Proeven en metingen

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Proeven en metingen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle proeven en metingen opgenomen die horen bij de verschillende onderdelen en installaties.
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Boomtoestand | Proef a posteriori andere laag | Proef a posteriori andere verharding | Proef a posteriori andere verharding walsbeton | Proef a posteriori bestrating | Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen | Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag | Proef a posteriori bitumineuze verharding | Proef a posteriori cementbetonverharding | Proef a posteriori geluidswerende constructie | Proef a posteriori kantopsluiting | Proef a posteriori markering | Proef a posteriori onderbouw | Proef a posteriori verkeersbord | Proef a priori afschermende constructie | Proef a priori geleide constructie | Proef a priori geluidswerende constructie | Proef a priori geteste beginconstructie | Proef a priori motorvangplank | Proef a priori obstakelbeveiliger | Proef a priori overgangsconstructie | Proef bathymetrie | Proef boomtoestand | Proef draagvermogen | Proef druksterkte | Proef geluidswerende constructie | Proef gemeten dikte | Proef langsvlakheid | Proef markering | Proef op buis | Proef pct holleruimte | Proef put | Proef schokindex | Proef sleuf | Proef sondering | Proef stroefheid | Proef tijdens andere laag | Proef tijdens andere verharding | Proef tijdens andere verharding walsbeton | Proef tijdens bestrating | Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging | Proef tijdens bitumineuze verharding | Proef tijdens cementbetonverharding | Proef tijdens kantopsluiting | Proef tijdens markering | Proef tijdens verkeersbord | Proef vlakheid | Proeven |

Entiteiten

Boomtoestand

Beschrijving
De toestand als AWVObject met waarnemingen per inspectie van een boom.
Subklasse van
Proef boomtoestand
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adviesmaatregel boomgebrek, adviesmaatregel groeiplaats, basiswaarde, conditiebeoordeling, conditiewaarde, conflicten, gebreken, meerwaarde, onderhoudstoestand, plantwijzewaarde, soortwaarde, stamomtrek, standplaatswaarde, tijdstempel boomtoestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adviesmaatregel boomgebrek Bestandsbijlage 1..* Adviesmaatregel die kan genomen worden om het boomgebrek aan te pakken. Bestanden van het type xlsx of pdf.
adviesmaatregel groeiplaats Bestandsbijlage 1..* Adviesmaatregel die kan genomen worden om de groeiplaats te verbeteren. Bestanden van het type xlsx of pdf.
basiswaarde Kwantitatieve waarde in euro 1 Wordt berekend met de formule B = Opp × E waarbij de oppervlakte(Opp) de stamdoorsnede is, uitgedrukt in cm² en E de eenheidsprijs, uitgedrukt in EUR/cm².
conditiebeoordeling Boom conditiebeoordeling 1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Boom conditiewaarde 1 Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Link
conflicten Boom conflicten 1 Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden. Link
gebreken Boom gebreken 1..* Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden. Link
meerwaarde Boomtoestand meerwaardefactor 1 Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde . Link
onderhoudstoestand Boom onderhoudstoestand 1 De snoeitoestand. Link
plantwijzewaarde Boom plantwijzewaarde 1 Een factor die de ontwikkeling van het uiterlijk (de habitus) van een boom relateert met de manier waarop hij geplant wordt. Link
soortwaarde Decimaal getal 1 Geeft voor een bepaalde boomsoort of -variëteit de verhouding weer tussen de prijs per cm² van die soort en de eenheidsprijs.
stamomtrek Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.
standplaatswaarde Boom standplaatswaarde 1 De waarde van de boom afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en de aanplantingsmogelijkheden rondom en voor de boom. Link
tijdstempel boomtoestand Datumtijd 1 TODO

Proef a posteriori andere laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere laag na de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef stroefheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: visuele beoordeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
visuele beoordeling Bestandsbijlage 1 Een rapport van de visuele beoordeling van de laag.

Proef a posteriori andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere verharding na de werken.
Subklasse van
Proef gemeten dikte, Proef vlakheid, Proeven, Proef draagvermogen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori andere verharding walsbeton

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een walsbeton verharding na de werken.
Subklasse van
Proef gemeten dikte, Proeven, Proef vlakheid, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori bestrating

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bestrating na de werken.
Subklasse van
Proef vlakheid, Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlatendheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlatendheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de waterdoorlatendheid.

Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonstraatsteen na de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef langsvlakheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze en een cementbeton verhardingen na de werken.
Subklasse van
Proef langsvlakheid, Proef vlakheid, Proef stroefheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rolgeluid, textuurdiepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rolgeluid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het rolgeluid van de toplaag.
textuurdiepte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de textuurdiepte van de toplaag.

Proef a posteriori bitumineuze verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze verharding na de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef pct holleruimte, Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draineervermogen, dwarsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draineervermogen Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het drainvermogen.
dwarsvlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de dwarsvlakheid.

Proef a posteriori cementbetonverharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonverharding na de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte, hechtsterkte, wateropslorping, weerstand afschilfering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten dikte Bestandsbijlage 1 Proef om de dikte van de laag te bepalen.
hechtsterkte Bestandsbijlage 1 Proef om de hechtsterkte van de laag te bepalen.
wateropslorping Bestandsbijlage 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.
weerstand afschilfering Bestandsbijlage 1 Proef om de weerstand/afschilfering van de laag te bepalen.

Proef a posteriori geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie na de werken..
Subklasse van
Proef geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef voor de kantopsluiting na de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte, gaafheid, vlakheid, wateropslorping.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.
gaafheid Bestandsbijlage 1 Proef om de gaafheid van de laag te bepalen.
vlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de vlakheid van de laag.
wateropslorping Bestandsbijlage 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.

Proef a posteriori markering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een markering na de werken.
Subklasse van
Proef markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori onderbouw

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de onderbouw na de werken.
Subklasse van
Proef vlakheid, Proef gemeten dikte, Proeven, Proef pct holleruimte, Proef draagvermogen, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: mortelkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
mortelkwaliteit Bestandsbijlage 1 Een rapport van de mortelkwaliteit van de onderbouw laag.

Proef a posteriori verkeersbord

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een verkeersbord na de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: retroreflectie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
retroreflectie Bestandsbijlage 1 Proef vor de retroreflectie van een verkeersbord te bepalen.

Proef a priori afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een afschermende constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bepaling grondkarakteristieken, testrapport.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bepaling grondkarakteristieken Bestandsbijlage 1 Proef met de resultaten van de grondkarakteristieken.
testrapport Bestandsbijlage 1..* Proef met de proef/test resultaten van een afschermende constructie.

Proef a priori geleide constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geleide constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kerend vermogen, voertuig overhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kerend vermogen Kerend vermogen 1 Het kerend vermogen geeft het vermogen van een voertuigkering aan om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen. Link
voertuig overhelling Voertuig overhelling 1 Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald. Link

Proef a priori geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a priori geteste beginconstructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geteste beginconstructie vóór de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
performantieklasse Performantieklasse 1 De aanduiding hoe (performantie) de beginconstructie is getest. Link

Proef a priori motorvangplank

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een motorvangplank vóór de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex mvp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schokindex mvp Schokindex MVP 1 head injury criterium (HIC) van een motorvangplank. Link

Proef a priori obstakelbeveiliger

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een obstakelbeveiliger vóór de werken..
Subklasse van
Proeven, Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieniveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
performantieniveau Performantieniveau 1 Het niveau waarop de obstakelbeveiliger is getest. Link

Proef a priori overgangsconstructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een overgangsconstructie vóór de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef bathymetrie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef Bathymetrie.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage Bestandsbijlage 1 Het rapport van de bathymetrie als bijlage.

Proef boomtoestand

Beschrijving
Abstracte om de proeven die info geven over de toestand van de boom samen te vatten.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nader onderzoek tomograaf, verder onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nader onderzoek tomograaf Bestandsbijlage 1..* Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.
verder onderzoek trekproef Bestandsbijlage 1..* Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Proef draagvermogen

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef die het draagvermogen van de laag bepaalt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draagvermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draagvermogen Bestandsbijlage 1 Proef die het draagvermogen van de laag bepaald.

Proef druksterkte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de laag die de drukstrerkte van de laag bepaalt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.

Proef geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidstest rapport.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidstest rapport Geluidstest rapport 1 Het resultaat van de geluidstest.

Proef gemeten dikte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef gemeten dikte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemeten dikte van de laag in centimeter.

Proef langsvlakheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de langsvlakheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: langsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
langsvlakheid Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de langsvlakheid meting.

Proef markering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de markeringsproef.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: luminatiefactor, stroefheid, zichtbaarheid dag of wegverlichting, zichtbaarheid nacht, zichtbaarheid nacht nat wegdek, zichtbaarheid nacht regenweer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
luminatiefactor Bestandsbijlage 1 Waarde om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.
stroefheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de stroefheid.
zichtbaarheid dag of wegverlichting Decimaal getal 1 zichtbaarheid_dag_of_wegverlichting
zichtbaarheid nacht Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht
zichtbaarheid nacht nat wegdek Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht_nat_wegdek
zichtbaarheid nacht regenweer Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht_regenweer

Proef op buis

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een buis.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand, waterdichtheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toestand String 1 Toestand van de buizen, toegangs- en verbindingsputten, enz.
waterdichtheid Bestandsbijlage 1 waterdichtheid of luchtdichtheid van een leidingsvak gebeurt door de bepaling van het waterverlies of de drukval van het beproefde leidingsvak.

Proef pct holleruimte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de pct_holleruimte proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: pct holleruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
pct holleruimte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van het aantal percentage holleruimte meting aanwezig in de laag.

Proef put

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proeven op een put.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waterdichtheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waterdichtheid Bestandsbijlage 1 waterdichtheid of luchtdichtheid van een leidingsvak gebeurt door de bepaling van het waterverlies of de drukval van het beproefde leidingsvak.

Proef schokindex

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de schokindexproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schokindex Schokindex 1 De schokindex is een parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding. Link

Proef sleuf

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een sleuf.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef sondering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de sonderingsproef.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de sonderingsproef als bijlage.

Proef stroefheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de stroefheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: stroefheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
stroefheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de stroefheid.

Proef tijdens andere laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de andere lagen.
Subklasse van
Proeven, Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de andere verharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens andere verharding walsbeton

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de walsbeton verharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens bestrating

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de bestrating.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de dunne overlaging.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: effectief bindmiddelgehalte, korrelverdeling, temperatuur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
effectief bindmiddelgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten effectief bindmiddelgehalte in de BV laag.
korrelverdeling Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van de gemeten korrelverdeling in de BV laag.
temperatuur Kwantitatieve waarde in Celsius 1 De temperatuur van de BV laag in graden Celsius.

Proef tijdens bitumineuze verharding

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen voor proef tijdens de werken voor de bitumineuze verharding.
Subklasse van
Proeven, Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens cementbetonverharding

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de cementbetonverharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: consistentie, luchtgehalte, staalvezelgehalte, verankeringskracht, watergehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
consistentie Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de consistentie
luchtgehalte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het luchtgehalte
staalvezelgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten staalvezelgehalte in de BV laag.
verankeringskracht Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test om de verankeringskracht in de BV laag.
watergehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten watergehalte in de BV laag.

Proef tijdens kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de kantopsluiting.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: consistentie, luchtgehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
consistentie Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van de gemeten consistentie in de BV laag.
luchtgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten luchtgehalte in de BV laag.

Proef tijdens markering

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de markering
Subklasse van
Proef markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens verkeersbord

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef op het verkeersbord tijdens de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef vlakheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de vlakheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de vlakheid

Proeven

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

AWV-identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.
toegekend op Datumtijd 1 De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datumtijd

Beschrijving
Beschrijft een datumtijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geluidstest rapport

Beschrijving
Een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidsabsorptie reflectie, gemeten waarde, locatie in situlabo, luchtgeluidsisolatie, norm, testrapport, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidsabsorptie reflectie Geheel getal 1 De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.
gemeten waarde Geheel getal 1 De sterkte van het geluid in dB.
locatie in situlabo Meet methode 1 Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo). Link
luchtgeluidsisolatie Geheel getal 1 De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.
norm Norm 1 De proef volgens de beschreven standaard. Link
testrapport Bestandsbijlage 1..* Documentbijlage met de resultaten van de test Bestanden van het type xlsx of pdf.
type Test type 1 Het type van de test. Link

Kwantitatieve waarde in Celsius

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in graden celsius uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in celsius. "Cel"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in euro

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in Euro uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Euro. "{Euro}"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/proeven-metingen/ontwerpdocument/v28/context/proeven-metingen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/proeven-metingen/ontwerpdocument/v28/context/proeven-metingen-SHACL.ttl