Verharding en Fundering

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Verharding en Fundering. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de verhardingen en funderingen (hoofdstukken 5, 6 en 12 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
 • verhardingen
 • bestratingen
 • onderbouw
 • grond
 • folies
 • ...
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Andere laag | Andere verharding | Artificiële laag | AWV object | Baanlichaam | Bescherming wapening | Bestrating | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrating van betontegel | Bestrating van gebakken straatsteen | Bestrating van grasbetontegel | Bestrating van kassei | Bestrating van mozaiekkei | Bestrating van natuursteentegel | Bestrijking | Bestrijking slemafdichting | Bevestiging | Bitumineuze laag | Cementbetonverharding | Colloidaal beton | Dolomietverharding | Dunne overlaging | Geexpandeerd polystyreen | Geotextiel | Geplastificieerd stortdraad | Grond | Hoort bij | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | Ligt op | Noppendrainage | Onbegroeid voorkomen | Onderbouw | Proef a posteriori andere laag | Proef a posteriori andere verharding | Proef a posteriori andere verharding walsbeton | Proef a posteriori bestrating | Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen | Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag | Proef a posteriori bitumineuze verharding | Proef a posteriori cementbetonverharding | Proef a posteriori onderbouw | Proef draagvermogen | Proef druksterkte | Proef gemeten dikte | Proef langsvlakheid | Proef pct holleruimte | Proef stroefheid | Proef tijdens andere laag | Proef tijdens andere verharding | Proef tijdens andere verharding walsbeton | Proef tijdens bestrating | Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging | Proef tijdens bitumineuze verharding | Proef tijdens cementbetonverharding | Proef vlakheid | Proeven | Schanskorf | Scheurremmende laag | Slemlaag | Steenslagverharding | Stortsteen | Ternairmengselverharding | Verankeringslandhoofd | Verharding gras-kunststofplaat | Voeg | Walsbetonverharding | Waterdoorlatende bestrating |

Entiteiten

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

AWV object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum oprichting object, id, notitie, uri type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object
id AWV-identificator 1..* De identificator van het object. Zodra een object bestaat binnen de omgeving van AWV moet de id gebruikt worden zoals die daar gekend is. Bij aanlevering van nieuwe objecten wordt een lokale-id (zoals gekend bij de aannemer) ingevuld.
notitie String 1 Extra notitie voor het AWV object.
uri type URI 1 De URI van het AWV Object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bescherming wapening

Beschrijving
De bescherming of de wapening van de onderfundering of van de fundering.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Bescherming wapening type 1 Het type bescherming of wapening. Link

Bestrating

Beschrijving
Abstracte voor verhardingen die uit elementen van beperkte afmetingen bestaat.
Subklasse van
Proef tijdens bestrating, Proef a posteriori bestrating, Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de bestrating.
steenverband Bestrating steenverband 1 Het gebruikte steenverband van de bestrating. Link
voegvulling Bestrating voegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating. Link

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van betonstraatstenen.
Subklasse van
Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen, Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen.. Link
type BSS type 1 Het type betonstraatsteen. Link

Bestrating van betontegel

Beschrijving
Bestrating van betontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betontegels. Link
type BSS type 1 Het type betontegel. Link

Bestrating van gebakken straatsteen

Beschrijving
Bestrating van gebakken straatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement, standaardkwaliteitsklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement Afmeting gebakken straatsteen 1 Bepaling van de afmeting van het bestratingselement. Link
standaardkwaliteitsklasse Standaardkwaliteitsklasse 1 De standaardkwaliteitsklasse volgens PTV 910. Link

Bestrating van grasbetontegel

Beschrijving
Bestrating van grasbetontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
soort Bestrating opvulsoort 1 De soort van opvulling in de vrije openingen van de grasbetontegels. Link

Bestrating van kassei

Beschrijving
Bestrating van kasseien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxl.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxl Afmeting bxl 1 Afmeting van de breedte in cm (langste) en van de lengte in cm (kortste) van de kassei.

Bestrating van mozaiekkei

Beschrijving
Bestrating van mozaïekkeien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat, is herbruik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
formaat Mozaiekkei formaat 1 Het formaat van mozaiekkei Link
is herbruik Boolean 1 Bepaling van de breedte + hoogte van het bestratingselement.

Bestrating van natuursteentegel

Beschrijving
Bestrating van natuursteentegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, gebruiksklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van de natuursteentegels. Link
gebruiksklasse Natuursteentegel gebruiksklasse 1 Bepaling van gebruiksklasse van de natuursteentegels. Link

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Proef a posteriori andere laag, Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Bestrijking type 1 Het type bestrijkingen Link

Bestrijking slemafdichting

Beschrijving
Een bestrijking met slemafdichting is een oppervlakbehandeling waarbij een licht open éénlaagse bestrijking met enkelvoudige begrinding 4/6,3 of 6,3/10 volgens 5.1 met een slemlaag 0/6,3 volgens 6.1 gestabiliseerd wordt. De bestrijking en de slemlaag behoren tot dezelfde productfamilie.
Subklasse van
Proef a posteriori andere laag, Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Slemafdichting type 1 Het type van Bestrijking_slemafdichting Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
Subklasse van
Proef tijdens bitumineuze verharding, Proef a posteriori bitumineuze verharding, Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Voeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag Link
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de bitumineuze laag.
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het mengseltype van de bitumineuze laag. Link

Cementbetonverharding

Beschrijving
Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
Subklasse van
Proef tijdens cementbetonverharding, Proef a posteriori cementbetonverharding, Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aard verharding, bevestiging, bevestiging, heeft ankerstaven, heeft deuvels, heeft langse buigingsvoeg, heeft langse werkvoeg, kleur, krimpvoeg frequentie, laagtype, oppervlakbehandeling, Supplementen van de verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aard verharding CBV aard verharding 1 De aard van de betonverharding. Link
bevestiging Verankeringslandhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Voeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft ankerstaven Boolean 1 Aanduiding of de voegen al dan niet verankerd zijn.
heeft deuvels Boolean 1 Aanduiding of de voegen al dan niet verdeuveld zijn.
heeft langse buigingsvoeg Boolean 1 Aanduiding of in de cementbetonplaat een buigingsvoeg aangebracht is.
heeft langse werkvoeg Boolean 1 Aanduiding of in de cementbetonplaat een werkvoeg aangebracht is.
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de cementbetonverharding
krimpvoeg frequentie Geheel getal 1 De afstand tussen de krimpvoegen.
laagtype CBV laagtype 1 Het type van de cementbetonverhardingslaag Link
oppervlakbehandeling CBV oppervlaktebehandeling 1 Behandeling die wordt toegepast op het oppervlak van een laag, met of zonder toevoeging van materialen, en bestemd is om de eigenschappen van de laag te verbeteren, hetzij bij de uitvoering, hetzij achteraf. Link
Supplementen van de verharding Supplementen CBV 1 Additionele toevoegingen aan de verharding.

Colloidaal beton

Beschrijving
Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dolomietverharding

Beschrijving
Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur, gemiddelde korrelgrootte), onregelmatige vorm, onregelmatig verband.
Subklasse van
Proef a posteriori andere verharding, Proef tijdens andere verharding, Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Dolomiet type 1 Het type dolomiet. Link

Dunne overlaging

Beschrijving
Een dunne overlaging kan bestaan uit een SME_overlaging of een Antisliplaag.
Subklasse van
Proef a posteriori andere laag, Proef tijdens andere laag, Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Dunne overlaging type 1 Het type SME_overlaging of antisliplaag Link

Geexpandeerd polystyreen

Beschrijving
Geëxpandeerd polystyreen of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, in de volksmond piepschuim genoemd.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geotextiel

Beschrijving
Geotextiel om grondoppervlakken, taluds en/of bodems te beschermen tegen erosie door wind, golfslag en/of stroming van water, afkomstig hetzij van afstromende neerslag, hetzij van afvloeiend oppervlaktewater.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is biodegradeerbaar, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is biodegradeerbaar Boolean 1 Aanduiding of het geotextiel al dan niet biologisch degradeerbaar is
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het geotextiel.
type Geotextiel type 1 Het type geotextiel. Link

Geplastificieerd stortdraad

Beschrijving
Staaldraad omwikkeld met een laag plastic ter bescherming tegen vocht. vooral gebruikt als stut voor stortsteen.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grond

Beschrijving
Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: milieuhygiënische code, soort grond, soort grondwerk, technisch verslag bodemonderzoek, tot, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
milieuhygiënische code Geheel getal 1 Het 3-delig nummer dat gehanteerd wordt door de vzw grondbank om de milieuhygiënische mogelijkheden van een partij bodem of grond aan te geven.
soort grond Grondsoort 1 Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij databank ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
soort grondwerk Soort grondwerk 1 De soort van uitgevoerde grondwerken die op het pakket grond zijn uitgevoerd.
technisch verslag bodemonderzoek Bestandsbijlage 1..* Het technisch verslag van een bodemonderzoek.
tot Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de onderkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType)
van Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de bovenkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType)

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoort bij, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
hoort bij Baanlichaam De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Laag bouwklasse

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het atribuut bouwklasse wordt toegekend.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bouwklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bouwklasse Alg bouwklassegroep 1 De bepaling van de bouwklassegroep van de laag. Link

Laag productidentificatiecode

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag de eigenschap productidentificatiecode wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode van het gebruikte product (bv. COPRO code of Benor code).

Laagdikte

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het atribuut dikte wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Noppendrainage

Beschrijving
Een noppendrainveld zorgt voor een verticale afwatering van het overtollige water.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Onbegroeid voorkomen

Beschrijving
Een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Onbegroeid voorkomen type 1 Type van onbegroeid voorkomen. Link

Onderbouw

Beschrijving
Gedeelte van het baanlichaam dat tussen het baanbed en de verharding ligt. Deze omvat onderfundering, fundering en de straatlaag.
Subklasse van
Proef a posteriori onderbouw, Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is herstel, type, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is herstel Boolean 1 Aanduiding of de onderbouw laag is of wordt hersteld.
type Onderbouw type 1 Het type van onderbouw. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van onderbouw in kubieke meter.

Proef a posteriori andere laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere laag na de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef stroefheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: visuele beoordeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
visuele beoordeling Bestandsbijlage 1 Een rapport van de visuele beoordeling van de laag.

Proef a posteriori andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere verharding na de werken.
Subklasse van
Proef gemeten dikte, Proef vlakheid, Proeven, Proef draagvermogen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori andere verharding walsbeton

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een walsbeton verharding na de werken.
Subklasse van
Proef gemeten dikte, Proeven, Proef vlakheid, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori bestrating

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bestrating na de werken.
Subklasse van
Proef vlakheid, Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlatendheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlatendheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de waterdoorlatendheid.

Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonstraatsteen na de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef langsvlakheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze en een cementbeton verhardingen na de werken.
Subklasse van
Proef langsvlakheid, Proef vlakheid, Proef stroefheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rolgeluid, textuurdiepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rolgeluid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het rolgeluid van de toplaag.
textuurdiepte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de textuurdiepte van de toplaag.

Proef a posteriori bitumineuze verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze verharding na de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef pct holleruimte, Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draineervermogen, dwarsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draineervermogen Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het drainvermogen.
dwarsvlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de dwarsvlakheid.

Proef a posteriori cementbetonverharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonverharding na de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte, hechtsterkte, wateropslorping, weerstand afschilfering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten dikte Bestandsbijlage 1 Proef om de dikte van de laag te bepalen.
hechtsterkte Bestandsbijlage 1 Proef om de hechtsterkte van de laag te bepalen.
wateropslorping Bestandsbijlage 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.
weerstand afschilfering Bestandsbijlage 1 Proef om de weerstand/afschilfering van de laag te bepalen.

Proef a posteriori onderbouw

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de onderbouw na de werken.
Subklasse van
Proef vlakheid, Proef gemeten dikte, Proeven, Proef pct holleruimte, Proef draagvermogen, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: mortelkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
mortelkwaliteit Bestandsbijlage 1 Een rapport van de mortelkwaliteit van de onderbouw laag.

Proef draagvermogen

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef die het draagvermogen van de laag bepaalt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draagvermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draagvermogen Bestandsbijlage 1 Proef die het draagvermogen van de laag bepaald.

Proef druksterkte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de laag die de drukstrerkte van de laag bepaalt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.

Proef gemeten dikte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef gemeten dikte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemeten dikte van de laag in centimeter.

Proef langsvlakheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de langsvlakheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: langsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
langsvlakheid Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de langsvlakheid meting.

Proef pct holleruimte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de pct_holleruimte proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: pct holleruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
pct holleruimte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van het aantal percentage holleruimte meting aanwezig in de laag.

Proef stroefheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de stroefheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: stroefheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
stroefheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de stroefheid.

Proef tijdens andere laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de andere lagen.
Subklasse van
Proeven, Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de andere verharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens andere verharding walsbeton

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de walsbeton verharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens bestrating

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de bestrating.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de dunne overlaging.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: effectief bindmiddelgehalte, korrelverdeling, temperatuur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
effectief bindmiddelgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten effectief bindmiddelgehalte in de BV laag.
korrelverdeling Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van de gemeten korrelverdeling in de BV laag.
temperatuur Kwantitatieve waarde in Celsius 1 De temperatuur van de BV laag in graden Celsius.

Proef tijdens bitumineuze verharding

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen voor proef tijdens de werken voor de bitumineuze verharding.
Subklasse van
Proeven, Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens cementbetonverharding

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de cementbetonverharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: consistentie, luchtgehalte, staalvezelgehalte, verankeringskracht, watergehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
consistentie Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de consistentie
luchtgehalte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het luchtgehalte
staalvezelgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten staalvezelgehalte in de BV laag.
verankeringskracht Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test om de verankeringskracht in de BV laag.
watergehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten watergehalte in de BV laag.

Proef vlakheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de vlakheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de vlakheid

Proeven

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Schanskorf

Beschrijving
Een schanskorf bestaat uit een metalen gaasnet dat wordt gevuld met steenachtige materialen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft verankeringspalen, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft verankeringspalen Boolean 1 Aanduiding of de palen de functie hebben om een schanskorf te verankeren.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fice van de schanskorven als bijlage.
vorm Schanskorf vorm 1 De gebruikte vorm van de schanskorf. Link

Scheurremmende laag

Beschrijving
Een scheurremde laag is een laag onder andere bitumineuze lagen om reflectiescheurvorming tegen te gaan of een wegstructuur te versterken (asfaltwapening).
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Scheurremmende laag type 1 Het type scheurremmende laag. Link

Slemlaag

Beschrijving
Een slemlaag (slem) is een oppervlakbehandeling die bestaat uit een mengsel dat ter plaatse bereid en verwerkt wordt.
Subklasse van
Proef a posteriori andere laag, Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van de slemlaag
type Slemlaag type 1 Het type slemlaag. Link

Steenslagverharding

Beschrijving
Een verharding van gebroken steen.
Subklasse van
Proef tijdens andere verharding, Proef a posteriori andere verharding, Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Steenslag type 1 Bepaling van het type steenslagverharding. Link

Stortsteen

Beschrijving
Natuursteen van onregelmatige vorm
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kaliber, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kaliber Stortsteen kaliber 1 Het kaliber of gemiddelde diameter van de stortsteen. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van stortsteen als bijlage.
type Stortsteen type 1 Het type stortsteen. Link

Ternairmengselverharding

Beschrijving
Een verharding van gebonden mengsel van grof brekerzand van natuurlijke stenen, eventueel gemengd met brekerzand van hoogovenslakken en steenslag.
Subklasse van
Proef tijdens andere verharding, Proef a posteriori andere verharding, Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verankeringslandhoofd

Beschrijving
Het verankeringslandhoofd is de verankeringsconstructie aan het einde van een cementbeton-verharding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, lengte, ribben.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Cementbetonverharding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van het verankeringslandhoofd in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De lengte van het verankeringslandhoofd in millimeter.
ribben Geheel getal 1 Het aantal ribben van het verankeringslandhoofd.

Verharding gras-kunststofplaat

Beschrijving
Verharding van gras-kunststofplaten.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
soort Bestrating opvulsoort 1 Bepaling van de soort van opvulling bij de gras-kunstofplaten. Link

Voeg

Beschrijving
Dwarsvoegen met uitzondering van de krimpvoegen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, heeft heeft deuvels, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Bitumineuze laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Cementbetonverharding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft heeft deuvels Boolean 1 Aanduiding of de voeg al dan niet verdeuveld is.
type Voeg type 1 Het type van voeg. Link

Walsbetonverharding

Beschrijving
Een verharding van aardvochtig beton met maximum korrelafmeting (40mm) en cementgehalte tussen 200-250 kg per kubieke meter om hogere druksterktes (minimum 20 Newton) te bekomen wordt zowel toegepast voor wegverharding als in funderingen.
Subklasse van
Proef a posteriori andere verharding walsbeton, Proef tijdens andere verharding walsbeton, Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterdoorlatende bestrating

Beschrijving
Bestrating van waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van de waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels. Link
type WBSS type 1 Het type van waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels. Link

Datatypes

Afmeting bxl

Beschrijving
De afmeting van de breedte en de lengte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

AWV-identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.
toegekend op Datumtijd 1 De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datumtijd

Beschrijving
Beschrijft een datumtijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grondafdekking

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van de afdekking van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: herkomst, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
herkomst Grondbestemming 1 Bepaalt de origine van de grond. Link
soort grondwerk Grondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient. Link

Grondafgraving en gronduitgraving

Beschrijving
Complex datatype voor de afgraving of uitgraving van grond.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grondbestemming, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grondbestemming Grondbestemming 1 Bepaalt de bestemming van de grond. Link
soort grondwerk Grondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient. Link

Grondbijmenging

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van de bijmenging van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijmengingshoofdnaamcode, hoeveelheidscode, is grondmenging plaatselijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijmengingshoofdnaamcode Grond hoofdnaamcode 1 Lithologisch nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType) Link
hoeveelheidscode Grondbijmenging hoeveelheidscode 1 Aanduiding (als code) van de hoeveelheid bijmenging. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdBijmengingHoeveelheidEnumType) Link
is grondmenging plaatselijk Boolean 1 Grondbijmenging plaatselijk of niet-plaatselijk

Grondophoging

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van ophoging van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grondtoevoegsel, herkomst, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grondtoevoegsel Grondtoevoegsel 1 Aanduiding of er evenuteel een toevoeging aan de grond is gebeurd. Link
herkomst Grondbestemming 1 Bepaalt de origine van de grond. Link
soort grondwerk Grondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient. Link

Grondsoort

Beschrijving
Complex datatype om het soort grond te bepalen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijmenging, hoofdnaamcode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijmenging Grondbijmenging 1..3 Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)
hoofdnaamcode Grond hoofdnaamcode 1 Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType) Link

Kwantitatieve waarde in Celsius

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in graden celsius uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in celsius. "Cel"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ton

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton. "t"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Laagtype van de bitumineuze verharding

Beschrijving
Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: laagtype, profileerlaag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
laagtype BV laagtype 0..1 Het type van de bitumineuze verharding. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype. Link
profileerlaag Profileerlaag 0..1 De laag die het profiel verbetert van de verharding. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex data type dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Profileerlaag

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, laagtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de profileerlaag in ton.
laagtype BV laagtype 1 Het type van de bitumineuze verharding. Link

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL klassificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL klassificatiesysteem De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

Soort grondwerk

Beschrijving
Union datatype voor het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.
Gebruik
Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afdekking, afgraving, ophoging, uitgraving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afdekking Grondafdekking 0..1 Afdekking van grond.
afgraving Grondafgraving en gronduitgraving 0..1 Afgraving van grond.
ophoging Grondophoging 0..1 Ophoging van grond.
uitgraving Grondafgraving en gronduitgraving 0..1 Uitgraving van grond.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Supplementen CBV

Beschrijving
Complex datatype voor de supplementen van de CBV.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur suppCB v 1 De kleur van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link
type Type suppCB v 1 Het type van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/verhardingen-funderingen/ontwerpdocument/v28/context/verhardingen-funderingen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/verhardingen-funderingen/ontwerpdocument/v28/context/verhardingen-funderingen-SHACL.ttl