Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Installatie. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het installatie vocabularium focust op de beschrijving van installaties die voorkomen bij infrastructuur. Een installatie is een verzameling van een aantal onderdelen en/of andere installaties. Deze verzameling kan gebeuren indien er nood is aan informatie die enkel op het installatieniveau van toepassing is.

Voorbeelden van een installatie zijn:

 • Trajectcontrole
 • Slagboom
 • Rioleringstelsel
 • ...

Dit vocabularium wordt verder uitgebreid met termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

 • Aanvullende termen worden gedefinieerd in het Vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van dit vocabularium. De combinatie van deze beide vocabularia beschrijft de volledige catalogus van installaties. De samenhang kan gevonden worden door de specialisaties te volgen tussen beide vocabularia.
 • De basiscomponenten/onderdelen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd worden beschreven in het vocabularium onderdeel

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Eigenschappen

| aantal actieve reflectoren | aantal actieve reflectoren | aantal borden | aantal opleggingen op rij | aantal overspanningen | aardingsnet | aardingsstelsel | aardingsweerstand | afbeelding | afbeelding | afmeting aswegerzone | astype | attest | attest distributienetbeheerder | basisbreedte | Beoordeling lokale terrein | betekenis | bevat ASTRID | bevat break in | bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm | burgerlijke klasse | certificaat | certificaat | default gateway | detailplan brugligger | detailplan hoogteverloop | dwarse indeling op de brug | dwarsprofiel | externe referentie | funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg | funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg | funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg | funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg | geleidingsgroep T-nummer | graad van beweegbaarheid | graad van statische bepaaldheid | gronddichtheid | grondplan | grondplan | heeft voeding op zonne-energie | heeft voorziening negatieve reactie | helling achterzijde | helling voorzijde | hellingshoek | hoekverdraaiing | hoogte | horizontaal ruimtebeslag | horizontale ligging | in of op de rand van de waterweg | in of op de rand van de waterweg | in of op de rand van de waterweg | in of op de rand van de waterweg | individuele afstand overspanningen | IP mask | IP subnet | is begin van een zone | is botsvriendelijk | is dragend | is einde van een zone | is manueel | is rood licht | keuringsrapport | kleur aflopend | kleur oplopend | kruinbreedte | kwaliteitscertificaat | langsprofiel | lengte | lengte | lengte | lopende meter | lus config | Master of bridge sensor | materiaal | materiaal behuizing | materiaal dragende structuur | mediumtype | merk | modelnaam | Nabijheid van hindernissen | Nabijheid van waterlopen | netwerkklant | netwerkprotectie | nominaal vermogen | nominale spanning | NTP | omschrijving | onderhoudsrapport | ontwerpbelasting | operationele status | opstellingsplan | overzichtsafbeelding | positie ten opzichte van de rijweg | rechtsgrondonderdeel | rekennota | rijrichting | ring | rioleringsstelsel | site physics rapport | snelheidsregime | status | systeemtype | system architecture design document | technische documentatie | technische fiche | technische fiche | technische fiche | totale breedte brug | totale breedte brugdeel | totale last | totale lengte | totale lengte brug | totale lengte brugdeel | totale naspanning | totale oppervlakte | totale oppervlakte | totale oppervlakte brug | totale oppervlakte brugdeel | totale oppervlakte groepering | totale spankracht | tussenafstand | tussenafstand | tussenruimte | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | Type aanvaarbescherming | type balk | type beweegbaar brugdeel | type brugdeel | type landhoofd | type looprichel | type markering | type naspanning | type vakwerk-element | type wand | verkeersbord categorie | verkeersbordcode | VLAN identificatienummer | voorwaarden | wan capaciteit | weegvermogen bereik | wegsegment | zijden | zijden |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aanvaarbescherming

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aanvaarbescherming
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Constructie om schepen te geleiden en/of te verhinderen dat ze ergens tegenaan botsen.

Klasse Aardingsinstallatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aardingsinstallatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een galvanische verbinding van een elektrische installatie met de aarde. De elektrische installatie die op deze wijze met de aarde wordt verbonden krijgt een spanning van nul volt.

Klasse Aardingsstelsel details.

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcAardingsstelsel
Definitie Complex datatype dat het mogelijk maakt om het attest van de distributienetbeheerder toe te voegen in het geval van een globaal aardingsstelsel.

Gebruik

Het attest is enkel vereist voor globale aardingsstelsels. Voor gescheiden aardinsstelsel kanhet attribuut attestDNB leeg blijven.

Klasse ASTRID installatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ASTRIDInstallatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een (radio)heruitzendingsinstallatie van radiosignalen (over TETRA in een hogere frequentieband van 380 tot 400 MHz) ondersteund door ASTRID als communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Door de ontvangst- en zendfrequenties verschillend te maken ontstaat tweerichtingscommunicatie over grote afstanden en op plaatsen, waar radiogolven normaal niet geraken.

Klasse Aswegersite

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Het geheel van infrastructuurelementen en toestellen op één locatie voor de exploitatie van een asweger.

Klasse Baanlichaam

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.

Klasse Balk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Balk
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Ruimteoverspannend enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte.

Klasse Bi-Flash installatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BiFlashInstallatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Het geheel van twee bi-flashsteunen, seinlantaarns, retroreflecterende verkeersborden en hun aansluiting, beveiligingsapparatuur en sturing op een bepaalde locatie.

Klasse Blinde put

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BlindePut
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.

Klasse Bochtafbakeningsinstallatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Bochtafbakeningsinstallatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMAfbakening
Definitie De verzameling van alle bochtafbakeningsborden in dezelfde bocht en rijrichting.

Klasse Boog

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Boog
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Een gebogen overspanning (boven een opening), tussen twee steunpunten en ter ondersteuning van een brug, waarbij de druk (ook) zijdelings wordt afgevoerd.

Klasse Brug

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een beweegbare, vaste of drijvende verbinding voor het verkeer tussen twee punten, die door water of iets anders gescheiden zijn.

Klasse Brugballast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugballast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Extra gewicht dat, meestal, geplaatst wordt op het einde van een brugdeel om het brugdeel naar beneden te krijgen. Dit dient om negatieve steunpuntreacties weg te werken.

Klasse Brugdeel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Het deel dat je kan wegnemen van een brug in zijn geheel. Dit kan ook meerdere overspanningen hebben.

Klasse Brugdek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdek
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Dragende structuur die kan bestaan uit platen, balken,... Deze kan uitgevoerd worden in verschillende materialen (beton, staal, kunststof, hout).

Klasse Brugligger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugligger
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Ondersteunende balkstructuur van een brug onder het brugdek.

Klasse Burgerlijke klasse brug

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcBurgerlijkeKlasseBrug
Definitie Complex datatype om de burgerlijke klasse van een brug te bepalen.

Klasse Ecoduct

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduct
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Ecoducten of natuurbruggen zorgen ervoor dat dieren veilig de weg kunnen oversteken.

Klasse Ecoduiker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduiker
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Buis- of tunnelvormige doorgang voor water onder een weg, die is voorzien van een oeverstrook of van looprichels zodat kleinere diersoorten beschermd voor het verkeer kunnen doorsteken.

Klasse Ecokoker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecokoker
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een kleine ecotunnel of ecokoker is een doorgang voor dieren onder een weg of spoorweg.

Klasse Ecotunnel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecotunnel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een (grote) ecotunnel is een tunnel onder een grote weg, waarlangs dieren veilig de overkant kunnen bereiken.

Klasse Ecovallei

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecovallei
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een vallei onder de verkeersbrug waar het landschap gewoon onderdoor loopt en minimaal wordt verstoord.

Klasse Externe naspanning

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ExterneNaspanning
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Nagespannen kabel of staaf die wordt geplaatst om de draagkracht van een structuur (bv. van een brug) te verhogen. Dit kan zowel in bestaande als in nieuwe structuren wordt toegepast.

Klasse Fietstelinstallatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Fietstelinstallatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Groepering van onderdelen die samen een installatie vormen voor het verzamelen van telgegevens over passerende fietsers en in sommige installaties het tonenvan de gegevens.

Klasse Flitsinstallatiegroep

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Flitsgroep
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Groepering om de flitspalen van een kruispunt of bepaalde zone in onder te brengen.

Klasse Flitspaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Flitspaal
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Buiteninstallatie waarin een flitscamera geplaatst kan worden.

Klasse Gebouw

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gebouw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Definitie Elk bouwwerk,dat een voor mensen toegankelijke overdekte,geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Klasse Gecombineerde put

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GecombineerdePut
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Alle putrelaties.

Klasse Geluidwerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.

Klasse Groep dwarse- en figuratiemarkering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GroepDwarseMarkeringEnFiguratie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Groepering van de dwarse- en figuratiemarkering.

Klasse Groepering alle soorten markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GroepMarkering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Groepering om alle soorten markeringen te groeperen.

Klasse Gronddam

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering. Een gronddam kan volgende functies vervullen: geluidswering, geleiding van dieren, veiligheid en lichtwering.

Klasse Horizontale constructieplaat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#HorizontaleConstructieplaat
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Een plaat die dient ter constructie en die horizontaal wordt gebruikt. Deze omvat geen platen die met fundering te maken hebben (vb.: funderingsplaat, funderingszool,...).

Klasse Hulppost

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Hulppost
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie De verzameling van hulpgerelateerde technieken en objecten op een bepaalde plaats, bv.een nis in een tunnel.

Klasse Inspectieput riolering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#InspectieputRiolering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Dient om de aanwezige riolering te kunnen inspecteren, reinigen of onderhouden.

Klasse IP backbone

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#IPBackbone
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Netwerk dat bestaat uit meerdere L3 switches. Zij verbinden de verschillende L2 access structuren met de datacentres

Klasse Kabelkoker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kabelkoker
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabelgeleiding
Definitie Een ruimte die een of meerdere kabels of leidingen beschermt tegen beschadiging en/of de kabels of leidingen op een gecontroleerde plaats laat hangen of liggen. De constructieve elementen die de ruimte creëeren vormen een aaneen- en afgesloten geheel dat niet meer uit elkaar kan gehaald worden. De kabels en leidingen zijn enkel nog toegankelijk door in de koker zelf rond te lopen (of te kruipen). De koker is op die toegankelijkheid voorzien.

Klasse Kelderlandhoofd

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderlandhoofd
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Landhoofd uitgerust met kelder voor het herbergen van bewegende delen of onderhoudsvoorzieningen (bv. beweging tegengewicht). Deze kan ook afgesloten zijn (niet toegankelijk) en holle ruimtes bevatten.

Klasse Kelderpijler

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderpijler
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Pijler uitgerust met een kelder voor het herbergen van bewegende delen of onderhoudsvoorzieningen.

Klasse Kolom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kolom
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Een verticale constructie die dient als drager en bestaat uit een zuil of pilaar.

Klasse L2 access structuur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#L2AccessStructuur
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Opstelling die het mogelijk maakt om een techniek direct te koppelen met het IP telematica netwerk. Een L2 access structuur bestaat uit meerdere L2 Switches die met elkaar verbonden zijn.

Klasse Landhoofd

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Landhoofd
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Eindsteunpunt van een brug die de overgang vormt naar het achterliggend grondlichaam én als hoofdfunctie heeft de brug te ondersteunen.

Klasse LED rotondeafbakening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMAfbakening
Definitie De verzameling van actieve lichtgevende modules ter hoogte van één toerit die ingeslepen worden in, of geplaatst worden op, de boordsteen van een rotonde en als doel hebben om de rand van de rotonde duidelijk zichtbaar te maken.

Klasse LED wegdekreflector bebakening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMAfbakening
Definitie De verzameling van op de rijbaan verankerde actieve lichtmodules. De modules hebben als doel de randen van de rijbaan of de grenzen tussen rijstroken te markeren of gevaarlijke plaatsen te signaleren. De verzameling bundelt de actieve reflectoren die hetzelfde obstakel of risico aanduiden.
Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Link
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Het (glasvezel) traject tussen twee toestellen (NetwerkElementen) die rechtstreeks met mekaar communiceren.

Klasse Lokaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Lokaal
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Definitie Een ruimte binnen een gebouw.

Klasse Luchtkwaliteitsensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Luchtkwaliteitsensor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Installatie voor het meten van verschillende aspecten van de luchtkwaliteit in tunnels tussen twee punten op basis van de onderbrekingen in een signaal dat tussen die twee punten reist.

Klasse Meetstation

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie De plaats waar verschillende sensoren samen 1 meetstation vormen.

Klasse MIV-installatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#MIVInstallatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie De volledige opstelling voor meten in Vlaanderen op een bepaalde locatie.

Klasse Onderbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Onderbord
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Definitie Een bord met een verkeersteken dat als toevoeging onder een verkeersbord is gehangen.

Klasse Oplegrij

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Oplegrij
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een rij van opleggingen.

Klasse Pad

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pad
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Een aaneengesloten reeks van links die samen een verbinding realiseren over het netwerk, gebruik makende van eenzelfde technologie (vb SDH, OTN…).

Klasse Pijler

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pijler
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een pijler is een steunpilaar die fungeert als vrijstaande drager en een steunpunt vormt tussen landhoofden voor de liggers of gewelven van een kunstwerk.

Klasse Pyloon

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pyloon
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Een pyloon is een taps toelopende hoge constructie, als drager van kabels e.d. (bv. een hoogspanningmast of een mast van een brug).

Klasse Radioheruitzend installatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Het geheel van ontvangstantenne, infrastructuur en straalkabel of zendantenne om de radiosignalen van radiozenders over FM (88 tot 108 MHz) of DAB (174 tot 230 MHz) uit te zenden op plaatsen, die afgesloten zijn van de buitenwereld, zoals tunnels en ondergrondse parkings.

Klasse Randprofiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Randprofiel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Profiel ter afwerking en versterking van de rand. Deze kan uitgevoerd worden in verschillende materialen.

Klasse Rioleringsstelsel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Rioleringsstelsel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie De groepering van de objecten die behoren tot de riolering.

Klasse Slagboom installatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Slagboom
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Een afsluitingsmechanisme met slagboomarmen dat dient om controle uit te kunnen oefenen over het gebruik van een doorgang of een toegang.

Klasse Trajectcontrole

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten.

Klasse Trekker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trekker
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een langwerpig (lijnvormig) element dat op trek wordt belast. Dit maakt de verbinding tussen het brugdek en de hoofddraagstructuur van het brugdeel (vb.: tussen boog en brugdek, tussen pyloon en brugdek, tussen draagkabel en brugdek, tussen windverband onder de brug en brugdek).

Klasse Vakwerkelement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VakwerkElement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Element dat deel uitmaakt van een constructie waarbij balken en staven, volgens een stelsel van rechthoeken en/of driehoeken, aan de uiteinden en/of kruiselings verbonden worden tot een onwrikbaar geheel.

Klasse Verkeersbord - verkeersteken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordVerkeersteken
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Definitie De voorstelling door middel van een verkeersbord van een aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.

Klasse Verkeersbordconcept

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Inhoudelijke definitie van de betekenis van een verkeersbord zoals opgenomen in de wegcode.

Klasse Verkeersbordopstelling

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Signalisatie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Het geheel van verticale verkeerssignalisatie die bevestigd is aan één of meerdere draagconstructies op éénzelfde geolocatie.

Klasse VLAN

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie Binnen de L2 access structuur vormt de VLAN een specifieke virtuele LAN. De toepassingen zijn verbonden met een specifieke VLAN. Rechtstreekse communicatie tussen toepassingen is enkel mogelijk indien deze zijn verbonden met dezelfde VLAN.

Klasse Voorziening negatieve reactie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VoorzieningNegatieveReactie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanhorighedenBrug
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Voorziening om opwaartse reacties ter hoogte van de steunpunten tegen te gaan, bv. stalen staven. Dit element maakt de verbinding tussen brugdeel en landhoofd/pijler en bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de opleggingen. De oplegging (dit is een andere klasse) kan zowel druk als trek opnemen en kan ook gebruikt worden als een voorziening tegen negatieve reactie.

Klasse Wand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wand
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Een verticaal constructiedeel, vrijstaand of omsluitend die een afscheiding vormt, bv. tussen 2 ruimtes.

Klasse Wegberm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.

Klasse Windverband

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Windverband
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Definitie Ook: kruisverband. Stabiliteitsvoorziening om een constructie stijf te maken. Vangt windbelastingen, spatkrachten en dwarskrachten op. Ze bestaan meestal uit vrijwel onwrikbare (onvervormbare) driehoeken.

Klasse Zoutbijlaadplaats

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zoutbijlaadplaats
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Site in het beheer van een district, waar strooiwagens zout of pekel kunnen bijladen, wanneer ze tijdens de winterdienst hun strooiroute afleggen. De leverancier kan toegang krijgen (batch of codeklavier) om de tanks of de silo’s terug te vullen.

Klasse Zpad

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NaampadObject
Definitie End-to-end gebruikersverbinding over het transport netwerk.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal actieve reflectoren

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening.aantalActieveReflectoren
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Het aantal actieve reflectoren in de verzameling van reflectoren die hetzelfde obstakel of risico aangeven.

Eigenschap aantal actieve reflectoren

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening.aantalActieveReflectoren
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Het aantal actieve reflectoren in de verzameling van reflectoren die hetzelfde obstakel of risico aangeven.

Eigenschap aantal borden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Bochtafbakeningsinstallatie.aantalBorden
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Bochtafbakeningsinstallatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Het aantal borden in de bochtafbakening voor het aanduiden van een bocht in een rijrichting.

Eigenschap aantal opleggingen op rij

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Oplegrij.aantalOpleggingenOpRij
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Oplegrij
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Het aantal opleggingen die op een rij liggen.

Eigenschap aantal overspanningen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.aantalOverspanningen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Aantal overspanningen, van oplegging naar volgende oplegging (bij een isostatisch brugdeel zal dit één overspanning zijn, bij een hyperstatisch brugdeel zijn dit er meerdere).

Eigenschap aardingsnet

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aardingsinstallatie.aardingsnet
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aardingsinstallatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier waarop respectievelijk de bron en de verbruiker met de aarde verbonden worden om op die manier foutstromen af te voeren.

Eigenschap aardingsstelsel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aardingsinstallatie.aardingsstelsel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aardingsinstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcAardingsstelsel
Definitie De wijze waarop verschillende aardingen (bv. laagspanningsaarding, nulpuntsaarding, hoogspanningsaarding) zich t.o.v. elkaar bevinden: ofwel bevinden alle aardingen zich uit elkaars invloedssfeer en hebben ze geen impact op elkaars potentiaal ofwel zijn alle aardverbindingen galvanisch met elkaar in contact. In het eerste geval spreekt men van gescheiden aardingsstelsel, in het tweede geval van een globale aarding.

Eigenschap aardingsweerstand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aardingsinstallatie.aardingsweerstand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aardingsinstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInOhm
Definitie De grootte van de weerstand tussen de aardelektrode en de omringende grond.

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De afbeelding van het verkeersbordconcept.

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Grafische weergave van de opstelling geplaatst op het openbaar domein.
Gebruik Een bestand dat een afbeelding weergeeft.

Eigenschap afmeting aswegerzone

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite.afmetingAswegerZone
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De afmeting van de zone voor en na de weegplaat, inclusief de weegplaat zelf, als een waarde uit een vaste lijst van standaard afmetingen.

Eigenschap astype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcBurgerlijkeKlasseBrug.astype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcBurgerlijkeKlasseBrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie Maximale aslast van een uitzonderlijk voertuig dat zonder bijkomend advies over de brug mag rijden, uitgedrukt in kiloNewton.

Eigenschap attest

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole.attest
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het ijkingsattest van de trajectcontrole in zijn geheel.
Gebruik Bestanden van het type pdf.

Eigenschap attest distributienetbeheerder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcAardingsstelsel.attestDNB
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcAardingsstelsel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een bestandsbijlage met het attest volgens het aardingsstelsel voorzien door de distributienetbeheerder .
Gebruik Voor een globaal aardingsstelsel moet een attest voorzien worden zoniet moet er van uitgegaan worden dat het om een gescheiden stelsel gaat

Eigenschap basisbreedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.basisbreedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van de basis van de gronddam in meter.

Eigenschap Beoordeling lokale terrein

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation.beoordelingLokaleTerrein
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het soort terrein waarin het meetstation staat met betrekking tot het reliëf en de vegetatie.

Eigenschap betekenis

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.betekenis
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Betekenis die gegeven wordt aan dit soort verkeersbord volgens de wegcode.

Eigenschap bevat ASTRID

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie.bevatASTRID
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie De al dan niet aanwezigheid van een ASTIRD module in de radioheruitzend installatie.

Eigenschap bevat break in

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie.bevatBreakIn
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie De al dan niet aanwezigheid van break in, een installatie die het mogelijk maakt om het radiosignaal te onderbreken om bijv. een noodsignaal uit te sturen.

Eigenschap bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm.bijzonderIngerichteOnderdelen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm.

Eigenschap burgerlijke klasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug.burgerlijkeKlasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcBurgerlijkeKlasseBrug
Definitie Maximaal toegelaten belasting door gestandariseerde assen, meestal uitgedrukt als totaalgewicht / aslast in kN. Dit dient als ontwerpbelasting en om te oordelen of reële konvooien de brug kunnen overschrijden.

Eigenschap certificaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie.certificaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documenten van interne of externe organisaties, die de installatie goedkeuren of opmerkingen geven.

Eigenschap certificaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ASTRIDInstallatie.certificaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ASTRIDInstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documenten van interne of externe organisaties, die de installatie goedkeuren of opmerkingen geven.

Eigenschap default gateway

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN.defaultGateway
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie Het IP adres van de gateway. Binnen een deelnetwerk is de Gateway de toegangspoort tot het ruimere netwerk.

Eigenschap detailplan brugligger

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugligger.detailplanBrugligger
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugligger
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Tekening of plan van de brugligger. Deze omvat o.a. ook afmetingen,...

Eigenschap detailplan hoogteverloop

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie.detailplanHoogteverloop
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Dit is een detailplan in de vorm van een lijn waarin het verloop van de absolute hoogte van de top van de geluidswerende constructie wordt weergegeven. Minstens om de 10 meter wordt de hoogte van de top van de constructie bepaald. Het detailplan wordt gebruikt voor akoestische modellering.
Gebruik Bestanden moeten van het type DWG of DXF zijn.

Eigenschap dwarse indeling op de brug

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug.dwarseIndelingOpBrug
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een dwarse indeling op de brug (wie maakt gebruik van welk deel van de brug,...). Dit wordt weergegeven in een schets of een plan.

Eigenschap dwarsprofiel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam.dwarsprofiel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan.
Gebruik Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Eigenschap externe referentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Flitspaal.externeReferentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Flitspaal
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcExterneReferentie
Definitie Referentie zoals gekend bij een externe partij bv. aannemer, VLCC, ...

Eigenschap funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderlandhoofd.funderingsAanzetOnderDeBodemVanDeWaterweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderlandhoofd
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of er een funderingsaanzet is onder de bodem van de waterweg, al dan niet.

Eigenschap funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Landhoofd.funderingsAanzetOnderDeBodemVanDeWaterweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Landhoofd
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of er een funderingsaanzet is onder de bodem van de waterweg, al dan niet.

Eigenschap funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderpijler.funderingsaanzetOnderDeBodemVanDeWaterweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderpijler
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of er een funderingsaanzet is onder de bodem van de waterweg, al dan niet.

Eigenschap funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pijler.funderingsaanzetOnderDeBodemVanDeWaterweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pijler
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of er een funderingsaanzet is onder de bodem van de waterweg, al dan niet.

Eigenschap geleidingsgroep T-nummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Link.geleidingsgroepTnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Link
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie T-nummer van de geleidingsgroep in de kabelnet toepassing.

Eigenschap graad van beweegbaarheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.graadVanBeweegbaarheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier waarop het brugdeel beweegt.

Eigenschap graad van statische bepaaldheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.graadVanStatischeBepaaldheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Welke statische bepaaldheid het brugdeel heeft.

Eigenschap gronddichtheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.gronddichtheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie De gronddichtheid van de gronddam.

Eigenschap grondplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Lokaal.grondplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Lokaal
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Plattegrond van het lokaal met aanduidingen van de verschillende aanwezige elementen zoals kasten met kastnummers, toegangscontrole en meer.

Eigenschap grondplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gebouw.grondplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gebouw
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Plattegrond van het gebouw met aanduidingen van de verschillende aanwezige elementen zoals kelder, kasten met kastnummers, toegangscontrole en meer.

Eigenschap heeft voeding op zonne-energie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening.heeftVoedingOpZonneEnergie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan dat de verzameling bestaat uit actieve reflectoren met geintegreerde zonnecellen en een batterij die zorgen voor de voeding van de verlichting in de relfector.

Eigenschap heeft voorziening negatieve reactie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.heeftVoorzieningNegatieveReactie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het brugdeel een voorziening negatieve reactie bevat, al dan niet.

Eigenschap helling achterzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.hellingAchterzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hellingsgraad van de achterzijde gronddam in kwarten.

Eigenschap helling voorzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.hellingVoorzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hellingsgraad van de voorzijde van de gronddam in kwarten.

Eigenschap hellingshoek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kolom.hellingshoek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kolom
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Definitie De hoek die het object maakt met het grondvlak, uitgedrukt in decimale graden.

Eigenschap hoekverdraaiing

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#InspectieputRiolering.hoekverdraaiing
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#InspectieputRiolering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Definitie Verschil in richting tussen inkomende en uitgaande rioolbuis.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de gronddam in meter.

Eigenschap horizontaal ruimtebeslag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie.horizontaalRuimtebeslag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Document waarin de variatie in horizontaal ruimtebeslag over het verloop van de geluidswerende constructie is weergegeven. Het horizontaal ruimtebeslag is de breedte die de gehele constructie inneemt op het maaiveld, loodrecht op de richting waarin de schermelementen op elkaar aangesloten zijn. Er moet een nieuwe waarde ingegeven worden elke keer als de hoogte van de constructie wijzigt.

Eigenschap horizontale ligging

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam.horizontaleLigging
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage.
Gebruik Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Eigenschap in of op de rand van de waterweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderlandhoofd.inOfOpDeRandVanDeWaterweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderlandhoofd
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het kelderlandhoofd in of op de rand van de waterweg staat, al dan niet.

Eigenschap in of op de rand van de waterweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderpijler.inOfOpDeRandVanDeWaterweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kelderpijler
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de kelderpijler in of op de rand van de waterweg staat, al dan niet.

Eigenschap in of op de rand van de waterweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Landhoofd.inOfOpDeRandVanDeWaterweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Landhoofd
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het landhoofd in of op de rand van de waterweg staat, al dan niet.

Eigenschap in of op de rand van de waterweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pijler.inOfOpDeRandVanDeWaterweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pijler
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de pijler in of op de rand van de waterweg staat, al dan niet.

Eigenschap individuele afstand overspanningen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.individueleAfstandOverspanningen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De individuele afstand tussen opeenvolgende opleggingen, in meter. Dit wordt uitgedrukt gaande van LO naar RO, of in oplopende kilometerpunten. Er kunnen meerdere waarden mogelijk zijn (vb.: voor hyperstatische brugdelen).

Eigenschap IP mask

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN.ipMask
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie Bepaalt welke range van IP adressen beschikbaar zijn in een netwerk.

Eigenschap IP subnet

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN.ipSubnet
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie Identificatie van een IP netwerk binnen een ruimer netwerk.

Eigenschap is begin van een zone

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordVerkeersteken.isBeginZone
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordVerkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het verkeersteken het begin van een zone aanduidt.

Eigenschap is botsvriendelijk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling.isBotsvriendelijk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Een botsvriendelijk obstakel is een voorwerp dat bij aanrijding door een voertuig de letselernst voor de inzittenden reduceert.

Eigenschap is dragend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wand.isDragend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wand
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de wand dragend is, al dan niet.

Eigenschap is einde van een zone

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordVerkeersteken.isEindeZone
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordVerkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het verkeersteken het einde van een zone aanduidt.

Eigenschap is manueel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Slagboom.isManueel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Slagboom
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de slagboom (uitsluitend) manueel bediend wordt of door een aangestuurde motor in de slagboomkolom.
Gebruik Voor een manuele slagboom zijn geen instanties van de onderliggende onderdelen Slagboomkolom en Slagboomarm vereist.

Eigenschap is rood licht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Flitsgroep.isRoodLicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Flitsgroep
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of de groepering een snelheids- of roodlichtcamera installatie betreft.

Eigenschap keuringsrapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation.keuringsrapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het rapport dat 5 jaarlijks wordt opgesteld met details over het meetstation.

Eigenschap kleur aflopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening.kleurReflectorAflopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van het niet-actieve deel de reflector stroomafwaarts.

Eigenschap kleur oplopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening.kleurReflectorOplopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van het niet-actieve deel de reflector stroomopwaarts.

Eigenschap kruinbreedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.kruinbreedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Eigenschap kwaliteitscertificaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite.kwaliteitscertificaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcKwaliteitscertifcaat
Definitie Het certificaat uitgereikt bij de eerste ijk nodig voor de rechtsgeldige uitbating van de aswegersite.

Eigenschap langsprofiel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam.langsprofiel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan.
Gebruik Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De afstand tussen de eerste en de laatste actieve reflector in de verzameling gevoed door dezelfde stroomkring.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De afstand tussen de eerste en de laatste actieve reflector in de verzameling gevoed door dezelfde stroomkring.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aanvaarbescherming.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aanvaarbescherming
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte, in meter, van de aanvaarbescherming.

Eigenschap lopende meter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Randprofiel.lopendeMeter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Randprofiel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Lopende meter van het randprofiel.

Eigenschap lus config

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#MIVInstallatie.lusConfig
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#MIVInstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een definierende tabel die relatie legt tussen meetpuntnummer lusvolgorde nummer en de GPS locatie.
Gebruik Bestanden van het type xlsx.

Eigenschap Master of bridge sensor

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation.masterOfBridgeSensor
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het meetstation ingeplant is ter hoogte van een brug.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BlindePut.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BlindePut
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd.

Eigenschap materiaal behuizing

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Bochtafbakeningsinstallatie.materiaalBehuizing
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Bochtafbakeningsinstallatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal waaruit de behuizing gemaakt is.

Eigenschap materiaal dragende structuur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.materiaalDragendeStructuur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal van de dragende structuur van het brugdeel.

Eigenschap mediumtype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Link.mediumtype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Link
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan hoe de verbinding tussen Netwerkelementen fysiek gerealiseerd wordt

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van de radioheruitzend installatie.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam van de radioheruitzend installatie.

Eigenschap Nabijheid van hindernissen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation.nabijheidVanHindernissen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De afstand tot een hindernis in de nabijheid.

Eigenschap Nabijheid van waterlopen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation.nabijheidVanWaterlopen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De afstand tot een waterloop in de nabijheid.

Eigenschap netwerkklant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad.netwerkklant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Naam van de organisatie van de gebruiker.

Eigenschap netwerkprotectie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pad.netwerkprotectie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Pad
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Referentie van het pad dat redundantie levert aan dit pad.

Eigenschap nominaal vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening.nominaleSpanning
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Definitie Nominaal vermogen (in watt) van de LED rotondeafbakening.

Eigenschap nominale spanning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening.nominaalVermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie Nominale spanning (in volt) van de LED rotondeafbakening.

Eigenschap NTP

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole.nTP
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of het systeem voor zijn tijdsaanduiding gebruik maakt van NTP.

Eigenschap omschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad.omschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Beschrijving van de aard en/of doel van de verbinding.

Eigenschap onderhoudsrapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation.onderhoudsrapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het rapport dat jaarlijks wordt opgesteld met details over het onderhoud van het meetstation.

Eigenschap ontwerpbelasting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug.ontwerpbelasting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De draagkracht waarvoor de brug ontworpen is.

Eigenschap operationele status

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling.operationeleStatus
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Operationele status van de Verkeersbordopstelling volgens keuzelijst.
Gebruik Enkel te gebruiken wanneer een object 'in gebruik' is. Zie ook attribuut toestand overgeërfd van AIMToestand om de asset levenscyclus aan te duiden.

Eigenschap opstellingsplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zoutbijlaadplaats.opstellingsplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zoutbijlaadplaats
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een plan dat de opstelling van alle infrastructuurelementen op de site aangeeft.

Eigenschap overzichtsafbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie.overzichtsafbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Dit een overzichtsfoto van de hele constructie. Op basis van deze afbeelding kan je snel bekijken hoe de kleur of hoogte varieert over het verloop van de geluidswerende constructie.

Eigenschap positie ten opzichte van de rijweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling.positieTovRijweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De plaatsing van de opstelling ten aanzien van de rijbaan.
Gebruik Bijvoorbeeld: boven, rechts, links

Eigenschap rechtsgrondonderdeel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.rechtsgrondOnderdeel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcExterneReferentie
Definitie Verwijst naar een rechtsgrondonderdeel over dit verkeersbordconcept.
Gebruik Verwijst meestal naar een artikel in de wegcode die informatie over dit verkeersbordconcept bevat. Bijvoorbeeld: artikel 68.3 voor verbodsborden.

Eigenschap rekennota

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie.rekennota
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Dit is een document waarin allerlei berekeningen bijgehouden worden omtrent de stabiliteit en sterkte van de geluidswerende constructie (oa de variatie in statische belasting en windbelasting over het verloop van geluidswerende constructie).

Eigenschap rijrichting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole.rijrichting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De rijrichting van de voertuigen die gecontroleerd worden.

Eigenschap ring

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Link.ring
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Link
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Naam van de ringstructuur in het transport netwerk.

Eigenschap rioleringsstelsel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Rioleringsstelsel.rioleringsstelsel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Rioleringsstelsel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan wat voor afvoerwater er door de riolering afgevoerd wordt.
Gebruik Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0

Eigenschap site physics rapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation.sitePhysicsRapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Meetstation
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Beschrijvend overzichtsrapport van het meteostation.

Eigenschap snelheidsregime

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole.snelheidsregime
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trajectcontrole
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het snelheidsregime waarop de voertuigen worden gecontroleerd.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.status
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt of het verkeersbordconcept nog gebruikt wordt.
Gebruik Bijvoorbeeld: stabiel, onstabiel, afgeschaft. Een bord met snelheidslimiet van 60 km/u is bijvoorbeeld afgeschaft.

Eigenschap systeemtype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Rioleringsstelsel.systeemtype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Rioleringsstelsel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan wat voor afvoerwater er door de riolering afgevoerd wordt.

Eigenschap system architecture design document

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie.sadDocument
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie System Architecture Design (SAD) document, dat het ontwerp van de installatie (of de uitbreiding) beschrijft en toelicht.

Eigenschap technische documentatie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#MIVInstallatie.technischeDocumentatie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#MIVInstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documentatie van de onderdelen: LVE / luskaart / communicatiekaart, configurator, ...
Gebruik Bestanden van het type pdf.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Dit document geeft volgende zaken mee: producent, productnaam (type), beschrijving van de geplaatste constructie, certificatie (CE en ISO), montage, akoestische karakteristieken, duurzaamheid en brandwerende kenmerken.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#RadioheruitzendInstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van een radioheruitzend installatie.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ASTRIDInstallatie.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ASTRIDInstallatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van de ASTRID installatie.

Eigenschap totale breedte brug

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug.totaleBreedteBrug
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale breedte van de hele brug, in meter.

Eigenschap totale breedte brugdeel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.totaleBreedteBrugdeel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale breedte van het brugdeel, uitgedrukt in meter.

Eigenschap totale last

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcBurgerlijkeKlasseBrug.totaleLast
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcBurgerlijkeKlasseBrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie Maximale totale last van een uitzonderlijk voertuig dat zonder bijkomend advies over de brug mag rijden, uitgedrukt in kiloNewton.

Eigenschap totale lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie.totaleLengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De afstand in meter gemeten tussen het beginpunt en het eindpunt van de geluidswerende constructie.

Eigenschap totale lengte brug

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug.totaleLengteBrug
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte, uitgedrukt in meter, van uiterste brugdekvoeg tot uiterste brugdekvoeg (gemeten over de ganse lengte van de brug).

Eigenschap totale lengte brugdeel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.totaleLengteBrugdeel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale lengte van voeg tot voeg van het brugdeel, uitgedrukt in meter.

Eigenschap totale naspanning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ExterneNaspanning.totaleNaspanning
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ExterneNaspanning
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie De totale naspanning, uitgedrukt in kiloNewton.

Eigenschap totale oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GroepDwarseMarkeringEnFiguratie.totaleOppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GroepDwarseMarkeringEnFiguratie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van de groep dwarse en/of figuratie markering.

Eigenschap totale oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie.totaleOppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GeluidwerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De totale oppervlakte van het naar de weg gerichte vlak van alle geplaatste schermelementen van de geluidswerende constructie.

Eigenschap totale oppervlakte brug

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug.totaleOppervlakteBrug
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van de brug, uitgedrukt in vierkante meter. Dit is meestal de breedte maal lengte.

Eigenschap totale oppervlakte brugdeel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.totaleOppervlakteBrugdeel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De totale oppervlakte van het gehele brugdeel (van hetzelfde type), uitgedrukt in vierkante meter.

Eigenschap totale oppervlakte groepering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GroepMarkering.totaleGroepOppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GroepMarkering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De totale oppervlakte van de totale markering groepering.

Eigenschap totale spankracht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.totaleSpankracht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie De totale spankracht van het brugdeel, uitgedrukt in kiloNewton.

Eigenschap tussenafstand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening.tussenafstand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDWegdekreflectorBebakening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De afstand van middelpunt tot middelpunt tussen twee reflectoren in de verzameling.

Eigenschap tussenafstand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening.tussenafstand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#LEDRotondeafbakening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De afstand van middelpunt tot middelpunt tussen twee reflectoren in de verzameling.

Eigenschap tussenruimte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GroepDwarseMarkeringEnFiguratie.tussenruimte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GroepDwarseMarkeringEnFiguratie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van de tussenruimte in meter tussen de dwarse en/of figuratie markering.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecokoker.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecokoker
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van ecokoker zoals bv. amfibieënkoker, ….

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#InspectieputRiolering.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#InspectieputRiolering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de put zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het standaardbestek 250.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#HorizontaleConstructieplaat.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#HorizontaleConstructieplaat
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type horizontale plaat.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Windverband.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Windverband
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type windverband.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van wegberm.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugligger.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugligger
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van brugligger.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trekker.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Trekker
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de trekker.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort verbinding, gebaseerd op het gebruikte protocol.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcAardingsstelsel.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcAardingsstelsel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft het type aan van het aardingsstelsel volgens een keuzelijst.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduct.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduct
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van ecoduct, zoals bv ecoveloduct, bermbrug,….

Eigenschap Type aanvaarbescherming

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aanvaarbescherming.typeAanvaarbescherming
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aanvaarbescherming
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort van aanvaarbescherming.

Eigenschap type balk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Balk.typeBalk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Balk
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort van balk.

Eigenschap type beweegbaar brugdeel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.typeBeweegbaarBrugdeel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van het beweegbaar brugdeel.

Eigenschap type brugdeel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel.typeBrugdeel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Brugdeel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type brugdeel.

Eigenschap type landhoofd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Landhoofd.typeLandhoofd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Landhoofd
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het soort landhoofd.

Eigenschap type looprichel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduiker.typeLooprichel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduiker
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van looprichel in de ecoduiker.

Eigenschap type markering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite.typeMarkering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft welke wegmarkering er aanwezig zijn rond de aswegerzone als een waarde uit een vaste lijst van mogelijkheden.

Eigenschap type naspanning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ExterneNaspanning.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#ExterneNaspanning
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type naspanning.

Eigenschap type vakwerk-element

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VakwerkElement.typeVakwerkElement
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VakwerkElement
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van vakwerk-element.

Eigenschap type wand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wand.typeWand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De functie die de wand uitoefent.

Eigenschap verkeersbord categorie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.verkeersbordCategorie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Categorie van het verkeersbordconcept. .

Eigenschap verkeersbordcode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.verkeersbordCode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Code die aan dit soort bord gegeven wordt binnen de wegcode.

Eigenschap VLAN identificatienummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN.vlanId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VLAN
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Identificeert een VLAN met een getal tussen 0 en 4095.

Eigenschap voorwaarden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcBurgerlijkeKlasseBrug.voorwaarden
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#DtcBurgerlijkeKlasseBrug
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De randvoorwaarden van toepassing op de brug.

Eigenschap wan capaciteit

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad.WANCapaciteit
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Zpad
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Capaciteit van de verbinding vanuit het standpunt van de gebruiker.

Eigenschap weegvermogen bereik

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite.weegvermogenBereik
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Aswegersite
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBereikInKg
Definitie Het bereik (gewicht) dat de asweger kan wegen, uitgedrukt in kilo.

Eigenschap wegsegment

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling.wegSegment
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcExterneReferentie
Definitie Wegsegment waarbij de verkeersbordopstelling geplaatst is.
Gebruik Dit is niet noodzakelijk het wegsegment waarop het verkeersbord van toepassing is.

Eigenschap zijden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wand.zijden
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de zijden dat de wand heeft (recht, rond, schuin,...).

Eigenschap zijden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kolom.zijden
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Kolom
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de zijden dat de kolom heeft (recht, rond, schuin,...)

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Wegberm type

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Wegberm BIO

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Zijden type

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type balk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type vakwerk-element

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type brugligger

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type externe naspanning

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Graad van statische bepaaldheid

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type brugdeel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type wand

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type windverband

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type horizontale plaat

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type aanvaarbescherming

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type trekker

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type beweegbaar brugdeel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

graad van beweegbaarheid

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Type landhoofd

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Materiaal dragende structuur brugdeel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Aardingsinstallatie aardingsnet

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Aardingsinstallatie aardingsstelsel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Lokaal terreintype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Z-pad type

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Pad netwerkprotectie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Radioheruitzendinstallatie modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Radioheruitzendinstallatie merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

7. Auteurs en medewerkers