Union datatypes

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Union datatypes. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

In dit implementatiemodel worden de verschillende union datatypes opgelijst.
Een union datatype is een datatype dat zich gedraagt zoals een keuzelijst maar met dat verschil dat de keuzeopties niet allemaal van hetzelfde datatype zijn. Er moet dus steeds een keuze gemaakt worden uit 1 van de opties binnen een union datatype.
Een voorbeeld is de afmeting van een verkeersbord waarbij afhankelijk van de vorm van het bord andere afmetingen ingegeven moeten worden.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Datatypes

Afmeting bxh

Beschrijving
De afmeting van de breedte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter.

Afmeting diameter

Beschrijving
De afmeting van een diameter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter in millimeter.

Afmeting verkeersbord

Beschrijving
Union datatype voor de afmeting van het verkeersbord.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: driehoekig, rond, vierhoekig.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
driehoekig Afmeting zijde 0..1 De afmeting van een driehoekig verkeersbord (zijde in millimeter). Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
rond Afmeting diameter 0..1 De diameter van een verkeersbord (in millimeter). Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
vierhoekig Afmeting bxh 0..1 De afmeting voor een vieroekig verkeersbord (breedte en hoogte in meter). Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Afmeting zijde

Beschrijving
De afmeting van een zijde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: zijde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
zijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van een zijde in millimeter.

Antiparkeerpaal type

Beschrijving
Union datatype voor de antiparkeerpaal.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: conische trottoirpaal amsterdam, diamantkoppaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
conische trottoirpaal amsterdam DtcAmsterdammer 0..1 Conische klassieke paal met afgeronde kop en sierring Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
diamantkoppaal DtcDiamantkoppaal 0..1 Een antiparkeerpaal voorzien van een diamantkop en op de hoeken 4 vellingkanten Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Bevestiging wegverlichtingstoestel

Beschrijving
Union datatype voor de wijze waarop verlichtingstoestellen bevestigd zijn op een lichtmast, indien dit een standaard methode is dan kan deze geselecteerd worden uit een keuzelijst. Bij afwijkende methode kan de methode toegelicht worden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afwijkende methode, standaard methode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afwijkende methode String 0..1 Tekstveld waarin de afwijkende methode van bevestiging van verlichtingstoestel aan lichtmast kan beschreven worden. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
standaard methode KlWvLichtmastBevsToestel 0..1 Bepaling van de standaardbevestigingen van verlichtingstoestellen aan lichtmasten Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Grondophoging

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van ophoging van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grondtoevoegsel, herkomst, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grondtoevoegsel KlGrondtoevoegsel 1 Aanduiding of er evenuteel een toevoeging aan de grond is gebeurd.
herkomst KlGrondbestemming 1 Bepaalt de origine van de grond.
soort grondwerk KlGrondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ton

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton. "t"^^cdt:ucumunit
waarde Decimal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Laagtype van de bitumineuze verharding

Beschrijving
Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: laagtype, profileerlaag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
laagtype KlBVLaagtype 0..1 Het type van de bitumineuze verharding. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
profileerlaag DtcProfileerlaag 0..1 De laag die het profiel verbetert van de verharding. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Masthoogte

Beschrijving
Union datatype om een standaard of afwijkende masthoogte te bepalen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afwijkende hoogte, standaard hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afwijkende hoogte Kwantitatieve waarde in meter 0..1 De afwijkende hoogte van de mast in meter. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
standaard hoogte KlLichtmastMasthoogte 0..1 Bepaling van de standaard hoogte van een mast. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Overlangse markering datatype

Beschrijving
Union datatype voor het type van een overlangse markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlopend, onderbroken.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlopend DtcOverlangsemarkeringDoorlopend 0..1 De overlangse markering van het type 'doorlopend'. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
onderbroken DtcOverlangsemarkeringOnderbroken 0..1 De overlangse markering van het type 'onderbroken'. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal

Beschrijving
Union datatype voor het materiaal van een paal, kantplank, damplank of damwand.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beton, gerecycleerd materiaal, hout.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beton DtcBetuiningBeton 0..1 Betonnen damwand. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
gerecycleerd materiaal DtcBetuiningGerecycleerd 0..1 Damwand uit gerecycleerd materiaal. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
hout DtcBetuiningHout 0..1 Houten damwand. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Soort grondwerk

Beschrijving
Union datatype voor het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.
Gebruik
Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afdekking, afgraving, ophoging, uitgraving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afdekking DtcGrondafdekking 0..1 Afdekking van grond.
afgraving DtcGrondAfgravinguitgraving 0..1 Afgraving van grond.
ophoging Grondophoging 0..1 Ophoging van grond.
uitgraving DtcGrondAfgravinguitgraving 0..1 Uitgraving van grond.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/union-datatypes/ontwerpdocument/v28/context/union-datatypes.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/union-datatypes/ontwerpdocument/v28/context/union-datatypes-SHACL.ttl