Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Proef en meting. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het proefenmeting vocabularium focust op de beschrijving van termen die specifiek zijn voor proeven en metingen die beschreven worden in de verschillende Standaardbestekken 250, 260 en 270. Deze proeven en metingen worden uitgevoerd op onderdelen en installaties.

Dit vocabularium is aanvullend op de termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

 • De basiscomponenten/onderdelen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd worden beschreven in het vocabularium onderdeel
 • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie
 • Aanvullende termen op onderdeel en installatie worden gedefinieerd in het Vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze vocabularia.
Vanuit het onderdeel, installatie en abstracten vocabularium kan de samenhang met proefenmeting gevonden worden door de specialisaties te volgen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Eigenschappen

| bepaling grondkarakteristieken | conditiebeoordeling | conditiewaarde | conflicten | consistentie | dag-meterstand reactief vermogen | datum meterstand dag | doorlatendheid | draagvermogen | draineervermogen | druksterkte | dwarsvlakheid | effectief bindmiddelgehalte | gaafheid | gebreken | geldigheidsduur | geluidsabsorptie reflectie | geluidstestrapport | gemeten dikte | gemeten waarde | hechtsterkte | inclusief elektrisch | kerend vermogen | keuringsdatum | keuringsverslag | korrelverdeling | krooninspectie | langsvlakheid | locatie in situlabo | luchtdichtheid | luchtgehalte | luchtgeluidsisolatie | luminantiecoëfficient | luminantiefactor | meerwaarde | meterstand dag | meterstand nacht | meterstand piek | mortelkwaliteit | nacht-meterstand reactief vermogen | nader onderzoek tomograaf | norm | onderhoudstoestand | Onderzoek visuele boomcontrole | pct holleruimte | performantieklasse | performantieniveau | plantwijzewaarde | rapportage onderzoek | rapportage onderzoek | retroreflectie | retrotreflectiecoëfficiënt | retrotreflectiecoëfficiënt | retrotreflectiecoëfficiënt | rolgeluid | schokindex | schokindex mvp | soortwaarde | staalvezelgehalte | stamomtrek | standplaatswaarde | stroefheid | technisch verslag bindmiddeldosering | temperatuur | testrapport | textuurdiepte | tijdstempel boomtoestand | type | uitgebreid plaatsonderzoek | verankeringskracht | verder onderzoek trekproef | visuele beoordeling | vlakheid | voertuig overhelling | waterdichtheid | watergehalte | wateropslorping | weerstand afschilfering | Wortelonderzoek |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Geluidstest rapport

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Definitie Complex datatype voor een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.

Klasse Keuring

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Keuring
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Technische keuring uitgevoerd door een officiële keuringsinstantie.

Klasse Meteropname energiemeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Resultaten van een meteropname van een energiemeter.

Klasse Meteropname gecombineerde energiemeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGecombineerd
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Definitie Resultaten van een meteropname van een gecombineerde energiemeter.

Klasse Proef bindmiddeldosering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBindmiddeldosering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef om de hoeveelheid bindmiddel te bepalen die nodig is om de grond als funderingslaag te garanderen.

Klasse Proef boomtoestand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie De toestand met waarnemingen per inspectie van een boom.

Klasse Proef consistentie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefConsistentie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Zetmaat van betonspecie volgens NBN EN 12350-2 bij een cementbetonverharding of een lijnvormig element.

Klasse Proef doorlatendheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDoorlatendheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie De controle van de doorlatendheid van het oppervlak met behulp van de dubbele ringmethode.

Klasse Proef draagvermogen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraagvermogen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Controle van de verdichting van de ondergrond of van een funderingslaag.

Klasse Proef draineervermogen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraineervermogen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Controle van de waterdoorlatendheid van een open verharding.

Klasse Proef druksterkte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDruksterkte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie De spanning waarbij het materiaal van de laag onder invloed van (druk)belasting bezwijkt.

Klasse Proef dwarsvlakheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDwarsvlakheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Controle van de spoorvorming via de latmethode.

Klasse Proef effectief bindmiddelgehalte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefEffectiefBindmiddelgehalte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van de hoeveelheid bitumen, uitgedrukt t.o.v. het totale mengsel.

Klasse Proef gaafheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGaafheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Controle van het lijnvormig element op de ongeschondenheid, volledigheid en zuiverheid.

Klasse Proef geluidstest

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGeluidstest
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Test van het geluidsscherm op oa. luchtgeluidsisolatie, geluidsabsorptie, e.d.

Klasse Proef gemeten dikte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGemetenDikte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie De effectieve dikte van de laag.

Klasse Proef grondkarakteristieken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGrondkarakteristieken
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van de grondeigenschappen.

Klasse Proef hechtsterkte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefHechtsterkte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Het resultaat van de trekproef waarbij een proefstuk wordt blootgesteld aan een stijgende spanning tot er een breuk optreedt.

Klasse Proef kerend vermogen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefKerendVermogen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef om het vermogen van een voertuigkering te bepalen om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Proef korrelverdeling

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefKorrelverdeling
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van de doorval door een reeks zeven van een granulaatmengsel volgens NBN EN 933-1.

Klasse Proef langsvlakheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLangsvlakheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie De controle van de langsvlakheid nieuwe verhardingen bij verschillende golflengten.

Klasse Proef luchtdichtheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuchtdichtheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Testen van de drukval van het beproefde leidingsvak.

Klasse Proef luchtgehalte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuchtgehalte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef die de hoeveelheid lucht bepaalt in vers beton met de drukmethode volgens NBN EN 12350-7.

Klasse Proef luminantie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuminantie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bij gebrek aan Qd-meting kan de luminantiefactor ß van wegmarkeringen gebruikt worden om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.

Klasse Proef mortelkwaliteit

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMortelkwaliteit
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Controle van de sterkte van voegmortel.

Klasse Proef nader onderzoek tomograaf

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefNaderOnderzoekTomograaf
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.

Klasse Proef perfomantieklasse

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPerformantieklasse
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef die de performantie (bij impact) bepaalt.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Proef performantieniveau

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPerformantieniveau
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van het performantieniveau.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Proef procent holle ruimte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPctHolleruimte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef om het percentage holle ruimte in een bitumineuze laag te bepalen.

Klasse Proef retroreflectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefRetroreflectie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Het bepalen van de retroreflectiecoëfficiënt via een manuele retroreflectometer of via labotesten.

Klasse Proef rolgeluid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefRolgeluid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Het rolgeluid wordt gemeten met de CPX-methode volgens ISO/CEN 11819-2.

Klasse Proef schokindex

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindex
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef voor de bepaling van de schokindex parameter.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Proef schokindex motorvangplank

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindexMVP
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef voor de bepaling van de schokindex parameter van de motorvangplank.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Proef staalvezelgehalte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStaalvezelgehalte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van de hoeveelheid staalvezels in de cementbetonverharding.

Klasse Proef stroefheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStroefheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Het vermogen van een wegdek om door voertuigbanden tangentieel uitgeoefende krachten (bij het nemen van bochten, afremmen of optrekken) te compenseren door even grote wrijvingskrachten.

Klasse Proef temperatuur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTemperatuur
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Controle van de temperatuur van een asfaltmengsel.

Klasse Proef textuurdiepte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTextuurdiepte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van de uitwasdiepte van de verharding na een oppervlaktebehandeling volgens NBN EN ISO 13473-1.

Klasse Proef verankeringskracht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVerankeringskracht
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Een trekproef in situ om de verankering van de ankerstaven in een betonverharding te testen.

Klasse Proef verder onderzoek trekproef

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVerderOnderzoekTrekproef
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Een trekproef is een manier om nader te onderzoeken hoe het met de veiligheid van een (aangetaste of beschadigde) boom gesteld is. Door met een lier effectief aan een boom te trekken wordt de belasting bij storm in een model gegoten en getest.

Klasse Proef visuele beoordeling

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVisueleBeoordeling
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Opsporen van de gebreken bij de definitieve oplevering.

Klasse Proef vlakheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVlakheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Controle van de effenheid van het oppervlak met behulp van een 3 meter lange rei volgens NBN EN 13036-7.

Klasse Proef voertuig overhelling

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVoertuigOverhelling
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef om de overhelling over de bebakening van het voertuig te bepalen bij impact.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Proef waterdichtheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWaterdichtheid
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Testen van het waterverlies van het beproefde leidingsvak.

Klasse Proef watergehalte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWatergehalte
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van de hoeveelheid water die opgenomen kan worden in een betonverharding.

Klasse Proef wateropslorping

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWateropslorping
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef waarbij de compactheid of poreusheid van het proefstuk door onderdompeling wordt bepaald.

Klasse Proef weerstand afschilfering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWeerstandAfschilfering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Controle van de vorst-dooiweerstand volgens CEN/TS 12390-9.

Klasse Proef werkingsbreedte geleide constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWerkingsbreedteGC
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef om de afstand te bepalen tussen de voorkant van de geleideconstructie in normale positie en de plaats van het verst uitwijkend onderdeel aan de achterzijde van de geleideconstructie bij aanrijding. (gemeten op het voorvlak van een geleideconstructie en loodrecht op de as van de weg)

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Proef werkingsbreedte motorvangplank

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWerkingsbreedteMVP
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Proef om de afstand tussen de voorkant van het onvervormd systeem tot de maximale dynamische laterale positie van elk onderdeel van het systeem te bepalen.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Proef zichtbaarheid bij dag of wegverlichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijDagOfWV
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van de luminantiecoëfficiënt bij diffuse verlichting van een gemarkeerd oppervlak (Qd) bij daglicht of onder openbare verlichting.

Klasse Proef zichtbaarheid bij nacht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNacht
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht.

Klasse Proef zichtbaarheid bij nacht bij nat wegdek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNachtNatWegdek
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht bij nat wegdek.

Klasse Proef zichtbaarheid bij nacht en regenweer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNachtRegenweer
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Definitie Bepaling van het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht bij nat weer (tijdens regenbui).

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap bepaling grondkarakteristieken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGrondkarakteristieken.bepalingGrondkarakteristieken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGrondkarakteristieken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef met de resultaten van de grondkarakteristieken.

Eigenschap conditiebeoordeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.conditiebeoordeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout.

Eigenschap conditiewaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.conditiewaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom.

Eigenschap conflicten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.conflicten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden.

Eigenschap consistentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefConsistentie.consistentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefConsistentie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de consistentie.

Eigenschap dag-meterstand reactief vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGecombineerd.meterstandReactiefVermogenDag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGecombineerd
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Definitie De stand van de dag-energiemeter waarmee het reactief vermogen gemeten wordt.

Eigenschap datum meterstand dag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter.datumMeterstand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum van de laatste meteropname van de energiemeter.

Eigenschap doorlatendheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDoorlatendheid.doorlatendheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDoorlatendheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de waterdoorlatendheid.

Eigenschap draagvermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraagvermogen.draagvermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraagvermogen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef die het draagvermogen van de laag bepaald.

Eigenschap draineervermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraineervermogen.draineervermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraineervermogen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van het drainvermogen.

Eigenschap druksterkte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDruksterkte.druksterkte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDruksterkte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de druksterkte van de laag.

Eigenschap dwarsvlakheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDwarsvlakheid.dwarsvlakheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDwarsvlakheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de dwarsvlakheid.

Eigenschap effectief bindmiddelgehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefEffectiefBindmiddelgehalte.effectiefBindmiddelgehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefEffectiefBindmiddelgehalte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van het gemeten effectief bindmiddelgehalte in de BV laag.

Eigenschap gaafheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGaafheid.gaafheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGaafheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De resultaten van de controle.

Eigenschap gebreken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.gebreken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden.

Eigenschap geldigheidsduur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Keuring.geldigheidsDuur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Keuring
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar
Definitie de periode (in jaar) waarbinnen de keuring geldig blijft.

Eigenschap geluidsabsorptie reflectie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.geluidsabsorptieReflectie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.

Eigenschap geluidstestrapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGeluidstest.geluidstestrapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGeluidstest
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Definitie Het resultaat geluidstest.

Eigenschap gemeten dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGemetenDikte.gemetenDikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGemetenDikte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De gemeten dikte van de laag in centimeter.

Eigenschap gemeten waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.gemetenWaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie De sterkte van het geluid in dB.

Eigenschap hechtsterkte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefHechtsterkte.hechtsterkte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefHechtsterkte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de hechtsterkte van de laag te bepalen.

Eigenschap inclusief elektrisch

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefNaderOnderzoekTomograaf.inclusiefElektrisch
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefNaderOnderzoekTomograaf
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of naast een geluidsweerstandstomografie ook een elektrische weerstandstomografie gebeurd is.

Eigenschap kerend vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefKerendVermogen.kerendVermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefKerendVermogen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het vermogen van een voertuigkering om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen.
Gebruik Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap keuringsdatum

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Keuring.datum
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Keuring
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop de keuring werd uitgevoerd.

Eigenschap keuringsverslag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Keuring.verslag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Keuring
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie document met het verslag van de keuring.

Eigenschap korrelverdeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefKorrelverdeling.korrelverdeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefKorrelverdeling
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van de gemeten korrelverdeling in de BV laag.

Eigenschap krooninspectie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.krooninspectie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Controle van gebrekssymptomen in de kroon.

Eigenschap langsvlakheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLangsvlakheid.langsvlakheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLangsvlakheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de meting.

Eigenschap locatie in situlabo

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.locatieInSitulabo
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo).

Eigenschap luchtdichtheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuchtdichtheid.luchtdichtheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuchtdichtheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Testresultaten van de opgemeten drukval van het beproefde leidingsvak.

Eigenschap luchtgehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuchtgehalte.luchtgehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuchtgehalte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van het luchtgehalte.

Eigenschap luchtgeluidsisolatie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.luchtgeluidsisolatie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.

Eigenschap luminantiecoëfficient

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijDagOfWV.luminantiecoëfficiënt
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijDagOfWV
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie De verhouding van de luminantie van het oppervlak in een gegeven richting en de verlichtingssterkte op het oppervlak.
Gebruik uitgedrukt in mcd. m-2.lux-1

Eigenschap luminantiefactor

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuminantie.luminantiefactor
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLuminantie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Waarde om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.

Eigenschap meerwaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.meerwaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde .

Eigenschap meterstand dag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter.meterstandDag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Definitie De meterstand bij de laatste meteropname van de dag-energiemeter.

Eigenschap meterstand nacht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter.meterstandNacht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Definitie De meterstand bij de laatste meteropname van de nacht-energiemeter.

Eigenschap meterstand piek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGecombineerd.meterstandPiek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGecombineerd
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt
Definitie De stand van de energiemeter waarmee het piekvermogen gemeten wordt.

Eigenschap mortelkwaliteit

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMortelkwaliteit.mortelkwaliteit
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMortelkwaliteit
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een rapport van de mortelkwaliteit van de onderbouw laag.

Eigenschap nacht-meterstand reactief vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGecombineerd.meterstandReactiefVermogenNacht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGecombineerd
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Definitie De stand van de nacht-energiemeter waarmee het reactief vermogen gemeten wordt.

Eigenschap nader onderzoek tomograaf

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefNaderOnderzoekTomograaf.naderOnderzoekTomograaf
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefNaderOnderzoekTomograaf
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de tomograaf proef.

Eigenschap norm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.norm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De proef volgens de beschreven standaard.

Eigenschap onderhoudstoestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.onderhoudstoestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De toestand van een boom die de eventuele snoeiachterstand aangeeft.

Eigenschap Onderzoek visuele boomcontrole

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.onderzoekVisueleBoomcontrole
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Visueel bepalen van de veiligheid en conditie van een boom.

Eigenschap pct holleruimte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPctHolleruimte.pctHolleruimte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPctHolleruimte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van het aantal percentage holleruimte meting aanwezig in de laag.

Eigenschap performantieklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPerformantieklasse.performantieklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPerformantieklasse
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De aanduiding hoe (performantie) de beginconstructie is getest.
Gebruik Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap performantieniveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPerformantieniveau.performantieniveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPerformantieniveau
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het niveau waarop de obstakelbeveiliger is getest.
Gebruik Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap plantwijzewaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.plantwijzewaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een factor die de ontwikkeling van het uiterlijk (de habitus) van een boom relateert met de manier waarop hij geplant wordt.

Eigenschap rapportage onderzoek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.basiswaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Definitie Het schriftelijk verslag dat na onderzoek of visuele controle wordt opgemaakt.

Eigenschap rapportage onderzoek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.rapportageOnderzoek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het schriftelijk verslag dat na onderzoek of visuele controle wordt opgemaakt.

Eigenschap retroreflectie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefRetroreflectie.retroreflectie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefRetroreflectie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de retroreflectie van een verkeersbord te bepalen.

Eigenschap retrotreflectiecoëfficiënt

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNachtRegenweer.retrotreflectiecoëfficiënt
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNachtRegenweer
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie De maat voor het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht bij nat weer (tijdens regenbui).
Gebruik uitgedrukt in mcd. m-2.lux-1

Eigenschap retrotreflectiecoëfficiënt

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNacht.retrotreflectiecoëfficiënt
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNacht
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie De maat voor het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht.
Gebruik uitgedrukt in mcd. m-2.lux-1

Eigenschap retrotreflectiecoëfficiënt

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNachtNatWegdek.retrotreflectiecoëfficiënt
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefZichtbaarheidBijNachtNatWegdek
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie De maat voor het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht bij nat wegdek.
Gebruik uitgedrukt in mcd. m-2.lux-1

Eigenschap rolgeluid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefRolgeluid.rolgeluid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefRolgeluid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van het rolgeluid van de toplaag.

Eigenschap schokindex

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindex.schokindex
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindex
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding.
Gebruik Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap schokindex mvp

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindexMVP.schokindexMvp
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindexMVP
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Head Injury Criterium (HIC) van een motorvangplank.
Gebruik Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap soortwaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.soortwaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Geeft voor een bepaalde boomsoort of -variëteit de verhouding weer tussen de prijs per cm² van die soort en de eenheidsprijs.

Eigenschap staalvezelgehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStaalvezelgehalte.staalvezelgehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStaalvezelgehalte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van het gemeten staalvezelgehalte in de BV laag.

Eigenschap stamomtrek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.stamomtrek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.

Eigenschap standplaatswaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.standplaatswaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De waarde van de boom afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en de aanplantingsmogelijkheden rondom en voor de boom.

Eigenschap stroefheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStroefheid.stroefheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStroefheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de stroefheid.

Eigenschap technisch verslag bindmiddeldosering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBindmiddeldosering.technischVerslagBindmiddeldosering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBindmiddeldosering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het technisch verslag van een aangewezen bindmiddeldosering.

Eigenschap temperatuur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTemperatuur.temperatuur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTemperatuur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius
Definitie De temperatuur van de BV laag in graden Celsius.

Eigenschap testrapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.testrapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documentbijlage met de resultaten van de test.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap textuurdiepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTextuurdiepte.textuurdiepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTextuurdiepte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de textuurdiepte van de toplaag.

Eigenschap tijdstempel boomtoestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.tijdstempelBoomtoestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum van laatste snoeibeurt.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de test.

Eigenschap uitgebreid plaatsonderzoek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.uitgebreidPlaatsonderzoek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Grondige beoordeling van de textuur en structuur van de bodem, met als doel een voorstel tot conditieverbeterende maatregelen.

Eigenschap verankeringskracht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVerankeringskracht.verankeringskracht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVerankeringskracht
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test om de verankeringskracht in de BV laag.

Eigenschap verder onderzoek trekproef

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVerderOnderzoekTrekproef.verderOnderzoekTrekproef
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVerderOnderzoekTrekproef
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Eigenschap visuele beoordeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVisueleBeoordeling.visueleBeoordeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVisueleBeoordeling
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een rapport van de visuele beoordeling van de laag.

Eigenschap vlakheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVlakheid.vlakheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVlakheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de vlakheid.

Eigenschap voertuig overhelling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVoertuigOverhelling.voertuigOverhelling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVoertuigOverhelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald.
Gebruik Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap waterdichtheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWaterdichtheid.waterdichtheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWaterdichtheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Testresultaten van het opgemeten waterverlies van het beproefde leidingsvak.

Eigenschap watergehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWatergehalte.watergehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWatergehalte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van het gemeten watergehalte in de BV laag.

Eigenschap wateropslorping

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWateropslorping.wateropslorping
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWateropslorping
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.

Eigenschap weerstand afschilfering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWeerstandAfschilfering.weerstandAfschilfering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefWeerstandAfschilfering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de weerstand/afschilfering van de laag te bepalen.

Eigenschap Wortelonderzoek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.wortelonderzoek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Bepalen van de kwaliteit van de wortels (bv. aantasting door schimmels) of het bepalen van de reikwijdte van de wortels (bv. om een wortelbeschermingszone op te zetten in de buurt van werken van de bomen).

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

7. Auteurs en medewerkers