Signalisatie

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Signalisatie. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de niet elektro-mechanische signalisatie (hoofdstuk 10 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
 • wegmarkeringen
 • verkeersborden
 • bebakening
 • ...
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Antiparkeerpaal

Beschrijving
Een hardhouten, hard kunststoffen of metalen paal met als doel het parkeren te verhinderen.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: plaatsingswijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 De plaatsingswijze van de anti-parkeerpaal (wegneembaar of vast). Link
type Antiparkeerpaal type 1 Het type van de anti-parkeerpaal.

AOWS type

Beschrijving
Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, is goedgekeurd, lengte, versie goedgekeurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de markering in meter.
is goedgekeurd Boolean 1 Bepaling van de goedkeuring van AOWS.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de markering in meter.
versie goedgekeurd String 1 De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

AWV naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een AWVObject zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. AWV kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AWV object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum oprichting object, id, notitie, uri type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object
id AWV-identificator 1..* De identificator van het object. Zodra een object bestaat binnen de omgeving van AWV moet de id gebruikt worden zoals die daar gekend is. Bij aanlevering van nieuwe objecten wordt een lokale-id (zoals gekend bij de aannemer) ingevuld.
notitie String 1 Extra notitie voor het AWV object.
uri type URI 1 De URI van het AWV Object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Signalisatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
AWV object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de bebakening in aflopende richting. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de bebakening in oplopende richting. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak
Subklasse van
AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestiging, bevestiging, bevestiging, constructie en montageplan, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Retroreflecterend verkeersbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type dwg of pdf.
is verzegeld Boolean 1 Aanwezigheid van een verzegeling op de bevestigingsbeugel tegen het ongemerkt losmaken ervan
type Bevestigingsbeugel type 1 Type bevestigingsbeugel Link

Calamiteitsbord

Beschrijving
De aanwijzingsborden ter plaatse van een startpunt, een aantakpunt, een wissel- of koppelpunt van een omleggingsroute bij calamiteiten zijn geïntegreerd in een één-bordsysteem met een scharnierende plaat.
Subklasse van
Retroreflecterend verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: calamiteitsbord type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
calamiteitsbord type Calamiteitsbord type 1 Het type van calamiteitsbord (bv. draaiend of dragend). Link
vorm Calamiteitsbord vorm 1 De vorm van het calamiteitsbord. Link

Copro markering template

Beschrijving
Type object als template voor de COPRO codes voor wegmarkeringen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: markeringsoort, markeringsysteem COPRO.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
markeringsoort Soort markeringsproduct 1 De soort van markering (verf, thermopast,...) Link
markeringsysteem COPRO Productidentificatiecode 1 De product informatie van de markering via COPRO codes.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Subklasse van
AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Verkeersspiegel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Baanlichaam Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Dwarse markering

Beschrijving
Een markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, is type van, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Groep dwarse- en figuratiemarkering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is type van Dwarse markering type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de dwarse markering.

Dwarse markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de dwarse markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Dwarse markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van dwarse markering. Link
soort omschrijving Dwarse markering type 1 De soort en tevens de omschrijving van dwarse markering. Link

Figuratie type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de figuratie markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Figuratie code 1 De code van de figuratie markering. Link
soort omschrijving Figuratie soort 1 De soort en tevens de omschrijving van de figuratie markering. Link
type Figuratie type 1 Het type van figuratie markering. Link

Figuratiemarkering

Beschrijving
Een markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanmeetpunt, hoort bij, hoort bij, is type van, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanmeetpunt Decimaal getal 1 Het aanmeetpunt van de figuratiemarkering.
hoort bij Groep dwarse- en figuratiemarkering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is type van Figuratie type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de figuratie markering.

Gekleurd wegvlak markering

Beschrijving
Een markering van een wegdeel aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, is type van, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is type van Gekleurd wegvlak type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het gekleurd wegdeel.

Gekleurd wegvlak type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gekleurd wegvlak.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Gekleurd WV code 1 De (COPRO/BENOR) code van de gekleurde wegvlak markering. Link
soort omschrijving Gekleurd WV type 1 De soort en tevens omschrijving van de figuratie markering. Link

Gerelateerd verkeersteken

Beschrijving
Dit duidt de feitelijke relatie aan tussen verkeerstekens. Bijvoorbeeld: begin en einde van een parkeerzone of een verkeersbord die bij een bepaalde wegmarkering hoort.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Groep dwarse- en figuratiemarkering

Beschrijving
Groepering van de dwarse- en figuratiemarkering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, totale oppervlakte, tussenruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
totale oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de groep dwarse en/of figuratie markering.
tussenruimte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de tussenruimte in meter tussen de dwarse en/of figuratie markering.

Groepering alle soorten markering

Beschrijving
Groepering om alle soorten markeringen te groeperen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, totale oppervlakte groepering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
totale oppervlakte groepering Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlake van de totale markering groepering.

Heeft gerelateerd verkeersteken

Beschrijving
Deze relatie koppelt een gerelateerd verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. RetroreflecterendVerkeersbord.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft verkeersbordcategorie

Beschrijving
De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbordcategorie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft verkeersbordconcept

Beschrijving
De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbordconcept.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft verkeersteken

Beschrijving
Deze relatie koppelt een verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. een retroreflecterendverkeersbord.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Is type van

Beschrijving
Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Markering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Lijnvormig element markering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Lijnvormig element markering

Beschrijving
Een markering van een lijnvormig element om de zichtbaarheid te verhogen om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij, is type van, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is type van Lijnvormig element markering type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de markering op het lijnvormig element in vierkante meter.

Lijnvormig element markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de lijnvormige elementen markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van de lijnvormig element markering. Link
soort omschrijving Soort markering van lijnvormig element soort 1 De soort en tevens de omschrijving van de lijnvormige elementen markering. Link

Markering

Beschrijving
Abstracte als noemer voor de verschillende types van markeringen.
Subklasse van
Proef a posteriori markering, Proef tijdens markering, AWV object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is handwerk, is type van, kleur, opvatting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is handwerk Boolean 1 Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht .
is type van Copro markering template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de gebruikte markering.
opvatting Signalisatie markering opvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis. Link

Omega element

Beschrijving
Een voetgangersafsluiting met als doel om de voetgangers te geleiden.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, plaatsingswijze.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Omega element materiaal 1 Het materiaal van het omega-element. Link
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 De plaatsingswijze het omega-element (wegneembaar of vast). Link

Onderbord

Beschrijving
Een bord met een verkeersteken dat als toevoeging onder een verkeersbord is gehangen.
Subklasse van
Retroreflecterend verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Overlangse markering

Beschrijving
Een markering overlangs op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, is type van, positie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is type van Overlangse markering type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
positie Positie soort 1 Bepaling van het wegdeel van de overlangse markering. Link

Overlangse markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de overlangse markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Overlangse markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van de overlangse markering. Link
type Overlangse markering datatype 1 Het type van overlangse markering.

Pictogram

Beschrijving
Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij, nalichtingstijd, opschrift, symbool.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Verkeersbordopstelling De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
nalichtingstijd Kwantitatieve waarde in minuten 1 De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. Fosforen) in een andere lichtfrekwentie ( met minder energie ) weer wordt uitgezonden.
opschrift String 1 Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.
symbool Pictogram symbool 1 Het symbool op het pictogram. Link

Plooibaken

Beschrijving
Een zacht kunststoffen paal met verschillende diameter en 3 reflecterende banden.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur plooibaken 1 Bepaling van de kleur van het plooibaken. Link
type Plooibaken type 1 Het type van plooibaken te bepalen. Link

Proef a posteriori markering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een markering na de werken.
Subklasse van
Proef markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori verkeersbord

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een verkeersbord na de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: retroreflectie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
retroreflectie Bestandsbijlage 1 Proef vor de retroreflectie van een verkeersbord te bepalen.

Proef markering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de markeringsproef.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: luminatiefactor, stroefheid, zichtbaarheid dag of wegverlichting, zichtbaarheid nacht, zichtbaarheid nacht nat wegdek, zichtbaarheid nacht regenweer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
luminatiefactor Bestandsbijlage 1 Waarde om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.
stroefheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de stroefheid.
zichtbaarheid dag of wegverlichting Decimaal getal 1 zichtbaarheid_dag_of_wegverlichting
zichtbaarheid nacht Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht
zichtbaarheid nacht nat wegdek Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht_nat_wegdek
zichtbaarheid nacht regenweer Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht_regenweer

Proef tijdens markering

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de markering
Subklasse van
Proef markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens verkeersbord

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef op het verkeersbord tijdens de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proeven

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Referentiepunt

Beschrijving
Een kilometer- of hectometerpaal.
Subklasse van
AWV object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opschrift, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
opschrift Tekstblok 1 Het opschrift van het referentiepunt.
type Signalisatie referentiepunt type 1 Het type van referentiepunt. Link

Reflector in lijnvormig element

Beschrijving
Een reflector dat deel uitmaakt van een constructie met als doel de zichtbaarheid van deze constructie te verhogen.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Reflectorpaal

Beschrijving
Een kunstoffen paal met reflector met als doel langsgeleiding van de weggebruiker langs de weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Retroreflecterend verkeersbord

Beschrijving
Fysieke drager van het verkeersteken waarvan de betekenis bepaald wordt door een verkeersbordconcept.
Subklasse van
Proef a posteriori verkeersbord, Proef tijdens verkeersbord, AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzicht, afbeelding, afmeting, bevestiging, fabricagevoorschrift, folietype, heeft verkeersteken, hoort bij, kleur achterkant, opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanzicht Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as.
afbeelding Bestandsbijlage 1..* De afbeelding van het retroreflecterend verkeersbord.
afmeting Afmeting verkeersbord 1 De afmeting van het retroreflecterend verkeersbord.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
fabricagevoorschrift String 1 Het fabricagevoorschrift op het retroreflecterend verkeersbord.
folietype Folie type 1 Het type folie dat bevestigd is aan het retroreflecterend verkeersbord. Link
heeft verkeersteken Verkeersbord - verkeersteken Deze relatie koppelt een verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. een retroreflecterendverkeersbord.
hoort bij Verkeersbordopstelling De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
kleur achterkant RAL-kleur 1 De kleur van de achterkant van het retroreflecterend verkeersbord.
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Signalisatie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Baanlichaam Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Straatmeubilair

Beschrijving
Abstracte bedoeld om het straatmeubilair onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Signalisatie, AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verankering

Beschrijving
Bovengrondse en/of ondergrondse elementen die de steun stabiel rechtop zetten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, diameter, diepte, hoogte, is permanent, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Verkeersbordpaal Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de verankering.
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de verankering.
diepte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diepte van de verankering.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de verankering.
is permanent Boolean 1 Bepaling of de verankering van blijvende duur is.
type Ruimtes materiaal 1 Soort verankering. Link

Verkeersbord - verkeersteken

Beschrijving
De voorstelling van een aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.
Subklasse van
Verkeersteken
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft verkeersbordConcept, is begin van een zone, is einde van een zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft verkeersbordConcept Verkeersbordconcept De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbordconcept.
is begin van een zone Boolean 1 Duidt aan of het verkeersteken het begin van een zone aanduidt.
is einde van een zone Boolean 1 Duidt aan of het verkeersteken het einde van een zone aanduidt.

Verkeersbordcategorie

Beschrijving
Categorie van een verkeersbord, sommige verkeersborden geven een verbod weer, andere een verplichting,...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voorkeursnaam Verkeersbord categorie 1 Het voorkeursnaam van voorkeursnaam (bv. draaiend of dragend). Link

Verkeersbordconcept

Beschrijving
Inhoudelijke definitie van de betekenis van een verkeersbord zoals opgenomen in de wegcode.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, betekenis, heeft verkeersbordcategorie, verkeersbordcode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afbeelding Bestandsbijlage 1..* De afbeelding van het verkeersbordconcept.
betekenis String 1 Betekenis die gegeven wordt aan dit soort verkeersbord volgens de wegcode.
heeft verkeersbordcategorie Verkeersbordcategorie De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbordcategorie.
verkeersbordcode Verkeersbordcode 1 Code die aan dit soort bord gegeven wordt binnen de wegcode. Link

Verkeersbordopstelling

Beschrijving
Het geheel van verticale verkeersborden op éénzelfde geolocatie.
Subklasse van
AWV object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, positie ten opzichte van de rijweg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afbeelding Bestandsbijlage 1..* Grafische weergave van de opstelling geplaatst op het openbaar domein. Een bestand dat een afbeelding weergeeft.
positie ten opzichte van de rijweg Positie soort 1 Manier waarop de opstelling zich verhoudt tot de rijbaan. Link

Verkeersbordpaal

Beschrijving
Een paal ter bevestiging van een verkeersbord.
Subklasse van
Draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, diameter, fabricagevoorschrift, lengte, lengte bovengronds, lengte ondergronds, type, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Verankering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van een verkeersbordpaal in millimeter.
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de verkeersbordpaal in millimeter.
fabricagevoorschrift String 1 Genormaliseerde referentie waaraan het infrastructuur element aan voldoet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de verkeersbordpaal in meter.
lengte bovengronds Kwantitatieve waarde in meter 1 De bovengrondse lengte van de verkeersbordpaal in meter.
lengte ondergronds Kwantitatieve waarde in meter 1 De ondergrondse lengte van de verkeersbordpaal in meter.
type Verkeersbordpaal type 1 Het type verkeersbordpaal. Link
wanddikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de wand in millimeter.

Verkeersspiegel

Beschrijving
Een verkeersspiegel is een spiegel die de zichtbaarheid verbetert van het aankomende verkeer.
Subklasse van
Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bijlage document, is goedgekeurd, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bijlage document Bestandsbijlage 1..* Een document met dossiernummer waardoor men kan terugkoppelen naar de vergunning
is goedgekeurd Boolean 1 boolean voor de goedkeuring van de verkeersspiegel
vorm Verkeersspiegel vorm 1 Bepaling van de vorm van de gebruikte verkeersspiegel. Link

Verkeersteken

Beschrijving
Abstracte voor de verkeersteken eigenschappen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afbeelding, heeft gerelateerd verkeersteken, plaatsbeschrijving, variabel opschrift.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adres 1 Adres van het verkeersteken.
afbeelding Bestandsbijlage 1..* Foto van het verkeersteken.
heeft gerelateerd verkeersteken Gerelateerd verkeersteken Deze relatie koppelt een gerelateerd verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. RetroreflecterendVerkeersbord.
plaatsbeschrijving String 1 Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen.
variabel opschrift String 1 Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.

Wegbebakening afschermende constructie

Beschrijving
Een houder met reflector op een constructie met als doel het verkeer te geleiden en het verloop van de weg te zien.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Wegbebakening type 1 Type van wegbebakening voor afschermende constructies. Link

Wegreflector

Beschrijving
Een wegreflector heeft als doel de zichtbaarheid van verkeerseilanden te verhogen en geleiding van de weggebruiker langs de weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Wegreflector type 1 Het type van wegreflector. Link

Wildreflector

Beschrijving
Een wildreflector is een reflecterend afschrikkingssysteem voor groot en klein wild nabij een weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drager.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drager Wildreflector drager 1 De drager waar de wildreflector is aan bevestigd. Link

Datatypes

Adres

Beschrijving
De aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bus Natuurlijk getal 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer Natuurlijk getal 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxh

Beschrijving
De afmeting van de breedte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter.

Afmeting diameter

Beschrijving
De afmeting van een diameter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter in millimeter.

Afmeting verkeersbord

Beschrijving
Union datatype voor de afmeting van het verkeersbord.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: driehoekig, rond, vierhoekig.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
driehoekig Afmeting zijde 0..1 De afmeting van een driehoekig verkeersbord (zijde in millimeter). Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
rond Afmeting diameter 0..1 De diameter van een verkeersbord (in millimeter). Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
vierhoekig Afmeting bxh 0..1 De afmeting voor een vieroekig verkeersbord (breedte en hoogte in meter). Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Afmeting zijde

Beschrijving
De afmeting van een zijde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: zijde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
zijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van een zijde in millimeter.

Amsterdammer

Beschrijving
Complex datatype voor antiparkeerpaal Amsterdammer.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Antiparkeerpaal materiaal 1 Het materiaal van de Amsterdammer. Link

Antiparkeerpaal type

Beschrijving
Union datatype voor de antiparkeerpaal.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: conische trottoirpaal amsterdam, diamantkoppaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
conische trottoirpaal amsterdam Amsterdammer 0..1 Conische klassieke paal met afgeronde kop en sierring Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
diamantkoppaal Diamantkoppaal 0..1 Een antiparkeerpaal voorzien van een diamantkop en op de hoeken 4 vellingkanten Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

AWV-identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.
toegekend op Datumtijd 1 De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datumtijd

Beschrijving
Beschrijft een datumtijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Diamantkoppaal

Beschrijving
Complex datatype voor een diamantkoppaal.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Antiparkeerpaal materiaal 1 Het materiaal van de diamantkoppaal. Link

Kwantitatieve waarde in decimale graden

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden. "deg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in minuten

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten.
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Overlangse markering datatype

Beschrijving
Union datatype voor het type van een overlangse markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlopend, onderbroken.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlopend Overlangsemarkering doorlopend 0..1 De overlangse markering van het type 'doorlopend'. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
onderbroken Overlangsemarkering onderbroken 0..1 De overlangse markering van het type 'onderbroken'. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Overlangsemarkering doorlopend

Beschrijving
Complex datatype voor een doorlopende overlangse markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlopend String 1 Een niet-onderbroken overlangse markering.

Overlangsemarkering onderbroken

Beschrijving
Complex datatype voor een onderbroken overlangse markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: onderbroken, streep lengte, tussenruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
onderbroken String 1 Een niet-doorlopende overlangse markering.
streep lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De streep lengte van een overlangse onderbroken markering.
tussenruimte Kwantitatieve waarde in meter 1 De niet gemarkeerde afstand tussen 2 markeringen in meter van een overlangse onderbroken markering.

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex data type dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL klassificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL klassificatiesysteem De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/signalisatie/ontwerpdocument/v28/context/signalisatie.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/signalisatie/ontwerpdocument/v28/context/signalisatie-SHACL.ttl