezone | Virtuele server | Vlierstruweel | Vluchtdeur | VMS-bord | Voeding derden laagspanning | Voedingspunt | Voedt | Voedt aangestuurd | Voeg | Voertuiglantaarn | Voetgangerslantaarn | Vooraankondiging | Voorschakelapparaat | VR-batterij ICU | VR-BAZ | VR-beveiligingskaart | VR-communicatiekaart | VR-handbediening | VR-ingangscontacten | VR-kortsluitbeveiliging | VR-luskaart | VR-module met firmware | VR-module z firmware | VR-stuurkaart | VR-uitgangscontacten | Vulpunt brandweer | Waarschuwingslantaarn | Walsbetonverharding | Waterdoorlatende bestrating | Weegsensor | Wegbebakening afschermende constructie | Wegberm | Weggebonden detector | Wegkantkast | Wegreflector | Wervel | Wildreflector | Wilgenstruweel | WIM-datalogger | WV lichtmast | WV opvoertransformator | Zender | Zonnepaneel | Zpad |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| aanleg boomvorm | Adres | Afmeting bxh in meter | Afmeting bxh in millimeter | Afmeting bxl in centimeter. | Afmeting bxl in meter | Afmeting bxlxh in meter | Afmeting bxlxh in millimeter | Afmeting diameter in centimeter | Afmeting diameter in millimeter | afmeting grondvlak | Afmeting verkeersbord | Afmeting zijde in millimeter | Bescherming vraatschade | Bestandsbijlage | Betonstraatsteenafwerking | Bevestiging wegverlichtingstoestel | Boolean | Contactinfo | Datum | Datumtijd | Decimaal getal | Externe referentie | Geheel getal | Geluidstest rapport | Houtige aanleg | Identificator | IPv4-adres | Krimpvoeg | Kwantitatieve waarde in aantal jaar | Kwantitatieve waarde in ampère | Kwantitatieve waarde in bar | Kwantitatieve waarde in Celsius | Kwantitatieve waarde in centimeter | Kwantitatieve waarde in decimale graden | Kwantitatieve waarde in euro | Kwantitatieve waarde in gigabyte | Kwantitatieve waarde in inch | Kwantitatieve waarde in kilovolt | Kwantitatieve waarde in kilovoltampère | Kwantitatieve waarde in kilowatt | Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter | Kwantitatieve waarde in kubieke meter | Kwantitatieve waarde in kVARh | Kwantitatieve waarde in kWh | Kwantitatieve waarde in meter | Kwantitatieve waarde in meter TAW | Kwantitatieve waarde in milliampère | Kwantitatieve waarde in millimeter | Kwantitatieve waarde in minuten | Kwantitatieve waarde in procent | Kwantitatieve waarde in promille | Kwantitatieve waarde in seconde | Kwantitatieve waarde in ton | Kwantitatieve waarde in uur | Kwantitatieve waarde in vierkante meter | Kwantitatieve waarde in Volt | Kwantitatieve waarde in Watt | Laagtype van de bitumineuze verharding | Literal | Maaien | Markering opvatting | Masthoogte | Materiaal karakteristiek | Natuurlijk getal | Natuurlijk persoon | Norm van het lijnvormig element | Openingsurenspecificatie | Productidentificatiecode | Profileerlaag | RAL-kleur | Rechtspersoon | Sierbeplanting aanleg | Software poortconfiguratie | String | Supplementen CBV | Tekstblok | Tijd | Tijdsduur | Trottoirband vorm | URI | Vegetatie soortnaam |

Entiteiten

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de elementen van de aansluitende constructie.

Aansluitmof

Beschrijving
Aansluitingsstuk tussen 2 buizen.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Diameter, Materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van het boorgat gebruikt door de aansluitmof in millimeter.
Materiaal Aansluitstuk materiaal 1 Het materiaal van de aansluitmof. Link

Aansluitopening

Beschrijving
Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers,of aan het begin van een leiding.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, peil, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de aansluitopening in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de aansluitopening in millimeter.
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK peil in meter-TAW van de knijpopening.
vorm Riolering vorm 1 De vorm van de aansluitopening. Link

Aanstraalverlichting

Beschrijving
Lamp met fel gebundeld licht die het verlicht gebied duidelijk zichtbaar maakt.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Binnenverlichtingstoestel soort lamp 1 Geeft het soort lamp mee dat voor de verlichting zorgt. Link

Afmetingsensor

Beschrijving
Registratie van voertuigafmetingen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk Afmetingsensor merk 1 Het merk van de afmetingsensor. Link
modelnaam Afmetingsensor modelnaam 1 De modelnaam van de afmetingsensor. Link
type Afmetingsensor type 1 Het type van de afmetingsensor. Link

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die,een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig,samenvat.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: certificaathouder, is permanent, materiaal, productidentificatiecode, testrapport, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
is permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
materiaal Materiaal 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
testrapport Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van een afschermende constructie.
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Enkel videobestanden zijn toegelaten.

Afscherming

Beschrijving
Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die ervoor zorgen dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Afschermingtype 1 Het type van afscherming. Link

Afsluiter

Beschrijving
Een afsluiter dient om rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actuele hoogte, breedte, hoogte, materiaal, peil, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actuele hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het vloeipeil van de opening en de laagste positie van de schuif.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de afsluiter in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de afsluiter met uitzondering van de spindel in millimeter.
materiaal Terugslagklep afsluiter materiaal 1 Materiaal waaruit de afsluiter is vervaardigd. Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK-peil in meter-TAW van de onderkant van de doorlaat van de afsluiter.
type Afsluiter type 1 Bepaalt het type van de afsluiter. Link

Aftakking

Beschrijving
Groep van stroomkringen specifiek bedoeld voor de aansturing van wegverlichting. In het typeschema autosnelwegen worden er standaard 4 aftakkingen voorzien: middenberm (hoofdrijbaan),op- en afritten + signalisatie,gewestweg,parking
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die niet voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, heeft oppervlaktebehandeling, technische fiche afwijking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
heeft oppervlaktebehandeling Boolean 1 Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting .
technische fiche afwijking Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting Bestanden van het type xlsx of pdf.

Afwijkende kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.

Afwijkende schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agent identificatie, Contactinfo, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
agent identificatie Identificator 1 Identificatie van de agent volgens een bepaalde bron.
Contactinfo Contactinfo 1..* Algemene contactgegevens voor de agent.
naam String 1 De naam waarmee de agent doorgaans benoemd wordt.

AID-module

Beschrijving
AID staat voor Automatische IncidentDetectie op camerabeelden. Doel is om op een automatische en zo intelligent mogelijk manier gebeurtenissen uit de beelden van een CCTV-camera te halen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: config bestand, ip adres datastring, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
config bestand Bestandsbijlage 1 Configuratiebestand van de configuratie van de AID.
ip adres datastring IPv4-adres 1 Het IP-adres van de AID-module.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van de AID-module. Bestanden van het type pdf.
type AID-module type 1 Het type van de AID-module. Link

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen,met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

ANPR camera

Beschrijving
Nummerplaatherkenningscamera: een camera die als output de nummerplaat van een voertuig in tekst geeft en een foto van het deel van het voertuig waar de nummerplaat zich bevindt. Afhankelijk van het merk en type gecombineerd met een al dan niet bewegend overzichtsbeeld.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft flits, ip adres, merk, modelnaam, rijrichting, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft flits Boolean 1 Is er een externe infrarood flits?
ip adres IPv4-adres 1 IP-adres van de ANPR-camera.
merk ANPR-camera merk 1 Het merk van de ANPR-camera. Link
modelnaam ANPR modelnaam 1 De modelnaam van de ANPR-camera. Link
rijrichting Rijrichting 1 De rijrichting van de voertuigen die door de camera geregistreerd worden. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 technische fiche van dit element Bestanden van het type pdf.

Antenne

Beschrijving
Toestel verbonden met een zender of ontvanger ten behoeve van het opvangen of verspreiden van signalen.
Subklasse van
Communicatieapparatuur
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: frequentierange, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
frequentierange Antenne frequentierange 1 Geeft de frequentierange aan waarbinnen de antenne gebruikt kan worden. Link
merk Antenne merk 1 Het merk van de antenne Link
modelnaam Antenne modelnaam 1 De modelnaam/product range van een antenne. Link

Antiparkeerpaal

Beschrijving
Een paal met als doel het parkeren te verhinderen.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, plaatsingswijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Antiparkeerpaal materiaal 1 Het materiaal van de Amsterdammer. Link
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 Aanduiding of de Anti-parkeerpaal eenvoudig wegneembaar is. Link
type Anti-parkeerpaaltype 1 Vorm van de anti-parkeerpaal. Link

AOWS type

Beschrijving
Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is goedgekeurd, versie goedgekeurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is goedgekeurd Boolean 1 Bepaling van de goedkeuring van AOWS.
versie goedgekeurd String 1 De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Armatuurcontroller

Beschrijving
Controller die op het verlichtingstoestel wordt gemonteerd en die één verlichtingstoestel aanstuurt.
Subklasse van
Communicatieapparatuur, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, serienummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk String 1 Merk van de armatuurcontroller
modelnaam String 1 Modelnaam van de armatuurcontroller
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag,LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Audioversterker

Beschrijving
Elk toestel dat een inkomend audiosignaal omzet naar een signaal dat meerdere luidsprekers kan aansturen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: IP-adres, merk, modelnaam, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
IP-adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van de audioversterker.
merk Audioversterker merk 1 Het merk van de audioversterker. Link
modelnaam Audioversterker modelnaam 1 De modelnaam van de audioversterker. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de audioversterker.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Batterij

Beschrijving
Element bestaande uit meerdere elektrochemische cellen voor het leveren van elektriciteit,die ontstaat door de omzetting van opgeslagen chemische energie in elektrische energie.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk Batterij merk 1 Merk van de batterij. Link
modelnaam Batterij modelnaam 1 Modelnaam van de batterij. Link

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomafwaarts. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomopwaarts. Link

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie,met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, drassigheid, heeft obstakels, lengte, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand van het begroeide oppervlak dwars op de as van de weg.
drassigheid Vegetatie drassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
heeft obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand van het begroeide oppervlak evenwijdig met de as van de weg.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1..* Met deze eigenschap worden de Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam en de 'GBIF key' van de meest voorkomende soorten binnen het begroeid oppervlak bepaald.
taludwaarde Talud waarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken, ... dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Link

beheer boomvorm

Beschrijving
Het beheerobject voor de solitaire boom.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, Oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer boomvorm 1..* Behandelingswijzen van bomen. Link
Oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grond rond de boom.

Beheer exoten

Beschrijving
Het beheerobject voor de exoten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, bijzondere afvoer vereist, heeft deponie, nazorg jaarfrequentie, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer exoten 1 Behandelingswijzen van exoten. Link
bijzondere afvoer vereist Boolean 1 Aanduiding of voor de verwijderde exoten een niet-reguliere afvoer is voorzien.
heeft deponie Boolean 1 Aanduiding of de Japanse duizendknoop terplaatse kan worden gedeponeerd in een gecontamineerde zone.
nazorg jaarfrequentie Nazorg jaarfrequentie 1 Aantal keer dat de behandelde zone jaarlijks dient te worden gecontroleerd. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen exoten.

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan, Lengte, maaien, Oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer grazige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de te behandelen grazige vegetatie.
maaien Maaien 1 Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.
Oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grazige vegetatie.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal, beheeroptie, heeft beheerplan, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal Geheel getal 1 Hoeveelheid in stuks van de te behandelen houtige vegetatie.
beheeroptie Beheer houtige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de te behandelen houtige vegetatie.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen houtige vegetatie.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer sierbeplanting 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen sierbeplanting.

Behuizing

Beschrijving
Abstracte voor alle types van behuizing voor het beschermen van technieken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adres 1 Adres (aanduiding van de locatie) van de behuizing. Indien deze geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius voor cabines, het adres van een nabijgelegen straat genomen.

Bekleding component

Beschrijving
Abstracte voor componenten die als bekleding worden bevestigd op andere elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bel

Beschrijving
Toestel dat door middel van een geluidssignaal de aandacht vestigt op een situatie.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van een bel.

Bescherming wapening

Beschrijving
De bescherming of de wapening van de onderfundering,fundering of grondmassief.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Bescherming wapening type 1 Het type bescherming of wapening. Link

Bestrating

Beschrijving
Abstracte voor verhardingen die uit elementen van beperkte afmetingen bestaat.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bestrating. Link
steenverband Bestrating steenverband 1 Het patroon waarin de bestrating gelegd werd. Link
voegvulling Bestrating voegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating. Link

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van betonstraatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, randafwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen. Link
randafwerking Betonstraatsteenafwerking 1 De wijze waarop de rand van de betonstraatsteenverharding is afgewerkt.
type BSS type 1 Het type betonstraatsteen. Link

Bestrating van betontegel

Beschrijving
Bestrating van betontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betontegels. Link
type BSS type 1 Het type betontegel. Link

Bestrating van gebakken straatsteen

Beschrijving
Bestrating van gebakken straatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat van bestratingselement, standaardkwaliteitsklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
formaat van bestratingselement Formaat gebakken straatsteen 1 Bepaling van de afmeting van het bestratingselement. Link
standaardkwaliteitsklasse Standaardkwaliteitsklasse 1 De standaardkwaliteitsklasse volgens PTV 910. Link

Bestrating van grasbetontegel

Beschrijving
Bestrating van grasbetontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vulling Bestrating opvulsoort 1 Het gebruikte materiaal als toevoeging in de vrije openingen van de tegels. Link

Bestrating van kassei

Beschrijving
Bestrating van kasseien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxl.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxl Afmeting bxl in centimeter. 1 Afmeting van de breedte in cm (langste) en van de lengte in cm (kortste) van de kassei.

Bestrating van mozaiekkei

Beschrijving
Bestrating van mozaïekkeien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat, is herbruik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
formaat Mozaiekkei formaat 1 De grootte van mozaïekkei. Link
is herbruik Boolean 1 Bepaling of de mozaïekkeien gerecycleerd werden.

Bestrating van natuursteentegel

Beschrijving
Bestrating van natuursteentegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, gebruiksklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van het oppervlak van de natuursteentegels. Link
gebruiksklasse Natuursteentegel gebruiksklasse 1 Bepaling van het toegelaten verkeer en belasting op de bestrating van natuursteentegels. Link

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kaliber, productfamilie, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kaliber kalibers 1 De korrelmaat gebruikt bij de bestrijking. Link
productfamilie Productfamilies 1 Bepaling tot welke productfamilie de bestrijking behoort. Link
soort Bestrijkingsoort 1 De soort bestrijking. Link

Betonfundering

Beschrijving
Abstracte voor funderingen in beton
Subklasse van
Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, betonkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting grondvlak Afmeting bxl in meter 1 De maximale lengte en breedte van bovenkant van de fundering.
betonkwaliteit Fundering betonkwaliteit 1 Kwaliteit van het beton gebruikt voor de fundering volgens een vaste lijst van mogelijke waarden. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, constructie en montageplan, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type xlsx of pdf.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type dwg of pdf.
is verzegeld Boolean 1 Aanwezigheid van een verzegeling op de bevestigingsbeugel tegen het ongemerkt losmaken ervan
type Bevestigingsbeugel type 1 Type bevestigingsbeugel Link

Binnenverlichtingstoestel

Beschrijving
Een verlichtingstoestel dat binnen in een gebouw geplaatst wordt. Een verlichtingstoestel is de combinatie van de lamp en de armatuur.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schakelwijze, soort lamp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schakelwijze Binnenverlichtingstoestel schakelwijze 1 Geeft aan hoe het toestel aan- en uitgeschakeld wordt. Link
soort lamp Binnenverlichtingstoestel soort lamp 1 Geeft aan welke soort lamp er gebruikt wordt in het binnenverlichtingstoestel. Link

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag Link
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bitumineuze laag. Link
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het type van het (giet)asfaltmengsel. Link

Blinde put

Beschrijving
Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.
Subklasse van
AIM object, Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd. Link

Bloemrijk glanshavergrasland

Beschrijving
G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk grasland - fase4

Beschrijving
G4 - Fijn mozaïek van grassen,kruiden,russen en zeggen.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Bloemrijk struisgrasgrasland

Beschrijving
G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Beschrijving
G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Boogpaal verkeerslicht

Beschrijving
Paal bestemd voor het bevestigen van seinlantaarns boven het wegdek. Geschikt voor het bevestigen van ten hoogste 4 seinlantaarns van het type 300 en van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De vrije hoogte ten opzichte van het wegdek bedraagt onder de lantaarns 6.500 millimeter voor palen met grote draagwijdte (7,5 m overspanning) en 5.500 millimeter voor de palen met middelgrote draagwijdte (3,5 meter overspanning).
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type boogpaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type boogpaal Type boogpaal 1 Draagwijdte van de boogpaal Link

Boombrug

Beschrijving
Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven,voornamelijk eekhoorns.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de boombrug in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de boombrug in meter.
type Boombrug type 1 Het type van boombrug. Link

Boomtoestand

Beschrijving
De toestand met waarnemingen per inspectie van een boom.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: conditiebeoordeling, conditiewaarde, conflicten, gebreken, krooninspectie, meerwaarde, onderhoudstoestand, Onderzoek visuele boomcontrole, plantwijzewaarde, rapportage onderzoek, rapportage onderzoek, soortwaarde, stamomtrek, standplaatswaarde, tijdstempel boomtoestand, uitgebreid plaatsonderzoek, Wortelonderzoek.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
conditiebeoordeling Boom conditiebeoordeling 1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Boom conditiewaarde 1 Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Link
conflicten Boom conflicten 1 Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden. Link
gebreken Boom gebreken 1..* Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden. Link
krooninspectie Bestandsbijlage 1 Controle van gebrekssymptomen in de kroon.
meerwaarde Boomtoestand meerwaardefactor 1 Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde . Link
onderhoudstoestand Boom onderhoudstoestand 1 De toestand van een boom die de eventuele snoeiachterstand aangeeft Link
Onderzoek visuele boomcontrole Bestandsbijlage 1 Visueel bepalen van de veiligheid en conditie van een boom.
plantwijzewaarde Boom plantwijzewaarde 1 Een factor die de ontwikkeling van het uiterlijk (de habitus) van een boom relateert met de manier waarop hij geplant wordt. Link
rapportage onderzoek Kwantitatieve waarde in euro 1 Het schriftelijk verslag dat na onderzoek of visuele controle wordt opgemaakt.
rapportage onderzoek Bestandsbijlage 1 Het schriftelijk verslag dat na onderzoek of visuele controle wordt opgemaakt.
soortwaarde Decimaal getal 1 Geeft voor een bepaalde boomsoort of -variëteit de verhouding weer tussen de prijs per cm² van die soort en de eenheidsprijs.
stamomtrek Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.
standplaatswaarde Boom standplaatswaarde 1 De waarde van de boom afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en de aanplantingsmogelijkheden rondom en voor de boom. Link
tijdstempel boomtoestand Datumtijd 1 Datum van laatste snoeibeurt.
uitgebreid plaatsonderzoek Bestandsbijlage 1 Grondige beoordeling van de textuur en structuur van de bodem, met als doel een voorstel tot conditieverbeterende maatregelen.
Wortelonderzoek Bestandsbijlage 1 Bepalen van de kwaliteit van de wortels (bv. aantasting door schimmels) of het bepalen van de reikwijdte van de wortels (bv. om een wortelbeschermingszone op te zetten in de buurt van werken van de bomen)

Bouwput

Beschrijving
De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Putdiepte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Putdiepte Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte tussen het maaiveld en onderkant bouwput in meter.
type Bouwput type. 1 Het type van bouwput. Link

Bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dekselklasse, dekselvorm, hoogte, is afgesloten, is scharnierend, Is waterdicht vergrendeld, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte.
dekselklasse Dekselklasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen. Link
dekselvorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte.
is afgesloten Boolean 1 Bepaling of de afsluitinrichting vergrendeld is of niet.
is scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier.
Is waterdicht vergrendeld Boolean 1 Geeft aan of de bovenbouw al dan niet waterdicht vergrendeld is zodat het water zich niet boven de bovenbouw kan begeven.
kader Dekselkader type 1 Bepaalt het type van het dekselkader. Link
materiaal Dekselmateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het zichtbare deel van de bovenbouw in vierkante meter.
regeling Dekselregeling 1 De wijze hoe de regeling van het deksel is uitgevoerd. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vergrendeling Dekselvergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel. Link

Braam

Beschrijving
S4 - braam spp (inclusief framboos).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandblusser

Beschrijving
Een apparaat om het vuur van een kleine brand mee te doven. Het bestaat uit een cilinder waarin een beperkte hoeveelheid blusmiddel onder druk staat.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aankoopdatum, blusmiddel, gewicht, keuringsdatum, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aankoopdatum Datum 1 Datum wordt het toestel is aangekocht.
blusmiddel Brandblusser blusmiddel 1 Substantie waarmee het toestel gevuld is in functie van het blussen van vuur. Link
gewicht Brandblusser gewicht 1 Totaal gewicht van het gevulde toestel. Link
keuringsdatum Datum 1 Datum waarop het toestel laatst is gekeurd.
type Brandblusser type 1 Het type van de brandblusser. Link

Brandhaspel

Beschrijving
Een brandslang met spuitmond,opgerold op een haspel.
Subklasse van
Verwarmd linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitendiameter, keuringsdatum, maximaalDebiet, merk, modelnaam, slanglengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
buitendiameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Buitendiameter van de slang op de haspel.
keuringsdatum Datum 1 Laatste datum waarop de haspel gekeurd is.
maximaalDebiet Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het maximale debiet dat door de slang en spuitmond kan stromen.
merk Brandhaspel merk 1 Het merk van de brandhaspel. Link
modelnaam brandhaspel model naam 1 De modelnaam van de brandhaspel. Link
slanglengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Nuttige lengte van de brandslang op de haspel.

Brandleiding

Beschrijving
Segment uit de leiding die water aanvoert voor het blussen van een brand.
Subklasse van
Persleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is geïsoleerd, leidingdruk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is geïsoleerd Boolean 1 Geeft aan of de brandleiding voorzien is van eigen isolatie.
leidingdruk Kwantitatieve waarde in bar 1 De vastgelegde druk die moet voorzien worden op de leiding in functie van de aanvoer van bluswater.

Brandnetelruigte

Beschrijving
R3 - dominante bedekking van grote brandnetel
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brem en gaspeldoornstruweel

Beschrijving
S2 - brem,gaspeldoorn.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, is man toegankelijk, is opgevuld, lengte, technische fiche, toestand buis, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bok afwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
helling Kwantitatieve waarde in promille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in promille.
hoogte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
is man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
is opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabiliseerd/opgevuld is of niet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
toestand buis Tekstblok 1 Opmerkingen van de toestand en staat van de buis.
vorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van de buis. Link

Buisbekleding

Beschrijving
De bekleding of coating ter bescherming van de buis.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Laagdikte, Lengte, plaats, technische fiche, tot, uitvoeringswijze, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Laagdikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de bekledingslaag in millimeter.
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de buisbekleding in lopende meter.
plaats Bekleding plaats 1 De kant waar de bekleding van de buis zich bevindt. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de buisbekleding.
tot Kwantitatieve waarde in meter 1 Het einde van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de buis.
uitvoeringswijze uitvoeringswijze buisbekleding 1 Materiaal en manier van aanbrengen van de buisbekleding. Link
van Kwantitatieve waarde in meter 1 Het begin van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de leiding.

Buitenkast

Beschrijving
Abstracte voor kasten die typisch buiten staan en daarom bestand moeten zijn tegen de elementen en verfraaiing kunnen krijgen.
Subklasse van
Kast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ingress protection klasse, keuringsfrequentie, verfraaid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
ingress protection klasse Ingress Protection Codering 1 De IP-codering als een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker volgens IEC 60529. Link
keuringsfrequentie Kwantitatieve waarde in aantal jaar 1 Frequentie (in jaar) waarmee de kast moet onderworpen worden aan een periodieke keuring door een externe dienst voor technische controle
verfraaid Verfraaiing buitenkast 1 Geeft aan of de wegkantkast voorzien van verfraaiing en of die al dan niet vergund is. Link

Cabine

Beschrijving
Een behuizing voornamelijk bestemd voor het beschermen van elektromechanische technieken waarin het omwille van de grootte en toegankelijkheid mogelijk is om rond te lopen.
Subklasse van
Inloopbehuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aardingsstelsel, kelderdiepte, standaardtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aardingsstelsel Cabine aardingsstelsel 1 Keuze tussen verschillende types voor het gebruikte aardingsstelsel. Link
kelderdiepte Kwantitatieve waarde in meter 1 Binnenhoogte in meter van de kabelkelder onder de cabine.
standaardtype Cabine standaardtype 1 Het type van de cabine volgens de gangbare standaarden. Link

Cabinecontroller

Beschrijving
Controller die zorgt voor de bewaking en bediening van de geschakelde verlichtingsaftakkingen en voor bewaking van de voedingsinstallatie
Subklasse van
Controller
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beveiligingssleutel, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beveiligingssleutel Controller beveiligingssleutel. 1 De encryptie die wordt toegepast om de verbinding tussen lokaal en centraal te beveiligen. Link
merk String 1 Merk van de cabinecontroller
modelnaam String 1 Modelnaam van de cabinecontroller

Calamiteitendoorsteek

Beschrijving
Een calamiteitendoorsteek,afgekort CADO,is een mechanische constructie voor het opklappen van een deel van de vangrail in de middenberm van een weg. Het primaire doel van de calamiteitendoorsteek is het doorlaten van hulpverleningsvoertuigen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is dubbelarmig, lengte, merk, modelnaam, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is dubbelarmig Boolean 1 Aanduiding of de calamiteitendoorsteek dubbel armig is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de calamiteitendoorsteek constructie.
merk Calamiteitendoorsteek merk 1 Het merk van de calamiteitendoorsteek. Link
modelnaam Calamiteitendoorsteek modelnaam 1 De modelnaam van de calamiteitendoorsteek. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de calamiteitendoorsteek.

Calamiteitsbord

Beschrijving
De aanwijzingsborden ter plaatse van een startpunt,een aantakpunt,een wissel- of koppelpunt van een omleggingsroute bij calamiteiten zijn geïntegreerd in een één-bordsysteem met een scharnierende plaat.
Subklasse van
Retroreflecterend verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: calamiteitsbord type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
calamiteitsbord type Calamiteitsbord type 1 Het type van calamiteitsbord (bv. draaiend of dragend). Link
vorm Calamiteitsbord vorm 1 De vorm van het calamiteitsbord. Link

Camera

Beschrijving
Een CCTV-camera, closed-circuit television camera, kortweg camera, produceert beelden of opnames voor bewaking van een rgio vanop afstand.is een element die beelden neemt van een locatie en deze doorgeeft naar een verschillende partijen om zo de werkelijke situatie te kunnen inschatten vanop afstand. Deze camera kan van het analoge type zijn of digitaal.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft AID, heeft spitsstrook, ip adres, is PTZ, merk, modelnaam, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft AID Boolean 1 Een AID-camera is een CCTV-camera met geintegreerde AID-module. Deze camera genereert naast een camerabeeld ook metadata ivm wat zich afspeelt op het beeld. Een voorbeeld hiervan is gestopte voertuigen.
heeft spitsstrook Boolean 1 Locatieeigenschap van een camera. Indien deze ingezet wordt om een spitsstrook te schouwen.
ip adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van de camera.
is PTZ Boolean 1 Een PTZ-camera is een CCTV-camera met bijhorend de mogelijkheid om te pannen, tilten en zoomen. Dit vanop afstand met behulp van een verstelbare lens en een motor die in twee assen draaibeweging toelaat.
merk Camera merk 1 Het merk van de camera. Link
modelnaam Camera modelnaam 1 De modelnaam van de camera. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van dit element met opsplitsing tussen CCTV, AID en PTZ-camera's Bestanden van het type pdf.

Cementbetonverharding

Beschrijving
Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aard verharding, heeft ankerstaven, krimpvoeg frequentie, laagtype, oppervlakbehandeling, Supplementen van de verharding, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aard verharding CBV aard verharding 1 De uitvoeringswijze van de cementbetonverharding. Link
heeft ankerstaven Geheel getal 1 Aantal ankerstaven waarmee de voegen verankerd zijn.
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
laagtype CBV laagtype 1 Het type van de cementbetonverhardingslaag Link
oppervlakbehandeling CBV oppervlaktebehandeling 1 Behandeling die wordt toegepast op het oppervlak van een laag, met of zonder toevoeging van materialen, en bestemd is om de eigenschappen van de laag te verbeteren, hetzij bij de uitvoering, hetzij achteraf. Link
Supplementen van de verharding Supplementen CBV 1 Additionele toevoegingen aan de verharding.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van cementbetonverharding in kubieke meter.

Cluster

Beschrijving
Groep van servers die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken (zowel voor groeperen van resources en/of redundantie).
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: clusterdoel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
clusterdoel Cluster clusterdoel 1 De reden waarom de custer is opgezet, bv. resources groeperen of redundantie. Link

Codeklavier

Beschrijving
Toestel voor het aansturen van een asset op basis van ingetoetste codes.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, technische fiche, werking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk Codeklavier merk 1 Het merk van het codeklavier. Link
modelnaam Codeklavier modelnaam 1 De modelnaam van het codeklavier. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het codeklavier.
werking Codeklavier werking 1 Indeling van het toestel volgens de manier waarop de gebruiker de aansturing doet. Link

Colloidaal beton

Beschrijving
Betonspecie voor toepassing onder water,waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Combilantaarn

Beschrijving
Geheel van één of meerdere verkeerslichten die boven of naast elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van een weggebruiker die een bepaald traject volgt, te verhinderen of toe te laten door het gebruik van aangepaste lenzen
Subklasse van
Seinlantaarns
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Communicatieapparatuur

Beschrijving
Abstracte voor relaties van Zender,Ontvanger en Repeater met andere apparatuur.
Subklasse van
Communicatieapparatuur, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Communicatieapparatuur

Beschrijving
Abstracte voor alle benodigde apparatuur voor het ontvangen en verzenden van signalen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Complexe geleiding

Beschrijving
Een Abstracte die de SluitAanOp relatie mogelijk van voor de samenstellende onderdelen van een complexere geleiding.
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Contactor

Beschrijving
Toestel dat ter plaatse of op afstand aangestuurd wordt om (grote) vermogensstromen af te schakelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type contactor.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type contactor contactor type 1 Geeft aan of het een K of Q contactor betreft. Link

Contactpunt

Beschrijving
Techniek voor het meten van een aan- of afwezigheid van contact tussen de onderdelen waaraan deze bevestigd is.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type contactpunt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type contactpunt Contactpunt type 1 Typering van de gebruikte techniek op basis waarvan de aan- of afwezigheid van een contact vastgesteld wordt. Link

Container

Beschrijving
Een verplaatsbare behuizing voor het beschermen van technieken en materialen waarin het omwille van de grootte en toegankelijkheid mogelijk is om rond te lopen.
Subklasse van
Inloopbehuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Contourverlichting

Beschrijving
Groene ledstrip verlichting die de vluchtdeur omrand en zo de visibiliteit van de vluchtdeur en de vluchtweg vergroot
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Controller

Beschrijving
Abstracte voor allerlei types van controllers.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: batchnummer, DNS-naam, firmwareversie, IP-adres, serienummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
batchnummer String 1 Nummer van de batch
DNS-naam String 1 DNS-naam van de controller
firmwareversie String 1 Firmwareversie van de controller
IP-adres IPv4-adres 1 IP-adres van de controller
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.

Damwand

Beschrijving
Een grond- en/of waterkerende constructie,die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Damwand materiaal, is waterdicht, Oppervlakte, Profiellengte, totale lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Damwand materiaal Damwand materiaal 1 Het materiaal waaruit de damwand bestaat. Link
is waterdicht Boolean 1 Geeft aan of de damwand al dan niet waterdicht is.
Oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van de damwandconstructie in vierkante meter.
Profiellengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van één damwandprofiel.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de damwandconstructie in lopende meter.

Derdenobject

Beschrijving
Object niet in eigendom van de assetbeheerder dat zonder verdere typering bewaard wordt om relaties met getypeerde assets te kunnen beheren.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, contactgegevens, foto, heeft aansluitkast geïntegreerd, omschrijving, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
contactgegevens String 1 Naam, voornaam, telefoonnummer en/of e-mailadres van de contactpersoon.
foto Bestandsbijlage 1..* Een foto van het derdenobject die eventuele detailinformatie weergeeft Enkel bestanden die een foto zijn.
heeft aansluitkast geïntegreerd Boolean 1 Aanduiding of de aansluitkast geïntegreerd is.
omschrijving String 1 Omschrijving van het derdenobject
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Detectie camera

Beschrijving
Deze camera's worden onder andere opgesteld op kruispunten om de aanwezigheid van voertuigen te detecteren. De detectie kan optisch en/of thermografisch gebeuren.
Subklasse van
Niet weggebonden detectie, Type weggebruiker
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detectieprincipe, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
detectieprincipe Detectiecamera detectieprincipe 1..* Geeft aan of de camera optisch en/of thermografisch werkt. Link
merk Detectiecamera merk 1 Merknaam van de detectiecamera. Link
modelnaam Detectiecamera modelnaam 1 De modelnaam van de detectiecamera. Link

Detectielussen

Beschrijving
Abstracte voor een detectielus. Een detectielus is een kabel onder het wegdek die in staat is om voertuigen te detecteren teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Selectieve lussen zijn in staat om gecodeerde informatie door te geven van prioritaire voertuigen, niet-selectieve lussen geven informatie door van alle voertuigen die het detectie gebied passeren.
Subklasse van
Detecties
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen b l, bewakingstijd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmetingen b l Afmeting bxl in meter 1 Afmetingen B x L van de lus
bewakingstijd Tijdsduur 1 Wachttijd (in uren) waarna een alarm pas mag optreden

Detecties

Beschrijving
Abstracte voor de overige detecties,zijnde die die niet onder de groepen "niet weggebonden detecties"," weggebonden detecties" of "detectielussen" vallen
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort bewaking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
soort bewaking VRI bewaking 1 Type bewaking van de detectie Link

Deur

Beschrijving
Een beweegbaar element ter afsluiting van een ruimte. In een gebouw is een deur meestal bevestigd in een kozijn,dat weer in een muur of wand is aangebracht.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting deuropening, brandweerstand, breedte, dikte, fabrikant, handgreeptype, heeft deurcontact, hoogte, is zelfsluitend, ophangconstructie, sluitingstijd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting deuropening Afmeting bxh in meter 1 Afmeting van de vrije ruimte die ontstaat wanneer de deur volledig geopend is.
brandweerstand Kwantitatieve waarde in uur 1 Brandwerendheid is een maat voor de tijd die een constructie heeft voor dat deze bezwijkt onder invloed van een brand.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van de rechtopstaande deur gemeten van de ene zijkant naar de andere.
dikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de deur gemeten van de ene buitenzijde van de deur tot de andere.
fabrikant Deur fabrikant 1 Naam van de producent van de deur. Link
handgreeptype Deur handgreeptype 1 Soort greep aan waarmee de deur geopend wordt. Link
heeft deurcontact Boolean 1 Geeft aan of de deur voorzien is van een contact dat bewaakt of de deur open of dicht is.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van de rechtopstaande deur gemeten van de onderkant tot de bovenkant.
is zelfsluitend Boolean 1 Geeft aan of de deur voorzien is van een mechanisme dat er voor zorgt dat de deur sluit zonder tussenkomst van een gebruiker.
ophangconstructie Bestandsbijlage 1 Documentatie met betrekking tot de manier waarop de deur met het kozijn bevestigd is aan de ruimte waartoe ze toegang biedt.
sluitingstijd Kwantitatieve waarde in seconde 1 Duurtijd voor het automatische sluiten van een zelfsluitende deur die volledig open staat.

Dieselgenerator

Beschrijving
Dieselmotor die een generator (machine die mechanische energie omzet in elektrische energie) aandrijft,typisch gebruikt als noodstroom aggregaat bij het wegvallen van de normale netvoeding.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dilatatie

Beschrijving
Dilataties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bouwconstructies vrij kunnen krimpen en uitzetten bij onder andere temperatuurwisselingen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Uitzettingswaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Uitzettingswaarde Uitzetttingswaarde dilatatie 1 De grootst mogelijke uitzetting die mogelijk is voor een bepaalde dilatatieoplossing. Link

Directionele relatie

Beschrijving
Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch gedefinieerd is.
Subklasse van
Relatieobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Divergentiepuntbebakeningselement

Beschrijving
Een constructie met als doel de zichtbaarheid van het divergentiepunt te vergroten.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Folietype, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Folietype Folie type 1 Het type folie dat bevestigd is aan het Divergentiepuntbebakeningselement. Link
type Divergentiepuntbebakeningselementtype 1 De vormen van het divergentiepuntbebakeningselement. Link

DNB

Beschrijving
Een abstracte die de gegevens van de distributienetbeheerder bevat die bij een aansluiting horen.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitvermogen, adres volgens DNB, datum energieleveringscontract, datum oprichting, datum start energielevering, ean nummer, energieleverancier, netbeheerder, referentie distributienetbeheerder, risico analyse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aansluitvermogen Kwantitatieve waarde in kilovoltampère 1 Vermogen van de aansluiting
adres volgens DNB Adres 1 Het adres van de aansluiting volgens de distributienetbeheerder
datum energieleveringscontract Datum 1 De datum waarop het energieleveringscontract afgesloten is.
datum oprichting Datum 1 Datum waarop de DNB het voedingsbord koppelt met het net.
datum start energielevering Datum 1 De datum waarop de energielevering effectief aanvangt. Dit gebeurt zodra zowel de aansluiting op het DNB-net als het energieleveringscontract in orde zijn.
ean nummer String 1 Uniek identificatienummer van de elektrische aansluiting, bestaande uit 18 cijfers
energieleverancier Rechtspersoon 1 Leverancier van de energie
netbeheerder Rechtspersoon 1 Lokale instantie die instaat voor het beheer van het elektriciteitsnet
referentie distributienetbeheerder String 1 De wijze waarop, de referentie waarmee de aansluiting gekend is bij de distributienetbeheerder.
risico analyse Bestandsbijlage 1 Document met de risicoanalyse

DNB hoogspanning

Beschrijving
Aansluiting op het hoogspanningsnet van de distributienetbeheerder.
Subklasse van
DNB
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

DNB laagspanning

Beschrijving
Aansluiting op het laagspanningsnet van de distributienetbeheerder.
Subklasse van
DNB
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

DNB meter

Beschrijving
Abstracte voor elk toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor diverse metingen van doorgevoerde energie.
Subklasse van
Energiemeter
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: meteropname frequentie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
meteropname frequentie Energiemeter DNB meteropname frequentie 1 Frequentie waarmee de meterstand opgenomen wordt door de netbeheerder Link

Dolomietverharding

Beschrijving
Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur,gemiddelde korrelgrootte),onregelmatige vorm,onregelmatig verband.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Dolomiet type 1 Het type dolomiet. Link

Dominant grasland - fase2

Beschrijving
G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort: gestreepte witbol,grote vossenstaart of glanshaver,+ grassen en kruiden uit G0 en G1
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dongle

Beschrijving
Een hardwaresleutel.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Doorgang

Beschrijving
Doorgangen voorzien een vluchtmogelijkheid. Deze bezitten dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Opening type 1 Bepaling van het type van doorgang (sas, nooddeur) (voorlopig opgenomen in figuur 8-4-1) Link

Doornstruweel

Beschrijving
S3 - meidoorn spp,sleedoorn en rozen.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Draineerbuis

Beschrijving
Een buis voor het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond,met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Heeft drainbrug, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Heeft drainbrug Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet een profiel onderaan de draineerbuis aanwezig is om zettingen te vermijden.
materiaal Draineerbuis materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de draineerbuis. Link

Drukknop

Beschrijving
Drukknoppen zijn de toestellen die opgesteld zijn op kruispunten om de aanwezigheid te melden van voetgangers of fietsers die de rijweg wensen over te steken of voor het aanmelden van openbaar vervoer. De toestellen sturen een geheugenelement (module voor de sturing en visualisatie) in de verkeersregelaar aan, zodanig dat een kortstondig indrukken van de drukknop of kortstondig aanraken van de sensor volstaat opdat de aanvraag tot doorgang blijft gelden tot de doorgang verleend wordt
Subklasse van
Niet weggebonden detectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bewakingstijd, merk, modelnaam, soort drukknop.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bewakingstijd Tijdsduur 1 Wachttijd (in uren) waarna een alarm pas mag optreden
merk Drukknop merk 1 De naam van het merk van de drukknop. Link
modelnaam Drukknop modelnaam 1 De modelnaam van de drukknop. Link
soort drukknop Drukknop soort 1 Doelgroep van de drukknop (voetganger, fietser, ruiter,...) Link

Drukverhogingsgroep

Beschrijving
Onderdeel dat de druk van het aangevoerde water regelt.
Subklasse van
Verwarmd linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: inkomende druk, uitgaande druk, vermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
inkomende druk Kwantitatieve waarde in bar 1 Verwachte inkomende druk van het water bij de groep.
uitgaande druk Kwantitatieve waarde in bar 1 Verwachte uitgaande druk van het water na regeling door de groep.
vermogen Kwantitatieve waarde in kilowatt 1 Elektrische vermogen vereist voor de goede werking van de groep.

Duikschot

Beschrijving
Duikschotten onder het wateroppervlak dicht bij de overstortrand verhinderen dat het drijvende materiaal meevloeit met het water.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het duikschot.

Duingrasland

Beschrijving
G5a - Zanddoddengras, Kleverige reigersbek, Ruw vergeet-mij-nietje, Kruipend stalkruid, Zandhoornbloem, Duinfakkelgras, Liggende asperge, Duindravik, Duinviooltje, Kegelsilene, Ruwe klaver, Duin- en gewimperd langbaardgras, Lathyruswikke, Geel walstro, Grote tijm, Geel zonneroosje, Liggend bergvlas, Nachtsilene, Walstrobremraap, Kalkbedstro, Zachte haver, Voorjaarsganzerik, Duindravik, Gestreepte klaver, Wondklaver.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dunne overlaging

Beschrijving
Een dunne overlaging kan bestaan uit een SME overlaging of een antisliplaag.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de dunne overlaging. Link
type Dunne overlaging type 1 Het type SME overlaging of antisliplaag. Link

Dwarse markering

Beschrijving
Een markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen,informeren of regelen.
Subklasse van
dwarse markering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, oppervlakte, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Dwarse markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van dwarse markering. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de dwarse markering in vierkante meter.
soort omschrijving Dwarse markering soort 1 De soort en tevens de omschrijving van dwarse markering. Link

dwarse markering toegang

Beschrijving
Abstracte als toegang tot de verschillende soorten dwarse markeringen.
Subklasse van
Markering, AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dwarse markering verschuind

Beschrijving
Een schuine markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen,informeren of regelen.
Subklasse van
dwarse markering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, hoek, oppervlakte, oppervlakte, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Dwarse markering code verschuind 1 De (COPRO/BENOR) code van dwarse markering. Link
hoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek van de verschuinde dwarsmarkering in decimale graden.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De basisoppervlakte van de dwarse markering in vierkante meter.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een dwarsmarkering na verschuining.
soort omschrijving Dwarse markering soort verschuind 1 De soort en tevens de omschrijving van dwarse markering. Link

Dwerghavergrasland

Beschrijving
G5b - vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs , hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras,zandhoornbloem, slofhak.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dwergstruikvegetatie heidesoorten

Beschrijving
S1 - struikheide,dopheide,blauwe bosbes,stekelbrem,kruipbrem
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dynamisch bord op maat

Beschrijving
Dynamisch verkeersbord dat niet standaard is; en dus niet is gespecifieerd in SB270.
Subklasse van
LED-bord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk Keuzelijst merknamen voor dynamische borden op maat 1 Merknaam van het dynamisch bord op maat. Uit een keuzelijst. Link
modelnaam Keuzelijst modelnamen voor dynamische borden op maat 1 Modelnaam van het dynamisch bord op maat. Uit een keuzelijst Link

Dynamisch Zone-30 bord

Beschrijving
Dynamisch verkeersbord dat verkeerstekens voor een zone 30 kan weergeven.
Subklasse van
LED-bord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk Z30 merk 1 Merk van het dynamisch zone-30 bord. Link
modelnaam Z30 modelnaam 1 De modelnaam van het Z30-bord Link

Dynamische vluchtwegindicatie

Beschrijving
Armaturen die ingezet worden indien er alternatieve vluchtconcepten worden toegepast. De vluchtroute loopt dan meestal gedeeltelijk door de ondersteunende koker. De borden geven de te volgen vluchtroute aan en zijn pas zichtbaar zodra ze worden ingeschakeld. Bij evacuatie kan er ook een extra ondersteunende omroepbericht worden ingezet.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Eco poort

Beschrijving
Een afsluitbare doorgang om mensen toe te laten tot het gebied.
Subklasse van
Complexe geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, poort type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de poort in meter.
poort type Poorttype 1 Bepaling van het type van poort. Link

Ecoduct

Beschrijving
Ecoducten of natuurbruggen zorgen ervoor dat dieren veilig de weg kunnen oversteken.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Ecoduct type 1 Het type van ecoduct, zoals bv ecoveloduct, bermbrug,… Link

Ecoduiker

Beschrijving
Buis- of tunnelvormige doorgang voor water onder een weg,die is voorzien van een oeverstrook of van looprichels zodat kleinere diersoorten beschermd voor het verkeer kunnen doorsteken.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type looprichel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type looprichel Looprichel type 1 Type van looprichel in de ecoduiker. Link

Ecokoker

Beschrijving
Een kleine ecotunnel of ecokoker is een doorgang voor dieren onder een weg of spoorweg.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Ecokoker type 1 Het type van ecokoker, zoals bv amfibieënkoker,… Link

Ecoraster

Beschrijving
Een geleiding om dieren te leiden naar een plaats (ecoduct,ecotunnel,...) waar ze veilig een drukke weg kunnen oversteken.
Subklasse van
Complexe geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft prikkeldraad, heeft spandraden, lengte, paal materiaal, paalhoogte, type mazen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft prikkeldraad Boolean 1 Aanduiding of het ecoraster is voorzien van prikkeldraad.
heeft spandraden Boolean 1 Aanduiding of het ecoraster is voorzien van spandraden.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het ecoraster in meter.
paal materiaal Paalmateriaal 1 Het materiaal van de paal in het ecoraster. Link
paalhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de paal in het ecoraster in meter.
type mazen Rastermazen 1 Het type van de mazen in het ecoraster te bepalen. Link

Ecotunnel

Beschrijving
Een (grote) ecotunnel is een tunnel onder een grote weg,waarlangs dieren veilig de overkant kunnen bereiken.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ecovallei

Beschrijving
Een vallei onder de verkeersbrug waar het landschap gewoon onderdoor loopt en minimaal wordt verstoord.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Eindstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd einde aan een geleideconstructie,aan de stroomafwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Type eindstuk 1 De vorm van het eindstuk. Link

EM-draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor een elektromechanisch (EM) dragend element (bv. paal,kolom,seinbrug,galgpaal) waaraan EM-toestellen bevestigd kunnen worden.
Subklasse van
Draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: elektrische beveiliging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
elektrische beveiliging EM-draagconstructie elektrische beveiliging 1 Type elektrische beveiliging aanwezig in de draagconstructie. Link

Energiemeter

Beschrijving
Abstracte voor alle energiemeters.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal telwerken, meternummer, metertype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal telwerken Geheel getal 1 Het aantal telwerken dat de energiemeter bevat. 1 bij enkelvoudige meting, 2 bij een dag- en nacht-meter.
meternummer String 1 Het serienummer (nummer van het fabrikaat) op de meter
metertype Elektrisch metertype 1 Type meter (mechanisch, elektronisch) Link

Energiemeter AWV

Beschrijving
Toestel voor multifunctionele stroom- en spanningsmetingen en logging, die via een van de courante standaardkoppelvlakken (Euridis, RS485, Modbus, ...) wordt aangesloten om lokaal of op afstand te kunnen uitlezen en zodoende het energieverbruik te kunnen opvolgen
Subklasse van
Energiemeter
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Energiemeter derden

Beschrijving
Toestel dat eigendom is van een derde partij, verschillend van de distributienetbeheerder, waarmee het energieverbruik van de installaties van deze derden gemeten wordt. Deze energiemeters komen enkel voor op: - installaties van AWV waarop derden een afzonderlijke kring hebben gekregen voor het voeden van hun eigen installaties - installaties van derden waarop AWV een afzonderlijke kring heeft gekregen voor het voeden van onze installaties
Subklasse van
Energiemeter
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Energiemeter DNB

Beschrijving
Toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor het meten van het energieverbruik van de betreffende installatie
Subklasse van
DNB meter
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is gecombineerde energiemeter, uurtarief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is gecombineerde energiemeter Boolean 1 Geeft aan of de meter naast de gewone verbruiksmeting ook reactief vermogen en piek metingen doet.
uurtarief Energiemeter DNB uurtarief 1 Type uurtarief vb enkelvoudig, dubbelvoudig,... Link

Energiemeter DNB piek

Beschrijving
Toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor het meten van piekvermogens.
Subklasse van
DNB meter
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Energiemeter DNB reactief

Beschrijving
Toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor het meten van het reactief vermogen.
Subklasse van
DNB meter
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Exoten

Beschrijving
Exoten,in deze context,zijn planten die zich hebben gevestigd in België terwijl ze oorspronkelijk niet in België voorkwamen. Ze verdringen bovendien inheemse soorten uit hun normale groeiplaats.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Externe detectie

Beschrijving
Inputsignalen van bv. een brug,overweg,… die door een externe partij doorgegeven worden teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Dit object wordt niet gebruikt voor eigen lussen van een ander kruispunt.
Subklasse van
Detecties
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangesloten toestel, communicatiewijze, contactpersoon, eigenaar, heeft handshaking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aangesloten toestel Externedetectie aangeslotentoestel 1 Type aangesloten toestel (trein, brug, FCD) Link
communicatiewijze Externedetectie communicatiewijze 1 De manier waarop de externe detectie communiceert met de verkeersregelaar. Link
contactpersoon Natuurlijk persoon 1 Naam, voornaam en telefoonnummer van de contactpersoon
eigenaar Rechtspersoon 1 Eigenaar van het aangesloten toestel/systeem
heeft handshaking Boolean 1 Bij handshaking wordt gebruikt gemaakt van 2 contacten (maak / verbreek) om zeker te zijn dat het een valide signaal betreft (en geen kabelbreuk of gelijkwaardig)

Fietslantaarn

Beschrijving
Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun,teneinde de beweging van fietsers te verhinderen of toe te laten
Subklasse van
Seinlantaarns
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fietstel display

Beschrijving
Verankerd toestel dat een selectie van telgegevens van het fietstelsysteem toont voor passerende fietsers.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Is dubbelzijdig, Technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Is dubbelzijdig Boolean 1 Geeft aan of het display telgegevens toont langs zijn beide zijden of niet.
Technische fiche Bestandsbijlage 1 Document met de technische specificaties van het display.

Fietstelsysteem

Beschrijving
Toestel bij de fietstelinstallatie dat gegevens van detectielussen over passerende fietsers verzamelt en verwerkt.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Merk, Modelnaam, Technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Merk Merknaam fietstelsysteem 1 Merknaam van het fietstelsysteem Link
Modelnaam Modelnaam fietstelsysteem 1 Naam van het model van het fietstelsysteem volgens de fabrikant. Link
Technische fiche Bestandsbijlage 1 Document met de technische specificaties van het fietstelsysteem.

Figuratie markering verschuind

Beschrijving
Een schuine markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen,informeren of regelen.
Subklasse van
Figuratiemarkering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisoppervlakte, code, hoek, oppervlakte, soort omschrijving, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
basisoppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De (basis) oppervlakte van de markering zoals beschreven in de algemene omzendbrief.
code Figuratie code verschuind 1 De code van de verschuinde figuratie markering. Link
hoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek van de verschuinde figuratiemarkering in decimale graden.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de figuratie markering na verschuining.
soort omschrijving Figuratie soort verschuind 1 De soort en tevens de omschrijving van de verschuinde figuratie markering. Link
type Figuratie type 1 Het type van de verschuinde figuratie markering. Link

Figuratiemarkering

Beschrijving
Een markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen,informeren of regelen.
Subklasse van
Figuratiemarkering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, oppervlakte, soort omschrijving, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Figuratie code 1 De code van de figuratie markering. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de markering zoals beschreven in de algemene omzendbrief.
soort omschrijving Figuratie soort 1 De soort en tevens de omschrijving van de figuratie markering. Link
type Figuratie type 1 Het type van figuratie markering. Link

Figuratiemarkering toegang

Beschrijving
Abstracte als toegang tot de verschillende soorten figuratiemarkeringen.
Subklasse van
Markering, AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Firmware object

Beschrijving
Abstracte voor de firmware van het object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: firmwareversie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
firmwareversie String 1 Versie van de firmware

Forfaitaire aansluiting

Beschrijving
Een elektrische aansluiting waarbij met een forfaitair tarief gewerkt wordt,hierbij is er geen teller voorzien door de DNB.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fundering

Beschrijving
Abstracte voor verschillende manieren om er voor te zorgen dat het eigen gewicht van het object dat de fundering krijgt en de krachten uitgeoefend op dat object, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Een fundering zit hoofdzakelijk onder het maaiveld en heeft tot doel het stabiliseren van een ander object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering.

Funderingsmassief

Beschrijving
Een fundering waarop een object geplaatst wordt of er (in principe) onlosmakelijk in vastgezet wordt.
Subklasse van
Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, is permanent, is prefab, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting grondvlak afmeting grondvlak 1 De afmetingen van het grondvlak van de fundering volgens zijn vorm.
is permanent Boolean 1 Bepaalt of de fundering (en het gefundeerd object) blijvend is.
is prefab Boolean 1 Bepaalt of de fundering ter plaatse gestort is of als geprefabriceerd element aangevoerd.
materiaal Materiaal soorten 1 De grondstof waaruit het funderingsmassief gemaakt is. Link

Funderingsplaat

Beschrijving
Fundering die minstens het volledige grondvlak van het gefundeerd object omvat maar met een beperkte hoogte voor de fundering van een constructie die stabiliteit haalt uit haar eigen gewicht.
Subklasse van
Betonfundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Galgpaal

Beschrijving
De galgpalen zijn bestemd voor het bevestigen van verkeerslichten, signaalborden, wegwijzers boven het wegdek. Bovendien laten zij het bevestigen toe van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De draagwijdte van de arm moet kunnen reiken tot 9 m. De galgpalen beantwoorden aan SB270-51-6.15
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal liggers, armlengte, berekeningsnota, dwarsdoorsnede.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal liggers Decimaal getal 1 Het aantal liggers waarmee de arm van de galgpaal is uitgevoerd.
armlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Lengte van de arm van een galgpaal in meter
berekeningsnota Bestandsbijlage 1 Een bijlage met daarin de berekeningsnota voor de galgpaal
dwarsdoorsnede Draagconstructie dwarsdoorsnede 1 De vorm van de dwarsdoorsnede van het opstaande deel van de galgpaal. Link

Gebouw

Beschrijving
Elk bouwwerk,dat een voor mensen toegankelijke overdekte,geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
Subklasse van
Behuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grondplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grondplan Bestandsbijlage 1 Plattegrond van het gebouw met aanduidingen van de verschillende aanwezige elementen zoals kelder, kasten met kastnummers, toegangscontrole en meer.

Gecombineerde put

Beschrijving
Alle putrelaties
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geexpandeerd polystyreen

Beschrijving
Geëxpandeerd polystyreen of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof,in de volksmond piepschuim genoemd.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gekleurd wegvlak markering

Beschrijving
Een markering van een wegdeel aangebracht om het verkeer te waarschuwen,informeren of regelen.
Subklasse van
Markering, AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, code, lengte, oppervlakte, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de markering in meter.
code Gekleurd WV code 1 De (COPRO/BENOR) code van de gekleurde wegvlak markering. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de markering in meter.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het gekleurd wegdeel in vierkante meter.
soort omschrijving Gekleurd WV type 1 De soort en tevens omschrijving van de figuratie markering. Link

Geleideconstructie

Beschrijving
Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Is verwijderbaar, werkingsbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Is verwijderbaar Boolean 1 Geleideconstructie kan met minimale moeite tijdelijk worden weggenomen en teruggeplaatst worden.
werkingsbreedte Werkingsbreedte 1 Op het voorvlak van een geleideconstructie en loodrecht op de as van de weg gemeten afstand tussen de voorkant van de geleideconstructie in normale positie en de plaats van het verst uitwijkend onderdeel aan de achterzijde van de geleideconstructie bij aanrijding. Link

Geleiding

Beschrijving
Abstracte om de gerelateerde objecten onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geleidingsverlichting

Beschrijving
Verlichting die de gestrande weggebruiker begeleiding biedt op handhoogte langs de vluchtroute tot aan een vluchtdeur of tot aan een veilige locatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geleidingswand

Beschrijving
Een geleidingswand geleidt kleinere dieren zoals amfibieën naar kleinere ecokokers,ecoduikers,...
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, lengte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de geleidingswand in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de geleidingswand in meter.
materiaal Geleiding materiaal 1 Het materiaal van de geleiding. Link

Geluidswerende constructie

Beschrijving
Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detailplan (3D - As-built), heeft afdeklatten, horizontaal ruimte beslag, Individuele hoogte schermelement, individuele lengte schermelement, kleur, materiaal karakteristiek, minimale dikte schermelement, opstelling, overzicht schermhoogte, schermelement, schermtype, statische belasting, totale lengte, Totale oppervlakte, windbelasting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
detailplan (3D - As-built) Bestandsbijlage 1 Detailplan als document bijlage (3D as-built DWG of DXF bestand) Bestanden van het type dwg of pdf.
heeft afdeklatten Boolean 1 Bepaling of er boven- of onderaan latten gebruikt worden om de geluidswerende constructie te laten aansluiten op de tunnel.
horizontaal ruimte beslag Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale dikte in dwarsdoorsnede die wordt ingenomen door de geluidswerende constructie.
Individuele hoogte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter van het schermelement, verticaal gemeten.
individuele lengte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van het schermelement in centimeter zonder inbegrip van de profielen, horizontaal gemeten.
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van de geluidswerende constructie.
materiaal karakteristiek Materiaal karakteristiek 1..* Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakteristiek van het materiaal.
minimale dikte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De maximale dikte van het schermelement in centimeter gemeten vanaf het verst uitstekende gedeelte aan de voorzijde tot het verst uitstekende gedeelte aan de achterzijde van het schermelement.
opstelling Opstelling 1 De wijze waarop de geluidswerende constructie is geplaatst ten opzichte van de weg. Link
overzicht schermhoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte gemeten van het maaiveld tot aan de top van de geluidswerende constructie zonder inbegrip van de begin- en eindconstructie.
schermelement Schermelement type 1..* Het type van schermelement. Link
schermtype Schermtype 1..* Bepaling van een vlak of niet-vlak scherm. Een vlak scherm zijn alle schermtypes die getest kunnen worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. De niet-vlakke schermen zijn de schermen die niet kunnen getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. Link
statische belasting Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter 1 Getal in kN/m2 voor de aanduiding van de belasting zonder dynamisch effect, bv. eigengewicht.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geluidswerende constructie in meter gemeten vanaf het beginpunt tot het eindpunt met inbegrip van de afbouwende schermen indien aanwezig.
Totale oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van alle geplaatste geluidswerende constructie elementen.
windbelasting Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter 1 Getal in kN/m2 voor de aanduiding van de maximale windbelasting volgens de norm NBN EN 1994-1-4.

Geotextiel

Beschrijving
Geotextiel om grondoppervlakken,taluds en/of bodems te beschermen tegen erosie door wind,golfslag en/of stroming van water,afkomstig hetzij van afstromende neerslag,hetzij van afvloeiend oppervlaktewater.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Heeft vulling, is biodegradeerbaar, Is ingezaaid, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Heeft vulling Boolean 1 Aanduiding of er vulling zoals bv. houtsnippers, grind,... in een omhulsel van geotextiel aanwezig is.
is biodegradeerbaar Boolean 1 Aanduiding of het geotextiel al dan niet biologisch degradeerbaar is
Is ingezaaid Boolean 1 Aanduiding of er in het geotextiel zaden aanwezig zijn.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het geotextiel.
type Geotextiel type 1 Het type geotextiel. Link

Geplastificieerd stortdraad

Beschrijving
Staaldraad omwikkeld met een laag plastic ter bescherming tegen vocht. vooral gebruikt als stut voor stortsteen.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geprefabriceerd betonelement

Beschrijving
Goot die in het talud loodrecht op de kruinlijn is aangebracht. De functie hiervan is onder meer opvang en afvoer hemelwater.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Betonelement type, Totale lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Betonelement type Taludgoot type 1 Het type van geprefabriceerd betonelement. Link
Totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geprefabriceerde betonelementen in lopende meter vanaf het beginstuk (niet inbegrepen) tot aan het eindstuk (niet inbegrepen).

Gestandaardiseerde kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, Fabricage lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijkomende parameter Kantopsluiting bijkomende parameter 1 Detail typering van de kantopsluiting Link
Fabricage lengte Standaard frabricage lengte 1 De lengte van de individuele kantopsluiting volgens de norm. Link

Gestandaardiseerde Kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerd kantstrook volgens aangeduide norm.
type Kantstrook type 1 Het type van gestandaardiseerde kantstrook. Link

Gestandaardiseerde schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde schampkant volgens aangeduide norm.
type Schampkant type 1 Het type van gestandaardiseerde schampkant. Link

Gestandaardiseerde trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde trottoirband volgens aangeduide norm.
type Trottoirband type 1 Bepaling van het type van trottoirband Link
vorm Trottoirband vorm 1 Bepaling van de vorm van de trottoirband

Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel volgens aangeduide norm.
type Trottoirband watergreppel type 1 Het type van gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel Link
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.

Gestandaardiseerde watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Is verholen, norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Is verholen Boolean 1 Aanduiding of de watergreppel verholen is. Verholen goten hebben een kleine sleufopening en een grote afvoercapaciteit.
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde watergreppel volgens aangeduide norm.
type Watergreppel type 1 Het type van gestandaardiseerde watergreppel. Link
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de watergreppel.

Geteste beginconstructie

Beschrijving
Een gecertificeerd begin aan een geleideconstructie,met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

GPU

Beschrijving
Grafische verwerkingseenheid.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
merk GPU merk 1 Het merk van de GPU. Link
modelnaam GPU modelnaam 1 De modelnaam van de GPU. Link

Gras kruidenmix grasland - fase3

Beschrijving
G3 - Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, timotee, veldbeemdgras, veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, vijfvingerkruid.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Grasland

Beschrijving
Grazige vegetatie met daarin kruidachtigen die jaarlijks één of meerdere malen per jaar gemaaid of begraasd wordt.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link

Grasmat

Beschrijving
Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grassenmix grasland - fase1

Beschrijving
G1 - Groen lappendeken met soorten uit G0 + kruipende boterbloem,paardenbloem,gewone hoornbloem (in enkele monospecifieke haarden)
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grazige vegetatie

Beschrijving
Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, heeft bolgewassen, is overgroeien rand verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Grazige vegetatie aanleg 1 De wijze van aanleg/aanplanting van de grazige vegetatie. Link
heeft bolgewassen Boolean 1 Grasland met bol- en knolgewassen die in het voorjaar bloeien.
is overgroeien rand verharding Boolean 1 Geeft aan of de rand van de verharding al dan niet wordt overgroeid door de grazige vegetatie.

Groep dwarse- en figuratiemarkering

Beschrijving
Groepering van de dwarse- en figuratiemarkering.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: totale oppervlakte, tussenruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
totale oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de groep dwarse en/of figuratie markering.
tussenruimte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de tussenruimte in meter tussen de dwarse en/of figuratie markering.

Groepering alle soorten markering

Beschrijving
Groepering om alle soorten markeringen te groeperen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: totale oppervlakte groepering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
totale oppervlakte groepering Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van de totale markering groepering.

Gronddam

Beschrijving
Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering. Een gronddam kan volgende functies vervullen: geluidswering, geleidng van dieren, veiligheid en lichtwering.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisbreedte, gronddichtheid, helling achterzijde, helling voorzijde, hoogte, kruinbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
basisbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De basis breedte van de gronddam in meter.
gronddichtheid Decimaal getal 1 De gronddichtheid van de gronddam.
helling achterzijde Helling 1 De hellingsgraad van de achterzijde gronddam in kwarten. Link
helling voorzijde Helling 1 De hellingsgraad van de voorzijde van de gronddam in kwarten. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de gronddam in meter.
kruinbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Haag

Beschrijving
Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Handbediening

Beschrijving
Module voor het bedienen met de hand van een techniek die zich in de kast bevindt waaraan de module bevestigd is om de sturing van de betrokken techniek tijdelijk over te nemen of uit te lezen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type handbediening.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type handbediening Handbediening type 1 Het gebruikte type voor handbediening langs de buitenkant van een kast voor sturing van systemen binnenin. Link

Handwiel

Beschrijving
Een handwiel kan worden gebruikt voor het openen of sluiten van een afsluiter.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hardware

Beschrijving
Fysieke componenten of onderdelen van een computer.
Subklasse van
Hardware toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal units, merk, modelnaam, vormfactor.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal units Geheel getal 1 Het aantal units dat een server in een rack inneemt
merk Hardware merk 1 Het merk van de hardware. Link
modelnaam Hardware modelnaam 1 De modelnaam van de hardware. Link
vormfactor Hardware vormfactor 1 Het soort toestel waarin de fysieke componenten of onderdelen worden vormgegeven. Link

Hardware toegang

Beschrijving
Een abstracte die de gemeenschappelijke kenmerken bevat voor zowel fysieke als virtuele hardware.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: CD DVD Tape, CPU, disk, domein, ip adres, licentie, OS, RAM.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
CD DVD Tape Hardware CD DVD tape 1 Is de hardware uitgerust met CD/DVD/Tape? Link
CPU String 1 Centrale verwerkingseenheid.
disk Kwantitatieve waarde in gigabyte 1 De disk config van de hardware, HD, RAID, ...
domein Hardware domein 1 Administratieve groepering van meerdere particuliere computernetwerken of hosts binnen dezelfde infrastructuur. Link
ip adres IPv4-adres 1..* Het IP-adres van de hardware.
licentie String 1 De licentie van het OS of de licentie van de hardware voor support/garantie op componenten.
OS Hardware OS 1 Het besturingssysteem dat op de hardware draait. Link
RAM Kwantitatieve waarde in gigabyte 1 De grootte van het werkgeheugen.

Heeft beheer

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

heeft betrokkene

Beschrijving
Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rol, specifieke contactinfo.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rol Betrokkenheid rol 1 Type voor de manier waarop een agent betrokken is bij een object. Link
specifieke contactinfo Contactinfo 0..* Specifieke contactgegevens van de betrokken agent met betrekking tot het gekoppelde object.

Heeft netwerk protectie

Beschrijving
Deze relatie geeft aan wat de redundante paden/linken zijn van elkaar,dit is enkel in gebruik binnen het netwerk domein. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft netwerktoegang

Beschrijving
Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heestermassief

Beschrijving
Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn tot 1 meter hoogte. Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heischraal grasland

Beschrijving
G5d - blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende nachtorchis.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoofdschakelaar

Beschrijving
Algemene automatische zekering waarmee de volledige installatie buiten spanning kan worden gesteld
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoogtedetectie

Beschrijving
Hoogtedetectiesysteem voor het voorkomen van schade aan kunstwerken. Stuurt vaak een een dynamisch bord aan. Voor handhaving staat het in relatie met een ANPR-camera.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detectiehoogte, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
detectiehoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De ingestelde hoogtelimiet waarboven het systeem voor hoogtedetectie een detectiesignaal moet uitsturen.
merk Hoogtedetectie merk 1 Merknaam van het systeem voor hoogtedetectie.Verwijst naar de fabrikant of producent. volgens een keuzelijst Link
modelnaam Hoogtedetectie modelnaam 1 De modelnaam van de hoogtedetectie. Uit een keuzelijst. Link

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij,deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Houtige vegetatie

Beschrijving
Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei,waardoor de takken,stammen en wortels veel hout bevatten.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, hoogte, is vrij uitgroeiend, knipoppervlak.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Houtige aanleg 1 De manier van aanplanten van de houtige vegetatie.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter gemeten van de stamvoet tot de top of bovenste snoeivlak van de houtige vegetatie.
is vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.
knipoppervlak Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.

HS beveiligingscel

Beschrijving
Cel die de hoogspanningsschakelinrichting omvat. Hieronder vallen onder meer de lastscheidingsschakelaar,smeltveiligheden,aardingsschakelaar,...
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: elektrisch schema, heeft reserve zekering, hoogspanningszekering, keuringsfrequentie, merk, modelnaam, overstroombeveiliging instelwaarde, overstroombeveiliging type, overstroombeveiliging vermogenschakelaar, schakelmateriaal klasse, schakelmateriaal type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
elektrisch schema Bestandsbijlage 1 Elektrisch aansluitschema van de HS beveiligingscel
heeft reserve zekering Boolean 1 Is er een reserve zekering aanwezig?
hoogspanningszekering HS-beveiligingscel hoogspanningszekering 1 Waarde van de hoogspanningszekering Link
keuringsfrequentie Kwantitatieve waarde in aantal jaar 1 Frequentie (in jaar) waarmee de installatie moet onderworpen worden aan een periodieke keuring door een externe dienst voor technische controle
merk HS-beveiligingscel merk 1 Merk van de HS beveiligingscel Link
modelnaam HS-beveiligingscel modelnaam 1 Modelnaam van de HS beveiligingscel. Link
overstroombeveiliging instelwaarde Kwantitatieve waarde in ampère 1 Instelwaarde van de overstroombeveiliging.
overstroombeveiliging type String 1 Type overstroombeveiliging
overstroombeveiliging vermogenschakelaar HS-beveiligingscel overstroombeveiliging vermogenschakelaar 1 Directe of indirecte overstroombeveiliging van de vermogenschakelaar Link
schakelmateriaal klasse HS-beveiligingscel schakelmateriaal klasse 1 Klasse van het schakelmateriaal volgens Synergrid Link
schakelmateriaal type HS-beveiligingscel schakelmateriaal type 1 Type van schakelmateriaal Link

HS-cabine

Beschrijving
Een behuizing bestemd voor het beschermen van elektrisch hoogspanningsmateriaal en het daarbij horende laagspanningsmateriaal en elektromechanische technieken.
Subklasse van
Cabine
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lokaal klasse, vervaldatum veiligheidshandschoenen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
lokaal klasse Cabine lokaal klasse 1 Classificatie van de hoogspanningscabine als lokaal volgens Synergrid Link
vervaldatum veiligheidshandschoenen Datum 1 De datum waarop de huidige veiligheidshandschoenen in de hoogspanningscabine vervallen.

Huisaansluitput

Beschrijving
Het constructieonderdeel (putje of T-stuk) dat de verbinding vormt tussen de private riolering en de huisaansluiting.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitingsfiche, Heeft stankafsluiter, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aansluitingsfiche Bestandsbijlage 1 De aansluitingsfiche van de huisaansluitput.
Heeft stankafsluiter Boolean 1 Aanduiding of een huisaansluitput een stankafsluiter heeft of niet.
materiaal Huisaansluitput materiaal 1 Bepaalt het materiaal waaruit de huisaansluitput is vervaardigd. Link

Hulppost

Beschrijving
De verzameling van hulpgerelateerde technieken en objecten op een bepaalde plaats,bv.een nis in een tunnel
Subklasse van
Naampad object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hulppostkast

Beschrijving
Een kast waarin verschillende onderdelen verzameld worden voor bijstand in noodgevallen.
Subklasse van
Buitenkast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Hulppostkast type 1 Classificatie van de hulppostkast op basis van de inhoud en vorm volgens gangbare standaarden. Link

Hulpstuk

Beschrijving
Stukken die zorgen voor verbindingen tussen rechte buizen om bv. van richting te veranderen,te verlengen,te verlopen van diameter,meerdere buizen op mekaar aan te sluiten,...
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Inwendige diameter, Materiaal, Type, Uitwendige diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Inwendige diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de binnenzijde van het hulpstuk in millimeter.
Materiaal Aansluitstuk materiaal 1 Het materiaal waaruit het hulpstuk vervaardigd is. Link
Type Hulpstuk type 1 Het type van het hulpstuk. Link
Uitwendige diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de buitenzijde van het hulpstuk in millimeter.

Hydrant

Beschrijving
Aftappunt van de brandleiding bedoeld voor de brandweer. Ook brandkraan genoemd.
Subklasse van
Verwarmd linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, heeft eigen afsluitkraan, heeft isolatie, koppeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in inch 1 Diameter van het aftappunt.
heeft eigen afsluitkraan Boolean 1 Geeft aan of de hydrant ter plaatse kan afgesloten/opengezet kan worden.
heeft isolatie Boolean 1 Geeft aan of de hydrant voorzien is van eigen isolatie.
koppeling Hydrant koppeling 1 Aard van de koppeling voor aansluiting van een aftapping. Link

Iepenstruweel

Beschrijving
H2 - Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, klimopereprijs, look-zonder-look.
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Indoor kast

Beschrijving
Behuizing in de vorm van een kast voor gebruik in binnenruimtes.
Subklasse van
Kast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: m-plan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
m-plan Bestandsbijlage 1..* Mechanisch plan van de volledige installatie. Er wordt 1 plan toegevoegd per installatie/techniek die op de kast is aangesloten Bestanden van het type dwg of pdf.

Infiltratievoorziening

Beschrijving
Voorziening voor infiltratie van onvervuild water.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Inloopbehuizing

Beschrijving
Een behuizing voor het beschermen van technieken en materialen waarin het omwille van de grootte en toegankelijkheid mogelijk is om rond te lopen.
Subklasse van
Behuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting, beschrijving bereikbaarheid, Cabine materiaal, grondplan, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting Afmeting bxlxh in meter 1 Buitenafmetingen van het bovengronds gedeelte van een behuizing waarin het in principe mogelijk is om rond te lopen omwille van de grootte en toegankelijkheid.
beschrijving bereikbaarheid String 1 Een beschrijving van de omgeving van de behuizing in functie van de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor werken en toezicht.
Cabine materiaal Materiaal soorten 1 Materiaal waaruit de cabine vervaardigd is zonder buitenafwerking van dak of wanden. Link
grondplan Bestandsbijlage 1 Plattegrond van de behuizing met aanduidingen van de verschillende aanwezige elementen zoals kelder, kasten met kastnummers, toegangscontrole en meer.
merk Cabine merk 1 De merknaam volgens de fabrikant van een behuizing waarin het in principe mogelijk is om rond te lopen omwille van de grootte en toegankelijkheid. Link
modelnaam Cabine modelnaam 1 Naam waarmee de fabrikant het model identificeert van een behuizing waarin het in principe mogelijk is om rond te lopen omwille van de grootte en toegankelijkheid. Link

Inspectieput riolering

Beschrijving
Dient om de aanwezige riolering te kunnen inspecteren,reinigen of onderhouden.
Subklasse van
AIM