Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Onderdeel. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het onderdeel vocabularium focust op de beschrijving van onderdelen die voorkomen bij (weg)infrastructuur. Een onderdeel is een fysiek object dat deel uitmaakt van de wegopbouw, wegaanhorigheden of infrastructuur in brede zin. Een onderdeel is een uniek identificeerbare component of bouwsteen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd.

De onderdelen zijn op te delen in 3 hoofdgroepen:

 • Standaardbestek 250
 • Standaardbestek 260
 • Standaardbestek 270

Standaardbestek 250
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die beschreven worden in de verschillende hoofdstukken van het Standaardbestek 250.
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:

 • De verticale wegopbouw
 • Grondwerken en bijhorende lagenstructuur
 • Lijnvormige elementen zoals bv. kantopsluiting en afschermende constructie
 • Signalisatie zoals bv. wegmarkeringen, verkeersborden
 • Riolering
 • Groenaanleg en beheer
 • Waterlopen en de oevers

Standaardbestek 260
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de bouwkundige structuur van kunstwerken zoals bruggen, tunnels, sluizen, ....
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:
 • Funderingen
 • Wanden
 • Platen
 • Metalen constructies
 • Dragers
 • Liggers
 • ...
In de eerste versie van het onderdeel vocabularium zijn deze onderdelen nog niet opgenomen, deze zullen gradueel toegevoegd worden aan het vocabularium.

Standaardbestek 270
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de elektro-mechanische uitrusting van de (weg)infrastructuur.
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:
 • Tunneluitrusting
 • (Weg)verlichtingsinstallaties
 • Verkeersregelinstallaties
 • Verkeershandhavingssystemen zoals bv. camera's, dynamische borden, snelheidscamera's, ...
 • Watergebonden EM-installaties
 • ...

Dit vocabularium wordt verder uitgebreid met termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

 • Aanvullende termen worden gedefinieerd in het Vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van dit vocabularium. De combinatie van deze beide vocabularia beschrijft de volledige catalogus van onderdelen. De samenhang kan gevonden worden door de specialisaties te volgen tussen beide vocabularia.
 • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Klassen

| aanleg boomvorm | Aansluitmof | Aansluitopening | Aanstraalverlichting | Aanvullende geometrie | Aardingskabel | Aardingslus | Aardingsonderbreker | Aardingspen | afmeting grondvlak | Afmeting verkeersbord | Afmetingsensor | Afscherming | Afsluiter | Afsluiting | Aftakking | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | AID-module | Alarmmodule | Analoge hoppinzuil | ANPR camera | Antenne | Antennecoupler | Antiparkeerpaal | Armatuurcontroller | Aswegerput | Audioversterker | Badgelezer | Batterij | Bel | Beschermbuis | Bescherming vraatschade | Bescherming wapening | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrating van betontegel | Bestrating van gebakken straatsteen | Bestrating van grasbetontegel | Bestrating van kassei | Bestrating van mozaiekkei | Bestrating van natuursteentegel | Bestrijking | Betonnen constructie object | Betonnen heipaal | Betonnen plaat | Betonnen profiel | Betonstraatsteenafwerking | Bevestiging | Bevestiging wegverlichtingstoestel | Bevestigingsbeugel | Bi-flash | Bijzonder geluidsschermelement | Binnenverlichtingstoestel | Bitumineuze laag | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Boogpaal verkeerslicht | Boom | Boombrug | Bouwput | Bovenbouw | Braam | Brandblusser | Brandhaspel | Brandleiding | Brandnetelruigte | Breedplaat | Brem en gaspeldoornstruweel | Brugdekvoeg | Buisbekleding | Cabine | Cabinecontroller | Calamiteitendoorsteek | Calamiteitsbord | Camera | Capacitieve niveaumeting | Cementbetonverharding | Cluster | Codeklavier | Colloidaal beton | Combilantaarn | Compacte batterij | Constructie sokkel | Contactor | Contactpunt | Container | Contourverlichting | DAB Repeater | Damwand | Datakabel | Detectie camera | Dieptetemperatuursensor | Dieselgenerator | Dilatatie | Display | Divergentiepuntbebakeningselement | DNB hoogspanning | DNB laagspanning | Dolomietverharding | Dominant grasland - fase2 | Dongle | Doorgang | Doornstruweel | Doorverbinddoos | Draagkabel | Draineerbuis | Drukknop | Druklaag | Drukverhogingsgroep | Duikschot | Duingrasland | Dunne overlaging | Dwarse markering | Dwarse markering verschuind | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Dynamisch bord op maat | Dynamisch Zone-30 bord | Dynamische vluchtwegindicatie | Eco poort | Ecoraster | Eindstuk | Elektromotor | Energiemeter AWV | Energiemeter derden | Energiemeter DNB | Energiemeter DNB piek | Energiemeter DNB reactief | Equipotentiaal verbinding | Exoten | Externe detectie | Externe referentie | Field-of-View | Fietslantaarn | Fietstel display | Fietstelsysteem | Figuratie markering verschuind | Figuratiemarkering | Flitscamera | FM repeater box | Forfaitaire aansluiting | Funderingsmassief | Funderingspaal | Funderingsplaat | Funderingszool | Galgpaal | Geexpandeerd polystyreen | Gekleurd wegvlak markering | Geleideconstructie | Geleidingsverlichting | Geleidingswand | Geluidswerende constructie | Geotextiel | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel | Geteste beginconstructie | GPU | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grindgazon | Grond | Grondbijmenging | Grondsoort | Haag | Handbediening | Handwiel | Hardware | Heeft aanvullende geometrie | Heeft beheer | heeft betrokkene | Heeft netwerk protectie | Heeft netwerktoegang | Heestermassief | Heischraal grasland | Hoofdschakelaar | Hoogtedetectie | Hoort bij | Houten constructieprofiel | Houtige aanleg | HS beveiligingscel | HS-cabine | Huisaansluitput | Hulppostkast | Hulpstuk | Hydrant | Hydrostatische niveaumeting | Iepenstruweel | Indoor kast | Infiltratievoorziening | Intercom server | Intercom toestel | Invasieve exoten | Inwendig verlicht pictogram | IO-Kaart | IoT sensor | IP powerswitch | Is administratief onderdeel van | Is inspectie van | Is netwerk ECC | Is software gehost op | Is software onderdeel van | ITSapp | Kabelgoot | Kabelladder | Kabelmof | Kabelnet buis | Kabelnet toegang | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Kamer | Klimatisatie | Klimvorm | Knipperlantaarn | Kopmuur | Krimpvoeg | Krings Berliner | Laagspanningsbord | Laagtype van de bitumineuze verharding | Ladder | LED-driver | Lensplaat | Letter-cijfer markering | Lichtmast | Lichtnagel | Lichtsensor | Lichtzuil | Ligt op | Lijnvormig element markering | Lockerkast | Lockermanagementmodule | Logische poort | Loofhout | Loop termination and protection | Luchtkwaliteit controle unit | Luchtkwaliteit Zender-Ontvanger | Luchtkwaliteitreflector | Luidspreker | Maat van de slotcilinder | MACQ PU Frontend | Mantelbuis | Markering opvatting | Masthoogte | Materiaal karakteristiek | Meetcel | Meetmicrofoon | Metselwerk | MIV-communicatiekaart | MIV-lus | MIV-luskaart | MIV-processorkaart | MIV-voedingsmodule | Montagekast | Motorvangplank | Muurdoorgangsstuk | Muurvegetatie | Naaldhout | Natte ruigte | Neerslagsensor | Netstabilisator | Netwerkelement | Netwerkkaart | Netwerkmodem | Netwerkpoort | Niet conform begin | Niet getest beginstuk | Niet-selectieve detectielus | Niet-standaard stalen profiel | Noodstopknop | Noppendrainage | Norm van het lijnvormig element | Obstakelbeveiliger | Omega element | Omhult | Omvormer | Onbegroeid voorkomen | Onderbouw | Onderdoorboring | Onderwaterkruising | Onderwatervegetatie | Ontluchter brandleiding | Ontvanger | Openbaar vervoerslantaarn | Opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | Oplegging | Optische wegdeksensor | Overdrukventilator | Overgangsconstructie | Overlangse markering | Overstort | Overstortrand | PCI-kaart | Persleiding | Pictogram | Piezometrische buis | Pijl-Kruis-bord | Plantbakvorm | PLC | Plint geluidswerende constructie | Plooibaken | Pomp | Power management unit | Power over Ethernet injector | Printer | Processing unit voor dynamisch borden | Profieltype | Profileerlaag | PT-demodulatoren | PT-KAR-modem | PT-modem | PT-radio | PT-regelaar | PT-SC-kaart | PT-uitgangskaart | PT-verwerkingseenheid | PT-voedingsmodule | Punctuele verlichtingsmast | Put bovenbouw | Putbekleding | Pyranometer | Raaigrasweide grasland - fase0 | Rack | Radar | Radarniveaumeting | Radiolistener | Rechte steun | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Reflectorpaal | Repeater | Reservoir | Retroreflecterend verkeersbord | Retroreflecterende folie | Retroreflecterende koker | Riet | Rioleringsbuis | Riooltoegang | RIS | RSS-bord | Ruigte | RVMS-bord | Schacht | Schanskorf | Scheurremmende laag | Segmentcontroller | Seinbord | Seinbrug | Selectieve detectielus | Sierbeplanting | Sierbeplanting aanleg | Signaal controle module | Signaalfilter | Signaalkabel | Signaalsplitter | silo | Slagboomarm | Slagboomarm verlichting | Slagboomkolom | Slemlaag | Sleuf | Sluit aan op | Software | Software poortconfiguratie | Sokkel | Solitaire heester | soort vervuiling | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Spankabel | Spanstaaf | Stalen constructie-object | Stalen plaat | Standaard stalen profiel | Steenslagverharding | Stobbenwal | Stopcontact | stortdraad | Stortsteen | Straatkolk | Stroomdalgrasland | Stroomkring | StroomMeetmodule | Struweel | Sturing | Stuurklep | Stuurklep brandleiding | Supplementen CBV | Taludgoot | tank | Technische put | Telecomkabel | Ternairmengselverharding | Terugkeer | Terugslagklep | Thermo-hygrometer | Tijdschakelaar | TLC-FI poort | Toegangscontrole | Toegangscontroller | Transformator | Trekdraad encoder niveaumeting | Trillingsvoorziening | Trottoirband vorm | Uitheems loofhout | Ultrasoon niveaumeting | UPS | Veerooster | Vegetatie soortnaam | Veilgheidsrelais | Ventilatie afsluitklep | Ventilatierooster | Ventilator | Verankeringslandhoofd | Verankeringsmassief | Verharding gras-kunststofplaat | Verkeersbordsteun | Verkeerslicht groen | Verkeerslicht oranjegeel | Verkeerslicht rood | Verkeerslicht wit | Verkeersregelaar | Verkeersspiegel | Verkenmerk | Verlichtingstoestel Hg LP | Verlichtingstoestel LED | Verlichtingstoestel MH HP | Verlichtingstoestel Na HP | Verlichtingstoestel Na LP | Verlichtingstoestel TL | Verruigd grasland | Verschaalde letter markering | Verstoord grasland | Verwarmingselement | Verwarmingslint | Virtuele detectiezone | Virtuele server | Vlak geluidsschermelement | Vlierstruweel | Vlotplaat | Vlotterschakelaar | Vluchtdeur | Vluchtopening | VMS-bord | Voeding derden laagspanning | Voedingskabel | Voedt | Voedt aangestuurd | Voertuigkerend geluidsschermelement | Voertuiglantaarn | Voetgangerslantaarn | Vooraankondiging | Voorschakelapparaat | VR-batterij ICU | VR-BAZ | VR-beveiligingskaart | VR-communicatiekaart | VR-handbediening | VR-ingangscontacten | VR-kortsluitbeveiliging | VR-luskaart | VR-stuurkaart | VR-uitgangscontacten | Vulpunt brandweer | Walsbetonverharding | Waterdoorlatende bestrating | Weegcel | Weegcomputer | Weegplaat | Weegsensor | Wegbebakening afschermende constructie | Wegdeksensor | Wegdekvoeg | Weggebonden detector | Wegkantkast | Wegreflector | Wervel | Wildreflector | Wilgenstruweel | WIM-datalogger | Windmeter | WV console | WV lichtmast | WV opvoertransformator | Zelfsluiter sluitkracht | Zender | Zendmast | Zonnepaneel | Zuil toegangscontrole |

Eigenschappen

| aangeboden services | aangesloten toestel | aankoopdatum | aanleg | aanleg | aanleg | aanleg wijze | aanplantingswijze | aansluitingsfiche | aansluitingskabel | aansluitspanning | aansluitvermogen | aansluitvermogen | aantal aders en sectie | aantal aders en sectie | aantal aders en sectie | Aantal afgedichte aansluitingen | aantal alarmen | aantal ankerstaven | aantal armen | aantal armen | aantal draden | aantal draden of strengen | aantal FM kaarten | aantal instelbare FM frequenties | aantal ladders | aantal liggers | aantal lockers | aantal lockers | aantal modulators | aantal polen | aantal rijen betonstraatsteen | aantal rijen betonstraatsteen | aantal steunen | aantal switches | aantal te verlichten rijstroken | aantal units | aard | aard verharding | aardingsstelsel | achthoekig | actuele hoogte | aders specificatie | afkap- of bovenpeil | afmeting | afmeting grondvlak | afmeting grondvlak | afmeting grondvlak | afmeting van bestratingselement bxl | afmeting van bestratingselement LxB | afmeting van bestratingselement LxB | afmeting van bestratingselement LxB | afmeting van bestratingselement LxB | afmetingen | afmetingen | afmetingen | afmetingen | afmetingen | afmetingen | afwerking | afwerking | afwerking | afwerking | afwerkingsgraad | afwijkende hoogte | afwijkende methode | arbeidsfactor | armatuurkleur | armatuurkleur | armatuurkleur | armlengte | armlengte | armlengte | asdiameter | ashoogte | autonomie | bak afmetingen | baktype | basisoppervlakte | basisoppervlakte | basisoppervlakte | batterij | beeldverwerkingsinstelling | begroeid oppervlak | berekeningsnota | berekeningsnota | berekeningsnota | bescherming vraatschade | bescherming vraatschade | beschermingsgraad | beschermlaag | beschikbare voegopening | beschoeiingslengte | beschrijving fabrikant | beschrijving fabrikant | beschrijving fabrikant | bestortingswijze | beveiligingssleutel | beveiligingssleutel | beveiligingssleutel | bevestiging toestellen | bevestiging toestellen | bewakingstijd | bewegingsvrijheid in het vlak | bewerkingsmanier | bijkomende parameter | bijlage document | bijmenging | bijmengingshoofdnaamcode | bindmiddel type | binnendiameter | bitsnelheid | blusmiddel | boompaalconstructie | boomspiegel | boomspiegel | boomverankeringszone | boomverankeringszone | bouwvorm | bovengrens | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte opening | buildnummer | buisdiepte | buitenafmetingen | buitendiameter | buitendiameter | buitendiameter | calamiteitsbord type | capaciteit | checksum | clusterdoel | code | code | code | code | code | code | code | code | code | communicatieprotocol | communicatiewijze | communicatiewijze | componentnummer | config | config bestand | configuratie bestand AID | configuratiebestand | constructie en montageplan | constructie type | contactpersoon | containermaat | controlemeting EBS | coördinatiewijze | Damwand materiaal | datum aanvang | datum einde | dekselklasse | dekselklasse | dekselvorm | dekselvorm | dependencies | detail dwarsdoorsnede | detail dwarsdoorsnede | detail dwarsdoorsnede | detailplan | detailplan (3D - As-built) | detectiehoogte | detectieprincipe | detectieprincipe | diameter | diameter | diameter | diameter | diameter | diameter | diameter | diameter paalschacht | diepte | diepte | diepte | diepte | diepte | dikte | dikte | dikte | dikte | dikte | dikte | dikte | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS naam | documentatie | doorsnede draden of strengen | doorwortelbaar volume | doorwortelbaar volume | draairichting | drager | driehoekig | dwarsafmetingen | dwarsdoorsnede | dwarsdoorsnede | dwarsdoorsnede | e-plan en m-plan | eigenaar | eindbeeld | eindbeeld | elektrisch schema | elektrisch schema | elektrisch schema | encryptie type | extern referentienummer | externe partij | externe referentie | externe referentie | fabricagevoorschrift | fabricatiedatum | firmwareversie | folie type | folietype | folietype | formaat | formaat van bestratingselement | frequentierange | functie | functie | functie | funderingshoogte | gebruik | gebruik | gebruik | gebruiksklasse | geluidskarakteristiek | gemeten parameters | geschat aantal rack units in gebruik | geschatte klasse plantjaar | geschatte klasse plantjaar | gewicht | gewicht | gewicht | gewicht | golflengte | groeifase | groeifase | groeiplaatsverbetering | groeiplaatsverbetering | grootteorde | handleiding | hechtspecie | heeft afdeklatten | heeft afdekplaat reukafsluiter | heeft AID | heeft anti vandalisme | heeft anti vandalisme | heeft anti-vandalisme | heeft badgelezer | heeft beheer scheren | Heeft bevestigingsconstructie | heeft boomplaat | heeft boomplaat | heeft boomrooster | heeft boomrooster | heeft camera | heeft codeklavier | heeft deuvels | heeft drainbrug | heeft drukverschilmeting | heeft eigen afsluitkraan | heeft extra vandalismebescherming | heeft flits | heeft geforceerde koeling | heeft geintegreerde modem | heeft geluidsreducerend elementen | heeft grondcontact | heeft haagsteun | heeft handshaking | heeft isolatie | heeft ladder | heeft leegloopklep | heeft looproosters | heeft luchtleiding | heeft luchtleiding | heeft maaibescherming | heeft maaibescherming | Heeft manuele bediening | heeft meerdere kruisingen | heeft prikkeldraad | heeft QR codelezer | heeft rail met antivaltoestel | heeft reserve zekering | heeft slot met afstandsbediening | heeft smartguard | heeft spandraden | heeft sperfilter | heeft spitsstrook | heeft stankafsluiter | heeft steensnedeplan | heeft stopcontact aanwezig | heeft temperatuurmeting | heeft trapconstructie | heeft trillingsmeting | heeft veiligheidsinstap | heeft veiligheidskooi | heeft veiligheidsstrip | heeft verankeringspalen | heeft verbrede voet | heeft verloren voerbuis | heeft video | heeft vulling | heeft watercontact | heeft wortelgeleiding wortelwering | heeft wortelgeleiding-wortelwering | hellings- of schoorhoek | hoek | hoek | hoeveelheidscode | hoofdnaamcode | hoogspanningszekering | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte boven het maaiveld | hoogte in RU | hoogte opening | hoogte van de sokkel | hoogte van de sokkel | hoogte verticale steun | horizontaal ruimte beslag | huidig beeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | indicatieve diepte | individuele hoogte schermelement | individuele lengte schermelement | ingebruikname | ingesteld | ingress protection klasse | ingress protection klasse | ingress protection klasse | inkomende druk | instellingen | inwendige diameter | IP address beheer | IP address mask | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres datastring | IP gateway | IP-adres | IP-adres | IP-adres | IP-adres | ipv4 adres | is afgedekt met bitumen | is afgesloten | is afgesloten | is begin of eindconstructie | is bereikbaar | is beschermd | is beschermd | is beveiligd | is biodegradeerbaar | is buiten | is buiten | is draaibaar | is dragend | is dubbelarmig | is dubbelzijdig | is dummydot | is faunavriendelijk | is flexibel | is gecombineerde energiemeter | is gegalvaniseerd | is gelast | is geschikt voor personenvoertuigen | is geschikt voor vrachtwagens | is gesloten | is geïsoleerd | is geïsoleerd | is geïsoleerd | is goedgekeurd | is grondgebonden | is grondmenging plaatselijk | is herbruik | is herstel | is inbouw | is infiltrerend | is infiltrerend | is ingezaaid | is LED | is lijnvormig | is motorgevoelig | is opbouw | is permanent | is pivoterend | is prefab | is PTZ | is richtingsgevoelig | is scharnierend | is scharnierend | is touchscreen | is tweelaags | is verankerd | is verholen | is verplaatsbaar | is verplant | is verplant | is verwijderbaar | is verzegeld | is waterdicht | Is waterdicht vergrendeld | Is waterdicht vergrendeld | is wisselcontact | is zelfhechtend | isolatiemedium | kabelaansluitschema | kabelnet URL | kabelnet URL | kabelnetbuis ID | kabelnettoegang ID | kader | kader | kaliber | kaliber | kaliber | kelderdiepte | keuringsdatum | keuringsdatum | keuringsfrequentie | klasse | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur achterkant | kleur armatuur | kleur armatuur | kleur temperatuur | koppeling | kortsluitspanning | krimpvoeg frequentie | krimpvoeg frequentie | Krimpvoegen | kroon diameter | kroon diameter | Laagdikte | laagdikte | laagtype | laagtype | laagtype | laagtype | lading | lamptype | leidingdruk | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | Lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte boom | lengte bovengronds | lengte ondergronds | lengte randafwerking | letter | letter-cijfer | leverancier | leverancier | licentie | lichtkleur | lichtpunt hoogte | lichtpunt hoogte | lijnnummers | lokaal klasse | lopende meter | lopende meter voeg | lussen meetrapport | m-plan | m-plan | maaischade bescherming | maaischade bescherming | maat binnenzijde | maat buitenzijde | macrokaart | masthoogte | masthoogte | masttype | masttype | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal drempel | materiaal karakteristiek | materiaal ladder | materiaal stenen | materiaalvulling | max piekvermogen | maximaal continu vermogen | maximaal debiet | maximaal vermogen | maximaal volumedebiet | maximaalDebiet | maximale aanstuurstroom | maximale dikte schermelement | meet CO | meet NOx | meet temperatuur | meet zicht | meetrapport | meetrapport | mengseltype | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | met softstarter | met temperatuur sensor | met vocht sensor | microgram per kilogram | microkaart | milieuhygiënische code | model | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | nalichtingstijd | nalichtingstijd | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | nauwkeurigheidsklasse | nauwkeurigheidsvermogen | netwerk soort | netwerktype | NNI LAN-capaciteit | nominaal toerental | nominaal vermogen | nominaal vermogen | nominale primaire spanning | nominale secundaire spanning | nominale spanning | nominale stroom | Noodstop uitvoering | norm | norm | norm | norm | norm | norm | normering botsvriendelijk | NSAP-address | onderdoorrijhoogte | ondergrens | online documentatie | operationele status | oppervlakbehandeling | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oproepnummer | opschrift | opschrift | opsteldiepte | opstelhoogte | opstelhoogte | opstelhoogte | opstelhoogte | opstelhoogte | opstelling | opstelling | opvatting | oriëntatie | overhang | overspanning | overstroombeveiliging instelwaarde | overstroombeveiliging type | overstroombeveiliging vermogenschakelaar | overzicht schermhoogte | paal materiaal | paalhoogte | paallengte | peil | peil | peil | peil | peil | performantieklasse | performantieniveau | plaats | plaatsingswijze | plaatsingswijze | plaatsingswijze | plantafstand | plantdichtheid | plantdichtheid | plantmaat | plantmaat hoogte | plantmaat hoogte | plantmaat omtrek | plantmaat omtrek | plantverband | plantverband | poort type | poortadres | poortconfiguratie | poortenconfiguratie | poortnummer | positie | producent | productfamilie | productfamilie | profielbreedte | profielhoogte | profielhoogtemaat | profiellengte | profielsoort | profieltype | profileerlaag | programmeertool | protector | protocol | protocol | protocol | protocol OV-voertuig | protocol regelaar | putdiepte | Rack type | randafwerking | randafwerking | rechthoekig | regelaartype | regeling | regeling | rekennota | retributie | ribben | richting | richting | rijrichting | rijrichting | rijstrook | rol | rond | rond | rooster | rooster indeling | rooster openingswijze | schakelgroep | schakelmateriaal klasse | schakelmateriaal type | schakelwijze | schermelement | schermelementtype | schermelementtype | schermtype | schokindex motorvangplank | SDR klasse | sectie spanstaaf | serienummer | serienummer | serienummer | serienummer | serienummer | serienummer | Serienummer | serienummer | serienummer | serienummer | serienummer | service | service prioriteit | signaalType | slanglengte | snelheidsklasse | software versie | software versie | softwareversie | soort | soort | soort | soort drukknop | soort grond | soort lamp | soort lamp | soort lus | soort omschrijving | soort omschrijving | soort omschrijving | soort omschrijving | soort omschrijving | soort omschrijving | soort vervuiling | soort vervuiling | soort voertuig | soortnaam nederlands | soortnaam wetenschappelijk | spanning | spanning | spanning | speciale uitvoeringswijze | specifieke contactinfo | spectrum | standaard hoogte | standaard methode | standaardkwaliteitsklasse | standaardtype | standen | statische belasting | sterktereeks | stralingshoek | stralingsscherm type | stroomkringnummer | stroomsterkte | supplementen van de verharding | symbool | symbool | takvrije stamlengte | takvrije stamlengte | technisch verslag bodemonderzoek | technische documentatie | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche stalen object | technischeFiche | technologie | technologie | tegen maaischade | telefoonnummer | telefoonnummer | testrapport | toepassing | toepassing | toepassing | tot | tot | totale boombeschermingszone | totale boombeschermingszone | totale lengte | totale lengte | totale lengte | totale oppervlakte | totale sectie spankabel | transformatieverhouding | transport type | transport type | transport type | transporttype | tussen afstand | tussenafstand LED | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type bescherming | type beton | type beton | type beveiliging | type bewaking | type boogpaal | type brugdekvoeg | type contactor | type contactpunt | type geheugen | type handbediening | type kabel | type kabelmof | type lamp | type mazen | type profiel | type riooltoegang | type schacht | type sleutel | type specificatie | type specificatie | type specificatie | type specificatie | type uitlaat | type uitvoering | type verankering | type verbinding | type verkenmerk | type voeg | uitbuigingstype | uitgaande druk | uitschuifbare lengte | uitslijprichting | uitvoering | uitvoering | uitvoering | uitvoering | uitvoeringstype | uitvoeringswijze | uitwendige diameter | Uitzettingswaarde | uurtarief | van | van | variabel deel type | veiligheidsfactor | verankering | verankeringstype | verband | verbinding | verbindingstype | vergrendeling | vergrendeling | vergrotingsfactor | vergunning | verlengingsfactor | verlichtings niveau | vermogen | vermogen | vermogen | vermogen | vermogen | vermogen | versie | vervaldatum veiligheidshandschoenen | video voertuigkering | vierhoekig | voertuignummers | voltage lampen | volume | volume | volume | volume | volume | volume | volume | volume | volume | volume | volume | volume | volume | voorzorgsmaatregel | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm aanlevering | vorm aanlevering | vormfactor | vormgeving | vplan datum | vplan nummer | vraatschade bescherming | vraatschade bescherming | vrije doorrijhoogte | vrije doorrijhoogte | vrije hoogte | vrije hoogte | vulling | vulling | waarborgperiode | wanddikte | wanddikte | werking | werkingsbreedte | werkingsbreedte | werkingsbreedte mvpwd | windbelasting | wortel | wortel aanplant | wortel aanplant | wrijvingshoek | zeshoekig | zichtbaarheid | zijn negatieve steunpuntreacties aanwezig | zoolhoogte |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse aanleg boomvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcAanlegBoomvorm
Definitie Complex datatype om alle eigenschappen van de aanleg van een opgaande boom onder 1 noemer te houden.

Klasse Aansluitmof

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitmof
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Definitie Aansluitingsstuk tussen 2 buizen.

Klasse Aansluitopening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Definitie Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.

Klasse Aanstraalverlichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aanstraalverlichting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Lamp met fel gebundeld licht die het verlicht gebied duidelijk zichtbaar maakt.

Klasse Aanvullende geometrie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AanvullendeGeometrie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie
Definitie Beschrijft een geometrie die aanvullend is bij de de werking van een asset maar beschrijft niet de asset zelf, bv. een detailplan of een werkingsgebied met een specifieke locatie, enz...De aanvullende geometrie kan al dan niet een bijlage bevatten.

Klasse Aardingskabel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aardingskabel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAarding
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAardingSamenstelling
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een aardingskabel is een geleidende verbinding, typisch uit koper, die ervoor zorgt dat een ongewenste elektrische stroom (foutstroom) op een installatie naar de aarde kan afgeleid worden.

Gebruik

Dit type verwijst naar een kabel die enkel de aarding als functie heeft en niet de geel-groene draad in een voedingskabel. Die laatste maakt impliciet deel uit van de voedingskabel.

Klasse Aardingslus

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aardingslus
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAarding
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAardingSamenstelling
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een koperen geleider die onder de fundering van een gebouw de contouren van het te aarden gebouw volgt. De lus vertrekt en komt aan op de aardingsonderbreker.

Klasse Aardingsonderbreker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aardingsonderbreker
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie De verbindingsklem waarop de aardgeleider(s), de hoofdbeschermingsgeleider(s), en de hoofdequipotentiaalgeleider(s) toekomen. Het gaat om een T-vormige klem, waarbij de functie van meetklem en hoofdaardingsklem wordt gecombineerd.

Klasse Aardingspen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aardingspen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAardingSamenstelling
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie De aardingspen is het deel van de aardingsinstallatie dat in direct contact staat met de grond / de aarde.

Klasse afmeting grondvlak

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingGrondvlak
Definitie Datatype voor de afmeting van een (grond)vlak volgens zijn vorm.

Klasse Afmeting verkeersbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingVerkeersbord
Definitie Union datatype voor de afmeting van het verkeersbord.

Klasse Afmetingsensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afmetingsensor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Registratie van voertuigafmetingen.

Klasse Afscherming

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afscherming
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die ervoor zorgen dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.

Klasse Afsluiter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Definitie Een afsluiter dient om rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken.

Klasse Afsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.

Klasse Aftakking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aftakking
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Groep van stroomkringen specifiek bedoeld voor de aansturing van wegverlichting.In het typeschema autosnelwegen worden er standaard 4 aftakkingen voorzien: middenberm (hoofdrijbaan),op- en afritten + signalisatie,gewestweg,parking.

Klasse Afwijkende kantstrook

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookAfw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Definitie Afwijkende kantopsluiting, bestemd om de verharding steun te geven.

Klasse Afwijkende schampkant

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantAfw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Definitie Afwijkende kantopsluiting, die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.

Klasse Afwijkende trottoirband

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandAfw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Definitie Afwijkende kantopsluiting,bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.

Klasse Afwijkende trottoirband-watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelAfw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Definitie Afwijkende kantopsluiting, die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.

Klasse Afwijkende watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelAfw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Definitie Afwijkende kantopsluiting, bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.

Klasse AID-module

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AIDModule
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Aparte hardware module voor automatische incidentdetectie op camerabeelden. De module kan centraal of lokaal opgesteld staan maar altijd als apart onderdeel, niet als deel van de camera die de beelden doorstuurt. Ze kan gebruikt worden voor modules die analoge beelden analyseren en voor modules die werken op basis van digitale beelden. Het doel is om op een automatische en zo intelligent mogelijk manier gebeurtenissen uit de beelden van een CCTV-camera te halen.

Klasse Alarmmodule

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AlarmModule
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IPNetwerkToegangObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#RHZModule
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Module binnen een installatie, waar de verschillende alarmen van andere modules toekomen, en die via het netwerk doorgestuurd kunnen worden.

Klasse Analoge hoppinzuil

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AnalogeHoppinzuil
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Hoppinzuil
Definitie Een hoppinzuil is een informatiezuil, die als doel heeft de reizigers te informeren omtrent de vervoersmogelijkheden en diensten die op de locatie van de zuil voorhanden zijn.

Klasse ANPR camera

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ANPRCamera
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Nummerplaatherkenningscamera: een camera die als output de nummerplaat van een voertuig in tekst geeft en een foto van het deel van het voertuig waar de nummerplaat zich bevindt. Afhankelijk van het merk en type gecombineerd met een al dan niet bewegend overzichtsbeeld.

Klasse Antenne

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Antenne
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Communicatieapparatuur
Definitie Toestel verbonden met een zender of ontvanger ten behoeve van het opvangen of verspreiden van signalen.

Klasse Antennecoupler

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Antennecoupler
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ElektrischComponentennummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een element dat toelaat om twee directionele antennes op één coax aan te sluiten. Al doende creëer je één zendontvanger.

Klasse Antiparkeerpaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AntiParkeerpaal
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Straatmeubilair
Definitie Een paal met als doel het parkeren te verhinderen.

Klasse Armatuurcontroller

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Armatuurcontroller
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Communicatieapparatuur
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
Definitie Controller die op het verlichtingstoestel wordt gemonteerd en die één verlichtingstoestel aanstuurt.

Klasse Aswegerput

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aswegerput
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PutRelatie
Definitie Een ondergrondse constructie die de elektronica van een asweger bevat.

Klasse Audioversterker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Audioversterker
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Elk toestel dat een inkomend audiosignaal omzet naar een signaal dat meerdere luidsprekers kan aansturen.

Klasse Badgelezer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Badgelezer
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ElektrischComponentennummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een inrichting voor automatische authenticatie op basis van een badge.

Klasse Batterij

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Batterij
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Voedingspunt
Definitie Element bestaande uit meerdere elektrochemische cellen voor het leveren van elektriciteit,die ontstaat door de omzetting van opgeslagen chemische energie in elektrische energie.

Klasse Bel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Toestel dat door middel van een geluidssignaal de aandacht vestigt op een situatie.

Klasse Beschermbuis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Beschermbuis
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#OmhullendeInrichting
Definitie Een buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.

Klasse Bescherming vraatschade

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBeschermingVraatschade
Definitie Complex datatype voor bescherming van de stam tegen knaagdieren.

Klasse Bescherming wapening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BeschermingWapening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereLaag
Definitie De bescherming of de wapening van de onderfundering, fundering of grondmassief.

Klasse Bestrating van betonstraatsteen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanBetonstraatsteen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Definitie Bestrating van geprefabriceerde stenen in beton die (in de afgesproken mate) voldoen aan de vereisten van NBN EN 1338 en NBN B21-311.

Klasse Bestrating van betontegel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanBetontegel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Definitie Bestrating van geprefabriceerde platte stenen in beton die (in de afgesproken mate) voldoen aan de vereisten van NBN EN 1339 en NBN B21-211.

Klasse Bestrating van gebakken straatsteen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanGebakkenStraatsteen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Definitie Gebakken straatstenen zijn straatstenen, in hoofdzaak vervaardigd uit klei al dan niet gemengd met leem, zand, brandstoffen of andere toeslagstoffen.

Klasse Bestrating van grasbetontegel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanGrasbetontegel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Definitie Bestrating van grasbetontegels.

Klasse Bestrating van kassei

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanKassei
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Definitie Bestrating van kasseien, in rij gelegd. Kasseien zijn bestratingselementen van porfier, kwartsiet, graniet, of van harde zandsteen die geen schilferige structuur heeft. Ze hebben een dicht aaneengesloten en homogene korrel, zonder steenkorst, kwade aders of kwakaders en vertonen geen diamantkop.

Klasse Bestrating van mozaiekkei

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanMozaiekkei
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Definitie Bestrating van kasseien, in mozaïekverband gelegd. Kasseien zijn bestratingselementen van porfier, kwartsiet, graniet, of van harde zandsteen die geen schilferige structuur heeft. Ze hebben een dicht aaneengesloten en homogene korrel, zonder steenkorst, kwade aders of kwakaders en vertonen geen diamantkop.

Klasse Bestrating van natuursteentegel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanNatuursteentegel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Definitie Een buitentegel (of buitenplavei) is elk element van natuursteen gebruikt als bestratingsmateriaal, waarvan de breedte groter is dan 150 mm en doorgaans groter is dan twee maal de dikte volgens PTV841.

Klasse Bestrijking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bestrijking
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereLaag
Definitie Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.

Klasse Betonnen constructie object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BetonnenConstructieObject
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Definitie Een generiek betonnen constructie-element dat op maat gemaakt is. Dit gaat niet over een (standaard) betonnen profiel of plaat, maar over een specifiek gevormd betonnen object.

Klasse Betonnen heipaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BetonnenHeipaal
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Funderingspaal
Definitie Betonnen paal die in de grond wordt gebracht door deze in een hei-installatie te plaatsen waarna men er een zwaar gewicht (heiblok) op laat vallen. De grond onder de paal wordt samengeperst waardoor de draagkracht groter wordt.

Klasse Betonnen plaat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BetonnenPlaat
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BetonnenConstructieObject
Definitie Een vlak, plat betonnen enkelvoudig constructie-element.

Klasse Betonnen profiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BetonnenProfiel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BetonnenConstructieObject
Definitie Betonnen enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte.

Klasse Betonstraatsteenafwerking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBSSRandafwerking
Definitie Complex datatype voor de afwerking van de rand van een betonstraatsteenverharding.

Klasse Bevestiging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestiging
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NietDirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Klasse Bevestiging wegverlichtingstoestel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuWvLichtmastBevsToestelMethode
Definitie Union datatype voor de wijze waarop verlichtingstoestellen bevestigd zijn op een lichtmast, indien dit een standaard methode is dan kan deze geselecteerd worden uit een keuzelijst. Bij afwijkende methode kan de methode toegelicht worden.

Klasse Bevestigingsbeugel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigingsbeugel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BevestigingGC
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak.

Klasse Bi-flash

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BiFlash
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een seinlantaarn type bi-flash is een balkvormig lichaam waarin twee amberkleurige lampen zitten die beurtelings kunnen knipperen.

Gebruik

De Bi-flash bevat ook een interne controller.

Klasse Bijzonder geluidsschermelement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BijzonderGeluidsschermelement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement
Definitie Dit zijn niet-vlakke schermelementen (waaronder L-elementen en bloembakelementen). Deze schermen kunnen niet getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2.

Gebruik

De technische fiche van "Geluidsschermelementen" bevat extra informatie over: kleurvariatie/kleurverloop, mate van profilering van de absorberende laag, statische belasting, gedetailleerde materiaalspecificaties, of er gebruik wordt gemaakt van een draadpaneel om beplanting op te laten groeien, de eventuele kromming van de schermelementen en ook in welke mate het scherm naar voor of naar achter helt.

Klasse Binnenverlichtingstoestel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Binnenverlichtingstoestel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een verlichtingstoestel dat binnen in een gebouw geplaatst wordt. Een verlichtingstoestel is de combinatie van de lamp en de armatuur.

Klasse Bitumineuze laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BitumineuzeLaag
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagBouwklasse
Definitie Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.

Klasse Bloemrijk glanshavergrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGlanshavergrasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGraslandGraslandfase4
Definitie G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.

Klasse Bloemrijk grasland - fase4

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGraslandGraslandfase4
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Definitie G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.

Klasse Bloemrijk struisgrasgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkStruisgrasgrasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGraslandGraslandfase4
Definitie G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.

Klasse Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkVochtigTotNatGrasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGraslandGraslandfase4
Definitie G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.

Klasse Boogpaal verkeerslicht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BoogpaalVerkeerslicht
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRIDraagconstructie
Definitie Paal bestemd voor het bevestigen van seinlantaarns boven het wegdek. Geschikt voor het bevestigen van ten hoogste 4 seinlantaarns van het type 300 en van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De vrije hoogte ten opzichte van het wegdek bedraagt onder de lantaarns 6.500 millimeter voor palen met grote draagwijdte (7,5 meter overspanning) en 5.500 millimeter voor de palen met middelgrote draagwijdte (3,5 meter overspanning).

Klasse Boom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Boom
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Definitie Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei of vormsnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.

Klasse Boombrug

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Boombrug
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.

Klasse Bouwput

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bouwput
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.

Klasse Bovenbouw

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0

Klasse Braam

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Braam
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Struweel
Definitie S4 - braam spp (inclusief framboos).

Klasse Brandblusser

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandblusser
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een apparaat om het vuur van een kleine brand mee te doven. Het bestaat uit een cilinder waarin een beperkte hoeveelheid blusmiddel onder druk staat.

Klasse Brandhaspel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandhaspel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Brandvoorziening
Definitie Een brandslang met spuitmond,opgerold op een haspel.

Klasse Brandleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandleiding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Persleiding
Definitie Segment uit de leiding die water aanvoert voor het blussen van een brand.

Klasse Brandnetelruigte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandnetelruigte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ruigte
Definitie R3 - dominante bedekking van grote brandnetel.

Klasse Breedplaat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Breedplaat
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Definitie Geprefabriceerd structuurelement dat over de volledige lengte voorzien is van minstens 2 driedimensionale tralieliggers en dat bestemd is om de meewerkende onderkant te vormen van een dragende brugdekplaat of van een bouwkundige constructie.

Klasse Brem en gaspeldoornstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BremEnGaspeldoornstruweel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Struweel
Definitie S2 - brem, gaspeldoorn.

Klasse Brugdekvoeg

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brugdekvoeg
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Voegconstructie die dient om een opening te overbruggen. Voldoende vervormbaar om zich te kunnen aanpassen aan de bewegingen van de boorden en weerstandbiedend om belastingen te kunnen opvangen.

Klasse Buisbekleding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Buisbekleding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie De bekleding of coating ter bescherming van de buis.

Klasse Cabine

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cabine
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Definitie Een behuizing voornamelijk bestemd voor het beschermen van elektromechanische technieken waarin het omwille van de grootte en toegankelijkheid mogelijk is om rond te lopen.

Klasse Cabinecontroller

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cabinecontroller
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Definitie Controller die zorgt voor de bewaking en bediening van de geschakelde verlichtingsaftakkingen en voor bewaking van de voedingsinstallatie.

Klasse Calamiteitendoorsteek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Calamiteitendoorsteek
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een calamiteitendoorsteek, afgekort CADO, is een mechanische constructie voor het opklappen van een deel van de vangrail in de middenberm van een weg. Het primaire doel van de calamiteitendoorsteek is het doorlaten van hulpverleningsvoertuigen.

Klasse Calamiteitsbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#CalamiteitsBord
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Definitie De aanwijzingsborden ter plaatse van een startpunt, een aantakpunt, een wissel- of koppelpunt van een omleggingsroute bij calamiteiten zijn geïntegreerd in een één-bordsysteem met een scharnierende plaat.

Klasse Camera

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Camera
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een CCTV-camera, closed-circuit television camera, kortweg camera, produceert beelden of opnames voor bewaking van een regio vanop afstand. Het is een element dat beelden neemt van een locatie en deze doorgeeft naar verschillende partijen om zo de werkelijke situatie te kunnen inschatten vanop afstand. Deze camera kan van het analoge type zijn of digitaal.

Klasse Capacitieve niveaumeting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#CapacitieveNiveaumeting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Niveaumeting
Definitie Een inrichting voor het bepalen van het peil van een vloeistof (bv. het waterniveau in een vloeistoftank of lekwaterput van een kelder). Een capacitieve sensor meet de aan- of afwezigheid van een materiaal of vloeistof. Het meest gebruikte type is de driepunts elektrode, hierbij krijgt elke elektrode een eigen grenswaarde, uit de combinatie van de gegeven die de verschillende elektroden oplevert kan het niveau bepaald worden. Het resultaat wordt omgezet in een uitleesbaar signaal.

Klasse Cementbetonverharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cementbetonverharding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagBouwklasse
Definitie Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.

Klasse Cluster

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cluster
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Groep van servers die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken (zowel voor groeperen van resources en/of redundantie).

Klasse Codeklavier

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Codeklavier
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Toestel voor het aansturen van een asset op basis van ingetoetste codes.

Klasse Colloidaal beton

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ColloidaalBeton
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereVerharding
Definitie Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel.

Klasse Combilantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Combilantaarn
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Definitie Geheel van één of meerdere verkeerslichten die boven of naast elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van een weggebruiker die een bepaald traject volgt, te verhinderen of toe te laten door het gebruik van aangepaste lenzen

Klasse Compacte batterij

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcCompacteBatterij
Definitie Complex datatype waarmee de informatie, zoals merk, modelnaam, spanning, enz..., van de compacte batterij wordt verzameld.

Klasse Constructie sokkel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ConstructieSokkel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElementenGC
Definitie Betonnen zool die het object dat erop rust verhoogt of dat dient om een structuur op een goede manier te kunnen opleggen/verbinden met de fundering.

Klasse Contactor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Contactor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Toestel dat ter plaatse of op afstand aangestuurd wordt om (grote) vermogensstromen af te schakelen.

Klasse Contactpunt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Contactpunt
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Techniek voor het meten van een aan- of afwezigheid van contact tussen de onderdelen waaraan deze bevestigd is.

Klasse Container

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Container
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Definitie Een verplaatsbare behuizing voor het beschermen van technieken en materialen waarin het omwille van de grootte en toegankelijkheid mogelijk is om rond te lopen.

Klasse Contourverlichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Contourverlichting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Groene ledstrip verlichting die de vluchtdeur omrand en zo de visibiliteit van de vluchtdeur en de vluchtweg vergroot.

Klasse DAB Repeater

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DABRepeater
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IPNetwerkToegangObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#RHZModule
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie DABRepeater is een radio-ontvanger en -zender, die het DAB-signaal ontvangt en weer doorgeeft om zo grotere afstanden te overbruggen en plaatsen te bereiken, waar de radiosignalen niet geraken, zoals in tunnels.

Klasse Damwand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Damwand
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Definitie Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.

Klasse Datakabel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Datakabel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel
Definitie Een datakabel zorgt voor het uitwisselen van informatie van de ene locatie naar de andere.

Klasse Detectie camera

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DetectieCamera
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietWeggebondenDetectie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TypeWeggebruiker
Definitie Deze camera's worden onder andere opgesteld op kruispunten om de aanwezigheid van voertuigen te detecteren. De detectie kan optisch en/of thermografisch gebeuren.

Klasse Dieptetemperatuursensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dieptetemperatuursensor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietGedragenSensor
Definitie Sensor die de temperatuur meet van de ondergrond op een bepaalde diepte.

Klasse Dieselgenerator

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dieselgenerator
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Voedingspunt
Definitie Dieselmotor die een generator (machine die mechanische energie omzet in elektrische energie) aandrijft,typisch gebruikt als noodstroom aggregaat bij het wegvallen van de normale netvoeding.

Klasse Dilatatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dilatatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Dilataties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bouwconstructies vrij kunnen krimpen en uitzetten bij onder andere temperatuurwisselingen.

Klasse Display

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Display
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ElektrischComponentennummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een display is een elektrisch apparaat, ingebed in een techniek, waarop informatie visueel afgebeeld wordt. en dat kan gebruikt voor sturing van die techniek.

Gebruik

Daar waar een monitor algemeen ingezet kan worden, is een display ontworpen voor gebruik bij een specifieke techniek. Een display kan signalen verwerken volgens een eigen logica en verschilt daarin van Controlepaneel.

Klasse Divergentiepuntbebakeningselement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Divergentiepuntbebakeningselement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Signalisatie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een constructie met als doel de zichtbaarheid van het divergentiepunt te vergroten.

Klasse DNB hoogspanning

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DNBHoogspanning
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Definitie Aansluiting op het hoogspanningsnet van de distributienetbeheerder.

Klasse DNB laagspanning

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DNBLaagspanning
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Definitie Aansluiting op het laagspanningsnet van de distributienetbeheerder.

Klasse Dolomietverharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dolomietverharding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereVerharding
Definitie Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur, gemiddelde korrelgrootte), onregelmatige vorm, onregelmatig verband.

Klasse Dominant grasland - fase2

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DominantGraslandfase2
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Definitie G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort:gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1.

Klasse Dongle

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dongle
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een hardwaresleutel.

Klasse Doorgang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Doorgang
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Doorgangen voorzien een vluchtmogelijkheid. Deze bezitten dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0

Klasse Doornstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Doornstruweel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Struweel
Definitie Een plank of paneel om een grond- en/of waterkerende constructie, verticaal in de grond, te maken.

Klasse Doorverbinddoos

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Doorverbinddoos
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Definitie Een behuizing waarin kabels aan elkaar gekoppeld worden om over te gaan van het ene naar het andere type of de splitsen of samen te komen. De behuizing is niet voorzien van een deur en kan enkel geopend worden met het geschikte gereedschap.

Klasse Draagkabel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Draagkabel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een kabel opgebouwd uit vele strengen, die gebundeld en omhuld worden.

Klasse Draineerbuis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Draineerbuis
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Definitie Een buis voor het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond,met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.

Klasse Drukknop

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Drukknop
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietWeggebondenDetectie
Definitie Drukknoppen zijn de toestellen die opgesteld zijn op kruispunten om de aanwezigheid te melden van voetgangers of fietsers die de rijweg wensen over te steken of voor het aanmelden van openbaar vervoer. De toestellen sturen een geheugenelement (module voor de sturing en visualisatie) in de verkeersregelaar aan, zodanig dat een kortstondig indrukken van de drukknop of kortstondig aanraken van de sensor volstaat opdat de aanvraag tot doorgang blijft gelden tot de doorgang verleend wordt

Klasse Druklaag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Druklaag
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Definitie Een betonnen afwerklaag die ter plaatste wordt gestort op een (betonnen) constructievloer.

Klasse Drukverhogingsgroep

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Drukverhogingsgroep
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Brandvoorziening
Definitie Onderdeel dat de druk van het aangevoerde water regelt.

Klasse Duikschot

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Duikschot
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Duikschotten onder het wateroppervlak dicht bij de overstortrand verhinderen dat het drijvende materiaal meevloeit met het water.

Klasse Duingrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Duingrasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SoortenrijkSchraalGraslandGraslandfase5
Definitie G5a - Zanddoddengras, Kleverige reigersbek, Ruw vergeet-mij-nietje, Kruipend stalkruid, Zandhoornbloem, Duinfakkelgras, Liggende asperge, Duindravik, Duinviooltje, Kegelsilene, Ruwe klaver, Duin- en gewimperd langbaardgras, Lathyruswikke, Geel walstro, Grote tijm, Geel zonneroosje, Liggend bergvlas, Nachtsilene, Walstrobremraap, Kalkbedstro, Zachte haver, Voorjaarsganzerik, Duindravik, Gestreepte klaver, Wondklaver.

Klasse Dunne overlaging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DunneOverlaging
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereLaag
Definitie Een dunne overlaging kan bestaan uit een SME overlaging of een antisliplaag.

Klasse Dwarse markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwarseMarkering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DwarseMarkeringToegang
Definitie Een markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Dwarse markering verschuind

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwarseMarkeringVerschuind
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DwarseMarkeringToegang
Definitie Een schuine markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Dwerghavergrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dwerghavergrasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SoortenrijkSchraalGraslandGraslandfase5
Definitie G5b - vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs , hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras,zandhoornbloem, slofhak.

Klasse Dwergstruikvegetatie heidesoorten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwergstruikvegetatieHeidesoorten
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Struweel
Definitie S1 - struikheide, dopheide, blauwe bosbes,stekelbrem, kruipbrem.

Klasse Dynamisch bord op maat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordOpMaat
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Definitie Dynamisch verkeersbord dat niet standaard is; en dus niet is gespecifieerd in SB270.

Klasse Dynamisch Zone-30 bord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordZ30
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Definitie Dynamisch verkeersbord dat verkeerstekens voor een zone 30 kan weergeven.

Klasse Dynamische vluchtwegindicatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynamischeVluchtwegindicatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Armaturen die ingezet worden indien er alternatieve vluchtconcepten worden toegepast. De vluchtroute loopt dan meestal gedeeltelijk door de ondersteunende koker. De borden geven de te volgen vluchtroute aan en zijn pas zichtbaar zodra ze worden ingeschakeld. Bij evacuatie kan er ook een extra ondersteunende omroepbericht worden ingezet.

Klasse Eco poort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EcoPoort
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ComplexeGeleiding
Definitie Een afsluitbare doorgang om mensen toe te laten tot het gebied.

Klasse Ecoraster

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ComplexeGeleiding
Definitie Een geleiding om dieren te leiden naar een plaats (ecoduct, ecotunnel, ...) waar ze veilig een drukke weg kunnen oversteken.

Klasse Eindstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Eindstuk
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Definitie Een niet-gecertificeerd einde aan een geleideconstructie, aan de stroomafwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse Elektromotor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Elektromotor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ElektrischComponentennummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een machine die elektrische energie omzet in mechanische energie.

Klasse Energiemeter AWV

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EnergiemeterAWV
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Definitie Toestel voor multifunctionele stroom- en spanningsmetingen en logging, die via een van de courante standaardkoppelvlakken (Euridis, RS485, Modbus, ...) wordt aangesloten om lokaal of op afstand te kunnen uitlezen en zodoende het energieverbruik te kunnen opvolgen

Klasse Energiemeter derden

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EnergiemeterDerden
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Definitie Toestel dat eigendom is van een derde partij, verschillend van de distributienetbeheerder, waarmee het energieverbruik van de installaties van deze derden gemeten wordt. Deze energiemeters komen enkel voor op: - installaties van AWV waarop derden een afzonderlijke kring hebben gekregen voor het voeden van hun eigen installaties - installaties van derden waarop AWV een afzonderlijke kring heeft gekregen voor het voeden van onze installaties

Klasse Energiemeter DNB

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EnergiemeterDNB
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter
Definitie Toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor het meten van het energieverbruik van de betreffende installatie.

Klasse Energiemeter DNB piek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EnergiemeterDNBPiek
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter
Definitie Toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor het meten van piekvermogens.

Klasse Energiemeter DNB reactief

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EnergiemeterDNBReactief
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter
Definitie Toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor het meten van het reactief vermogen.

Klasse Equipotentiaal verbinding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EquipotentiaalVerbinding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een equipotentiaal verbinding, ook wel equipotentiaalgeleider genoemd, voorziet de galvanische verbinding van een metalen object, dat in normale toestand niet stroomvoerend is, met het aardingsstelsel. Deze verbinding mag als aardingsgeleider derhalve nooit verbroken worden.

Klasse Exoten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Exoten
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Definitie Exoten, in deze context, zijn planten die zich hebben gevestigd in België terwijl ze oorspronkelijk niet in België voorkwamen. Ze verdringen bovendien inheemse soorten uit hun normale groeiplaats.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0

Klasse Externe detectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ExterneDetectie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie
Definitie Inputsignalen bv. van een brug of een overweg, die door een externe partij doorgegeven worden teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Dit object wordt niet gebruikt voor eigen lussen van een ander kruispunt.

Klasse Externe referentie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcExterneReferentie
Definitie Complex datatype waarmee een referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ... kan toegevoegd worden aan object.

Klasse Field-of-View

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#FieldOfView
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie 2D-polygoon die het gezichtsveld van een gekoppeld camera onderdeel voorstelt.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.4.0

Klasse Fietslantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Fietslantaarn
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Definitie Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van fietsers te verhinderen of toe te laten.

Klasse Fietstel display

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#FietstelDisplay
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Verankerd toestel dat een selectie van telgegevens van het fietstelsysteem toont voor passerende fietsers.

Klasse Fietstelsysteem

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Fietstelsysteem
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Toestel bij de fietstelinstallatie dat gegevens van detectielussen over passerende fietsers verzamelt en verwerkt.

Klasse Figuratie markering verschuind

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#FiguratieMarkeringVerschuind
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FiguratieMarkeringToegang
Definitie Een schuine markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Figuratiemarkering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#FiguratieMarkering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FiguratieMarkeringToegang
Definitie Een markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Flitscamera

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Flitscamera
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Cameratoestel waarmee de overtredingen vastgelegd worden.

Klasse FM repeater box

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#FMRepeaterBox
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IPNetwerkToegangObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#RHZModule
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een radio-ontvanger en -zender, die het FM-signaal ontvangt en weer doorgeeft om zo grotere afstanden te overbruggen en plaatsen te bereiken, waar de radiosignalen niet geraken, zoals in tunnels. De uitvoering is van het type 'box' waar aparte repeatermodules per frequentie of voor meerdere frequenties kunnen ingestoken worden, zoals in een vaste computer.

Klasse Forfaitaire aansluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ForfaitaireAansluiting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een elektrische aansluiting waarbij met een forfaitair tarief gewerkt wordt, hierbij is er geen teller voorzien door de DNB.

Klasse Funderingsmassief

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Funderingsmassief
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering
Definitie Een fundering waarop een klein(er) object geplaatst wordt of er (in principe) onlosmakelijk in vastgezet wordt (vb.: een paal/een steun, een kleine sokkel,...) Als het grotere constructie-elementen betreft (vb.: een pijler, een gebouw,...), moeten andere onderdelen van fundering gebruikt worden.

Klasse Funderingspaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Funderingspaal
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering
Definitie Diepfundering waarbij d.m.v. palen de belasting wordt afgedragen naar de diepe ondergrond. Enkel te gebruiken wanneer het type paal nog niet is vastgelegd bij ontwerp.

Klasse Funderingsplaat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Funderingsplaat
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Betonfundering
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KlassiekeFundering
Definitie Fundering die minstens het volledige grondvlak van het gefundeerd object omvat maar met een beperkte hoogte voor de fundering van een constructie die stabiliteit haalt uit haar eigen gewicht.

Klasse Funderingszool

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Funderingszool
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering
Definitie Structuur van voldoende stijfheid om de belastingen van de bovenbouw op te nemen en over te dragen naar andere funderingselementen (bv. palen). Als het gaat over een funderingszool die de belastingen naar de grond overdraagt (fundering op staal), dan moet 'Fundering op staal' gebruikt worden.

Klasse Galgpaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Galgpaal
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRIDraagconstructie
Definitie De galgpalen zijn bestemd voor het bevestigen van verkeerslichten, signaalborden, wegwijzers boven het wegdek. Bovendien laten zij het bevestigen toe van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De draagwijdte van de arm moet kunnen reiken tot 9 m. De galgpalen beantwoorden aan SB270-51-6.15

Klasse Geexpandeerd polystyreen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeexpandeerdPolystyreen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereLaag
Definitie Geëxpandeerd polystyreen of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, in de volksmond piepschuim genoemd.

Klasse Gekleurd wegvlak markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GekleurdWegvlakMarkering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Definitie Een markering van een wegdeel aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Geleideconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleideconstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AansluitendeConstructie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EigenschappenVoertuigkering
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SchokindexVoertuigkering
Definitie Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.

Klasse Geleidingsverlichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingsverlichting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Verlichting die de gestrande weggebruiker begeleiding biedt op handhoogte langs de vluchtroute tot aan een vluchtdeur of tot aan een veilige locatie.

Klasse Geleidingswand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geleiding
Definitie Een geleidingswand geleidt kleinere dieren zoals amfibieën naar kleinere ecokokers, ecoduikers en dergelijke.

Klasse Geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Definitie Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Geotextiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geotextiel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereLaag
Definitie Geotextiel om grondoppervlakken, taluds en/of bodems te beschermen tegen erosie door wind, golfslag en/of stroming van water, afkomstig hetzij van afstromende neerslag, hetzij van afvloeiend oppervlaktewater.

Klasse Gestandaardiseerde Kantstrook

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStd
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Definitie Gestandaardiseerde kantopsluiting, bestemd om de verharding steun te geven.

Klasse Gestandaardiseerde schampkant

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStd
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Definitie Gestandaardiseerde kantopsluiting, die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandStd
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Definitie Gestandaardiseerde kantopsluiting,bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelStd
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Definitie Gestandaardiseerde kantopsluiting, die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.

Klasse Gestandaardiseerde watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStd
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Definitie Gestandaardiseerde kantopsluiting, bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.

Klasse Geteste beginconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GetesteBeginconstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Beginstuk
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SchokindexVoertuigkering
Definitie Een gecertificeerd begin aan een geleideconstructie,met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse GPU

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GPU
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Grafische verwerkingseenheid.

Klasse Gras kruidenmix grasland - fase3

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrasKruidenmixGraslandfase3
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Definitie G3 - Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, timotee, veldbeemdgras, veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, vijfvingerkruid.

Klasse Grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Definitie Grazige vegetatie met daarin kruidachtigen die jaarlijks één of meerdere malen per jaar gemaaid of begraasd wordt.

Klasse Grasmat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasmat
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Definitie Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.

Klasse Grassenmix grasland - fase1

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrassenmixGraslandfase1
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Definitie G1 - Groen lappendeken met soorten uit G0 + kruipende boterbloem, paardenbloem,gewone hoornbloem (in enkelemonospecifieke haarden).

Klasse Grindgazon

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grindgazon
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Definitie Gazontype specifiek op een gestabiliseerde ondergrond. Het is een substraat ontwikkeld om voertuigen sporadisch toe te laten op gazons zonder dat er spoorvorming optreedt.

Klasse Grond

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
Definitie Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).

Klasse Grondbijmenging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging
Definitie Complex datatype om extra informatie van de bijmenging van grond te capteren.

Klasse Grondsoort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort
Definitie Complex datatype om het soort grond te bepalen.

Klasse Haag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Haag
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Definitie Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.

Klasse Handbediening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Handbediening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Module voor het bedienen met de hand van een techniek die zich in de kast bevindt waaraan de module bevestigd is om de sturing van de betrokken techniek tijdelijk over te nemen of uit te lezen.

Klasse Handwiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Handwiel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een handwiel kan worden gebruikt voor het openen of sluiten van een afsluiter.

Klasse Hardware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hardware
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Definitie Fysieke componenten of onderdelen van een computer.

Klasse Heeft aanvullende geometrie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftAanvullendeGeometrie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.

Klasse Heeft beheer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftBeheer
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.

Klasse heeft betrokkene

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftBetrokkene
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.

Klasse Heeft netwerk protectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftNetwerkProtectie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie geeft aan wat de redundante paden/linken zijn van elkaar, dit is enkel in gebruik binnen het netwerk domein. Deze relatie heeft geen richting.

Klasse Heeft netwerktoegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftNetwerktoegang
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.

Klasse Heestermassief

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Heestermassief
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Definitie Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn tot 1 meter hoogte. Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.

Klasse Heischraal grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeischraalGrasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SoortenrijkSchraalGraslandGraslandfase5
Definitie G5d - blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende nachtorchis.

Klasse Hoofdschakelaar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hoofdschakelaar
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Algemene automatische zekering waarmee de volledige installatie buiten spanning kan worden gesteld.

Klasse Hoogtedetectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hoogtedetectie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Hoogtedetectiesysteem voor het voorkomen van schade aan kunstwerken. Stuurt vaak een dynamisch bord aan. Voor handhaving staat het in relatie met een ANPR-camera.

Klasse Hoort bij

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoortBij
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Klasse Houten constructieprofiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutenConstructieprofiel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutenConstructieElement
Definitie Houten enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte. Dit profiel heeft een dragende functie.

Klasse Houtige aanleg

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Definitie Complex datatype dat de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.

Klasse HS beveiligingscel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HSBeveiligingscel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Cel die de hoogspanningsschakelinrichting omvat. Hieronder vallen onder meer de lastscheidingsschakelaar,smeltveiligheden,aardingsschakelaar,...

Klasse HS-cabine

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HSCabine
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cabine
Definitie Een behuizing bestemd voor het beschermen van elektrisch hoogspanningsmateriaal en het daarbij horende laagspanningsmateriaal en elektromechanische technieken.

Klasse Huisaansluitput

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PutRelatie
Definitie Het constructieonderdeel (putje of T-stuk) dat de verbinding vormt tussen de private riolering en de huisaansluiting.

Klasse Hulppostkast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hulppostkast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast
Definitie Een kast waarin verschillende onderdelen verzameld worden voor bijstand in noodgevallen.

Klasse Hulpstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hulpstuk
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#OmhullendeInrichting
Definitie Stukken die zorgen voor verbindingen tussen rechte buizen om bv. van richting te veranderen, te verlengen, te verlopen van diameter, meerdere buizen op mekaar aan te sluiten,...

Klasse Hydrant

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hydrant
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Brandvoorziening
Definitie Aftappunt van de brandleiding bedoeld voor de brandweer. Ook brandkraan genoemd.

Klasse Hydrostatische niveaumeting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HydrostatischeNiveaumeting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Niveaumeting
Definitie Een inrichting voor het bepalen van het peil van een vloeistof (bv. het waterniveau in een vloeistoftank of lekwaterput van een kelder). De sensor meet de hydrostatische druk (gewicht) van een vloeistof en bepaalt met deze gegevens het niveau van de vloeistof. Het resultaat wordt omgezet in een uitleesbaar signaal.

Klasse Iepenstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Iepenstruweel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeHoutigeVegetatie
Definitie H2 - Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, klimopereprijs, look-zonder-look.

Klasse Indoor kast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IndoorKast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast
Definitie Behuizing in de vorm van een kast voor gebruik in binnenruimtes.

Klasse Infiltratievoorziening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Infiltratievoorziening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PutRelatie
Definitie Voorziening voor infiltratie van onvervuild water.

Klasse Intercom server

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IntercomServer
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Centrale module - inclusief configuratiesoftware - die de intercomtoestellen koppelt, bv. per tunnel of per complex, en een gateway opzet naar de centrale systemen.

Klasse Intercom toestel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IntercomToestel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Het toestel dat deel uitmaakt van een intercomsysteem en audio- en/of videocommunicatie tussen twee personen mogelijk maakt.

Klasse Invasieve exoten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#InvasieveExoten
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Definitie Invasieve exoten zijn planten die door menselijk handelen buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied ('exoot') gebracht zijn en die in staat zijn zich op een natuurlijke wijze, al dan niet massaal, te verspreiden en hierbij schade (biodiversiteit, economisch, volksgezondheid) kunnen aanrichten ('invasief').

Klasse Inwendig verlicht pictogram

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#InwendigVerlichtPictogram
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Verlichtingstoestel om de aandacht te vestigen op een pictogram dat erop bevestigd is.

Klasse IO-Kaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IOKaart
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een kaart of module die gebruikt wordt voor de ingang of uitgang van een verwerkingseenheid (bv. een PLC). Op de IO-kaart worden perifere toestellen en sensoren aangesloten.

Klasse IoT sensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IoTSensor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een sensor die veranderingen in de omgeving registreert en erop reageert.

Klasse IP powerswitch

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IpPowerSwitch
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een IP powerswitch levert netspanning (230V) aan achterliggende apparaten. Door in te loggen op de powerswitch kunt u de poort en dus de netspanning naar het aangesloten apparaat vanop afstand uit en aan zetten.

Klasse Is administratief onderdeel van

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsAdmOnderdeelVan
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie geeft aan dat een onderdeel louter met een administratieve functie toebehoort aan de collectie.

Klasse Is inspectie van

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsInspectieVan
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie De relatie geeft aan dat er een inspectie, proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie, het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Klasse Is netwerk ECC

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsNetwerkECC
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie geeft aan hoe afgeschermde netwerkelementen bereikt kunnen worden vanuit het gewone netwerk. De relatie vertrekt steeds in het controlerende netwerkelement.

Klasse Is software gehost op

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsSWGehostOp
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie legt de link tussen een software en hardware onderdeel.

Klasse Is software onderdeel van

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsSWOnderdeelVan
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie geeft de link aan tussen een software onderdeel en een ander software onderdeel waarbij de eerste bv. een service is van een grotere software.

Klasse ITSapp

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ITSapp
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IVRIComponent
Definitie Functionele software component die de intelligente regel applicaties aanbiedt aan de intelligente verkeersregelaars.

Klasse Kabelgoot

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kabelgoot
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabelgeleiding
Definitie Een inrichting die ervoor zorgt dat een kabel beschermd is tegen beschadiging en/of op een gecontroleerde plaats blijft hangen of liggen. Een kabelgoot is doorgaans een halfopen constructie. Er bestaan ook kabelgoten die door een deksel gesloten kunnen worden.

Klasse Kabelladder

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kabelladder
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabelgeleiding
Definitie Een inrichting die ervoor zorgt dat een kabel beschermd is tegen beschadiging en/of op een gecontroleerde plaats blijft hangen of liggen. De kabelladder is een gerasterde constructie die doet denken aan een ladder, die toelaat om de kabels langs alle kanten te zien. Slechts langs één kant is de toegang tot de kabels fysiek onbelet.

Klasse Kabelmof

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kabelmof
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een verbindingsgreep die aansluitingen van kabels rondom afsluit.

Klasse Kabelnet buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KabelnetBuis
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Koppeling met het corresponderend object in Kabelnet die toegang geeft tot de informatie die in Kabelnet bewaard wordt.

Klasse Kabelnet toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KabelnetToegang
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Knooppunt van Kabelnet dat toegang geeft tot de informatie die in Kabelnet bewaard wordt.

Klasse Kalkgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kalkgrasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SoortenrijkSchraalGraslandGraslandfase5
Definitie G5c - blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine pimpernel, kalkwalstro, gevinde kortsteel, aarddistel, smal fakkelgras, driedistel.

Klasse Kalkrijk kamgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KalkrijkKamgrasland
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGraslandGraslandfase4
Definitie G4c - aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, duifkruid, geelhartje, gevinde kortsteel, gewone agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, ruige leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde marjolein, zachte haver, zeegroene zegge.

Klasse Kamer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PutRelatie
Definitie Een kamer is een aanééngesloten ondergrondse constructie waarbinnen vrije stroming van water over de bodem mogelijk is. Een constructie of inspectieput kan één of meerdere kamers hebben.

Klasse Klimatisatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimatisatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Component waarmee de temperatuur en klimaat geregeld wordt van het objecttype waaraan het bevestigd is zoals een behuizing of ruimte.

Klasse Klimvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Definitie Plant met buigzame stengels die zich aan muren,bomen,enz. hecht en zodoende omhoog klimt.

Klasse Knipperlantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Knipperlantaarn
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Definitie Een lantaarn bestaande uit één of meerdere knipperende oranje-geel verkeerslichten bevestigd op een steun, teneinde de weggebruiker te waarschuwen.

Klasse Kopmuur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kopmuur
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.

Klasse Krimpvoeg

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcKrimpvoeg
Definitie Complex datatype voor de informatie van de krimpvoegen.

Klasse Krings Berliner

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KringsBerliner
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.

Klasse Laagspanningsbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Verzameling van alle elektrische componenten nodig voor de voeding en sturing van applicaties die erop aangesloten zijn. Omvat onder andere automaten,klemmenblokken,...

Klasse Laagtype van de bitumineuze verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuBVLaagtypes
Definitie Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.

Klasse Ladder

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ladder
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanhorighedenBrug
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een ladder is een constructie van verticale bomen met horizontale sporten die gebruikt wordt als klimmiddel/gereedschap.

Klasse LED-driver

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LEDDriver
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een LED-driver is een elektronisch toestel dat de stroomtoevoer naar de LED's dimensioneert om de goede werking te verzekeren. Via de instelparameters van de driver kan uiteindelijk de lichtsterkte van de LED verlichting aangepast worden.

Klasse Lensplaat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lensplaat
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Afsluitplaat van de camerakast.

Klasse Letter-cijfer markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LetterCijferMarkering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FiguratieMarkeringToegang
Definitie Een markering bestaande uit individuele letters en/of cijfers.

Klasse Lichtmast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtmast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMDraagconstructie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Paal waarop een verlichtingstoestel of andere toestellen zoals een camera bevestigd kunnen worden met uitzondering van wegverlichting. Omvat het deurtje, klemmenblok, montagekastje, bevestigingsmaterialen (bv. voetplaten) en fundering (bv. buisfundering) of verankeringsmassief. Indien de paal gebruikt wordt voor wegverlichting moet het objecttype WVLichtmast gebruikt worden.

Klasse Lichtnagel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtnagel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMAfbakening
Definitie Een lage, gele, plastic koepel die geplaatst wordt op een ondergronds geïnstalleerde, lichtgevende module waardoor de weggebruiker de indruk heeft dat de koepel zelf verlicht is. De koepel kan ook geïntegreerde LEDjes bevatten om op te lichten in plaats van boven een lichtgevende module gezet te worden. Deze voorwerpen hebben als doel de weggebruiker attent te maken van een gewijzigde wegprofiel (bv. betonnen middeneiland op de weg,...).

Klasse Lichtsensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtsensor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een meettoestel dat wordt gebruikt om de lichtsterkte of illuminantie,voortgebracht door een lichtbron,te meten.

Klasse Lichtzuil

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtzuil
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMAfbakening
Definitie Inwendig verlichte, geel gekleurde conische steun, inclusief het voetstuk waarop het bevestigd is, die gebruikt wordt om obstakels op de weg te signaleren voor het aankomend verkeer.

Gebruik

Het type vat de lichtzuil als geheel inclusief conische steun, voetstuk en de verzonken elektrische uitrusting.

Klasse Ligt op

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LigtOp
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.

Klasse Lijnvormig element markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LijnvormigElementMarkering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Definitie Een markering van een lijnvormig element om de zichtbaarheid te verhogen om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Lockerkast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lockerkast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast
Definitie Een lockerkast is een geheel dat onderverdeeld is in een aantal kleinere en smallere opslagruimtes, bedoeld voor het opslaan van persoonlijke goederen of bezittingen. De lockers kunnen vaak afzonderlijk geopend en afgesloten worden.

Klasse Lockermanagementmodule

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lockermanagementmodule
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Inrichting voor het beheer van lockerkasten.

Klasse Logische poort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LogischePoort
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SoftwareToegang
Definitie Een 'logische' connectie waaraan een nummer tussen 0 en 65536 wordt toegewezen.

Klasse Loofhout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Loofhout
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeHoutigeVegetatie
Definitie H3 - Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge bosbodems, gedomineerd door inheemse loofbomen. Boomlaag van mono-specifiek of dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, esdoorn, berk spp., hazelaar, zoete kers, trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar nooit dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen spp., sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot S5). Kruidlaag: van afwezig tot zeer rijk met oude bosplanten (zie bijlage 3).

Klasse Loop termination and protection

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LoopTerminationAndProtection
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie (Groene) aansluitblok met afsluitimpedantie en beveiliging voor de inductieve lussen.

Klasse Luchtkwaliteit controle unit

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LuchtkwaliteitControleUnit
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteittoestel
Definitie Onderdeel voor de aansturing en interpretatie van het signaal tussen de LuchtkwaliteitZenderOntvanger en de LuchtkwaliteitSensor.

Klasse Luchtkwaliteit Zender-Ontvanger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LuchtkwaliteitZenderOntvanger
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteittoestel
Definitie Onderdeel van de luchtkwaliteitsensor dat het signaal uitstuurt en ontvangt op basis waarvan de luchtkwaliteit gemeten wordt.

Klasse Luchtkwaliteitreflector

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Luchtkwaliteitreflector
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteittoestel
Definitie Onderdeel van de luchtkwaliteitsensor dat het signaal uitgestuurd door de LuchtkwaliteitZenderOntvanger reflecteert om de luchtkwaliteit tussen beiden onderdelen te kunnen meten.

Klasse Luidspreker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Luidspreker
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een luidspreker is een apparaat waarmee elektrische signalen worden omgezet in geluid.

Klasse Maat van de slotcilinder

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcMaatSlotcilinder
Definitie Complex datatype voor de maat van de slotcilinder.

Klasse MACQ PU Frontend

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MACQPUFrontend
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PU
Definitie Een processing unit van MACQ die de link legt tussen de AID-module en de AID-push server en de correlatiemodule.

Klasse Mantelbuis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Mantelbuis
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ContainerBuis
Definitie Een ondergrondse buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.

Klasse Markering opvatting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcMarkeringOpvatting
Definitie Complex datatype voor de opvatting van een markering.

Klasse Masthoogte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuLichtmastMasthoogte
Definitie Union datatype om een standaard of afwijkende masthoogte te bepalen.

Klasse Materiaal karakteristiek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek
Definitie Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.

Klasse Meetcel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Meetcel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een cel voorzien met uitrusting voor het meten van het energieverbruik aan de hoogspanningszijde van de transformator.

Klasse Meetmicrofoon

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Meetmicrofoon
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een microfoon is een elektromechanisch instrument dat geluid omzet in een elektrisch signaal. Een meetmicrofoon registreert de geluidsdruk, is gevoelig voor geluid uit alle richtingen en heeft een vlakke frequentiekarakteristiek. Nauwkeurigheid is hier belangrijker dan geluidskwaliteit. In een tunnel meet de microfoon het geluidsniveau in de tunnel om het volume van een luidspreker aan te kunnen passen om zo verstaanbaar mogelijk te communiceren.

Klasse Metselwerk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Metselwerk
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Definitie Bouwconstructie met stenen waarbij metselspecie het verband tussen de stenen verzorgt.

Klasse MIV-communicatiekaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVCommunicatiekaart
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Meten in Vlaanderen : interface tussen LVE en het telematica netwerk.

Klasse MIV-lus

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVLus
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Meten in Vlaanderen : inductieve lus, ingeslepen in het wegdek.

Klasse MIV-luskaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVLuskaart
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Meten in Vlaanderen : kaart in LVE- of SAT- rack met de analoge circuits voor de lussen en analoog/digitaal conversie.

Klasse MIV-processorkaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVProcessorkaart
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Meten in Vlaanderen : processorkaart van de lokale verwerkingseenheid.

Klasse MIV-voedingsmodule

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVVoedingsmodule
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Meten in Vlaanderen : voedingsmodule voor LVE-rack of SAT-rack.

Klasse Montagekast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Montagekast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast
Definitie Een kleine kast voor binnen of buiten die net omwille van zijn beperkte omvang doorgaans aan een paal,muur of andere objecten bevestigd wordt.

Klasse Motorvangplank

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Motorvangplank
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Definitie Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan,met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.

Klasse Muurdoorgangsstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Muurdoorgangsstuk
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een hulpstuk als doorgang die zorgt voor een volledige verankering en een volledig waterdichte doorvoering van een persleiding door de wanden van de toegangs- of verbindingsputten.

Klasse Muurvegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Muurvegetatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Definitie Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.

Klasse Naaldhout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Naaldhout
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeHoutigeVegetatie
Definitie H5 - Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-specifiek of dominant tot gevarieerd met o.a. zwarte den, grove den, spar spp., lork, Douglas en ev. struweelsoorten (soorten uit S1, S2, S4, S5).

Klasse Natte ruigte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NatteRuigte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ruigte
Definitie Een natte ruigte is een vegetatie op natte standplaatsen die ontstaat na het wegvallen van beheer (maaien of begrazen) en dat gepaard gaat met de vestiging en/of uitbreiding van forse plantensoorten (zogenaamde ruigtekruiden). Deze ruigtekruiden zijn gekenmerkt door hun overblijvende natuur, hun snelle groei en de productie van aanzienlijke hoeveelheden strooisel, waardoor ze andere, vooral kleinere soorten, verdringen en de vestiging van andere soorten verhinderen.

Klasse Neerslagsensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Neerslagsensor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Detectie van neerslag(hoeveelheid/intensiteit).

Klasse Netstabilisator

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Netstabilisator
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Toestel dat het inkomende voedingsnet m.b.v. filters e.d. zodanig bewerkt dat er een stabiele output uitkomt die gebruikt kan worden voor de voeding van gevoelige apparatuur.

Klasse Netwerkelement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Netwerkelement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#RHZModule
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Toestel,onderdeel van het netwerk zoals een backbone of IP-netwerk,waarop netwerkverbindingen kunnen aangelegd worden.

Klasse Netwerkkaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Netwerkkaart
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Component van een NetwerkElement om specifieke verbindingen te leggen.

Klasse Netwerkmodem

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NetwerkModem
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een netwerkmodem legt een netwerkverbinding via een vast of mobiel telecomnetwerk; dit wordt enkel gebruikt bij het ontbreken van een netwerkswitch.

Klasse Netwerkpoort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Netwerkpoort
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie De ingang van het toestel samen met component die erop zit,bv. SFP of XFP.

Klasse Niet conform begin

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietConformBegin
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een begin aan een geleideconstructie dat niet voldoet aan de voorwaarden van een GetesteBeginconstructie of een NietGetestBeginstuk.

Klasse Niet getest beginstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietGetestBeginstuk
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Beginstuk
Definitie Een niet-gecertificeerd begin aan een geleideconstructie, aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse Niet-selectieve detectielus

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietSelectieveDetectielus
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus
Definitie Een niet-selectieve detectielus werkt onder invloed van een wijziging in de zelfinductie van een lus in het wegdek wanneer het metaal van een voertuig binnen het gevoeligheidsgebied van de lus komt.

Klasse Niet-standaard stalen profiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietStandaardStalenProfiel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenProfiel
Definitie Een stalen constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. Niet-standaard stalen profiel omvat alle speciale,op maat gemaakte en/of niet vaak voorkomende profielen.

Klasse Noodstopknop

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Noodstopknop
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ElektrischComponentennummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een knop waarmee de werking van een machine of installatie koste wat het koste onmiddellijk stilgelegd wordt. Ook noodstopschakelaar genoemd.

Klasse Noppendrainage

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Noppendrainage
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereLaag
Definitie Een noppendrainveld zorgt voor een verticale afwatering van het overtollige water.

Klasse Norm van het lijnvormig element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Definitie Complex datatype voor de norm van het lijnvormig element.

Klasse Obstakelbeveiliger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Obstakelbeveiliger
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SchokindexVoertuigkering
Definitie Een energie-absorberende constructie voor voertuigen,geïnstalleerd vóór één of meerdere obstakels,met als doel de ernst van een botsing te reduceren.

Klasse Omega element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OmegaElement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Straatmeubilair
Definitie Een voetgangersafsluiting met als doel om de voetgangers te geleiden.

Klasse Omhult

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Omhult
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Definitie Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.

Klasse Omvormer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Omvormer
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#RHZModule
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een object, bijna altijd geplaatst in paar geplaatst, omvorming en "de"-omvorming, dat een signaal binnenneemt en terug uitstuurt maar dan op een andere manier. Er zijn een hele reeks manieren. - Omvorming waar er gewijzigd wordt van type kabel om dezelfde boodschap over te versturen, bv. omvorming van UTP naar Coax. - Omvorming van codering bv. analoog naar digitaal en in omgekeerde richting digitaal naar analoog (omvorming van codering analoog-digitaal verschilt van een encoder omdat een encoder een eindproduct aflevert; in dit geval is de omvorming ter ondersteuning het transport en zal er altijd een omvorming zijn terug naar analoog) - Omvorming die de gegevens opnieuw versterkt zodat ze over een langere afstand kunnen getransporteerd worden. Deze variant heeft niet noodzakelijk een tweede omvormer om terug te gaan naar het origineel.

Klasse Onbegroeid voorkomen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OnbegroeidVoorkomen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereVerharding
Definitie Een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.

Klasse Onderbouw

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Onderbouw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
Definitie Gedeelte van het baanlichaam dat tussen het baanbed en de verharding ligt. Deze omvat onderfundering,fundering en de straatlaag.

Klasse Onderdoorboring

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Onderdoorboring
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie
Definitie Gebruikt voor de registratie van kenmerken en de geometrie van een boring onder een weg of spoorweg.

Klasse Onderwaterkruising

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Onderwaterkruising
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie
Definitie Gebruikt voor de registratie van kenmerken en geometrie van een ruimte waar kabels en leidingen onder een waterweg door gaan.

Klasse Onderwatervegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Onderwatervegetatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Definitie Vegetatie die zich onder het wateroppervlak bevindt.

Klasse Ontluchter brandleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OntluchterBrandleiding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Brandvoorziening
Definitie Klep in de brandleiding die toelaat de leiding te ontluchten bij een droge blusleiding.

Klasse Ontvanger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ontvanger
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ZenderOntvangerToegang
Definitie Toestel voor het opvangen van signalen.

Klasse Openbaar vervoerslantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpenbaarVervoerslantaarn
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Definitie Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van het openbaar vervoer te verhinderen of toe te laten. Deze lantaarns worden enkel gebruikt op de plaatsen waar het openbaar vervoer in een eigen bedding of bijzondere overrijdbare bedding rijdt. Het openbaar vervoer en het toegelaten verkeer op de bijzondere overrijdbare bedding moeten deze verkeerslichten volgen

Klasse Opgaande boom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeBoom
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Definitie Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei of vormsnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Opgaande houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeHoutigeVegetatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Definitie Een houtkant of een bos.

Klasse Oplegging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Oplegging
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een oplegging of steunpunt is een element dat is vastgemaakt aan de vaste ondergrond (vb. aan het landhoofd) of aan een ander constructiedeel. Een oplegging beperkt hier de beweging van het bewegend lichaam (vb. van de brugklap). Een oplegging kan ook een dempend effect hebben bij het sluiten van een bewegend lichaam.

Klasse Optische wegdeksensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OptischeWegdeksensor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een meettoestel dat gebruik maakt van optische eigenschappen om de wegdekcondities zoals nat, ijs, sneeuw en vorst te meten.

Klasse Overdrukventilator

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overdrukventilator
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Definitie Onderdeel dat tot doel heeft overdruk te creëren in een gesloten ruimte zodat bij het openen van de ruimte enkel lucht kan ontsnappen naar buiten en geen lucht, rook, partikels, ... naar binnen te laten.

Klasse Overgangsconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overgangsconstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AansluitendeConstructie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SchokindexVoertuigkering
Definitie Verbinding tussen twee afschermende constructies voor wegen van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken.

Klasse Overlangse markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OverlangseMarkering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Definitie Een markering overlangs op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Overstort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Definitie Een overstort is een drempel tussen twee kamers waar water vanaf een bepaald peil van de ene naar de andere kamer kan stromen. Tussen twee kamers kunnen een of meerdere overstorten voorkomen.

Klasse Overstortrand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een overstortrand heeft als doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlaktewater.

Klasse PCI-kaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PCIKaart
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Peripheral Component Interconnect of uitbreidingssleuf.

Klasse Persleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Persleiding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Definitie Ondergronds kanaal of pijp voor afvoer van een vloeistof of gas onder druk.

Klasse Pictogram

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pictogram
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BevestigingGC
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.

Klasse Piezometrische buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PiezometrischeBuis
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.

Klasse Pijl-Kruis-bord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordPK
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Definitie Dynamisch verkeersbord dat een Pijl of Kruis verkeersteken kan afbeelden.

Klasse Plantbakvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plantbakvorm
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Definitie Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.

Klasse PLC

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PLC
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Definitie Een verwerkingseenheid die volgens een vaste cyclus op basis van informatie van zijn ingangen, zijn uitgangen aanstuurt op basis van zijn programma. Omwille van zijn vormfactor kan de eenheid gebruikt worden in een vijandige omgeving.

Klasse Plint geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PlintGC
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElementenGC
Definitie Een plint is een betonnen balk/plaat die de akoestische dichtheid verzekert tussen de schermelementen van de geluidswerende constructie en de bodem.

Klasse Plooibaken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plooibaken
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Straatmeubilair
Definitie Een zacht kunststoffen paal met verschillende diameter en reflecterende banden.

Klasse Pomp

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pomp
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Definitie Een pomp is een werktuig dat water verplaatst door er energie aan af te geven in de vorm van een drukverhoging of snelheidsverhoging.

Klasse Power management unit

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PMU
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Zorgt voor de specifieke stroomvereisten van de sensoren zodat de sensoren altijd een geschikte en stabiele stroom ontvangen.

Klasse Power over Ethernet injector

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PoEInjector
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een toestel waarmee stroom/voeding voor een ander toestel over een datakabel kan gestuurd worden.

Klasse Printer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Printer
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een apparaat dat de uitvoer van een ander toestel afdrukt, in de meeste gevallen op papier.

Klasse Processing unit voor dynamisch borden

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynBordExternePU
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PU
Definitie Externe stuureenheid die buiten het dynamisch bord bevestigd is, in de buurt van de openbare weg. Het betreft dus geen stuureenheid in een serverroom, noch een stuureenheid op het bord zelf.

Klasse Profieltype

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProfieltype
Definitie Complex datatype om de hoogtemaat en de soort van het profiel in te geven.

Klasse Profileerlaag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProfileerlaag
Definitie Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.

Klasse PT-demodulatoren

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTDemodulatoren
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleZFirmware
Definitie De functie van de demodulator bestaat erin de data, ontvangen door de lus, te decoderen en in het juiste formaat door te sturen naar de centrale verwerkingseenheid, de PT-verwerkingseenheid.

Klasse PT-KAR-modem

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTKARModem
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleMetFirmware
Definitie Modem die KAR signalen, korte afstands radiosignalen, kan ontvangen van de KAR-module die geïnstalleerd is op het openbaar vervoer voertuig. Het voertuig meldt zich zo via virtuele lussen, gedefinieerd op basis van GPS- positie, aan bij de PT regelaar.

Klasse PT-modem

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTModem
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleMetFirmware
Definitie Communicatiemodem van het personentransportbeïnvloedingssysteem die via het netwerk (3G-4G) communiceert.

Klasse PT-radio

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTRadio
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleMetFirmware
Definitie Module voor het verzenden en ontvangen van berichten komende van een radio uit een andere verkeersregelaar of een kast op afstand.

Klasse PT-regelaar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTRegelaar
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Deze PT-module staat in voor het ontvangen en bewerken van telegrammen van voertuigen van het openbaar vervoer (bussen, trams).

Klasse PT-SC-kaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTSCKaart
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleZFirmware
Definitie Seriële controle uitbreidingskaart (optioneel): 4 lussen per kaart, max. 2 bijkomende uitbreidingskaarten per luscontactinterface.

Klasse PT-uitgangskaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTUitgangskaart
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleZFirmware
Definitie Relaiskaart met 12 spanningsvrije contacten per kaart, max. 2 bijkomende kaarten per luscontactinterface.

Klasse PT-verwerkingseenheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTVerwerkingseenheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleMetFirmware
Definitie Ook LS-kaart of Local Stationkaart genoemd, de centrale verwerkingseenheid die in verbinding staat met één of meerdere demodulatoren.

Klasse PT-voedingsmodule

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTVoedingsmodule
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleZFirmware
Definitie Voedingsmodule van de PT regelaar 230VAC/ 24 VDC - 5A.

Klasse Punctuele verlichtingsmast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PunctueleVerlichtingsmast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMDraagconstructie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Paal waarop punctuele verlichting van niet-beveiligde oversteekplaatsen bevestigd kan worden, inclusief deurtje, klemmenblok, montagekastje, bevestigingsmaterialen (bv. voetplaten) en fundering (bv. buisfundering) of verankeringsmassief. Deze wordt geschilderd in afwisselende stroken zwart/geel.

Klasse Put bovenbouw

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PutBovenbouw
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.

Klasse Putbekleding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Putbekleding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie De soort afwerkingslaag waarmee een put bekleed is.

Klasse Pyranometer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pyranometer
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een meettoestel dat wordt gebruikt om de intensiteit van zonnestraling te meten. Het meetresultaat wordt omgezet in een uitleesbaar signaal.

Klasse Raaigrasweide grasland - fase0

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RaaigrasweideGraslandfase0
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Definitie G0 - Zeer uniform grasland met vrijwel uitsluitend sterk glanzend gras Engels of Italiaans raaigras en/of ruw beemdgras dominant + vogelmuur, straatgras.

Klasse Rack

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Rack
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/im