SB250 Proeven en metingen

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval SB250 Proeven en metingen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle proeven en metingen opgenomen die horen bij de verschillende onderdelen en installaties.
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Proef a posteriori andere laag | Proef a posteriori andere verharding | Proef a posteriori andere verharding walsbeton | Proef a posteriori bestrating | Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen | Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag | Proef a posteriori bitumineuze verharding | Proef a posteriori cementbetonverharding | Proef a posteriori geluidswerende constructie | Proef a posteriori kantopsluiting | Proef a posteriori markering | Proef a posteriori onderbouw | Proef a posteriori verkeersbord | Proef a priori afschermende constructie | Proef a priori geleide constructie | Proef a priori geluidswerende constructie | Proef a priori geteste beginconstructie | Proef a priori motorvangplank | Proef a priori obstakelbeveiliger | Proef a priori overgangsconstructie | Proef bathymetrie | Proef boomtoestand | Proef draagvermogen | Proef druksterkte | Proef geluidswerende constructie | Proef gemeten dikte | Proef langsvlakheid | Proef markering | Proef op buis | Proef pct holleruimte | Proef put | Proef schokindex | Proef sleuf | Proef sondering | Proef stroefheid | Proef tijdens andere laag | Proef tijdens andere verharding | Proef tijdens andere verharding walsbeton | Proef tijdens bestrating | Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging | Proef tijdens bitumineuze verharding | Proef tijdens cementbetonverharding | Proef tijdens kantopsluiting | Proef tijdens markering | Proef tijdens verkeersbord | Proef vlakheid |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Geluidstest rapport |

Entiteiten

Proef a posteriori andere laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere laag na de werken.
Subklasse van
Proef stroefheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: visuele beoordeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
visuele beoordeling DtcAWVDocument 1 Een rapport van de visuele beoordeling van de laag.

Proef a posteriori andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere verharding na de werken.
Subklasse van
Proef gemeten dikte, Proef vlakheid, Proef draagvermogen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori andere verharding walsbeton

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een walsbeton verharding na de werken.
Subklasse van
Proef gemeten dikte, Proef vlakheid, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori bestrating

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bestrating na de werken.
Subklasse van
Proef vlakheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlatendheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlatendheid DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de waterdoorlatendheid.

Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonstraatsteen na de werken.
Subklasse van
Proef langsvlakheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze en een cementbeton verhardingen na de werken.
Subklasse van
Proef langsvlakheid, Proef vlakheid, Proef stroefheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rolgeluid, textuurdiepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rolgeluid DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van het rolgeluid van de toplaag.
textuurdiepte DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de textuurdiepte van de toplaag.

Proef a posteriori bitumineuze verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze verharding na de werken.
Subklasse van
Proef pct holleruimte, Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draineervermogen, dwarsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draineervermogen DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van het drainvermogen.
dwarsvlakheid DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de dwarsvlakheid.

Proef a posteriori cementbetonverharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonverharding na de werken.
Subklasse van
Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte, hechtsterkte, wateropslorping, weerstand afschilfering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten dikte DtcAWVDocument 1 Proef om de dikte van de laag te bepalen.
hechtsterkte DtcAWVDocument 1 Proef om de hechtsterkte van de laag te bepalen.
wateropslorping DtcAWVDocument 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.
weerstand afschilfering DtcAWVDocument 1 Proef om de weerstand/afschilfering van de laag te bepalen.

Proef a posteriori geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie na de werken..
Subklasse van
Proef geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef voor de kantopsluiting na de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte, gaafheid, vlakheid, wateropslorping.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.
gaafheid DtcAWVDocument 1 Proef om de gaafheid van de laag te bepalen.
vlakheid DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de vlakheid van de laag.
wateropslorping DtcAWVDocument 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.

Proef a posteriori markering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een markering na de werken.
Subklasse van
Proef markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori onderbouw

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de onderbouw na de werken.
Subklasse van
Proef vlakheid, Proef gemeten dikte, Proef pct holleruimte, Proef draagvermogen, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: mortelkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
mortelkwaliteit DtcAWVDocument 1 Een rapport van de mortelkwaliteit van de onderbouw laag.

Proef a posteriori verkeersbord

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een verkeersbord na de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: retroreflectie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
retroreflectie DtcAWVDocument 1 Proef vor de retroreflectie van een verkeersbord te bepalen.

Proef a priori afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een afschermende constructie vóór de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bepaling grondkarakteristieken, testrapport.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bepaling grondkarakteristieken DtcAWVDocument 1 Proef met de resultaten van de grondkarakteristieken.
testrapport DtcAWVDocument 1..* Proef met de proef/test resultaten van een afschermende constructie.

Proef a priori geleide constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geleide constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kerend vermogen, voertuig overhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kerend vermogen KlLEACKerendVermogen 1 Het kerend vermogen geeft het vermogen van een voertuigkering aan om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen.
voertuig overhelling KlLEACVoertuigOverhelling 1 Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald.

Proef a priori geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a priori geteste beginconstructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geteste beginconstructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
performantieklasse KlLEACPerformantieklasse 1 De aanduiding hoe (performantie) de beginconstructie is getest.

Proef a priori motorvangplank

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een motorvangplank vóór de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex mvp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schokindex mvp KlLEACSchokindexMVP 1 head injury criterium (HIC) van een motorvangplank.

Proef a priori obstakelbeveiliger

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een obstakelbeveiliger vóór de werken..
Subklasse van
Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieniveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
performantieniveau KlLEACPerformantieniveau 1 Het niveau waarop de obstakelbeveiliger is getest.

Proef a priori overgangsconstructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een overgangsconstructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef bathymetrie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef Bathymetrie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage DtcAWVDocument 1 Het rapport van de bathymetrie als bijlage.

Proef boomtoestand

Beschrijving
Abstracte om de proeven die info geven over de toestand van de boom samen te vatten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nader onderzoek tomograaf, verder onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nader onderzoek tomograaf DtcAWVDocument 1..* Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.
verder onderzoek trekproef DtcAWVDocument 1..* Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Proef draagvermogen

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef die het draagvermogen van de laag bepaalt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draagvermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draagvermogen DtcAWVDocument 1 Proef die het draagvermogen van de laag bepaald.

Proef druksterkte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de laag die de drukstrerkte van de laag bepaalt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.

Proef geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidstest rapport.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidstest rapport Geluidstest rapport 1 Het resultaat van de geluidstest.

Proef gemeten dikte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef gemeten dikte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten dikte KwantWrdInCentimeter 1 De gemeten dikte van de laag in centimeter.

Proef langsvlakheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de langsvlakheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: langsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
langsvlakheid DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de langsvlakheid meting.

Proef markering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de markeringsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: luminatiefactor, stroefheid, zichtbaarheid dag of wegverlichting, zichtbaarheid nacht, zichtbaarheid nacht nat wegdek, zichtbaarheid nacht regenweer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
luminatiefactor DtcAWVDocument 1 Waarde om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.
stroefheid DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de stroefheid.
zichtbaarheid dag of wegverlichting Decimal 1 zichtbaarheid_dag_of_wegverlichting
zichtbaarheid nacht Decimal 1 zichtbaarheid_nacht
zichtbaarheid nacht nat wegdek Decimal 1 zichtbaarheid_nacht_nat_wegdek
zichtbaarheid nacht regenweer Decimal 1 zichtbaarheid_nacht_regenweer

Proef op buis

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een buis.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand, waterdichtheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toestand String 1 Toestand van de buizen, toegangs- en verbindingsputten, enz.
waterdichtheid DtcAWVDocument 1 waterdichtheid of luchtdichtheid van een leidingsvak gebeurt door de bepaling van het waterverlies of de drukval van het beproefde leidingsvak.

Proef pct holleruimte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de pct_holleruimte proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: pct holleruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
pct holleruimte DtcAWVDocument 1 Het resultaat van het aantal percentage holleruimte meting aanwezig in de laag.

Proef put

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proeven op een put.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waterdichtheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waterdichtheid DtcAWVDocument 1 waterdichtheid of luchtdichtheid van een leidingsvak gebeurt door de bepaling van het waterverlies of de drukval van het beproefde leidingsvak.

Proef schokindex

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de schokindexproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schokindex KlLEACSchokindex 1 De schokindex is een parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding.

Proef sleuf

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een sleuf.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef sondering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de sonderingsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de sonderingsproef als bijlage.

Proef stroefheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de stroefheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: stroefheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
stroefheid DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de stroefheid.

Proef tijdens andere laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de andere lagen.
Subklasse van
Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de andere verharding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens andere verharding walsbeton

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de walsbeton verharding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens bestrating

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de bestrating.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de dunne overlaging.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: effectief bindmiddelgehalte, korrelverdeling, temperatuur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
effectief bindmiddelgehalte DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de test van het gemeten effectief bindmiddelgehalte in de BV laag.
korrelverdeling DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de test van de gemeten korrelverdeling in de BV laag.
temperatuur KwantWrdInCelsius 1 De temperatuur van de BV laag in graden Celsius.

Proef tijdens bitumineuze verharding

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen voor proef tijdens de werken voor de bitumineuze verharding.
Subklasse van
Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens cementbetonverharding

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de cementbetonverharding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: consistentie, luchtgehalte, staalvezelgehalte, verankeringskracht, watergehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
consistentie DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de consistentie
luchtgehalte DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van het luchtgehalte
staalvezelgehalte DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de test van het gemeten staalvezelgehalte in de BV laag.
verankeringskracht DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de test om de verankeringskracht in de BV laag.
watergehalte DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de test van het gemeten watergehalte in de BV laag.

Proef tijdens kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de kantopsluiting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: consistentie, luchtgehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
consistentie DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de test van de gemeten consistentie in de BV laag.
luchtgehalte DtcAWVDocument 1 Het resultaat van de test van het gemeten luchtgehalte in de BV laag.

Proef tijdens markering

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de markering
Subklasse van
Proef markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens verkeersbord

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef op het verkeersbord tijdens de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef vlakheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de vlakheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vlakheid DtcAWVDocument 1 Proefresultaten van de vlakheid

Datatypes

Geluidstest rapport

Beschrijving
Een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidsabsorptie reflectie, gemeten waarde, locatie in situlabo, luchtgeluidsisolatie, norm, testrapport, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidsabsorptie reflectie Integer 1 De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.
gemeten waarde Integer 1 De sterkte van het geluid in dB.
locatie in situlabo KlGCMeetMethode 1 Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo).
luchtgeluidsisolatie Integer 1 De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.
norm KlLEGCNorm 1 De proef volgens de beschreven standaard.
testrapport DtcAWVDocument 1..* Documentbijlage met de resultaten van de test Bestanden van het type xlsx of pdf.
type KlLEGCTestType 1 Het type van de test.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/proeven-metingen/ontwerpdocument/v26/context/proeven-metingen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/proeven-metingen/ontwerpdocument/v26/context/proeven-metingen-SHACL.ttl