Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Implementatie-element. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het implementatie-element vocabularium focust op de beschrijving van data-technische objecten die specifiek zijn voor data-aanlevering. Het beschrijft welke gegevens aanvullend aangeleverd moeten worden bij het opdrachtgevend bestuur. onderdelen en installaties om de datastroom te ondersteunen.

Dit vocabularium beschrijft termen zoals:

 • asset-id
 • status
 • toestand
 • ...

Dit vocabularium is aanvullend op de termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

 • De basiscomponenten/onderdelen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd worden beschreven in het vocabularium onderdeel
 • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie
 • Aanvullende termen op onderdeel en installatie worden gedefinieerd in het Vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze vocabularia.
Vanuit het onderdeel, installatie en abstracten vocabularium kan de samenhang met implementatie-element gevonden worden door de specialisaties te volgen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Klassen

| Activity complex | Adres | Afmeting bxh in meter | Afmeting bxh in millimeter | Afmeting bxl in centimeter | Afmeting bxl in meter | Afmeting bxlxh in centimeter | Afmeting bxlxh in meter | Afmeting bxlxh in millimeter | Afmeting diameter in centimeter | Afmeting diameter in millimeter | Afmeting zijde in millimeter | AIM databank status | AIM naam object | AIM object | AIM Toestand | Appurtenance | Bereik in kg | Bestandsbijlage | Betonspecificaties | Camera beeldverwerkingsinstellingen | Constructiestaalspecificaties | Derdenobject | Directionele relatie | Dwarsafmetingen | Electricity appurtenance | Electricity cable | Hellings- of schoorhoek | Houtspecificaties | Identificator | IPv4-adres | kwaliteitscertificaat | Kwantitatieve waarde in aantal jaar | Kwantitatieve waarde in ampère | Kwantitatieve waarde in bar | Kwantitatieve waarde in Celsius | Kwantitatieve waarde in centimeter | Kwantitatieve waarde in decimale graden | Kwantitatieve waarde in euro | Kwantitatieve waarde in gigabyte | Kwantitatieve waarde in inch | Kwantitatieve waarde in kilogram | Kwantitatieve waarde in kilogram per kubieke meter | Kwantitatieve waarde in kiloNewton per meter | Kwantitatieve waarde in kilovolt | Kwantitatieve waarde in kilovoltampère | Kwantitatieve waarde in kilowatt | Kwantitatieve waarde in kN | Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter | Kwantitatieve waarde in kubieke centimeter per meter | Kwantitatieve waarde in kubieke meter | Kwantitatieve waarde in kubieke meter per seconde | Kwantitatieve waarde in kVARh | Kwantitatieve waarde in kWh | Kwantitatieve waarde in maand | Kwantitatieve waarde in mAh | Kwantitatieve waarde in meter | Kwantitatieve waarde in meter TAW | Kwantitatieve waarde in milliampère | Kwantitatieve waarde in millimeter | Kwantitatieve waarde in minuten | Kwantitatieve waarde in MPa | Kwantitatieve waarde in ohm | Kwantitatieve waarde in procent | Kwantitatieve waarde in promille | Kwantitatieve waarde in seconde | Kwantitatieve waarde in ton | Kwantitatieve waarde in uur | Kwantitatieve waarde in vierkante meter | Kwantitatieve waarde in volt | Kwantitatieve waarde in watt | Naampad object | Natuurlijk persoon | Niet-directionele relatie | Pipe | Productidentificatiecode | RAL-kleur | Rechtspersoon | Relatieobject | Tekstblok | Telecommunications appurtenance | Telecommunications cable | Tijdsduur |

Eigenschappen

| achternaam | adres | adres | afdeling | appurtenance type | appurtenanceType | asset-id | asset-id | asset-id | asset-id bron-asset | asset-id doel-asset | bestandsnaam | bestekpostnummer | betondekking | betonmilieuklassen | betonomgevingsklassen | betonsterkteklasse | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | bus | configuratiebestand beeldverwerking | contactgegevens | containertype | datum ondertekening | datum oprichting object | diameter | diameter | document | emailadres | fax | foto | FSC-certificaat | gebruiksdomein | gemeente | grootste korrelafmeting (Dmax) | heeft aansluitkast geïntegreerd | heeft email voorkeur | heeft fax voorkeur | hellingshoek | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | houtduurzaamheidsklasse | houtkwaliteitsklasse | houtsterkteklasse | huisnummer | identificator | identificator | is actief | is cement met beperkt alkaligehalte | is cement met hoge aanvangssterkte | is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten | is cement met lage hydratatiewarmte | is colloïdaalbeton | is resistent tegen mariene boorders | keuringsverslag | kleur | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | link technische fiche | materiaal type | maximum | mime-type | minimum | minuten | naam | naampad | netwerk | netwerktype | nominale spanning | notitie | omschrijving | omschrijving | operationele spanning | opstelhoogte | organisatie | postcode | producent | productidentificatiecode | provincie | rechthoekig | rond | schoorhoek | seconden | staalsoort | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaardbestekpostnummer | standaardeenheid | straatnaam | subthema | subthema | subthema | technische fiche | technische fiche specificaties beton | telefoonnnummer | telefoonnnummer | theoretische levensduur | toegekend door | toeslagmiddelen | toestand | type beeldverwerking | type URI | type URI | type URI | uren | uri | voornaam | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | walsmethode | zijde |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Activity complex

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ActivityComplex
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Het gehele gebied dat door dezelfde exploitant op dezelfde locatie of op verschillende geografische locaties wordt beheerd,inclusief alle infrastructuur,apparatuur en materialen.

Gebruik

Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.

Klasse Adres

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.

Klasse Afmeting bxh in meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInM
Definitie Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in meter.

Klasse Afmeting bxh in millimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInMm
Definitie Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in millimeter.

Klasse Afmeting bxl in centimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInCm
Definitie Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in centimeter.

Klasse Afmeting bxl in meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInM
Definitie Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in meter.

Klasse Afmeting bxlxh in centimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInCm
Definitie Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in centimeter.

Klasse Afmeting bxlxh in meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInM
Definitie Complex datatype voor de afmeting van de breedte, de lengte en hoogte in meter.

Klasse Afmeting bxlxh in millimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm
Definitie Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in millimeter.

Klasse Afmeting diameter in centimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameterInCm
Definitie Complex datatype voor de afmeting van een diameter in centimeter.

Klasse Afmeting diameter in millimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameterInMm
Definitie Complex datatype voor de afmeting van een diameter in millimeter.

Klasse Afmeting zijde in millimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingZijdeInMm
Definitie Complex datatype voor de afmeting van een zijde in millimeter.

Klasse AIM databank status

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus
Definitie Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.

Klasse AIM naam object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.

Klasse AIM object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand
Definitie Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.

Klasse AIM Toestand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand
Definitie Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.

Klasse Appurtenance

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Appurtenance
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Appurtenance-objecten zijn “toebehoren” of accessoires, dus allerlei apparaten, toestellen en dergelijke,kortom diverse soorten leidingelementen.

Gebruik

Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.

Klasse Bereik in kg

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBereikInKg
Definitie Complex datatype om een bereik uit te drukken met een minimium en maximum in kilogram.

Klasse Bestandsbijlage

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Complex datatype voor alle bestandsbijlages.

Klasse Betonspecificaties

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Definitie Complex datatype om de eigenschappen van beton te bundelen. Deze omvat onder andere de verschillende betonklassen,hoe het beton gebruikt wordt,eigenschappen van het cement,een technische fiche van het beton,...

Klasse Camera beeldverwerkingsinstellingen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCameraBeeldverwerking
Definitie Complex datatype waarmee een type beeldverwerking van een camera en het relevant configuratiebestand, bijgehouden worden.

Klasse Constructiestaalspecificaties

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcConstructiestaalspecificaties
Definitie Complex datatype om de eigenschappen van constructiestaal te bundelen.

Klasse Derdenobject

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand
Definitie Object niet in eigendom van de assetbeheerder dat zonder verdere typering bewaard wordt om relaties met getypeerde assets te kunnen beheren.

Gebruik

Een Derdenobject mag enkel gebruikt worden om objecten aan te duiden die niet in beheer zijn van AWV en waarvan het type niet gekend is of aangeleverd.

Klasse Directionele relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Definitie Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch gedefinieerd is.

Klasse Dwarsafmetingen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuDwarsafmetingen
Definitie Union datatype voor de dwarsafmetingen van een object volgens zijn vorm.

Klasse Electricity appurtenance

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityAppurtenance
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Appurtenance
Definitie Appurtenance-objecten zijn “toebehoren” of accessoires, dus allerlei apparaten, toestellen en dergelijke,kortom diverse soorten leidingelementen.

Gebruik

Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.

Klasse Electricity cable

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityCable
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel
Definitie Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van elektriciteit van de ene locatie naar een andere.

Gebruik

Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.

Klasse Hellings- of schoorhoek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuHellingsSchoorhoek
Definitie Union datatype voor de hellings- of de schoorhoek.

Klasse Houtspecificaties

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties
Definitie Complex datatype om de eigenschappen van hout te bundelen.

Klasse Identificator

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Definitie Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.

Klasse IPv4-adres

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie Beschrijft een ip-adres volgens de ipv4 specificatie.

Klasse kwaliteitscertificaat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcKwaliteitscertifcaat
Definitie Complex datatype voor een rapport waarin vastgelegd wordt dat een apparaat of installatie voldoet aan vooropgestelde kwaliteitseisen. Kan vereist zijn voor de tegenstelbaarheid van het gebruik van het toestel of de installatie in kwestie

Klasse Kwantitatieve waarde in aantal jaar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal jaar uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in ampère

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in ampère uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in bar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in bar uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in Celsius

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in graden celsius uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in centimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in decimale graden

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in euro

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in Euro uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in gigabyte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in gigabyte uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in inch

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in inches uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kilogram

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kilogram uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kilogram per kubieke meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogramPerKubiekeMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kilogram per kubieke meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kiloNewton per meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kiloNewton per meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kilovolt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kilovolt uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kilovoltampère

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kilovoltampère uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kilowatt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kilowatt uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kN

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in KiloNewton uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerVierkanteMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in KiloNewton per vierkante meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kubieke centimeter per meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeCentimeterPerMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke centimeter per meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kubieke meter per seconde

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeterPerSeconde
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter per seconde uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kVARh

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in KiloVoltAmpereReactiefUur uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kWh

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kiloWattUur uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in maand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in mAh

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInmAh
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in milliampere per uur uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in meter TAW

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.

Klasse Kwantitatieve waarde in milliampère

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in milliampère uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in millimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in minuten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in MPa

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMegaPascal
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in megapascal uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in ohm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInOhm
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in ohm.

Klasse Kwantitatieve waarde in procent

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in procent uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in promille

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in promille uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in seconde

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in seconde uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in ton

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in uur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in uur uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in volt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in volt uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in watt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in watt uitdrukt.

Klasse Naampad object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat gebruik maakt van een naampad.

Klasse Natuurlijk persoon

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Definitie Complex datatype dat een natuurlijk persoon beschrijft.

Klasse Niet-directionele relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NietDirectioneleRelatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Definitie Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch niet gedefinieerd is.

Klasse Pipe

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Pipe
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#OmhullendeInrichting
Definitie Een buis die dienst kan doen als object voor het omhullen van meerdere kabels of andere (kleinere) leidingen.

Gebruik

Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.

Klasse Productidentificatiecode

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Definitie Complex datatype dat alle nodige informatie van het product capteert.

Klasse RAL-kleur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.

Klasse Rechtspersoon

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Definitie Complex datatype voor een rechtspersoon.

Klasse Relatieobject

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus
Definitie Abstracte die de relaties voorziet van gemeenschappelijk eigenschappen.

Klasse Tekstblok

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Definitie Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Klasse Telecommunications appurtenance

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsAppurtenance
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Appurtenance
Definitie Appurtenance-objecten zijn “toebehoren” of accessoires, dus allerlei apparaten, toestellen en dergelijke,kortom diverse soorten leidingelementen.

Gebruik

Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.

Klasse Telecommunications cable

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsCable
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel
Definitie Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van data van de ene locatie naar een andere.

Gebruik

Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.

Klasse Tijdsduur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Definitie Complex datatype voor de instelling van een tijdsbepaling.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap achternaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.achternaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De achternaam.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Het adres.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Het adres.

Eigenschap afdeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon.afdeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De afdeling waartoe een rechtspersoon behoort.

Eigenschap appurtenance type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsAppurtenance.appurtenanceType
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsAppurtenance
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Classificatie van accessoires.

Eigenschap appurtenanceType

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityAppurtenance.appurtenanceType
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityAppurtenance
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie AppurtenanceType van de ElectricityAppurtenance.

Eigenschap asset-id

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.assetId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Definitie Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.

Eigenschap asset-id

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.assetId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Definitie Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.

Eigenschap asset-id

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.assetId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Definitie Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.

Eigenschap asset-id bron-asset

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.bronAssetId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Definitie De identificator van het object waaruit de relatie vertrekt.

Eigenschap asset-id doel-asset

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.doelAssetId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Definitie De identificator van het object waarin de relatie toekomt.

Eigenschap bestandsnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument.bestandsnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.

Eigenschap bestekpostnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.bestekPostNummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.

Eigenschap betondekking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.betondekking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afstand in millimeter tussen de buitenkant van het beton (het oppervlak van het beton) tot het dichtstbijzijnde wapeningsstaal.

Eigenschap betonmilieuklassen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.betonmilieuklassen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Milieuklassen (X-klassen) leggen rechtstreeks de link met bepaalde aantastingsmechanismen, waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere milieuklassen van toepassing zijn.

Eigenschap betonomgevingsklassen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.betonomgevingsklassen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De omgeving waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere omgevingsklassen van toepassing zijn.

Eigenschap betonsterkteklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.betonsterkteklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte in millimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInM.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInM
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInM.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInM
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInCm.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInCm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De breedte in centimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInMm.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInMm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte in millimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInM.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInM
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInCm.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInCm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De breedte in centimeter.

Eigenschap bus

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.bus
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een nummer dat de postbus aanduidt.

Eigenschap configuratiebestand beeldverwerking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCameraBeeldverwerking.configBestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCameraBeeldverwerking
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een bestand met de details van de configuratie voor het type beeldverwerking dat gekozen is in het type-attribuut van de instantie.

Eigenschap contactgegevens

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.contactgegevens
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Naam, voornaam, telefoonnummer en/of e-mailadres van de contactpersoon.

Eigenschap containertype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Pipe.containerType
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Pipe
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Attribuut dat het soort van kabel- en leidingcontainer aangeeft.

Eigenschap datum ondertekening

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcKwaliteitscertifcaat.datumOndertekening
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcKwaliteitscertifcaat
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop het kwalitetiscertificaat ondertekend is door de administrateur-generaal.

Eigenschap datum oprichting object

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.datumOprichtingObject
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.

Eigenschap diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameterInCm.diameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameterInCm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De diameter in centimeter.

Eigenschap diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameterInMm.diameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameterInMm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De diameter in millimeter.

Eigenschap document

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcKwaliteitscertifcaat.document
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcKwaliteitscertifcaat
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documentbijlage met de vergunning.

Eigenschap emailadres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.emailadres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het emailadres.

Eigenschap fax

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.fax
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De faxnummer.

Eigenschap foto

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.foto
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een foto van het derdenobject die eventuele detailinformatie weergeeft.
Gebruik Enkel bestanden die een foto zijn.

Eigenschap FSC-certificaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties.fscCertificaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een attest of een bewijs dat voor elke boom die gebruikt wordt er een andere in de plaats is geplant.

Eigenschap gebruiksdomein

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.gebruiksdomein
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De gebruiksomstandigheden van het beton. Dit bepaalt tevens het maximum chloridegehalte.

Eigenschap gemeente

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.gemeente
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is.

Eigenschap grootste korrelafmeting (Dmax)

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.grootsteKorrelafmetingDmax
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De nominale grootste korrelafmeting (Dmax).

Eigenschap heeft aansluitkast geïntegreerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.heeftAansluitkastGeintegreerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de aansluitkast geïntegreerd is.

Eigenschap heeft email voorkeur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.heeftEmailVoorkeur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of een persoon de voorkeur heeft om via email gecontacteerd te worden.

Eigenschap heeft fax voorkeur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.heeftFaxVoorkeur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of een persoon een voorkeur heeft om via fax gegevens te ontvangen.

Eigenschap hellingshoek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuHellingsSchoorhoek.hellingshoek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuHellingsSchoorhoek
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Definitie Hoek die het object maakt ten opzichte van de verticale, uitgedrukt in decimale graden.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInM.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInM
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte in millimeter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInM.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInM
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInCm.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInCm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De hoogte in centimeter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInMm.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInMm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte in millimeter.

Eigenschap houtduurzaamheidsklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties.houtduurzaamheidsklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De verwachte levensduur van het hout. De klasse geeft de resistentie aan van het kernhout tegen ongunstige omstandigheden.

Eigenschap houtkwaliteitsklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties.houtkwaliteitsklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Kwaliteitsindeling van de houtsoort met betrekking op vervormingen, scheuren en kwasten.

Eigenschap houtsterkteklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties.houtsterkteklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De maximale belasting van het hout. Deze klasse geeft aan hoe sterk en voor welke constructies de houtsoort geschikt is.

Eigenschap huisnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.huisnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.

Eigenschap identificator

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcKwaliteitscertifcaat.identificator
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcKwaliteitscertifcaat
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De identificator van de vergunning.

Eigenschap identificator

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator.identificator
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.

Eigenschap is actief

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus.isActief
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

Eigenschap is cement met beperkt alkaligehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.isCementMetBeperktAlkaligehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of het cement een beperkt alkaligehalte heeft (LA).

Eigenschap is cement met hoge aanvangssterkte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.isCementMetHogeAanvangssterkte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een snelle binding (bijvoorbeeld in de winter) (HES).

Eigenschap is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.isCementMetHogeBestandheidTegenSulfaten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het cement een hoge bestandheid heeft tegen sulfaten (SR).

Eigenschap is cement met lage hydratatiewarmte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.isCementMetLageHydratatiewarmte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een tragere sterkteontwikkeling (LH).

Eigenschap is colloïdaalbeton

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.isColloidaalbeton
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het beton zich niet ontmengt onder of in water.

Eigenschap is resistent tegen mariene boorders

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties.isResistentTegenMarieneBoorders
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het hout resistent is bij toepassingen in contact met zout of brak water.

Eigenschap keuringsverslag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode.keuringsverslag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een rapport met de resultaten van de keuring.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Pipe.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Pipe
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Kleur van buitenmantel volgens een vaste lijst.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInCm.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInCm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De lengte in centimeter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInM.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInM
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte in meter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInM.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInM
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte in meter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De lengte in millimeter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInCm.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInCm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De lengte in centimeter.

Eigenschap link technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode.linkTechnischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.

Eigenschap materiaal type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsCable.materiaalType
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsCable
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De indeling van het type volgens soort en materiaal van de kabel conform de indeling in IMKL.

Eigenschap maximum

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBereikInKg.maximum
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBereikInKg
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram
Definitie Bovengrens van het bereik uitgedrukt in kilogram.

Eigenschap mime-type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument.mimeType
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het MIME type van het document.

Eigenschap minimum

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBereikInKg.minimium
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBereikInKg
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram
Definitie Ondergrens van het bereik uitgedrukt in kilogram.

Eigenschap minuten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur.minuten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Definitie Het aantal minuten.

Eigenschap naam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject.naam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

Eigenschap naampad

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject.naampad
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een set van objecten (bv. collecties) die aanduiden waar het object zich bevindt in de objectenboom (EM-Infra).

Eigenschap netwerk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ActivityComplex.netwerk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ActivityComplex
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan bij welk type nutsvoorzieningennet de kabelmof hoort volgens de types uit IMKL en Inspire.

Eigenschap netwerktype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Pipe.netwerkType
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Pipe
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan bij welk type nutsvoorzieningennet de kabelmof hoort volgens de types uit IMKL en Inspire.

Eigenschap nominale spanning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityCable.nominaleSpanning
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityCable
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Definitie Beschrijft de nominale systeemspanning op de plaats van levering.

Eigenschap notitie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.notitie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Extra notitie voor het object.

Eigenschap omschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument.omschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Definitie Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.

Eigenschap omschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.omschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Omschrijving van het derdenobject.

Eigenschap operationele spanning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityCable.operationeleSpanning
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityCable
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Definitie Beschrijft de gebruiks- of bedrijfsspanning op de leiding.

Eigenschap opstelhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Appurtenance.opstelhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Appurtenance
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte waarop het functionele deel van de appurtenance zich bevindt.

Eigenschap organisatie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon.organisatie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De naam van de organisatie of rechtspersoon.

Eigenschap postcode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.postcode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.

Eigenschap producent

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode.producent
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De gerelateerde fabrikant.

Eigenschap productidentificatiecode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode.productidentificatiecode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Eigenschap provincie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.provincie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het deelgebied waarin het adres gelegen is.

Eigenschap rechthoekig

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuDwarsafmetingen.rechthoekig
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuDwarsafmetingen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm
Definitie Afmetingen voor breedte, lengte en hoogte van een rechthoekig object.

Eigenschap rond

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuDwarsafmetingen.rond
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuDwarsafmetingen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameterInMm
Definitie Afmeting van de diameter in milimeter van een rond object.

Eigenschap schoorhoek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuHellingsSchoorhoek.schoorhoek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtuHellingsSchoorhoek
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Hoek die het object maakt ten opzichte van de verticale, uitgedrukt in 1 op x (vb.: 1/4).

Eigenschap seconden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur.seconden
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Definitie Het aantal seconden.

Eigenschap staalsoort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcConstructiestaalspecificaties.staalsoort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcConstructiestaalspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Staalkwaliteit die wordt gebruikt volgens Europese normen.

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in uur.
Gebruik "h"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton.
Gebruik "t"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in seconde.
Gebruik "s"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloWattUur.
Gebruik "kWh"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kVARh.
Gebruik "kVARh"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Watt.
Gebruik "W"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogramPerKubiekeMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogramPerKubiekeMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilogram per kubieke meter.
Gebruik "kg/m3"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Volt.
Gebruik "V"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter.
Gebruik "m2"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilowatt.
Gebruik "kW"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInmAh.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInmAh
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in milliampere per uur.
Gebruik "mAh"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ampere.
Gebruik "A"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in promille.
Gebruik "‰"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in bar.
Gebruik "bar"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in procent.
Gebruik "%"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in celsius.
Gebruik "Cel"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInOhm.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInOhm
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ohm.
Gebruik "Ohm"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter.
Gebruik "cm"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten.
Gebruik "min"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden.
Gebruik "deg"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter.
Gebruik "mm"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Euro.
Gebruik "{Euro}"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in milliAmpere.
Gebruik "mA"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in gigabyte.
Gebruik "GBy"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter.
Gebruik "m"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in inch als internationale eenheid (eengemaakte Britse en Amerikaanse systeem).
Gebruik "[in_i]"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter.
Gebruik "m"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in jaar.
Gebruik "a"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMegaPascal.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMegaPascal
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in mega pascal.
Gebruik "MPa"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloNewton.
Gebruik "kN"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand.
Gebruik "mo"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloNewton per meter.
Gebruik "kN/m"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeterPerSeconde.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeterPerSeconde
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter per seconde.
Gebruik "m3/s"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerVierkanteMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerVierkanteMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in KiloNewton per vierkante meter.
Gebruik "kN/m2"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter.
Gebruik "m3"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilovolt.
Gebruik "kV"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeCentimeterPerMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeCentimeterPerMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke centimeter per meter.
Gebruik "cm3/m"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloVoltAmpere.
Gebruik "kVA*"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaardbestekpostnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.standaardBestekPostNummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.

Eigenschap standaardeenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilogram.
Gebruik "kg"^^cdt:ucumunit

Eigenschap straatnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.straatnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De naam van de straat.

Eigenschap subthema

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsCable.subthema
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#TelecommunicationsCable
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Classificatie van een kabel, leiding, of leidingelementen volgens het thematisch domein waar deze toe behoren.

Eigenschap subthema

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityAppurtenance.subthema
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityAppurtenance
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Classificatie van de asset volgens zijn functie op basis van een vaste lijst.

Eigenschap subthema

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityCable.subthema
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#ElectricityCable
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Classificatie van een kabel, leiding, of leidingelementen volgens het thematisch domein waar deze toe behoren.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,...
Gebruik Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0

Eigenschap technische fiche specificaties beton

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.technischeFicheSpecificatiesBeton
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van de specificaties van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,...

Eigenschap telefoonnnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon.telefoonnnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het telefoonnummer.

Eigenschap telefoonnnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.telefoonnnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het telefoonnummer.

Eigenschap theoretische levensduur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.theoretischeLevensduur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand
Definitie De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.

Eigenschap toegekend door

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator.toegekendDoor
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Eigenschap toeslagmiddelen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties.toeslagmiddelen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Materialen die aan het beton worden toegevoegd om vb.: een beter geheel te maken, holle ruimten te vullen waardoor de sterkte toeneemt, ruimten met minder massa te creëren,... Dit kunnen er meerdere zijn.

Eigenschap toestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand.toestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object.

Eigenschap type beeldverwerking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCameraBeeldverwerking.typeBeeldverwerking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCameraBeeldverwerking
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan welk type beeldverwerking als onlosmakelijk deel van de camera geconfigureerd is.
Gebruik Wanneer de camera de beeldverwerking niet zelf doet maar enkel beelden verstuurt voor verwerking in een externe eenheid, moet die externe eenheid als aparte asset aangemaakt worden indien het specifieke type bestaat in de OTL of moet een instantie van Software gebruikt worden wanneer geen specifieke externe verwerkingseenheid voorzien is.

Eigenschap type URI

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.typeURI
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Eigenschap type URI

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.typeURI
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Eigenschap type URI

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject.typeURI
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Eigenschap uren

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur.uren
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Definitie Het aantal uren.

Eigenschap uri

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument.uri
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Eigenschap voornaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.voornaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De voornaam.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInOhm.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInOhm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem.
Gebruik De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De string die het IPv4 adres representeert.
Gebruik Het formaat is een decimale notatie bv. 91.198.174.232

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogramPerKubiekeMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogramPerKubiekeMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeCentimeterPerMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeCentimeterPerMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerVierkanteMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerVierkanteMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInmAh.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInmAh
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeterPerSeconde.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeterPerSeconde
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMaand
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMegaPascal.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMegaPascal
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Eigenschap walsmethode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcConstructiestaalspecificaties.walsmethode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcConstructiestaalspecificaties
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Op welke manier het staal gewalst is.

Eigenschap zijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingZijdeInMm.zijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingZijdeInMm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afmeting van een zijde in millimeter.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

Electricity appurtenance type

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

AIM toestand

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Telecommunications appurtenance type

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Electricity subthema

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Pipe container type

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Datakabel materiaal

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Telecommunications subthema

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Betonomgevingsklasse

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Schoorhoek

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Duurzaamheidsklasse van hout

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Walsmethode

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Constructiestaalsoort

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Betonsterkteklasse

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Mimetype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Gebruiksdomein

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Toeslagmiddel beton

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Provincie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Gemeente

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Kwaliteitsklasse van hout

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Sterkteklasse van hout

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Betonmilieuklasse

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Contactinfo

URI https://schema.org/ContactPoint

Weekdagen

URI https://schema.org/DayOfWeek

Openingsurenspecificatie

URI https://schema.org/OpeningHoursSpecification

agent identificatie

URI http://purl.org/dc/terms/Agent.agentId

Contactinfo

URI http://purl.org/dc/terms/Agent.contactinfo

naam

URI http://purl.org/dc/terms/Agent.naam

email

URI http://schema.org/email

fax

URI http://schema.org/faxNumber

beschikbaarheid

URI http://schema.org/hoursAvailable

telefoon

URI http://schema.org/telephone

adres

URI http://www.w3.org/ns/locn#address

contactnaam

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/name

website

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/page

opmerkingen

URI https://schema.org/ContactPoint.opmerkingen

sluitingstijd

URI https://schema.org/closes

weekdag

URI https://schema.org/dayOfWeek

openingstijd

URI https://schema.org/opens

7. Auteurs en medewerkers