Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Abstracten. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het abstracten vocabularium focust op de beschrijving van aanvullende eigenschappen en relaties die horen bij het onderdeel vocabularium en het installatie vocabularium. De klasses die hierin gedefinieerd worden zijn niet instantieerbaar maar bestaan enkel vanuit technisch oogpunt om gemeenschappelijke eigenschappen en relaties te bundelen.

Dit vocabularium wordt dus steeds in de context van de volgende verwante vocabularia gezien:

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aanleg boomvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Specialisatie van
Definitie Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de aanleg van een boomvorm onder 1 noemer te houden.

Klasse Aansluitende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AansluitendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte die alle aansluitende constructies samenbundelt.

Klasse Afschermende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig samenvat.

Klasse Afwijkende kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een lijnvormig element dat niet voldoet aan een bepaalde standaard.

Klasse Bebakening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de bebakeningen.

Klasse Beginstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Beginstuk
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie, met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.

Klasse Begroeid voorkomen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Specialisatie van
Definitie Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.

Klasse Boomvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Specialisatie van
Definitie Abstracte die een plant met één of enkele houtige stammen die een secundaire diktegroei vertonen onder 1 noemer te plaatsen. De stam of stammen zijn duidelijk te onderscheiden en overheersen het boombeeld door hun volume.

Klasse Buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.

Klasse Constructie element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de verschillende constructie elementen.

Klasse Draagconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Draagconstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor alle draagconstructies.

Klasse Ecologische maatregel relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EcoMaatregelRelatie
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de relaties van de verschillende soorten ecologische maatregelen te groeperen.

Klasse Geleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geleiding
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de geleidingsobjecten bij ecologische maatregelen.

Klasse Gestandaardiseerde kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een kantopsluiting die voldoet aan een bepaalde standaard.

Klasse Gestandaardiseerde kantopsluiting type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor de gestandaardiseerde kantopsluiting types.

Klasse Kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke de eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.

Klasse Laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.

Klasse Laagdikte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
Definitie Abstracte waarmee aan een laag het atribuut dikte wordt toegekend.

Klasse Ledbord toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordToegang
Specialisatie van
Definitie Abstracte als toegang tot de verschillende ledborden.

Klasse Lijnvormig element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.

Klasse Linkend element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Specialisatie van
Definitie Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.

Klasse Put

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Definitie Abstracte bedoeld om de verschillende soort putten onder te brengen en gemeenschappelijke eigenschappen over te dragen. De relaties worden overgedragen via de abstracte PutRelaties.

Klasse Put relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PutRelatie
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de relaties van de verschillende soorten putten te groeperen.

Klasse Signalisatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Signalisatie
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties.

Klasse Steun standaard

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Definitie Abstracte voor de standaard steunen.

Klasse Straatmeubilair

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Straatmeubilair
Specialisatie van
Definitie Abstracte bedoeld om het straatmeubilair onder 1 noemer te houden.

Klasse Terreindeel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Definitie Abstracte voor het gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.

Klasse Vegetatie element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Specialisatie van
Definitie Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.

Klasse Verkeersregelinstallatie draagconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRIDraagConstructie
Definitie Abstracte voor een dragend element (bv. paal, kolom,& ) waaraan lantaarns met verkeerslichten bevestigd kunnen worden bij de verkeersregelinstallatie.

Klasse Verkeersteken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de verkeersteken eigenschappen.

Klasse Waterloop relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#WaterloopRelatie
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Adres van het verkeersteken.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Dichtsbijgelegen adres voor de put, het adres bestaat enkel uit de straatnaam indien het dichtstbijzijnde adres > 100m verwijderd is.

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Foto van het verkeersteken.

Eigenschap beschermlaag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.beschermlaag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type bescherming van de steun bv. geschilderd, gegalvaniseerd

Eigenschap bijkomende parameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.bijkomendeParameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Detail typering van de kantopsluiting

Eigenschap bijzonder transport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.bijzonderTransport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Wijze waarop het object eventueel geschikt is om bijzonder transport mogelijk te maken

Eigenschap bok afwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.bokAfwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.

Eigenschap bok opwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.bokOpwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.

Eigenschap boomplaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.boomplaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.

Eigenschap boomrooster

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.boomrooster
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.

Eigenschap boomspiegel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.boomspiegel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het stuk grond rondom de stam van een boom, en in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom.

Eigenschap boomtoestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.boomtoestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Definitie Een beschreven toestand van de boom.

Eigenschap boomverankeringszone

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.boomverankeringszone
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De straal van de circkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in centimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de buis in millimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De gemiddelde breedte van een laag in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van het begroeide oppervlak.

Eigenschap certificaathouder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.certificaathouder
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De houder van het uitvoeringscertificaat.

Eigenschap diepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.diepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale diepte van de put in meter.

Eigenschap diepte afwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.diepteAfwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.

Eigenschap diepte opwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.diepteOpwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .

Eigenschap doorwortelbaar volume

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.doorwortelbaarVolume
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.

Eigenschap drassigheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.drassigheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.

Eigenschap exoten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.exoten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.

Eigenschap fabrikant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.fabrikant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Fabrikant van de steun

Eigenschap funderingswijze

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.funderingswijze
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier waarop de afschermende constructie gemonteerd wordt.

Eigenschap funderingswijze

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.funderingswijze
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type fundering van de steun bv. voetplaat, diep in grond,...

Eigenschap geprefabriceerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.geprefabriceerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.

Eigenschap geprefabriceerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.geprefabriceerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.

Eigenschap gietrandtype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.gietrandtype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type omwalling rond de stamvoet van een boom.

Eigenschap groeifase

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.groeifase
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom.

Eigenschap handwerk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.handwerk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht .

Eigenschap helling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.helling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Definitie De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in ‰.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hoogte van het vegetatie-element in meter.

Eigenschap hoogte binnenzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.hoogteBinnenzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.

Eigenschap hoogte bovenkant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.hoogteBovenkant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Hoogte (in meter) van de bovenkant van de steun

Eigenschap hoogte buitenzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.hoogteBuitenzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van kantopsluiting.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de afwijkende kantopsluiting.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie De kleur van de gebruikte markering.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie De RAL kleur van het uitwendig zichtbare gedeelte.

Eigenschap kleur aflopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening.kleurAflopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de bebakening in aflopende richting.

Eigenschap kleur oplopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening.kleurOplopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de bebakening in oplopende richting.

Eigenschap kroon diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.kroonDiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Diameter van de kroonprojectie in meter.

Eigenschap laagrol

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.laagRol
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De lengte van de kantopsluiting in centimeter

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van het begroeide oppervlak.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De gemiddelde lengte van een laag in meter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige lengte wordt de gemiddelde lengte opgenomen.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De lengte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .

Eigenschap luchtleiding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.luchtleiding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.

Eigenschap maaiveldpeil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.maaiveldpeil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie De hoogte van het grondoppervlak in meter-TAW in het midden van het deksel van de put.

Eigenschap man toegankelijk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.manToegankelijk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.niveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.niveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap obstakels

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.obstakels
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.

Eigenschap opgevuld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.opgevuld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de buis gestabileerd/opgevuld is of niet.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van een laag in m².

Eigenschap oppervlaktebehandeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.oppervlaktebehandeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting .

Eigenschap opstelhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordToegang.opstelhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordToegang
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De opstelhoogte van het ledbord vanaf het maaiveld.

Eigenschap opvatting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.opvatting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis.

Eigenschap permanent

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.permanent
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.

Eigenschap plaatsbeschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.plaatsbeschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen.

Eigenschap plantmaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.plantmaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De maat van de boom in cm gemeten op 1 m boven het maaiveld tussen een minimum en maximum waarde.

Eigenschap productidentificatiecode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.productidentificatiecode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Definitie De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).

Eigenschap soort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.soort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort van de afwijkende kantopsluiting.

Eigenschap soort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.soort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort van kantopsluiting.

Eigenschap soort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.soort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam
Definitie De naam van de plantensoort .

Eigenschap soortnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.soortnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam
Definitie De naam van de plantensoort.

Eigenschap takvrije stamlengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.takvrijeStamlengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.

Eigenschap taludwaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.taludwaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De technische fiche van de put

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De technische fiche van het lijnvormig element.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De technische fiche van een linkend element.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De technische fiche van de buis.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap technische fiche afwijking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.technischeFicheAfwijking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap totale boombeschermingszone

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.totaleBoombeschermingszone
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De straal van de circkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.

Eigenschap uitvoeringscertificatie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.uitvoeringscertificatie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Documentatie van het certificaat.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap variabel opschrift

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.variabelOpschrift
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.

Eigenschap verankering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.verankering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt de manier van verankering van de boom bij aanplant aan.

Eigenschap verankeringstype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.verankeringstype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt het type van verankering van de boom aan.

Eigenschap video

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.video
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Video van de testen op afschermende constructies.
Gebruik Enkel videobestanden zijn toegelaten.

Eigenschap vorm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.vorm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de vorm van de buis.

Eigenschap vrije doorrijhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.vrijeDoorrijhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Eigenschap wortel aanplant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.wortelAanplant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant.

Eigenschap wortelgeleiding wortelwering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.wortelgeleidingWortelwering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.