Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Master-implementatiemodel. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel geeft een overzicht van alle objecten, attributen en relaties die horen bij de OTL data-aanleveringen. In dit implementatiemodel wordt de link getoond tussen alle termen uit bovenstaande vocabularia.
Dit implementatiemodel komt ook 1 op 1 overeen met de SQLite en de XMI technische formaten die gedownload kunnen worden op de overzichtspagina. Technische Documentatie behorende bij dit implementatiemodel :

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Aanhorigheden brug | Aansluitende constructie | Aansluitmof | Aansluitopening | Aanstraalverlichting | Aanvaarbescherming | Aanvullende geometrie | Aardingsinstallatie | Aardingskabel | Aardingslus | Aardingsonderbreker | Aardingspen | Abstracte aanvullende geometrie | Activity complex | Afdekking | Afgraving | Afmetingsensor | Afschermende constructie | Afscherming | Afsluiter | Afsluiting | Aftakking | Afwijkende kantopsluiting | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | Agent | AID-module | AIM databank status | AIM naam object | AIM object | AIM Toestand | Alarmmodule | Analoge hoppinzuil | Andere laag | Andere verharding | ANPR camera | Antenne | Antennecoupler | Antiparkeerpaal | AOWS type | Appurtenance | Armatuurcontroller | Artificiële laag | ASTRID installatie | Aswegerput | Aswegersite | Audioversterker | Baanlichaam | Badgelezer | Balk | Batterij | Bebakening | Beginstuk | Begroeid voorkomen | Beheer boomvorm | Beheer exoten | Beheer grazige vegetatie | Beheer houtige vegetatie | Beheer sierbeplanting | Behuizing | Bekleding component | Bel | Bemesting | Beschermbuis | Bescherming wapening | Bestrating | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrating van betontegel | Bestrating van gebakken straatsteen | Bestrating van grasbetontegel | Bestrating van kassei | Bestrating van mozaiekkei | Bestrating van natuursteentegel | Bestrijking | Betonfundering | Betonnen constructie object | Betonnen constructie-element | Betonnen heipaal | Betonnen plaat | Betonnen profiel | Bevestiging | Bevestiging geluidswerende constructie | Bevestigingsbeugel | Bi-flash | Bi-Flash installatie | Bijlage voertuigkering | Bijzonder geluidsschermelement | Binnenverlichtingstoestel | Bitumineuze laag | Blinde put | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Bochtafbakeningsinstallatie | Bodemverbeteringsmiddel | Boog | Boogpaal verkeerslicht | Boom | Boombrug | Bouwput | Bovenbouw | Braam | Brandblusser | Brandhaspel | Brandleiding | Brandnetelruigte | Brandvoorziening verwarmd linkend element | Breedplaat | Brem en gaspeldoornstruweel | Brug | Brugballast | Brugdeel | Brugdek | Brugdekvoeg | Brugligger | Buis | Buisbekleding | Buitenkast | Cabine | Cabinecontroller | Calamiteitendoorsteek | Calamiteitsbord | Camera | Capacitieve niveaumeting | Cementbetonverharding | Cluster | Codeklavier | Colloidaal beton | Combilantaarn | Communicatieapparatuur | Complexe geleiding | Constructie element | Constructie elementen geluidswerende constructie | Constructie sokkel | Constructief object | Contactor | Contactpunt | Container | Container buis | Contourverlichting | Controller | DAB Repeater | Damwand | Datakabel | Derdenobject | Detectie | Detectie camera | Detectielussen | Deur | Dieptetemperatuursensor | Dieselgenerator | Dilatatie | Directionele relatie | Display | Divergentiepuntbebakeningselement | DNB | DNB hoogspanning | DNB laagspanning | DNB meter | Dolomietverharding | Dominant grasland - fase2 | Dongle | Doorgang | Doornstruweel | Doorverbinddoos | Draagconstructie | Draagkabel | Draineerbuis | Drukknop | Druklaag | Drukverhogingsgroep | Duikschot | Duingrasland | Dunne overlaging | Dwarse markering | dwarse markering toegang | Dwarse markering verschuind | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Dynamisch bord op maat | Dynamisch Zone-30 bord | Dynamische vluchtwegindicatie | Eco poort | Ecoduct | Ecoduiker | Ecokoker | Ecoraster | Ecotunnel | Ecovallei | Eigenschappen voertuigkering | Eindstuk | Electricity appurtenance | Electricity cable | Elektromotor | EM-draagconstructie | Energiemeter | Energiemeter AWV | Energiemeter derden | Energiemeter DNB | Energiemeter DNB piek | Energiemeter DNB reactief | Equipotentiaal verbinding | Exoten | Externe detectie | Externe naspanning | Field-of-View | Fietslantaarn | Fietstel display | Fietstelinstallatie | Fietstelsysteem | Figuratie markering verschuind | Figuratiemarkering | Figuratiemarkering toegang | Firmware object | Flitscamera | Flitsinstallatiegroep | Flitspaal | FM repeater box | Forfaitaire aansluiting | Fundering | Funderingsmassief | Funderingspaal | Funderingsplaat | Funderingszool | Galgpaal | Gebouw | Gecombineerde put | Geexpandeerd polystyreen | Gekleurd wegvlak markering | Geleideconstructie | Geleiding | Geleidingsverlichting | Geleidingswand | Geluidsschermelement | Geluidswerende constructie | Geluidwerende constructie | Geotextiel | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel | Geteste beginconstructie | GPU | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grazige vegetatie | Grindgazon | Groep dwarse- en figuratiemarkering | Groepering alle soorten markering | Grond | Grondbewerking | Gronddam | Haag | Handbediening | Handwiel | Hardware | Hardware toegang | Heeft aanvullende geometrie | Heeft beheer | heeft betrokkene | Heeft netwerk protectie | Heeft netwerktoegang | Heestermassief | Heischraal grasland | Hoofdschakelaar | Hoogtedetectie | Hoort bij | Hoppinzuil | Horizontale constructieplaat | Houten constructieprofiel | Houtige vegetatie | HS beveiligingscel | HS-cabine | Huisaansluitput | Hulppost | Hulppostkast | Hulpstuk | Hydrant | Hydrostatische niveaumeting | Iepenstruweel | Indoor kast | Infiltratievoorziening | Ingebedde elektromechnische afbakening | Inloopbehuizing | Inspectieput riolering | Intercom server | Intercom toestel | Invasieve exoten | Inwendig verlicht pictogram | IO-Kaart | IoT sensor | IP backbone | IP powerswitch | Is administratief onderdeel van | Is inspectie van | Is netwerk ECC | Is software gehost op | Is software onderdeel van | ITSapp | IVRI component | Kabel | Kabelgeleiding | Kabelgeleiding en leiding bevestiging | Kabelgoot | Kabelkoker | Kabelladder | Kabelmof | Kabelnet buis | Kabelnet toegang | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Kamer | Kantopsluiting | Kast | Kelderlandhoofd | Kelderpijler | Keuring | Klassieke fundering | Klimatisatie | Klimvorm | Knipperlantaarn | Kolom | Kopmuur | Krings Berliner | L2 access structuur | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | Laagspanningsbord | Ladder | Landhoofd | LED rotondeafbakening | LED wegdekreflector bebakening | LED-bord | LED-driver | Leiding | Lensplaat | Letter-cijfer markering | Lichtmast | Lichtnagel | Lichtsensor | Lichtzuil | Ligt op | Lijnvormig element | Lijnvormig element markering | Link | Linkend element | Lockerkast | Lockermanagementmodule | Logische poort | Lokaal | Loofhout | Loop termination and protection | Luchtkwaliteit | Luchtkwaliteit controle unit | Luchtkwaliteit Zender-Ontvanger | Luchtkwaliteitreflector | Luchtkwaliteitsensor | Luidspreker | MACQ PU Frontend | Mantelbuis | Markering | Meetcel | Meetmicrofoon | Meetstation | Meteropname energiemeter | Meteropname gecombineerde energiemeter | Metselwerk | MIV-communicatiekaart | MIV-installatie | MIV-lus | MIV-luskaart | MIV-processorkaart | MIV-voedingsmodule | Montagekast | Motorvangplank | Muurdoorgangsstuk | Muurvegetatie | Naaldhout | Naampad object | Natte ruigte | Neerslagsensor | Netstabilisator | Netwerkelement | Netwerkkaart | Netwerkmodem | Netwerkpoort | Niet conform begin | Niet gedragen sensor | Niet getest beginstuk | Niet weggebonden detectie | Niet-directionele relatie | Niet-selectieve detectielus | Niet-standaard stalen profiel | Niveaumeting | Noodstopknop | Noppendrainage | Obstakelbeveiliger | Omega element | Omhullende inrichting | Omhult | Omvormer | Onbegroeid voorkomen | Onderbord | Onderbouw | Onderdoorboring | Onderwaterkruising | Onderwatervegetatie | Ontluchter brandleiding | Ontvanger | Openbaar vervoerslantaarn | Opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | Ophoging | Oplegging | Oplegrij | Optische wegdeksensor | Overdrukventilator | Overgangsconstructie | Overlangse markering | Overstort | Overstortrand | Pad | PCI-kaart | Persleiding | Pictogram | Piezometrische buis | Pijl-Kruis-bord | Pijler | Pipe | Plantbakvorm | PLC | Plint geluidswerende constructie | Plooibaken | Pomp | Power management unit | Power over Ethernet injector | Printer | Processing unit voor dynamisch borden | Proef bindmiddeldosering | Proef boomtoestand | Proef consistentie | Proef doorlatendheid | Proef draagvermogen | Proef draineervermogen | Proef druksterkte | Proef dwarsvlakheid | Proef effectief bindmiddelgehalte | Proef gaafheid | Proef geluidstest | Proef gemeten dikte | Proef grondkarakteristieken | Proef hechtsterkte | Proef kerend vermogen | Proef korrelverdeling | Proef langsvlakheid | Proef luchtdichtheid | Proef luchtgehalte | Proef luminantie | Proef mortelkwaliteit | Proef nader onderzoek tomograaf | Proef perfomantieklasse | Proef performantieniveau | Proef procent holle ruimte | Proef retroreflectie | Proef rolgeluid | Proef schokindex | Proef schokindex motorvangplank | Proef staalvezelgehalte | Proef stroefheid | Proef temperatuur | Proef textuurdiepte | Proef verankeringskracht | Proef verder onderzoek trekproef | Proef visuele beoordeling | Proef vlakheid | Proef voertuig overhelling | Proef waterdichtheid | Proef watergehalte | Proef wateropslorping | Proef weerstand afschilfering | Proef werkingsbreedte geleide constructie | Proef werkingsbreedte motorvangplank | Proef zichtbaarheid bij dag of wegverlichting | Proef zichtbaarheid bij nacht | Proef zichtbaarheid bij nacht bij nat wegdek | Proef zichtbaarheid bij nacht en regenweer | PT-demodulatoren | PT-KAR-modem | PT-modem | PT-module met firmware | PT-module z firmware | PT-radio | PT-regelaar | PT-regelaar module | PT-SC-kaart | PT-uitgangskaart | PT-verwerkingseenheid | PT-voedingsmodule | Punctuele verlichtingsmast | Put | Put bovenbouw | Put relatie | Putbekleding | Pyloon | Pyranometer | Raaigrasweide grasland - fase0 | Rack | Radar | Radarniveaumeting | Radioheruitzend installatie | Radioheruitzend module | Radiolistener | Randprofiel | Rechte steun | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Reflectorpaal | Relatieobject | Repeater | Reservoir | Retroreflecterend verkeersbord | Retroreflecterende folie | Retroreflecterende koker | Riet | Rioleringsbuis | Rioleringsstelsel | Riooltoegang | RIS | RSS-bord | Ruigte | RVMS-bord | Schacht | Schanskorf | Scheurremmende laag | Schokindex voertuigkering | Segmentcontroller | Seinbord | Seinbrug | Seinlantaarn | Sel niet sel lussen | Selectieve detectielus | Sensor | Sensoropstelling | Sierbeplanting | Signaal controle module | Signaalfilter | Signaalkabel | Signaalsplitter | Signalisatie | silo | Slagboom installatie | Slagboomarm | Slagboomarm verlichting | Slagboomkolom | Slemlaag | Sleuf | Sluit aan op | Software | Software toegang | Sokkel | Solitaire heester | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Spankabel | Spanstaaf | Stalen constructie-element | Stalen constructie-object | Stalen plaat | Stalen profiel | Standaard stalen profiel | Steenslagverharding | Steun standaard | Stobbenwal | Stopcontact | stortdraad | Stortsteen | Straatkolk | Straatmeubilair | Stroomdalgrasland | Stroomkring | StroomMeetmodule | Struweel | Sturing | Stuurklep | Stuurklep brandleiding | Taludgoot | tank | Technische put | Telecomkabel | Telecommunications appurtenance | Telecommunications cable | Ternairmengselverharding | Terreindeel | Terugkeer | Terugslagklep | Thermo-hygrometer | Tijdschakelaar | TLC-FI poort | Toegangscontrole | Toegangscontroller | Toegangselement | Trajectcontrole | Transformator | Trekdraad encoder niveaumeting | Trekker | Trillingsvoorziening | Type weggebruiker | Uitgraving | Uitheems loofhout | Ultrasoon niveaumeting | UPS | Vakwerkelement | Veerooster | Vegetatie element | Veilgheidsrelais | Ventilatie | Ventilatie afsluitklep | Ventilatierooster | Ventilator | Verankering | Verankeringslandhoofd | Verankeringsmassief | Verharding gras-kunststofplaat | Verkeersbord | Verkeersbord - verkeersteken | Verkeersbordconcept | Verkeersbordopstelling | Verkeersbordsteun | Verkeerslicht | Verkeerslicht groen | Verkeerslicht oranjegeel | Verkeerslicht rood | Verkeerslicht wit | Verkeersregelaar | Verkeersregelaar modules | Verkeersregelinstallatie draagconstructie | Verkeersspiegel | Verkeersteken | Verkenmerk | Verlichtingstoestel | Verlichtingstoestel connector | Verlichtingstoestel Hg LP | Verlichtingstoestel LED | Verlichtingstoestel MH HP | Verlichtingstoestel Na HP | Verlichtingstoestel Na LP | Verlichtingstoestel TL | Verruigd grasland | Verschaalde letter markering | Verstoord grasland | Verwarmingselement | Verwarmingslint | Virtuele detectiezone | Virtuele server | Vlak geluidsschermelement | VLAN | Vlierstruweel | Vlotplaat | Vlotterschakelaar | Vluchtdeur | Vluchtopening | VMS-bord | Voeding derden laagspanning | Voedingskabel | Voedingspunt | Voedt | Voedt aangestuurd | Voertuigkerend geluidsschermelement | Voertuiglantaarn | Voetgangerslantaarn | Vooraankondiging | Voorschakelapparaat | Voorziening negatieve reactie | VR-batterij ICU | VR-BAZ | VR-beveiligingskaart | VR-communicatiekaart | VR-handbediening | VR-ingangscontacten | VR-kortsluitbeveiliging | VR-luskaart | VR-module met firmware | VR-module z firmware | VR-stuurkaart | VR-uitgangscontacten | Vulpunt brandweer | Waarschuwingslantaarn | Walsbetonverharding | Wand | Waterdoorlatende bestrating | Weegcel | Weegcomputer | Weegplaat | Weegsensor | Wegbebakening afschermende constructie | Wegberm | Wegdeksensor | Wegdekvoeg | Weggebonden detector | Wegkantkast | Wegreflector | Wervel | Wildreflector | Wilgenstruweel | WIM-datalogger | Windmeter | Windverband | WV console | WV lichtmast | WV opvoertransformator | Zender | Zender en Ontvanger toegang tot relaties | Zendmast | Zonnepaneel | Zoutbijlaadplaats | Zpad | Zuil toegangscontrole |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| aanleg boomvorm | Aardingsstelsel details. | Adres | Afmeting bxh in meter | Afmeting bxh in millimeter | Afmeting bxl in centimeter | Afmeting bxl in meter | Afmeting bxlxh in centimeter | Afmeting bxlxh in meter | Afmeting bxlxh in millimeter | Afmeting diameter in centimeter | Afmeting diameter in millimeter | afmeting grondvlak | Afmeting verkeersbord | Afmeting zijde in millimeter | Bereik in kg | Bescherming vraatschade | Bestandsbijlage | Betonspecificaties | Betonstraatsteenafwerking | Bevestiging wegverlichtingstoestel | Boolean | Burgerlijke klasse brug | Camera beeldverwerkingsinstellingen | Compacte batterij | Constructiestaalspecificaties | Contactinfo | Datum | Datumtijd | Decimaal getal | Dwarsafmetingen | Externe referentie | Geheel getal | Geluidstest rapport | Grondbijmenging | Grondsoort | Hellings- of schoorhoek | Houtige aanleg | Houtspecificaties | Identificator | IPv4-adres | Krimpvoeg | kwaliteitscertificaat | Kwantitatieve waarde in aantal jaar | Kwantitatieve waarde in ampere uur | Kwantitatieve waarde in ampère | Kwantitatieve waarde in bar | Kwantitatieve waarde in Celsius | Kwantitatieve waarde in centimeter | Kwantitatieve waarde in decimale graden | Kwantitatieve waarde in euro | Kwantitatieve waarde in gigabyte | Kwantitatieve waarde in inch | Kwantitatieve waarde in Kelvin | Kwantitatieve waarde in kilogram | Kwantitatieve waarde in kilogram per kubieke meter | Kwantitatieve waarde in kiloNewton per meter | Kwantitatieve waarde in kilovolt | Kwantitatieve waarde in kilovoltampère | Kwantitatieve waarde in kilowatt | Kwantitatieve waarde in kN | Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter | Kwantitatieve waarde in kubieke centimeter per meter | Kwantitatieve waarde in kubieke meter | Kwantitatieve waarde in kubieke meter per seconde | Kwantitatieve waarde in kVARh | Kwantitatieve waarde in kWh | Kwantitatieve waarde in maand | Kwantitatieve waarde in mAh | Kwantitatieve waarde in meter | Kwantitatieve waarde in meter TAW | Kwantitatieve waarde in microgram per kilogram | Kwantitatieve waarde in milliampère | Kwantitatieve waarde in millimeter | Kwantitatieve waarde in minuten | Kwantitatieve waarde in MPa | Kwantitatieve waarde in ohm | Kwantitatieve waarde in procent | Kwantitatieve waarde in promille | Kwantitatieve waarde in Rotaties per Minuut | Kwantitatieve waarde in seconde | Kwantitatieve waarde in ton | Kwantitatieve waarde in uur | Kwantitatieve waarde in vierkante meter | Kwantitatieve waarde in vierkante millimeters | Kwantitatieve waarde in volt | Kwantitatieve waarde in VoltAmpere | Kwantitatieve waarde in watt | Laagtype van de bitumineuze verharding | Literal | Maaien | Maat van de slotcilinder | Markering opvatting | Masthoogte | Materiaal karakteristiek | Natuurlijk getal | Natuurlijk persoon | Norm van het lijnvormig element | Openingsurenspecificatie | Productidentificatiecode | Profieltype | Profileerlaag | RAL-kleur | Rechtspersoon | Sierbeplanting aanleg | Software poortconfiguratie | soort vervuiling | String | Supplementen CBV | Tekstblok | Tijd | Tijdsduur | Trottoirband vorm | URI | Vegetatie soortnaam | Zelfsluiter sluitkracht |

Entiteiten

Aanhorigheden brug

Beschrijving
Een bundeling van aanhorigheden die bij een brug kunnen horen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Brugdeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Landhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Pijler Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kelderpijler Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kelderlandhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, totale lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Motorvangplank Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sluit aan op Aansluitende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Calamiteitendoorsteek Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Obstakelbeveiliger Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de elementen van de aansluitende constructie.

Aansluitmof

Beschrijving
Aansluitingsstuk tussen 2 buizen.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van het boorgat gebruikt door de aansluitmof in millimeter.
materiaal Aansluitstuk materiaal 1 Het materiaal van de aansluitmof. Link

Aansluitopening

Beschrijving
Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, peil, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de aansluitopening in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de aansluitopening in millimeter.
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK peil in meter-TAW van de knijpopening.
vorm Riolering vorm 1 De vorm van de aansluitopening. Link

Aanstraalverlichting

Beschrijving
Lamp met fel gebundeld licht die het verlicht gebied duidelijk zichtbaar maakt.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Vluchtdeur Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
type Binnenverlichtingstoestel soort lamp 1 Geeft het soort lamp mee dat voor de verlichting zorgt. Link

Aanvaarbescherming

Beschrijving
Constructie om schepen te geleiden en/of te verhinderen dat ze ergens tegenaan botsen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, lengte, Type aanvaarbescherming.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, in meter, van de aanvaarbescherming.
Type aanvaarbescherming Type aanvaarbescherming 1 De soort van aanvaarbescherming. Link

Aanvullende geometrie

Beschrijving
Beschrijft een geometrie die aanvullend is bij de de werking van een asset maar beschrijft niet de asset zelf, bv. een detailplan of een werkingsgebied met een specifieke locatie, enz...De aanvullende geometrie kan al dan niet een bijlage bevatten.
Subklasse van
Abstracte aanvullende geometrie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Bijlage met geometrie type 1 Het type van aanvullende geometrie. Link

Aardingsinstallatie

Beschrijving
Een galvanische verbinding van een elektrische installatie met de aarde. De elektrische installatie die op deze wijze met de aarde wordt verbonden krijgt een spanning van nul volt.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aardingsnet, aardingsstelsel, aardingsweerstand, bevestiging (source), bevestiging (target).
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aardingsnet Aardingsinstallatie aardingsnet 1 De manier waarop respectievelijk de bron en de verbruiker met de aarde verbonden worden om op die manier foutstromen af te voeren. Link
aardingsstelsel Aardingsstelsel details. 1 De wijze waarop verschillende aardingen (bv. laagspanningsaarding, nulpuntsaarding, hoogspanningsaarding) zich t.o.v. elkaar bevinden: ofwel bevinden alle aardingen zich uit elkaars invloedssfeer en hebben ze geen impact op elkaars potentiaal ofwel zijn alle aardverbindingen galvanisch met elkaar in contact. In het eerste geval spreekt men van gescheiden aardingsstelsel, in het tweede geval van een globale aarding.
aardingsweerstand Kwantitatieve waarde in ohm 1 De grootte van de weerstand tussen de aardelektrode en de omringende grond.
bevestiging (source) Aardingsinstallatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Aardingsinstallatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Aardingskabel

Beschrijving
Een aardingskabel is een geleidende verbinding, typisch uit koper, die ervoor zorgt dat een ongewenste elektrische stroom (foutstroom) op een installatie naar de aarde kan afgeleid worden.
Gebruik
Dit type verwijst naar een kabel die enkel de aarding als functie heeft en niet de geel-groene draad in een voedingskabel. Die laatste maakt impliciet deel uit van de voedingskabel.
Subklasse van
AIM naam object, Kabel aarding, Kabel aarding samenstelling
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, is geïsoleerd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is geïsoleerd Boolean 1 Geeft expliciet aan of de aardingskabel al dan niet geïsoleerd is.

Aardingslus

Beschrijving
Een koperen geleider die onder de fundering van een gebouw de contouren van het te aarden gebouw volgt. De lus vertrekt en komt aan op de aardingsonderbreker.
Subklasse van
AIM naam object, Kabel aarding, Kabel aarding samenstelling
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Aardingsonderbreker

Beschrijving
De verbindingsklem waarop de aardgeleider(s), de hoofdbeschermingsgeleider(s), en de hoofdequipotentiaalgeleider(s) toekomen. Het gaat om een T-vormige klem, waarbij de functie van meetklem en hoofdaardingsklem wordt gecombineerd.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Aardingspen

Beschrijving
De aardingspen is het deel van de aardingsinstallatie dat in direct contact staat met de grond / de aarde.
Subklasse van
AIM naam object, Kabel aarding samenstelling
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De totale lengte van de aardingspen.

Abstracte aanvullende geometrie

Beschrijving
Abstracte om de eigenschappen en relaties van AanvullendeGeometrie te bundelen.
Subklasse van
AIM databank status, AIM Toestand
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bijlage, heeft betrokkene, naam, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de aanvullende geometrie zoals toegekend door de beheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bijlage Bestandsbijlage 1 Het document of artefact dat een geometrie heeft.
heeft betrokkene Agent Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.
naam String 1 De mensleesbare naam van een aanvullende geometrie. De beheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Activity complex

Beschrijving
Het gehele gebied dat door dezelfde exploitant op dezelfde locatie of op verschillende geografische locaties wordt beheerd,inclusief alle infrastructuur,apparatuur en materialen.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: netwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
netwerk Netwerk type 1 Geeft aan bij welk type nutsvoorzieningennet de kabelmof hoort volgens de types uit IMKL en Inspire. Link

Afdekking

Beschrijving
Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: herkomst, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
herkomst Grondherkomst 1 De herkomst van de grond. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de afdekking.

Afgraving

Beschrijving
Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestemming, gewicht, oppervlakte, soort afgraving, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestemming Grondbestemming 1 De bestemmingen of doelen van de grond. Link
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de grondlaag in ton.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de afgraving.
soort afgraving Afgraving soorten 1 De specificatie van type handeling bij afgraving. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de grondlaag in kubieke meter.

Afmetingsensor

Beschrijving
Registratie van voertuigafmetingen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sturing, sturing, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Afmetingsensor merk 1 Het merk van de afmetingsensor. Link
modelnaam Afmetingsensor modelnaam 1 De modelnaam van de afmetingsensor. Link
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type Afmetingsensor type 1 Het type van de afmetingsensor. Link

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie,geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig,samenvat.
Subklasse van
Bijlage voertuigkering, Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, certificaathouder, is permanent, materiaal, met tand-groef, productidentificatiecode, productnaam, sluit aan op, sluit aan op, testrapport, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
bevestiging Referentiepunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegbebakening afschermende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
is permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
materiaal Materiaal afschermende constructie 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
met tand-groef Boolean 1 Geeft aan of de afschermende constructie bevestigd is aan de onderliggende laag door middel van een tand-groef aansluiting.
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
productnaam String 1 Dit is de commerciële naam van de afschermende constructie.
sluit aan op Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
sluit aan op Voertuigkerend geluidsschermelement Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
testrapport Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van een afschermende constructie. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Afscherming

Beschrijving
Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die ervoor zorgen dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Afschermingtype 1 Het type van afscherming. Link

Afsluiter

Beschrijving
Een afsluiter dient om rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actuele hoogte, bevestiging, breedte, hoogte, materiaal, peil, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
actuele hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het vloeipeil van de opening en de laagste positie van de schuif.
bevestiging Handwiel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de afsluiter in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de afsluiter met uitzondering van de spindel in millimeter.
materiaal Terugslagklep afsluiter materiaal 1 Materiaal waaruit de afsluiter is vervaardigd. Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK-peil in meter-TAW van de onderkant van de doorlaat van de afsluiter.
type Afsluiter type 1 Bepaalt het type van de afsluiter. Link

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, hoogte, hoort bij, hoort bij, materiaal, merk, modelnaam, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Toegangselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter van de afsluiting.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Aswegersite De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
materiaal Afsluiting materiaal 1 Het materiaal waaruit de afsluiting vervaardigd is. Link
merk Afsluiting merk 1 Het merk van de afsluiting. Link
modelnaam Afsluiting modelnaam 1 De modelnaam van de afsluiting. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de afsluiting.
type Afsluiting type 1 Het type van afsluiting. Link

Aftakking

Beschrijving
Groep van stroomkringen specifiek bedoeld voor de aansturing van wegverlichting.In het typeschema autosnelwegen worden er standaard 4 aftakkingen voorzien: middenberm (hoofdrijbaan),op- en afritten + signalisatie,gewestweg,parking.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sturing, sturing, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Laagspanningsbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Cabinecontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Stroomkring Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Hoofdschakelaar Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Cabinecontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Segmentcontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Armatuurcontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Afwijkende kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die niet voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, heeft oppervlaktebehandeling, technische fiche afwijking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter.
heeft oppervlaktebehandeling Boolean 1 Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting.
technische fiche afwijking Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting. Bestanden van het type xlsx of pdf.

Afwijkende kantstrook

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.
bevestiging Gestandaardiseerde trottoirband Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Afwijkende trottoirband Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Afwijkende schampkant

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting,bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Gestandaardiseerde Kantstrook Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Afwijkende kantstrook Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Afwijkende trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende watergreppel

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: agent identificatie, Contactinfo, heeft betrokkene, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
agent identificatie Identificator 1 Identificatie van de agent volgens een bepaalde bron.
Contactinfo Contactinfo 1..* Algemene contactgegevens voor de agent.
heeft betrokkene Agent Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.
naam String 1 De naam waarmee de agent doorgaans benoemd wordt.

AID-module

Beschrijving
Aparte hardware module voor automatische incidentdetectie op camerabeelden. De module kan centraal of lokaal opgesteld staan maar altijd als apart onderdeel, niet als deel van de camera die de beelden doorstuurt. Ze kan gebruikt worden voor modules die analoge beelden analyseren en voor modules die werken op basis van digitale beelden. Het doel is om op een automatische en zo intelligent mogelijk manier gebeurtenissen uit de beelden van een CCTV-camera te halen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, config bestand, DNS naam, ip adres datastring, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Wegkantkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
config bestand Bestandsbijlage 1 Configuratiebestand van de configuratie van de AID.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
ip adres datastring IPv4-adres 1 Het IP-adres van de AID-module.
sturing MACQ PU Frontend Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Camera Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van de AID-module. Bestanden van het type pdf.
type AID-module type 1 Het type van de AID-module. Link

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, bevestiging, datum oprichting object, heeft aanvullende geometrie, heeft betrokkene, ligt op, notitie, sluit aan op, standaardbestekpostnummer, sturing, theoretische levensduur, type URI, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
bevestiging Derdenobject Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
heeft aanvullende geometrie Aanvullende geometrie Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
heeft betrokkene Agent Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.
ligt op Derdenobject Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
sluit aan op Derdenobject Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
sturing Derdenobject Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
voedt Derdenobject Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Alarmmodule

Beschrijving
Module binnen een installatie, waar de verschillende alarmen van andere modules toekomen, en die via het netwerk doorgestuurd kunnen worden.
Subklasse van
AIM naam object, Radioheruitzend module, IP netwerk object, Serienummerobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal alarmen, merk, modelnaam, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal alarmen Natuurlijk getal 1 Het aantal verschillende configureerbare alarmen dat de alarmmodule telt.
merk Alarm module merk 1 Merknaam van de alarm module. Link
modelnaam Alarm module modelnaam 1 Modelnaam van de alarm module. Link
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de alarm module.

Analoge hoppinzuil

Beschrijving
Een hoppinzuil is een informatiezuil, die als doel heeft de reizigers te informeren omtrent de vervoersmogelijkheden en diensten die op de locatie van de zuil voorhanden zijn.
Subklasse van
Hoppinzuil
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, macrokaart, microkaart, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Zonnepaneel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
macrokaart Bestandsbijlage 1 Cartografische weergave van het hoppinpunt en de omliggende hoppinpunten met daarop aangeduid de attractiepolen in de omgeving.
microkaart Bestandsbijlage 1 Cartografische weergave van het hoppinpunt en de omliggende straten met daarop de hoppinzuil, de verschillende beschikbare vervoersmodi en diensten aangeduid.
type Hoppinzuil type 1 De mogelijke types van een analoge hoppinzuil. Link

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

ANPR camera

Beschrijving
Nummerplaatherkenningscamera: een camera die als output de nummerplaat van een voertuig in tekst geeft en een foto van het deel van het voertuig waar de nummerplaat zich bevindt. Afhankelijk van het merk en type gecombineerd met een al dan niet bewegend overzichtsbeeld.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, DNS naam, heeft flits, hoort bij, ip adres, merk, modelnaam, opstelhoogte, rijrichting, sturing, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Field-of-View Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.4.0
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Zuil toegangscontrole Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
heeft flits Boolean 1 Geeft aan of de camera een externe infrarood flits heeft.
hoort bij Trajectcontrole De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
ip adres IPv4-adres 1 IP-adres van de ANPR-camera.
merk ANPR-camera merk 1 Het merk van de ANPR-camera. Link
modelnaam ANPR modelnaam 1 De modelnaam van de ANPR-camera. Link
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte waarop de camera bevestigd is, gemeten ten opzichte van het maaiveld waarin de draagconstructie voor de camera verankerd is. De plaats waar de draagconstructie in de grond bevestigd is, bepaalt van waar gemeten wordt voor het bepalen van de opstelhoogte. Wanneer een camera die een brugdek overziet, bevestigd is aan een paal die naast de brug staat, wordt de hoogte gemeten vanaf de basis van de paal en niet vanaf het brugdek.
rijrichting Rijrichting 1 De rijrichting van de voertuigen die door de camera geregistreerd worden. Link
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van dit element. Bestanden van het type pdf.

Antenne

Beschrijving
Toestel verbonden met een zender of ontvanger ten behoeve van het opvangen of verspreiden van signalen.
Subklasse van
Communicatieapparatuur
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, constructie type, frequentierange, merk, modelnaam, opstelhoogte, stralingshoek, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing (source), sturing (target), uitvoeringstype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Zendmast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegkantkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Flitspaal Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie type Antenne constructie type 1 Het constructie type of de vorm van de antenne, die mee de wijze van ophanging bepaald. Link
frequentierange Antenne frequentierange 1 Geeft de frequentierange aan waarbinnen de antenne gebruikt kan worden. Link
merk Antenne merk 1 Het merk van de antenne. Link
modelnaam Antenne modelnaam 1 De modelnaam/product range van een antenne. Link
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De opstelhoogte van de antenne t.o.v. het maaiveld.
stralingshoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 Geeft aan over welke hoek de antenne signalen kan uitstralen en ontvangen.
sturing Signaalsplitter Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing PT-regelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Radioheruitzend module Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Antennecoupler Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (source) Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (target) Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
uitvoeringstype Antenne uitvoeringstype 1 Het uitvoeringstype betreft de werkwijze van de antenne, die bepaalt onder welke richting(en) de antenne signaal uitstuurt en ontvangt. Link

Antennecoupler

Beschrijving
Een element dat toelaat om twee directionele antennes op één coax aan te sluiten. Al doende creëer je één zendontvanger.
Subklasse van
AIM naam object, Serienummerobject, Elektisch componentennummer object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam, sturing, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Antennecoupler merk 1 Het merk van de antennecoupler. Link
modelnaam Antennecoupler modelnaam 1 De modelnaam van de antennecoupler. Link
sturing Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Radioheruitzend module Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Antiparkeerpaal

Beschrijving
Een paal met als doel het parkeren te verhinderen.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, plaatsingswijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Antiparkeerpaal materiaal 1 Het materiaal van de Amsterdammer. Link
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 Aanduiding of de anti-parkeerpaal eenvoudig wegneembaar is. Link
type Anti-parkeerpaal type 1 Vorm van de anti-parkeerpaal. Link

AOWS type

Beschrijving
Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is goedgekeurd, versie goedgekeurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is goedgekeurd Boolean 1 Bepaling van de goedkeuring van AOWS.
versie goedgekeurd String 1 De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Appurtenance

Beschrijving
Appurtenance-objecten zijn “toebehoren” of accessoires, dus allerlei apparaten, toestellen en dergelijke,kortom diverse soorten leidingelementen.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte waarop het functionele deel van de appurtenance zich bevindt.

Armatuurcontroller

Beschrijving
Controller die op het verlichtingstoestel wordt gemonteerd en die één verlichtingstoestel aanstuurt.
Subklasse van
Communicatieapparatuur, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, IP-adres, is dummydot, merk, modelnaam, serienummer, sturing, sturing, sturing, sturing, voedt, voedt aangestuurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
IP-adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van de armatuurcontroller.
is dummydot Boolean 1 Geeft aan of er in de toekomst een armatuurcontroller kan aangesloten worden op het verlichtingstoestel, maar dat het toestel voorlopig voorzien is van een kortsluitmodule (ook wel dummydot genoemd).
merk String 1 Merk van de armatuurcontroller.
modelnaam String 1 Modelnaam van de armatuurcontroller.
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.
sturing LED-driver Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting. Relatie uit gebruik sinds versie 2.4.0
sturing Segmentcontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Montagekast Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting. Relatie uit gebruik sinds versie 2.4.0
sturing Voorschakelapparaat Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt WV opvoertransformator Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt aangestuurd LED-driver Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

ASTRID installatie

Beschrijving
Een (radio)heruitzendingsinstallatie van radiosignalen (over TETRA in een hogere frequentieband van 380 tot 400 MHz) ondersteund door ASTRID als communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Door de ontvangst- en zendfrequenties verschillend te maken ontstaat tweerichtingscommunicatie over grote afstanden en op plaatsen, waar radiogolven normaal niet geraken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: certificaat, sturing, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
certificaat Bestandsbijlage 1 Documenten van interne of externe organisaties, die de installatie goedkeuren of opmerkingen geven.
sturing Signaalsplitter Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Datakabel Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de ASTRID installatie.

Aswegerput

Beschrijving
Een ondergrondse constructie die de elektronica van een asweger bevat.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, bevestiging, bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting grondvlak Afmeting bxl in centimeter 1 De binnenafmeting, breedte en lengte in cm van de aswegerput ter hoogte van het maaiveld.
bevestiging Weegcel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Aswegersite De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Aswegersite

Beschrijving
Het geheel van infrastructuurelementen en toestellen op één locatie voor de exploitatie van een asweger.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting aswegerzone, kwaliteitscertificaat, type markering, weegvermogen bereik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting aswegerzone Afmeting asweger zone 1 De afmeting van de zone voor en na de weegplaat, inclusief de weegplaat zelf, als een waarde uit een vaste lijst van standaard afmetingen. Link
kwaliteitscertificaat kwaliteitscertificaat 1 Het certificaat uitgereikt bij de eerste ijk nodig voor de rechtsgeldige uitbating van de aswegersite.
type markering Type markering aswegersite 1 Geeft welke wegmarkering er aanwezig zijn rond de aswegerzone als een waarde uit een vaste lijst van mogelijkheden. Link
weegvermogen bereik Bereik in kg 1 Het bereik (gewicht) dat de asweger kan wegen, uitgedrukt in kilo.

Audioversterker

Beschrijving
Elk toestel dat een inkomend audiosignaal omzet naar een signaal dat meerdere luidsprekers kan aansturen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, DNS naam, IP-adres, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Rack Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
IP-adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van de audioversterker.
merk Audioversterker merk 1 Het merk van de audioversterker. Link
modelnaam Audioversterker modelnaam 1 De modelnaam van de audioversterker. Link
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Meetmicrofoon Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Luidspreker Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de audioversterker.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Signalisatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Badgelezer

Beschrijving
Een inrichting voor automatische authenticatie op basis van een badge.
Subklasse van
AIM naam object, Firmware object, Serienummerobject, Elektisch componentennummer object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitingskabel, aantal draden, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, configuratiebestand, encryptie type, heeft codeklavier, heeft extra vandalismebescherming, heeft QR codelezer, hoort bij, is buiten, merk, modelnaam, protocol, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aansluitingskabel Aansluitingskabel 1 Geeft aan of er een kabel / welk type kabel er gebruikt wordt om communicatie van en naar dit element mogelijk te maken. Link
aantal draden Natuurlijk getal 1 Het aantal aders die door de kabel lopen.
bevestiging Zuil toegangscontrole Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
configuratiebestand Bestandsbijlage 1 Bestand dat de configuratie gegevens van de badgelezer bijhoudt.
encryptie type Encryptie type 1 De type encryptie die de veiligheid van het dataverkeer tussen de badge en de badgelezer verzekert. Link
heeft codeklavier Boolean 1 Geeft aan of de badgelezer een geïntegreerd codeklavier heeft.
heeft extra vandalismebescherming Boolean 1 Geeft aan of de badgelezer voorzien is van additionele vandalismebescherming.
heeft QR codelezer Boolean 1 Geeft aan of de badgelezer een inrichting heeft om QR codes te lezen die integraal deel uitmaakt van de badgelzer zelf.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is buiten Boolean 1 Geeft aan of de badgelezer zich binnen of buiten bevindt.
merk Merknamen badgelezers 1 Het merk van de badgelezer. Link
modelnaam Modelnamen badgelezers 1 De modelnaam van de badgelezer. Link
protocol Badgelezer protocollen 1 Het protocol gebruikt door de badgelezer om gegevens mee te sturen en ontvangen. Link
sturing Toegangscontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van een badgelezer.

Balk

Beschrijving
Ruimteoverspannend enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, type balk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Aanvaarbescherming De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type balk Type balk 1 De soort van balk. Link

Batterij

Beschrijving
Element bestaande uit meerdere elektrochemische cellen voor het leveren van elektriciteit,die ontstaat door de omzetting van opgeslagen chemische energie in elektrische energie.
Subklasse van
Voedingspunt, Serienummerobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen, bevestiging, bevestiging, bevestiging, fabricatiedatum, lading, materiaal, merk, modelnaam, spanning, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmetingen Afmeting bxh in millimeter 1 De afmetingen van de batterij in millimeter.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Fietstel display Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Power management unit Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
fabricatiedatum Datum 1 De datum waarop de batterij geproduceerd is.
lading Kwantitatieve waarde in ampere uur 1 Wordt ook wel capaciteit of autonomie genoemd. Geeft aan hoe veel energie de batterij kan leveren in volledig opgeladen staat. Het gaat om de lading van de batterij vlak na productie wanneer de batterij volledig opgeladen is. De maximale lading dus.
materiaal Batterij materiaal 1 Het materiaal waaruit de batterij gemaakt is. Het gaat hier om het materiaal waarin de lading opgeslagen is. Link
merk Batterij merk 1 Merk van de batterij. Link
modelnaam Batterij modelnaam 1 Modelnaam van de batterij. Link
spanning Kwantitatieve waarde in volt 1 De spanning die de batterij kan leveren. Wordt ook wel het werkingsvoltage genoemd.
voedt Fietstelsysteem Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Weggebonden detector Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Power management unit Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Ontvanger Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Toegangscontroller Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Fietstel display Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
Signalisatie, AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomafwaarts. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomopwaarts. Link

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie,met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sluit aan op Overgangsconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Geleideconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, drassigheid, heeft obstakels, lengte, ligt op, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Terreindeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand van het begroeide oppervlak dwars op de as van de (water)weg.
drassigheid Vegetatie drassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
heeft obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand van het begroeide oppervlak evenwijdig met de as van de (water)weg.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1..* Met deze eigenschap worden de Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam en de soortcode van de meest voorkomende soorten binnen het begroeid oppervlak weergegeven.
taludwaarde Talud waarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken, ... dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Link

Beheer boomvorm

Beschrijving
Het beheerobject voor de solitaire boom.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer boomvorm 1..* Behandelingswijzen van bomen. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grond rond de boom.

Beheer exoten

Beschrijving
Het beheerobject voor de exoten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, bijzondere afvoer vereist, heeft deponie, nazorg jaarfrequentie, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer exoten 1 Behandelingswijzen van exoten. Link
bijzondere afvoer vereist Boolean 1 Aanduiding of voor de verwijderde exoten een niet-reguliere afvoer is voorzien.
heeft deponie Boolean 1 Aanduiding of de Japanse duizendknoop terplaatse kan worden gedeponeerd in een gecontamineerde zone.
nazorg jaarfrequentie Nazorg jaarfrequentie 1 Aantal keer dat de behandelde zone jaarlijks dient te worden gecontroleerd. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen exoten.

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan, Lengte, maaien, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer grazige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de te behandelen grazige vegetatie.
maaien Maaien 1 Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grazige vegetatie.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer houtige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer sierbeplanting 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen sierbeplanting.

Behuizing

Beschrijving
Abstracte voor alle types van behuizing voor het beschermen van technieken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging (source), bevestiging (target), heeft netwerktoegang, hoort bij, risicoanalyse, tabel uitwendige invloeden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Adres (aanduiding van de locatie) van de behuizing. Indien deze geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius voor cabines, het adres van een nabijgelegen straat genomen.
bevestiging Toegangselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Badgelezer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Toegangscontroller Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Toegangscontrole Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Contactor Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sokkel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laagspanningsbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Klimatisatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hulpstuk Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Beschermbuis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (source) Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft netwerktoegang Kabelnet toegang Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
risicoanalyse Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de risicoanalyse voor werken in en rond een behuizing. De risicoanalyse heeft in eerste instantie betrekking op werken in en rond een behuizing met elektrische installaties. Voor behuizingen met installaties van de distributienetbeheerder wordt de risicoanalyse bestemd voor die beheerder, bewaard in het gelijknamig attribuut van het onderdeel van die beheerder, bv. EnergiemeterDNB.
tabel uitwendige invloeden Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de ingevulde en actuele tabel uitwendige invloeden zoals vereist door het AREI voor bepaalde elektrische installaties. De tabel is in eerste instantie enkel vereist voor behuizingen die elektrische installaties bevatten die onder het AREI vallen.

Bekleding component

Beschrijving
Abstracte voor componenten die als bekleding worden bevestigd op andere elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kabelgeleiding en leiding bevestiging Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luidspreker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Intercom toestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Doorverbinddoos Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Geleidingsverlichting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Inloopbehuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Inwendig verlicht pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Binnenverlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Badgelezer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Aanstraalverlichting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luchtkwaliteit Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging WV console Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Codeklavier Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Meetmicrofoon Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Bel

Beschrijving
Toestel dat door middel van een geluidssignaal de aandacht vestigt op een situatie.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Slagboomarm Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Slagboomkolom Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van een bel.

Bemesting

Beschrijving
Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bemesting, gewicht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bemesting Bemesting 1 Het toevoegen van en verwerken van meststoffen zowel bij aanleg alsook bij beheer. Link
gewicht Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Het gewicht in kilogram van de te bewerken grond.

Beschermbuis

Beschrijving
Een buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.
Subklasse van
Omhullende inrichting, Leiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging (source), bevestiging (target), heeft aanvullende geometrie, heeft netwerktoegang, indicatieve diepte, is flexibel, kleur, materiaal, type bescherming, voorzorgsmaatregel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Hulpstuk Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (source) Beschermbuis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Beschermbuis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft aanvullende geometrie Onderdoorboring Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
heeft netwerktoegang Kabelnet buis Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.
indicatieve diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De opgemeten diepte als een (positief) getal in meter tussen het hoogste punt van de buis en het maaiveld zoals dit gekend was op het moment van aanleg van de buis. Meet de kleinste afstand tussen de buis en het maaiveld bij aanleg aangezien bij graafwerken dit de eerste diepte zal zijn waarop een buis kan aangetroffen worden. De diepte moet opgemeten worden, niet ingeschat: "indicatief" wijst op de tijdelijkheid van de waarde, niet op een waarde die bij benadering gegeven wordt. Bij een discrepantie tussen de waarde van dit attribuut en de waarde in TAW uit de geometrie van het object, geldt altijd de waarde in TAW.
is flexibel Boolean 1 Geeft aan of de beschermbuis flexibel is. Zo niet, dan spreken we van een vaste buis.
kleur Beschermbuiskleur 1 De kleur van de buitenkant van de beschermbuis. Link
materiaal Beschermbuis materiaal 1 Typering van de beschermbuis volgens het materiaal waaruit ze (hoofdzakelijk) gemaakt is. Link
type bescherming Kabels en Leidingen bescherming 1..* Geeft aan of en hoe de leiding bijkomend mechanisch beschermd nadat ze in de sleuf gelegd is. Link
voorzorgsmaatregel Tekstblok 1 Omschrijving van bijzondere omstandigheden waarmee rekening moet gehouden bv. bij werken in de buurt van de asset.

Bescherming wapening

Beschrijving
De bescherming of de wapening van de onderfundering, fundering of grondmassief.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Bescherming wapening type 1 Het type bescherming of wapening. Link

Bestrating

Beschrijving
Verhardingstype opgebouwd uit bestratingen (rechthoekige of vierkante componenten van beperkte afmetingen) waardoor een aanzienlijk aantal voegen tussen de componenten zitten.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Wegdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bestrating. Link
steenverband Bestrating steenverband 1 Het patroon waarin de bestrating gelegd werd. Link
voegvulling Bestrating voegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating. Link

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van geprefabriceerde stenen in beton die (in de afgesproken mate) voldoen aan de vereisten van NBN EN 1338 en NBN B21-311.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, randafwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen. Link
randafwerking Betonstraatsteenafwerking 1 De wijze waarop de rand van de betonstraatsteenverharding is afgewerkt.
type BSS type 1 Het type betonstraatsteen. Link

Bestrating van betontegel

Beschrijving
Bestrating van geprefabriceerde platte stenen in beton die (in de afgesproken mate) voldoen aan de vereisten van NBN EN 1339 en NBN B21-211.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betontegels. Link
type BSS type 1 Het type betontegel. Link

Bestrating van gebakken straatsteen

Beschrijving
Gebakken straatstenen zijn straatstenen, in hoofdzaak vervaardigd uit klei al dan niet gemengd met leem, zand, brandstoffen of andere toeslagstoffen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat van bestratingselement, standaardkwaliteitsklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
formaat van bestratingselement Formaat gebakken straatsteen 1 Bepaling van de afmeting van het bestratingselement. Link
standaardkwaliteitsklasse Standaardkwaliteitsklasse 1 De standaardkwaliteitsklasse volgens PTV 910. Link

Bestrating van grasbetontegel

Beschrijving
Bestrating van grasbetontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, vulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Grazige vegetatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
vulling Bestrating opvulsoort 1 Het gebruikte materiaal als toevoeging in de vrije openingen van de tegels. Link

Bestrating van kassei

Beschrijving
Bestrating van kasseien, in rij gelegd. Kasseien zijn bestratingselementen van porfier, kwartsiet, graniet, of van harde zandsteen die geen schilferige structuur heeft. Ze hebben een dicht aaneengesloten en homogene korrel, zonder steenkorst, kwade aders of kwakaders en vertonen geen diamantkop.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxl.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting van bestratingselement bxl Afmeting bxl in centimeter 1 Afmeting van de breedte in cm (langste) en van de lengte in cm (kortste) van de kassei.

Bestrating van mozaiekkei

Beschrijving
Bestrating van kasseien, in mozaïekverband gelegd. Kasseien zijn bestratingselementen van porfier, kwartsiet, graniet, of van harde zandsteen die geen schilferige structuur heeft. Ze hebben een dicht aaneengesloten en homogene korrel, zonder steenkorst, kwade aders of kwakaders en vertonen geen diamantkop.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat, is herbruik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
formaat Mozaiekkei formaat 1 De grootte van mozaïekkei. Link
is herbruik Boolean 1 Bepaling of de mozaïekkeien gerecycleerd werden.

Bestrating van natuursteentegel

Beschrijving
Een buitentegel (of buitenplavei) is elk element van natuursteen gebruikt als bestratingsmateriaal, waarvan de breedte groter is dan 150 mm en doorgaans groter is dan twee maal de dikte volgens PTV841.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, gebruiksklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van het oppervlak van de natuursteentegels. Link
gebruiksklasse Natuursteentegel gebruiksklasse 1 Bepaling van het toegelaten verkeer en belasting op de bestrating van natuursteentegels. Link

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kaliber, productfamilie, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kaliber kalibers 1 De korrelmaat gebruikt bij de bestrijking. Link
productfamilie Productfamilies 1 Bepaling tot welke productfamilie de bestrijking behoort. Link
soort Bestrijkingsoort 1 De soort bestrijking. Link

Betonfundering

Beschrijving
Abstracte voor funderingen in beton.
Gebruik
Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
Subklasse van
Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, betonkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting grondvlak Afmeting bxl in meter 1 De maximale lengte en breedte van bovenkant van de fundering. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
betonkwaliteit Fundering betonkwaliteit 1 Kwaliteit van het beton gebruikt voor de fundering volgens een vaste lijst van mogelijke waarden. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link

Betonnen constructie object

Beschrijving
Een generiek betonnen constructie-element dat op maat gemaakt is. Dit gaat niet over een (standaard) betonnen profiel of plaat, maar over een specifiek gevormd betonnen object.
Subklasse van
Constructie element, Betonnen constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, technische fiche, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugballast De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Constructief object De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het betonnen object. Specifieke afmetingen, doorsnedes en/of plannen zijn hierin opgenomen.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van het totale betonnen object uitgedrukt in kubieke meter.

Betonnen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van betonnen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betonspecificaties, uitvoeringsmethode, wapeningsplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betonspecificaties Betonspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte beton.
uitvoeringsmethode Uitvoeringsmethode 1 Op welke manier het beton wordt aangebracht. Link
wapeningsplan Bestandsbijlage 1 Plan waarin de wapening zo gedetailleerd mogelijk wordt uitgetekend (met materiaalspecificaties en de afmetingen worden weergegeven in millimeters).

Betonnen heipaal

Beschrijving
Betonnen paal die in de grond wordt gebracht door deze in een hei-installatie te plaatsen waarna men er een zwaar gewicht (heiblok) op laat vallen. De grond onder de paal wordt samengeperst waardoor de draagkracht groter wordt.
Subklasse van
Funderingspaal, Betonnen constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter paalschacht, heeft verbrede voet, heeft verloren voerbuis, type schacht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter paalschacht Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Doorsnede in millimeter van de schacht van de paal.
heeft verbrede voet Boolean 1 Geeft aan of de voet breder is gemaakt, al dan niet.
heeft verloren voerbuis Boolean 1 Aanduiding of de heipaal een verloren voerbuis heeft.
type schacht Type schacht van de heipaal 1 De soort schacht van de heipaal. Link

Betonnen plaat

Beschrijving
Een vlak, plat betonnen enkelvoudig constructie-element.
Subklasse van
Betonnen constructie object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dikte Dikte betonnen plaat 1 De dikte van de betonnen plaat. Link

Betonnen profiel

Beschrijving
Betonnen enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte.
Subklasse van
Betonnen constructie object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detail dwarsdoorsnede, lengte, type profiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detail dwarsdoorsnede Bestandsbijlage 1 Details van de afmetingen en van de dwarsdoorsnedes.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, in lopende meter, van het profiel.
type profiel Type betonnen profiel 1 Het type betonnen profiel. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de bevestigingsrelatie naar de profielen en schermelementen van geluidswerende constructies te faciliteren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Stalen profiel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Geluidsschermelement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Bevestigingsbeugel

Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Gebouw Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkeersbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Zender en Ontvanger toegang tot relaties Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antennecoupler Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Batterij Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Montagekast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Slagboomarm Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Ventilatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Datakabel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luidspreker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Waarschuwingslantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Omega element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging ANPR camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Zendmast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Seinlantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Niet weggebonden detectie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hoogtedetectie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type dwg of pdf.
heeft veiligheidsstrip Boolean 1 Metalen strip in de beugel, die verhinderd dat het bevestigd onderdeel naar beneden zou komen (bijvoorbeeld bij brand).
is verzegeld Boolean 1 Geeft aan of de bevestigingsbeugel verzegeld is tegen het ongemerkt losmaken ervan.
type Bevestigingsbeugel type 1 Het type van de bevestigingsbeugel. Link

Bi-flash

Beschrijving
Een seinlantaarn type bi-flash is een balkvormig lichaam waarin twee amberkleurige lampen zitten die beurtelings kunnen knipperen.
Gebruik
De Bi-flash bevat ook een interne controller.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij, lamptype, sturing, sturing, sturing, sturing (source), sturing (target).
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Bi-Flash installatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lamptype Lantaarn lamptype 1 Het type lamp van de bi-flash. Link
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Processing unit voor dynamisch borden Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing LED-bord Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (source) Bi-flash Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (target) Bi-flash Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Bi-Flash installatie

Beschrijving
Het geheel van twee bi-flashsteunen, seinlantaarns, retroreflecterende verkeersborden en hun aansluiting, beveiligingsapparatuur en sturing op een bepaalde locatie.
Subklasse van
Naampad object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bijlage voertuigkering

Beschrijving
Abstracte om bestanden te bundelen omtrent voertuigkering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: testrapport voertuigkering, video voertuigkering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
testrapport voertuigkering Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van de crashtesten die op de voertuigkerende constructie uitgevoerd zijn.
video voertuigkering Bestandsbijlage 1..* Video-opname van de crashtesten op de voertuigkerende constructie.

Bijzonder geluidsschermelement

Beschrijving
Dit zijn niet-vlakke schermelementen (waaronder L-elementen en bloembakelementen). Deze schermen kunnen niet getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2.
Gebruik
De technische fiche van "Geluidsschermelementen" bevat extra informatie over: kleurvariatie/kleurverloop, mate van profilering van de absorberende laag, statische belasting, gedetailleerde materiaalspecificaties, of er gebruik wordt gemaakt van een draadpaneel om beplanting op te laten groeien, de eventuele kromming van de schermelementen en ook in welke mate het scherm naar voor of naar achter helt.
Subklasse van
Geluidsschermelement
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schermelementtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
schermelementtype Bijzonder geluidsschermelementtype 1 Het type bijzonder-schermelement. Link

Binnenverlichtingstoestel

Beschrijving
Een verlichtingstoestel dat binnen in een gebouw geplaatst wordt. Een verlichtingstoestel is de combinatie van de lamp en de armatuur.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, schakelwijze, soort lamp, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
schakelwijze Binnenverlichtingstoestel schakelwijze 1 Geeft aan hoe het toestel aan- en uitgeschakeld wordt. Link
soort lamp Binnenverlichtingstoestel soort lamp 1 Geeft aan welke soort lamp er gebruikt wordt in het binnenverlichtingstoestel. Link
sturing Toegangscontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Divergentiepuntbebakeningselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegreflector Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag. Link
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bitumineuze laag. Link
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het type van het (giet)asfaltmengsel. Link

Blinde put

Beschrijving
Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.
Subklasse van
AIM object, Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd. Link

Bloemrijk glanshavergrasland

Beschrijving
G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk grasland - fase4

Beschrijving
G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Bloemrijk struisgrasgrasland

Beschrijving
G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Beschrijving
G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bochtafbakeningsinstallatie

Beschrijving
De verzameling van alle bochtafbakeningsborden in dezelfde bocht en rijrichting.
Subklasse van
Ingebedde elektromechnische afbakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal borden, materiaal behuizing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal borden Natuurlijk getal 1 Het aantal borden in de bochtafbakening voor het aanduiden van een bocht in een rijrichting.
materiaal behuizing Materiaal soorten 1 Het materiaal waaruit de behuizing gemaakt is. Link

Bodemverbeteringsmiddel

Beschrijving
Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en/of het verwerken in plantputten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, grondverbeteringsmiddel, oppervlakte, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Het gewicht in kilogram van de verbeterde grond.
grondverbeteringsmiddel Grondverbeteringsmiddel 1 Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en/of het verwerken in plantputten. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de verbeterde grond in vierkante meter.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de verbeterde grond in kubieke meter.

Boog

Beschrijving
Een gebogen overspanning (boven een opening), tussen twee steunpunten en ter ondersteuning van een brug, waarbij de druk (ook) zijdelings wordt afgevoerd.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, ligt op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
ligt op Fundering Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.

Boogpaal verkeerslicht

Beschrijving
Paal bestemd voor het bevestigen van seinlantaarns boven het wegdek. Geschikt voor het bevestigen van ten hoogste 4 seinlantaarns van het type 300 en van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De vrije hoogte ten opzichte van het wegdek bedraagt onder de lantaarns 6.500 millimeter voor palen met grote draagwijdte (7,5 meter overspanning) en 5.500 millimeter voor de palen met middelgrote draagwijdte (3,5 meter overspanning).
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type boogpaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type boogpaal Type boogpaal 1 Draagwijdte van de boogpaal. Link

Boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei of vormsnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, bevestiging, boomspiegel, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, eindbeeld, geschatte klasse plantjaar, groeifase, heeft beheer, heeft boomrooster, heeft luchtleiding, is verplant, kroon diameter, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanleg aanleg boomvorm 1 De manier van aanplanten van individuele bomen.
bevestiging Boombrug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
boomspiegel Boomspiegel 1..* Het stuk grond rondom de stam van een boom. Dit is in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Link
boomverankeringszone Kwantitatieve waarde in meter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in meter.
doorwortelbaar volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
eindbeeld Eindbeeld opgaande boom 1 Het nagestreefde beeld van de volgroeide boom of struik op deze specifieke standplaats. Link
geschatte klasse plantjaar Klasse plantjaar 1 Dit attribuut geeft een interval weer van 20 jaar waarin de boom geplant werd. Link
groeifase Groeifasen 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom. Link
heeft beheer Beheer boomvorm De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
heeft luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.
is verplant Boolean 1 Aanduiding of de opgaande boom al dan niet van locatie veranderd is na een eerste aanplant binnen het openbaar domein.
kroon diameter Kwantitatieve waarde in meter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter.
takvrije stamlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Tot aan de hoogte van de gewenste takvrije stamlengte wordt de boom zodanig gesnoeid dat er één doorgaande stam is.
totale boombeschermingszone Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.
vrije doorrijhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Vrij te houden hoogte in meter, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Boombrug

Beschrijving
Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoogte, lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Seinbrug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Boom Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Opgaande boom Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de boombrug in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de boombrug in meter.
type Boombrug type 1 Het type van boombrug. Link

Bouwput

Beschrijving
De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoort bij, putdiepte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Krings Berliner Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Put relatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Damwand Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Rioleringsstelsel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
putdiepte Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte tussen het maaiveld en onderkant bouwput in meter.
type Bouwput type. 1 Het type van bouwput. Link

Bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Gebruik
Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, breedte, dekselklasse, dekselvorm, hoogte, hoort bij, is afgesloten, is scharnierend, Is waterdicht vergrendeld, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
bevestiging Schacht Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
bevestiging Technische put Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
bevestiging Kamer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
dekselklasse Dekselklasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
dekselvorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
hoort bij Inspectieput riolering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
is afgesloten Boolean 1 Bepaling of de afsluitinrichting vergrendeld is of niet. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
is scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
Is waterdicht vergrendeld Boolean 1 Geeft aan of de bovenbouw al dan niet waterdicht vergrendeld is zodat het water zich niet boven de bovenbouw kan begeven. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
kader Dekselkader type 1 Bepaalt het type van het dekselkader. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
materiaal Dekselmateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het zichtbare deel van de bovenbouw in vierkante meter. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
regeling Dekselregeling 1 De wijze hoe de regeling van het deksel is uitgevoerd. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
vergrendeling Dekselvergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link

Braam

Beschrijving
S4 - braam spp (inclusief framboos).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandblusser

Beschrijving
Een apparaat om het vuur van een kleine brand mee te doven. Het bestaat uit een cilinder waarin een beperkte hoeveelheid blusmiddel onder druk staat.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aankoopdatum, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, blusmiddel, gewicht, hoort bij, keuringsdatum, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aankoopdatum Datum 1 Datum wordt het toestel is aangekocht.
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hulppostkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Gebouw Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Lokaal Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
blusmiddel Brandblusser blusmiddel 1 Substantie waarmee het toestel gevuld is in functie van het blussen van vuur. Link
gewicht Brandblusser gewicht 1 Totaal gewicht van het gevulde toestel. Link
hoort bij Hulppost De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
keuringsdatum Datum 1 Datum waarop het toestel laatst is gekeurd.
type Brandblusser type 1 Het type van de brandblusser. Link

Brandhaspel

Beschrijving
Een brandslang met spuitmond,opgerold op een haspel.
Subklasse van
Brandvoorziening verwarmd linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, buitendiameter, hoort bij, keuringsdatum, maximaal volumedebiet, maximaalDebiet, merk, modelnaam, slanglengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Hulppostkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
buitendiameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Buitendiameter van de slang op de haspel.
hoort bij Hulppost De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
keuringsdatum Datum 1 Laatste datum waarop de haspel gekeurd is.
maximaal volumedebiet Kwantitatieve waarde in kubieke meter per seconde 1 Het maximale debiet dat per tijdseenheid door de slang en spuitmond kan stromen.
maximaalDebiet Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het maximale debiet dat door de slang en spuitmond kan stromen. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
merk Brandhaspel merk 1 Het merk van de brandhaspel. Link
modelnaam brandhaspel model naam 1 De modelnaam van de brandhaspel. Link
slanglengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Nuttige lengte van de brandslang op de haspel.

Brandleiding

Beschrijving
Segment uit de leiding die water aanvoert voor het blussen van een brand.
Subklasse van
Persleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is geïsoleerd, leidingdruk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verwarmingslint Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is geïsoleerd Boolean 1 Geeft aan of de brandleiding voorzien is van eigen isolatie.
leidingdruk Kwantitatieve waarde in bar 1 De vastgelegde druk die moet voorzien worden op de leiding in functie van de aanvoer van bluswater.

Brandnetelruigte

Beschrijving
R3 - dominante bedekking van grote brandnetel.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandvoorziening verwarmd linkend element

Beschrijving
Abstracte voor linkende elementen die voorzien kunnen worden van verwarming om hun werkzaamheid in extreme omstandigheden te garanderen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verwarmingslint Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sluit aan op Buis Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Linkend element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Breedplaat

Beschrijving
Geprefabriceerd structuurelement dat over de volledige lengte voorzien is van minstens 2 driedimensionale tralieliggers en dat bestemd is om de meewerkende onderkant te vormen van een dragende brugdekplaat of van een bouwkundige constructie.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte, hoort bij, hoort bij, oppervlakte, technische fiche, type beton.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de breedplaat, uitgedrukt in millimeter.
hoort bij Wand De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Horizontale constructieplaat De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de breedplaat, uitgedrukt in vierkante meter.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de breedplaat. Alle afmetingen en hoe het samengesteld is, is hierin opgenomen.
type beton Betonspecificaties 1 Type van het gebruikte beton.

Brem en gaspeldoornstruweel

Beschrijving
S2 - brem, gaspeldoorn.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brug

Beschrijving
Een beweegbare, vaste of drijvende verbinding voor het verkeer tussen twee punten, die door water of iets anders gescheiden zijn.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: burgerlijke klasse, dwarse indeling op de brug, ontwerpbelasting, totale breedte brug, totale lengte brug, totale oppervlakte brug.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
burgerlijke klasse Burgerlijke klasse brug 1 Maximaal toegelaten belasting door gestandariseerde assen, meestal uitgedrukt als totaalgewicht / aslast in kN. Dit dient als ontwerpbelasting en om te oordelen of reële konvooien de brug kunnen overschrijden.
dwarse indeling op de brug Bestandsbijlage 1 Een dwarse indeling op de brug (wie maakt gebruik van welk deel van de brug,...). Dit wordt weergegeven in een schets of een plan.
ontwerpbelasting String 1 De draagkracht waarvoor de brug ontworpen is.
totale breedte brug Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale breedte van de hele brug, in meter.
totale lengte brug Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, uitgedrukt in meter, van uiterste brugdekvoeg tot uiterste brugdekvoeg (gemeten over de ganse lengte van de brug).
totale oppervlakte brug Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de brug, uitgedrukt in vierkante meter. Dit is meestal de breedte maal lengte.

Brugballast

Beschrijving
Extra gewicht dat, meestal, geplaatst wordt op het einde van een brugdeel om het brugdeel naar beneden te krijgen. Dit dient om negatieve steunpuntreacties weg te werken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ligt op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
ligt op Brugdeel Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.