SB250 Verharding en Fundering

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval SB250 Verharding en Fundering. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de verhardingen en funderingen (hoofdstukken 5, 6 en 12 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
 • verhardingen
 • bestratingen
 • onderbouw
 • grond
 • folies
 • ...
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dwarsprofiel DtcAWVDocument 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging DtcAWVDocument 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel DtcAWVDocument 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bescherming wapening

Beschrijving
De bescherming of de wapening van de onderfundering of van de fundering.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlBeschermingWapeningType 1 Het type bescherming of wapening.

Bestrating

Beschrijving
Abstracte voor verhardingen die uit elementen van beperkte afmetingen bestaat.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur DteKleurRAL 1 De kleur van de bestrating.
steenverband KlBestratingSteenverband 1 Het gebruikte steenverband van de bestrating.
voegvulling KlBestratingVoegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating.

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van betonstraatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh KlBestratingselementAfmetingbXH 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement.
afwerking KlBestratingAfwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen..
type KlBSSType 1 Het type betonstraatsteen.

Bestrating van betontegel

Beschrijving
Bestrating van betontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh KlBestratingselementAfmetingbXH 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement.
afwerking KlBestratingAfwerking 1 Bepaling van afwerking van de betontegels.
type KlBSSType 1 Het type betontegel.

Bestrating van gebakken straatsteen

Beschrijving
Bestrating van gebakken straatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement, standaardkwaliteitsklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement KlAfmetingGebakkenStraatsteen 1 Bepaling van de afmeting van het bestratingselement.
standaardkwaliteitsklasse KlStandaardkwaliteitsklasse 1 De standaardkwaliteitsklasse volgens PTV 910.

Bestrating van grasbetontegel

Beschrijving
Bestrating van grasbetontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
soort KlBestratingOpvulsoort 1 De soort van opvulling in de vrije openingen van de grasbetontegels.

Bestrating van kassei

Beschrijving
Bestrating van kasseien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxl.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxl DtcAfmetingBxl 1 Afmeting van de breedte in cm (langste) en van de lengte in cm (kortste) van de kassei.

Bestrating van mozaiekkei

Beschrijving
Bestrating van mozaïekkeien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat, herbruik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
formaat KlMozaiekkeiFormaat 1 Het formaat van mozaiekkei
herbruik Boolean 1 Bepaling van de breedte + hoogte van het bestratingselement.

Bestrating van natuursteentegel

Beschrijving
Bestrating van natuursteentegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, gebruiksklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh KlBestratingselementAfmetingbXH 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement.
afwerking KlBestratingAfwerking 1 Bepaling van de afwerking van de natuursteentegels.
gebruiksklasse KlNatuursteentegelGebruiksklasse 1 Bepaling van gebruiksklasse van de natuursteentegels.

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlBestrijkingType 1 Het type bestrijkingen

Bestrijking slemafdichting

Beschrijving
Een bestrijking met slemafdichting is een oppervlakbehandeling waarbij een licht open éénlaagse bestrijking met enkelvoudige begrinding 4/6,3 of 6,3/10 volgens 5.1 met een slemlaag 0/6,3 volgens 6.1 gestabiliseerd wordt. De bestrijking en de slemlaag behoren tot dezelfde productfamilie.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlSlemafdichtingType 1 Het type van Bestrijking_slemafdichting

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Voeg
bindmiddel type KlBVBindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag
kleur DteKleurRAL 1 De kleur van de bitumineuze laag.
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype KlBVMengseltype 1 Het mengseltype van de bitumineuze laag.

Cementbetonverharding

Beschrijving
Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aard verharding, ankerstaven, bevestigd, bevestigd, deuvels, kleur, krimpvoeg frequentie, laagtype, langse buigingsvoeg, langse werkvoeg, oppervlakbehandeling, Supplementen van de verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aard verharding KlCBVAardVerharding 1 De aard van de betonverharding.
ankerstaven Boolean 1 Aanduiding of de voegen al dan niet verankerd zijn.
bevestigd Verankeringslandhoofd
bevestigd Voeg
deuvels Boolean 1 Aanduiding of de voegen al dan niet verdeuveld zijn.
kleur DteKleurRAL 1 De kleur van de cementbetonverharding
krimpvoeg frequentie Integer 1 De afstand tussen de krimpvoegen.
laagtype KlCBVLaagtype 1 Het type van de cementbetonverhardingslaag
langse buigingsvoeg Boolean 1 Aanduiding of in de cementbetonplaat een buigingsvoeg aangebracht is.
langse werkvoeg Boolean 1 Aanduiding of in de cementbetonplaat een werkvoeg aangebracht is.
oppervlakbehandeling KlCBVOppervlaktebehandeling 1 Behandeling die wordt toegepast op het oppervlak van een laag, met of zonder toevoeging van materialen, en bestemd is om de eigenschappen van de laag te verbeteren, hetzij bij de uitvoering, hetzij achteraf.
Supplementen van de verharding DtcSupplementenCBV 1 Additionele toevoegingen aan de verharding.

Colloidaal beton

Beschrijving
Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dolomietverharding

Beschrijving
Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur, gemiddelde korrelgrootte), onregelmatige vorm, onregelmatig verband.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlDolomietType 1 Het type dolomiet.

Dunne overlaging

Beschrijving
Een dunne overlaging kan bestaan uit een SME_overlaging of een Antisliplaag.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlDunneOverlagingType 1 Het type SME_overlaging of antisliplaag

Geexpandeerd polystyreen

Beschrijving
Geëxpandeerd polystyreen of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, in de volksmond piepschuim genoemd.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geotextiel

Beschrijving
Geotextiel om grondoppervlakken, taluds en/of bodems te beschermen tegen erosie door wind, golfslag en/of stroming van water, afkomstig hetzij van afstromende neerslag, hetzij van afvloeiend oppervlaktewater.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: biodegradeerbaar, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
biodegradeerbaar Boolean 1 Aanduiding of het geotextiel al dan niet biologisch degradeerbaar is
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van het geotextiel.
type KlGeotextielType 1 Het type geotextiel.

Geplastificieerd staaldraad

Beschrijving
Staaldraad omwikkeld met een laag plastic ter bescherming tegen vocht. Oa. gebruikt als stut voor stortsteen.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grond

Beschrijving
Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: milieuhygiënische code, soort grond, soort grondwerk, technisch verslag bodemonderzoek, tot, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
milieuhygiënische code Integer 1 Het 3-delig nummer dat gehanteerd wordt door de vzw grondbank om de milieuhygiënische mogelijkheden van een partij bodem of grond aan te geven.
soort grond DtcGrondsoort 1 Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij databank ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
soort grondwerk DtuSoortGrondwerk 1 De soort van uitgevoerde grondwerken die op het pakket grond zijn uitgevoerd.
technisch verslag bodemonderzoek DtcAWVDocument 1..* Het technisch verslag van een bodemonderzoek.
tot KwantWrdInMeter 1 Diepte van de onderkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType)
van KwantWrdInMeter 1 Diepte van de bovenkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType)

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, ligtOp, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol KlLaagRol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.
lengte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligtOp Laag
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Laag bouwklasse

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het atribuut bouwklasse wordt toegekend.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bouwklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bouwklasse KlAlgBouwklassegroep 1 De bepaling van de bouwklassegroep van de laag.

Laag productidentificatiecode

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag de eigenschap productidentificatiecode wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
productidentificatiecode DtcProductidentificatiecode 1 De productidentificatiecode van het gebruikte product (bv. COPRO code of Benor code).

Laagdikte

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het atribuut dikte wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dikte KwantWrdInCentimeter 1 De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Noppendrainage

Beschrijving
Een noppendrainveld zorgt voor een verticale afwatering van het overtollige water.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Onbegroeid voorkomen

Beschrijving
Een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlOnbegroeidVoorkomenType 1 Type van onbegroeid voorkomen.

Onderbouw

Beschrijving
Gedeelte van het baanlichaam dat tussen het baanbed en de verharding ligt. Deze omvat onderfundering, fundering en de straatlaag.
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: herstel, type, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
herstel Boolean 1 Aanduiding of de onderbouw laag is of wordt hersteld.
type KlOnderbouwType 1 Het type van onderbouw.
volume KwantWrdInKubiekeMeter 1 Het volume van onderbouw in kubieke meter.

Schanskorf

Beschrijving
Een schanskorf bestaat uit een metalen gaasnet dat wordt gevuld met steenachtige materialen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, verankeringspalen, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fice van de schanskorven als bijlage.
verankeringspalen Boolean 1 Aanduiding of de palen de functie hebben om een schanskorf te verankeren.
vorm KlSchanskorfVorm 1 De gebruikte vorm van de schanskorf.

Scheurremmende laag

Beschrijving
Een scheurremde laag is een laag onder andere bitumineuze lagen om reflectiescheurvorming tegen te gaan of een wegstructuur te versterken (asfaltwapening).
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlScheurremmendeLaagType 1 Het type scheurremmende laag.

Slemlaag

Beschrijving
Een slemlaag (slem) is een oppervlakbehandeling die bestaat uit een mengsel dat ter plaatse bereid en verwerkt wordt.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur DteKleurRAL 1 De RAL kleur van de slemlaag
type KlSlemlaagType 1 Het type slemlaag.

Steenslagverharding

Beschrijving
Een verharding van gebroken steen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlSteenslagType 1 Bepaling van het type steenslagverharding.

Stortsteen

Beschrijving
Natuursteen van onregelmatige vorm
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kaliber, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kaliber KlStortsteenKaliber 1 Het kaliber of gemiddelde diameter van de stortsteen.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van stortsteen als bijlage.
type KlStortsteenType 1 Het type stortsteen.

Ternairmengselverharding

Beschrijving
Een verharding van gebonden mengsel van grof brekerzand van natuurlijke stenen, eventueel gemengd met brekerzand van hoogovenslakken en steenslag.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verankeringslandhoofd

Beschrijving
Het verankeringslandhoofd is de verankeringsconstructie aan het einde van een cementbeton-verharding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, breedte, lengte, ribben.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Cementbetonverharding
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van het verankeringslandhoofd in millimeter.
lengte KwantWrdInMillimeter 1 De lengte van het verankeringslandhoofd in millimeter.
ribben Integer 1 Het aantal ribben van het verankeringslandhoofd.

Verharding gras-kunststofplaat

Beschrijving
Verharding van gras-kunststofplaten.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
soort KlBestratingOpvulsoort 1 Bepaling van de soort van opvulling bij de gras-kunstofplaten.

Voeg

Beschrijving
Dwarsvoegen met uitzondering van de krimpvoegen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, bevestigd, deuvels, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Cementbetonverharding
bevestigd Bitumineuze laag
deuvels Boolean 1 Aanduiding of de voeg al dan niet verdeuveld is.
type KlVoegType 1 Het type van voeg.

Walsbetonverharding

Beschrijving
Een verharding van aardvochtig beton met maximum korrelafmeting (40mm) en cementgehalte tussen 200-250 kg per kubieke meter om hogere druksterktes (minimum 20 Newton) te bekomen wordt zowel toegepast voor wegverharding als in funderingen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterdoorlatende bestrating

Beschrijving
Bestrating van waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh KlBestratingselementAfmetingbXH 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement.
afwerking KlBestratingAfwerking 1 Bepaling van de afwerking van de waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels.
type KlWBSSType 1 Het type van waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels.

Datatypes

Laagtype van de bitumineuze verharding

Beschrijving
Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: laagtype, profileerlaag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
laagtype KlBVLaagtype 0..1 Het type van de bitumineuze verharding. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
profileerlaag Profileerlaag 0..1 De laag die het profiel verbetert van de verharding. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Profileerlaag

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, laagtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gewicht KwantWrdInTon 1 Het gewicht van de profileerlaag in ton.
laagtype KlBVLaagtype 1 Het type van de bitumineuze verharding.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/verhardingen-funderingen/ontwerpdocument/v26/context/verhardingen-funderingen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/verhardingen-funderingen/ontwerpdocument/v26/context/verhardingen-funderingen-SHACL.ttl