Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Abstracten. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het abstracten vocabularium focust op de beschrijving van aanvullende eigenschappen en relaties die horen bij het onderdeel vocabularium en het installatie vocabularium. De klasses die hierin gedefinieerd worden zijn niet instantieerbaar maar bestaan enkel vanuit technisch oogpunt om gemeenschappelijke eigenschappen en relaties te bundelen.

Dit vocabularium wordt dus steeds in de context van de volgende verwante vocabularia gezien:

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Klassen

| Aanhorigheden brug | Aansluitende constructie | Abstracte aanvullende geometrie | Afschermende constructie | Afwijkende kantopsluiting | Andere laag | Andere verharding | AOWS type | Artificiële laag | Axiaal draagvermogen | Bebakening | Beginstuk | Begroeid voorkomen | Behuizing | Bekleding component | Bestrating | Betonfundering | Betonnen constructie-element | Bevestiging geluidswerende constructie | Bijlage voertuigkering | Brandvoorziening verwarmd linkend element | Buis | Buitenkast | Communicatieapparatuur | Complexe geleiding | Constructie element | Constructie elementen geluidswerende constructie | Constructief object | Container buis | Controller | Detectie | Detectielussen | Deur | DNB | DNB meter | Draagconstructie | dwarse markering toegang | Eigenschappen voertuigkering | Elektisch componentennummer object | EM-draagconstructie | Energiemeter | Figuratiemarkering toegang | Firmware object | Fundering | Geleiding | Geluidsschermelement | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Grazige vegetatie | Hardware toegang | Hoppinzuil | Houten constructie-element | Houtige vegetatie | Ingebedde elektromechnische afbakening | Inloopbehuizing | IP netwerk object | IVRI component | Kabel | Kabel aarding | Kabel aarding samenstelling | Kabelgeleiding | Kabelgeleiding en leiding bevestiging | Kantopsluiting | Kast | Klassieke fundering | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | LED-bord | Leiding | Lijnvormig element | Linkend element | Luchtkwaliteit | Markering | Niet gedragen sensor | Niet weggebonden detectie | Niveaumeting | Omhullende inrichting | Proeven | PT-module met firmware | PT-module z firmware | PT-regelaar module | PU | Put | Put relatie | Radioheruitzend module | Schokindex voertuigkering | Seinlantaarn | Sel niet sel lussen | Sensor | Sensoropstelling | Serienummerobject | Signalisatie | Software toegang | Stalen constructie-element | Stalen profiel | Steun standaard | Straatmeubilair | Terreindeel | Toegangselement | Type weggebruiker | Vegetatie element | Ventilatie | Verankering | Verkeersbord | Verkeerslicht | Verkeersregelaar modules | Verkeersregelinstallatie draagconstructie | Verkeersteken | Verlichtingstoestel | Verlichtingstoestel connector | Voedingspunt | VR-module met firmware | VR-module z firmware | Waarschuwingslantaarn | Zender en Ontvanger toegang tot relaties |

Eigenschappen

| aanleg | aanleg | aansluitvermogen | aantal lichtsensoren | aantal telwerken | aanzetpeil | aanzicht | adres | adres | adres | adres volgens DNB | afbeelding | afbeelding | afmeting | afmeting | afmeting | afmeting deuropening | afmeting grondvlak | afmetingen b l | asset-id | baseline | batchnummer | beschermlaag | beschrijving bereikbaarheid | besturingsconnector | betonkwaliteit | betonspecificaties | bewakingstijd | bijkomende parameter | bijlage | bijzonder transport | binnendiameter | bok afwaarts | bok opwaarts | bouwklasse | brandweerstand | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte binnenzijde | breedte buitenzijde | buitendiameter | buitendiameter | buitenmantel diameter | buitenmantel diameter | buitenmantel kleur | Cabine materiaal | CD DVD Tape | certificaat | certificaathouder | componentnummer | CPU | datum energieleveringscontract | datum oprichting | datum start energielevering | diameter | diepte | diepte afwaarts | diepte opwaarts | dikte | dikte | dikte | disk | DNS naam | DNS naam | DNS naam | DNS-naam | domein | drassigheid | drukdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden | drukdraagvermogen in uiterste grenstoestand | ean nummer | elektrische beveiliging | energieleverancier | fabricagelengte | fabricagevoorschrift | fabrikant | fabrikant | fabrikant | firmwareversie | firmwareversie | funderingshoogte | grondplan | grondvlakafmeting | handgreeptype | heeft aansluitkast geïntegreerd | heeft bolgewassen | heeft contrastscherm aanwezig | heeft deurcontact | heeft deurcontact | heeft mof in trekput | heeft obstakels | heeft oppervlaktebehandeling | heeft verlichting | helling | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte binnenzijde | hoogte bovenkant | hoogte buitenzijde | houtspecificaties | indelingsplan | ingress protection klasse | ip adres | ip adres | ip adres | IP-adres | is geprefabriceerd | is goedgekeurd | is handwerk | is man toegankelijk | is opgevuld | is overgroeien rand verharding | is permanent | is prioritair | is risicovol | is tijdelijk | is voorgebogen | is vrij uitgroeiend | is zelfsluitend | kalibratiecertificaat | kastmateriaal | kerend vermogen | keuringsfrequentie | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur aflopend | kleur oplopend | knipoppervlak | laagrol | lamptype | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | licentie | logische groep verkeerscentrum | maaiveldpeil | markeringsoort | markeringsysteem COPRO | masker | materiaal | materiaalkarakteristiek | maximaal debiet | maximaal volumedebiet | maximale totale dikte | meetbereik | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | met tand-groef | meternummer | meteropname frequentie | metertype | mobiliteitsmaatregel | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | naam | netbeheerder | niveau | niveau | operationele status | ophangconstructie | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | opstelhoogte | opstelhoogte | opstelwijze | opvatting | OS | plaatsbeschrijving | productidentificatiecode | productidentificatiecode | productnaam | protocol | RAM | referentie distributienetbeheerder | risico analyse | risicoanalyse | schokindex | sectie | serienummer | serienummer | serienummer | signalisatievergunning | sluitingstijd | soort | soort | soort bewaking | soortnaam | staalspecificaties | steenverband | stroomkringnummer | systeemvermogen | tabel uitwendige invloeden | taludwaarde | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche afwijking | testrapport | testrapport voertuigkering | toestand buis | toestand put | totaal gewicht | totale lengte | trekdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden | trekdraagvermogen in uiterste grenstoestand | type URI | type weggebruiker | uitvoeringscertificatie | uitvoeringsmethode | variabel opschrift | verfraaid | verlicht gebied | vermogen | vermogen | versie | versie goedgekeurd | video | video voertuigkering | voedingsspanning | voegvulling | voertuig overhelling | vorm | vormgeving | wapeningsplan | weergegeven vervoersmodi op kaart | wettelijke status | windbelasting | zuilnaam | zuilnummer |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aanhorigheden brug

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanhorighedenBrug
Definitie Een bundeling van aanhorigheden die bij een brug kunnen horen.

Klasse Aansluitende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AansluitendeConstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Definitie Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.

Klasse Abstracte aanvullende geometrie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMDBStatus
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMToestand
Definitie Abstracte om de eigenschappen en relaties van AanvullendeGeometrie te bundelen.

Klasse Afschermende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BijlageVoertuigkering
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Definitie Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie,geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig,samenvat.

Klasse Afwijkende kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Definitie Abstracte voor een kantopsluiting die niet voldoet aan een bepaalde standaard.

Klasse Andere laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereLaag
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagProductidentificatiecode
Definitie Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.

Klasse Andere verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereVerharding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ArtificieleLaag
Definitie Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.

Klasse AOWS type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
Definitie Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.

Klasse Artificiële laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ArtificieleLaag
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagProductidentificatiecode
Definitie Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.

Klasse Axiaal draagvermogen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen
Definitie Abstracte voor de bundeling van de axiale druk- en trekdraagvermogens, berekend volgens verschillende grenstoestanden.

Klasse Bebakening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Signalisatie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte voor de bebakeningen.

Klasse Beginstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Beginstuk
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Definitie Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie,met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.

Klasse Begroeid voorkomen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.

Klasse Behuizing

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor alle types van behuizing voor het beschermen van technieken.

Klasse Bekleding component

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BekledingComponent
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte voor componenten die als bekleding worden bevestigd op andere elementen.

Klasse Bestrating

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ArtificieleLaag
Definitie Verhardingstype opgebouwd uit bestratingen (rechthoekige of vierkante componenten van beperkte afmetingen) waardoor een aanzienlijk aantal voegen tussen de componenten zitten.

Klasse Betonfundering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Betonfundering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering
Definitie Abstracte voor funderingen in beton.

Gebruik

Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Klasse Betonnen constructie-element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
Definitie Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van betonnen constructie-elementen.

Klasse Bevestiging geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BevestigingGC
Definitie Abstracte om de bevestigingsrelatie naar de profielen en schermelementen van geluidswerende constructies te faciliteren.

Klasse Bijlage voertuigkering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BijlageVoertuigkering
Definitie Abstracte om bestanden te bundelen omtrent voertuigkering.

Klasse Brandvoorziening verwarmd linkend element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Brandvoorziening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor linkende elementen die voorzien kunnen worden van verwarming om hun werkzaamheid in extreme omstandigheden te garanderen.

Klasse Buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.

Klasse Buitenkast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast
Definitie Abstracte voor kasten die typisch buiten staan en daarom bestand moeten zijn tegen de elementen en verfraaiing kunnen krijgen.

Klasse Communicatieapparatuur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Communicatieapparatuur
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor alle benodigde apparatuur voor het ontvangen en verzenden van signalen.

Klasse Complexe geleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ComplexeGeleiding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geleiding
Definitie Een Abstracte die de SluitAanOp relatie mogelijk maakt voor de samenstellende onderdelen van een complexere geleiding.

Klasse Constructie element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte voor de verschillende constructie elementen.

Klasse Constructie elementen geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElementenGC
Definitie Abstracte om de constructie-elementen te bundelen die gerelateerd zijn aan geluidswerende constructies.

Klasse Constructief object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructiefObject
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Definitie Een bundeling van alle constructieve installaties.

Klasse Container buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ContainerBuis
Definitie Abstracte voor het groeperen van eigenschappen en relaties van buisvormige container elementen. Dit zijn buizen die kabels of andere leidingen kunnen bevatten.

Klasse Controller

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor allerlei types van controllers.

Klasse Detectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor de overige detecties, zijnde die die niet onder de groepen "niet weggebonden detecties", " weggebonden detecties" of "detectielussen" vallen.

Klasse Detectielussen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie
Definitie Abstracte voor een detectielus. Een detectielus is een kabel onder het wegdek die in staat is om voertuigen te detecteren teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Selectieve lussen zijn in staat om gecodeerde informatie door te geven van prioritaire voertuigen, niet-selectieve lussen geven informatie door van alle voertuigen die het detectie gebied passeren.

Klasse Deur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Toegangselement
Definitie Een beweegbaar element ter afsluiting van een ruimte. In een gebouw is een deur meestal bevestigd in een kozijn,dat weer in een muur of wand is aangebracht.

Klasse DNB

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Voedingspunt
Definitie Een abstracte die de gegevens van de distributienetbeheerder bevat die bij een aansluiting horen.

Klasse DNB meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Definitie Abstracte voor elk toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van de asset beheerder geplaatst wordt voor diverse metingen van doorgevoerde energie.

Klasse Draagconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Draagconstructie
Definitie Abstracte voor alle draagconstructies.

Klasse dwarse markering toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DwarseMarkeringToegang
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Definitie Abstracte als toegang tot de verschillende soorten dwarse markeringen.

Klasse Eigenschappen voertuigkering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EigenschappenVoertuigkering
Definitie Op deze abstracte worden attributen met betrekking tot voertuigkering bijgehouden.

Klasse Elektisch componentennummer object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ElektrischComponentennummerObject
Definitie Abstracte voor Objecttypes waarvoor het componentnummer op het lokale elektrische schema moet bijgehouden worden.

Klasse EM-draagconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMDraagconstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Draagconstructie
Definitie Abstracte voor een elektromechanisch (EM) dragend element (bv. paal, kolom, seinbrug, galgpaal, mast) waaraan EM-toestellen bevestigd kunnen worden.

Klasse Energiemeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor alle energiemeters.

Klasse Figuratiemarkering toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FiguratieMarkeringToegang
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Definitie Abstracte als toegang tot de verschillende soorten figuratiemarkeringen.

Klasse Firmware object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
Definitie Abstracte voor de firmware van het object.

Klasse Fundering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Definitie Abstracte voor verschillende manieren om er voor te zorgen dat het eigen gewicht van het object dat de fundering krijgt en de krachten uitgeoefend op dat object, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Een fundering zit hoofdzakelijk onder het maaiveld en heeft tot doel het stabiliseren van een ander object.

Klasse Geleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geleiding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte om de gerelateerde objecten onder 1 noemer te houden.

Klasse Geluidsschermelement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Definitie Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen van de verschillende types schermlementen te bundelen.

Klasse Gestandaardiseerde kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Definitie Abstracte voor een kantopsluiting die voldoet aan een bepaalde standaard.

Klasse Grazige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Definitie Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.

Klasse Hardware toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een abstracte die de gemeenschappelijke kenmerken bevat voor zowel fysieke als virtuele hardware.

Klasse Hoppinzuil

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Hoppinzuil
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen van de verschillende hoppinzuilen onder 1 noemer te plaatsen.

Klasse Houten constructie-element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutenConstructieElement
Definitie Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van houten constructie-elementen.

Klasse Houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Definitie Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.

Klasse Ingebedde elektromechnische afbakening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMAfbakening
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een abstracte klasse voor de Voedt- en Sturing-relaties van allerlei types elektromechansiche afbakening (anders dan de gewone openbare verlichting) in en langs de weg

Klasse Inloopbehuizing

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Definitie Een behuizing voor het beschermen van technieken en materialen waarin het omwille van de grootte en toegankelijkheid mogelijk is om rond te lopen.

Klasse IP netwerk object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IPNetwerkToegangObject
Definitie Abstracte voor het IP adres en de DNS naam van een object.

Klasse IVRI component

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IVRIComponent
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Software
Definitie Abstracte die eigenschappen van de iVRI (intelligente verkeersregelaar) component bundelt.

Klasse Kabel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor attributen en relaties van allerlei types kabels.

Klasse Kabel aarding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAarding
Definitie Abstracte voor eigenschappen van verschillende types kabel gebruikt voor aardingen

Klasse Kabel aarding samenstelling

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAardingSamenstelling
Definitie Abstracte voor eigenschappen van verschillende types kabel gebruikt voor aardingen

Klasse Kabelgeleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabelgeleiding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelgeleidingEnLeidingBevestiging
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#OmhullendeInrichting
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor het groeperen van inrichting met als functie het begeleiden van kabels en leidingen.

Klasse Kabelgeleiding en leiding bevestiging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelgeleidingEnLeidingBevestiging
Definitie Abstracte voor het bevestigen van kabelgeleidingen en leidingen aan bouwkundige elementen

Klasse Kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.

Klasse Kast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Definitie Abstracte voor allerlei types kasten.

Klasse Klassieke fundering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KlassiekeFundering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering
Definitie Abstracte voor ondiepe en halfdiepe funderingen. Fundering op staal en op putten.

Klasse Laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.

Klasse Laag bouwklasse

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagBouwklasse
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ArtificieleLaag
Definitie Abstracte waarmee aan een laag het attribuut bouwklasse wordt toegekend.

Klasse Laag productidentificatiecode

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagProductidentificatiecode
Definitie Abstracte waarmee aan een laag de eigenschap productidentificatiecode wordt toegekend.

Klasse Laagdikte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
Definitie Abstracte waarmee aan een laag het attribuut dikte wordt toegekend.

Klasse LED-bord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte klasse die de gemeenschappelijke eigenschappen van verschillende types dynamische verkeersborden groepeert.

Klasse Leiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelgeleidingEnLeidingBevestiging
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten leidingen onder één noemer te houden.

Klasse Lijnvormig element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.

Klasse Linkend element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.

Klasse Luchtkwaliteit

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteittoestel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor attributen van onderdelen van de luchtkwaliteitsensor installatie.

Klasse Markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Signalisatie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte als noemer voor de verschillende types van markeringen.

Klasse Niet gedragen sensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietGedragenSensor
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte om de eigenschappen en relatie te groeperen voor niet gedragen sensoren.

Klasse Niet weggebonden detectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietWeggebondenDetectie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
Definitie Abstracte voor niet weggebonden detectoren. Deze bevinden zich niet in het wegoppervlak en worden aangewend voor volgende doeleinden: *nabij de stoplijnen van kruispunten als kruispuntdetectoren waardoor de verkeersafhankelijke werking van de verkeersregelaar mogelijk wordt (zogenaamde microregeling); *op willekeurige plaatsen in het verkeersnet, als selectieve detectoren voor het registreren van een aanvraag voor prioritaire doorgang vanwege het openbaar vervoer (bussen of tramrijtuigen) teneinde de afloop van de cyclus op de kruispunten te beïnvloeden

Klasse Niveaumeting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Niveaumeting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte om alle methodes van niveau- of peilmeting te groeperen.

Klasse Omhullende inrichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#OmhullendeInrichting
Definitie Abstracte voor het groeperen van de relaties voor onderdelen die kabels kunnen omhullen.

Klasse Proeven

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Proef
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.

Klasse PT-module met firmware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleMetFirmware
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule
Definitie Abstracte voor de modules met firmware van het personentransportbeïnvloedingssysteem van een verkeersregelaar.

Klasse PT-module z firmware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleZFirmware
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule
Definitie Abstracte voor de modules zonder firmware van het personentransportbeïnvloedingssysteem van een verkeersregelaar.

Klasse PT-regelaar module

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor de verschillende modules waaruit het personentransportbeïnvloedingssysteem van de verkeersregelaar opgebouwd is. Hierdoor zal het personentransport een snellere doorstroming aan een verkeerslichtengeregeld kruispunt genieten.

Klasse PU

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PU
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte klasse die allerhande stuureenheden groupeert (PLCs, controllers, etc.).

Klasse Put

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Definitie Abstracte bedoeld om de verschillende soort putten onder te brengen en gemeenschappelijke eigenschappen over te dragen. De relaties worden overgedragen via de abstracte PutRelaties.

Klasse Put relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PutRelatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte om de relaties van de verschillende soorten putten te groeperen.

Klasse Radioheruitzend module

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#RHZModule
Definitie Abstracte, die alle relaties van de afzonderlijke modules uit een radioheruitzendinstallatie groepeert.

Klasse Schokindex voertuigkering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SchokindexVoertuigkering
Definitie Abstracte waarin de resultaten van de proef voor de bepaling van de schokindex parameter worden bijgehouden.

Klasse Seinlantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor het geheel van één of meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun,teneinde de beweging van een weggebruiker die een bepaald traject volgt,te verhinderen of toe te laten.

Klasse Sel niet sel lussen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus
Definitie Abstracte klasse die de eigenschappen van selectieve en niet-selectieve lussen combineert.

Klasse Sensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor
Definitie Abstracte om de eigenschappen en relaties van alle sensoren te groeperen.

Klasse Sensoropstelling

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de sensoren op een draagconstructie.

Klasse Serienummerobject

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
Definitie Abstracte klasse voor een serienummer.

Klasse Signalisatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Signalisatie
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van signalisatie-elementen.

Klasse Software toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SoftwareToegang
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Een abstracte waarmee een object kan connecteren naar software, al dan niet door gebruik te maken van de logische poort.

Klasse Stalen constructie-element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenConstructieElement
Definitie Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van stalen constructie-elementen.

Klasse Stalen profiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenProfiel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElementenGC
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenConstructieElement
Definitie Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van standaard en niet-standaard stalen profiel.

Klasse Steun standaard

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMDraagconstructie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor de standaard steunen.

Klasse Straatmeubilair

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Straatmeubilair
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Signalisatie
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte bedoeld om het straatmeubilair onder 1 noemer te houden.

Klasse Terreindeel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Definitie Abstracte voor het gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.

Klasse Toegangselement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Toegangselement
Definitie Abstracte voor het groeperen van de relaties voor elementen die toegang verschaffen tot een behuizing of locatie.

Klasse Type weggebruiker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TypeWeggebruiker
Definitie Abstracte klasse die het type weggebruiker met een attribuut (volgens keuzelijst) aangeeft.

Klasse Vegetatie element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.

Klasse Ventilatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte voor attributen die gemeenschappelijk zijn voor verschillende types van ventilatie.

Klasse Verankering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verankering
Definitie Abstracte voor verschillende soorten ankers waarmee objecten aan elkaar gefixeerd worden. Ankers worden typisch vastgezet in een of alle betrokken objecten.

Klasse Verkeersbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord
Definitie Abstracte klasse voor borden die een fysieke drager van verkeerstekens kunnen zijn waarvan de betekenis bepaald wordt door een verkeersbordconcept.

Klasse Verkeerslicht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor verkeerslichten. Dit zijn apparaten, opgesteld naast of boven de weg, om weggebruikers visueel te geleiden over een kruispunt door het gebruik van rode, oranje-gele en groene lichten. De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing, meer bepaald titel III, hoofdstuk I, artikelen 61 t.e.m. 64.

Klasse Verkeersregelaar modules

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerkeersregelaarModule
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor de verschillende modules waaruit een verkeersregelaar opgebouwd is.

Klasse Verkeersregelinstallatie draagconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRIDraagconstructie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Definitie Abstracte voor een dragend element (bv. paal, kolom ) waaraan lantaarns met verkeerslichten bevestigd kunnen worden bij de verkeersregelinstallatie.

Klasse Verkeersteken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Abstracte klasse voor aanwijzingen ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.

Klasse Verlichtingstoestel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor het geheel van de lichtbron en de behuizing die werden samengesteld met als doel: * de lichtstroom van de lichtbronnen hoofdzakelijk op het te verlichten oppervlak (doorlopende wegsectie, conflictgebied,...) te richten, teneinde de zichtbaarheid te verhogen; * de lichtstroom te beheersen zodat de weggebruikers niet verblind worden en de lichthinder beperkt wordt; * het optisch systeem, de lichtbronnen en de hulpapparatuur tegen uitwendige invloeden te beschermen

Klasse Verlichtingstoestel connector

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerlichtingstoestelConnector
Definitie Abstracte om een besturingsconnector toe te voegen aan een WV-toestel.

Klasse Voedingspunt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Voedingspunt
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor het aansluitpunt van de voeding.

Klasse VR-module met firmware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerkeersregelaarModule
Definitie Abstracte voor modules met firmware van een verkeersregelaar.

Klasse VR-module z firmware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleZFirmware
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerkeersregelaarModule
Definitie Abstracte voor modules zonder firmware van een verkeersregelaar.

Klasse Waarschuwingslantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Waarschuwingslantaarn
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMNaamObject
Definitie Abstracte voor waarschuwingsinrichtingen in de buurt van een verkeerslichtengeregeld kruispunt.

Klasse Zender en Ontvanger toegang tot relaties

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ZenderOntvangerToegang
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Communicatieapparatuur
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
Definitie Abstracte voor relaties van Zender,Ontvanger en Repeater met andere apparatuur.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aanleg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie.aanleg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Definitie De manier van aanplanten van de houtige vegetatie.

Eigenschap aanleg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie.aanleg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De wijze van aanleg/aanplanting van de grazige vegetatie.

Eigenschap aansluitvermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.aansluitvermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere
Definitie Vermogen van de aansluiting.

Eigenschap aantal lichtsensoren

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord.aantalLichtsensoren
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal lichtsensoren waar het bord over beschikt die continu de intensiteit van het invallend licht meten.

Eigenschap aantal telwerken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter.aantalTelwerken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal telwerken dat de energiemeter bevat: 1 bij enkelvoudige meter, 2 bij een dag- en nacht-meter.

Eigenschap aanzetpeil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering.aanzetpeil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie De hoogte van het laagste punt van de onderkant van een element, ten opzichte van gemiddeld laagwaterpeil te Oostende (TAWpeil).

Eigenschap aanzicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord.aanzicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Definitie De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as (het ware noorden). De hoek wordt gemeten in radialen of graden ten opzichte van het noorden in wijzerzin.
Gebruik In radialen of graden ten opzichte van het noorden in wijzerzin.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Adres (aanduiding van de locatie) van de behuizing. Indien deze geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius voor cabines, het adres van een nabijgelegen straat genomen.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Adres van het verkeersteken.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Dichtstbijgelegen adres voor de put, het adres bestaat enkel uit de straatnaam indien het dichtstbijzijnde adres > 100m verwijderd is.

Eigenschap adres volgens DNB

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.adresVolgensDNB
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Het adres van de aansluiting volgens de distributienetbeheerder.

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De afbeelding van het verkeersbord.

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Foto van het verkeersteken.

Eigenschap afmeting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing.afmeting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInM
Definitie Buitenafmetingen van het bovengronds gedeelte van een behuizing waarin het in principe mogelijk is om rond te lopen omwille van de grootte en toegankelijkheid.

Eigenschap afmeting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord.afmeting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingVerkeersbord
Definitie De afmeting(en) van het verkeersbord.

Eigenschap afmeting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast.afmeting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxhInMm
Definitie Buitenafmeting van de kast als maximale breedte, lengte en hoogte in millimeter.

Eigenschap afmeting deuropening

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.afmetingDeuropening
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxhInM
Definitie Afmeting van de vrije ruimte die ontstaat wanneer de deur volledig geopend is.

Eigenschap afmeting grondvlak

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Betonfundering.afmetingGrondvlak
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Betonfundering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInM
Definitie De maximale lengte en breedte van bovenkant van de fundering.
Gebruik Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap afmetingen b l

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus.afmetingenBL
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlInM
Definitie Afmetingen breedte x lengte van de lus.

Eigenschap asset-id

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie.assetId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcIdentificator
Definitie Unieke identificatie van de aanvullende geometrie zoals toegekend door de beheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.

Eigenschap baseline

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IVRIComponent.baseline
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IVRIComponent
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Specificatieversie van het protocol waarop de iVRI component werkt.

Eigenschap batchnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.batchnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Nummer van de productiebatch van de leverancier.

Eigenschap beschermlaag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.beschermlaag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type bescherming van de steun, bv. geschilderd of gegalvaniseerd.

Eigenschap beschrijving bereikbaarheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing.beschrijvingBereikbaarheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een beschrijving van de omgeving van de behuizing in functie van de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor werken en toezicht.

Eigenschap besturingsconnector

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerlichtingstoestelConnector.besturingsconnector
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerlichtingstoestelConnector
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van connector verwerkt in de behuizing van het verlichtingstoestel voor de aansluiting van de module voor lokale afstandsbediening en -bewaking.

Eigenschap betonkwaliteit

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Betonfundering.betonkwaliteit
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Betonfundering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Kwaliteit van het beton gebruikt voor de fundering volgens een vaste lijst van mogelijke waarden.
Gebruik Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap betonspecificaties

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement.betonspecificaties
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcBetonspecificaties
Definitie Eigenschappen van het gebruikte beton.

Eigenschap bewakingstijd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus.bewakingstijd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Definitie Wachttijd (in uren) waarna een alarm pas mag optreden.

Eigenschap bijkomende parameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting.bijkomendeParameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Detail typering van de kantopsluiting.

Eigenschap bijlage

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie.bijlage
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het document of artefact dat een geometrie heeft.

Eigenschap bijzonder transport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.bijzonderTransport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Wijze waarop het object eventueel geschikt is om bijzonder transport mogelijk te maken.

Eigenschap binnendiameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.binnendiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De grootste afstand van de rechte lijn die kan worden getrokken tussen twee punten op de binnenzijde van de ventilatie. Deze rechte lijn gaat altijd door het middelpunt van de ventilatie.

Eigenschap bok afwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.bokAfwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.

Eigenschap bok opwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.bokOpwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.

Eigenschap bouwklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagBouwklasse.bouwklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagBouwklasse
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een maat voor de verkeersbelasting over de volledige levensduur van de laag. De laag is ontworpen volgens de aangeduide bouwklasse.

Eigenschap brandweerstand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.brandweerstand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Definitie Brandwerendheid is een maat voor de tijd die een constructie heeft voor dat deze bezwijkt onder invloed van een brand.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afmeting van de rechtopstaande deur gemeten van de ene zijkant naar de andere.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de buis in millimeter.
Gebruik Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De afstand van het begroeide oppervlak dwars op de as van de (water)weg.

Eigenschap breedte binnenzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.breedteBinnenzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.

Eigenschap breedte buitenzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.breedteBuitenzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de buitenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.

Eigenschap buitendiameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.buitendiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De grootste afstand van de rechte lijn die kan worden getrokken tussen twee punten op de buitenzijde van de ventilatie. Deze rechte lijn gaat altijd door het middelpunt van de ventilatie.

Eigenschap buitendiameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding.buitendiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De buitendiameter van de leiding in millimeter. Indien de leiding geen cirkelvormige doorsnede heeft, dan gaat het hier om de diameter van de omgeschreven cirkel.

Eigenschap buitenmantel diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAarding.buitenmantelDiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAarding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De buitenste afmeting van de kabel in millimeter.

Eigenschap buitenmantel diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel.buitenmantelDiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De buitenste afmeting van de kabel in millimeter.

Eigenschap buitenmantel kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel.buitenmantelKleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hoofdkleur(en) die voor een waarnemer onmiddellijk zichtbaar is (zijn) zonder de kabel te ontmantelen, de kleur van de markeringen op die buitenste mantel buiten beschouwing gelaten.

Eigenschap Cabine materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing.inloopbehuizingMateriaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Materiaal waaruit de cabine vervaardigd is zonder buitenafwerking van dak of wanden.

Eigenschap CD DVD Tape

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.cdDvdTape
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hardware uitgerust met CD/DVD/Tape.

Eigenschap certificaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IVRIComponent.certificaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IVRIComponent
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Certificaat van de keuringsinstantie dat wordt uitgereikt aan een iVRI (intelligente verkeersregelaar) component.

Eigenschap certificaathouder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.certificaathouder
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De houder van het uitvoeringscertificaat.

Eigenschap componentnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ElektrischComponentennummerObject.componentnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ElektrischComponentennummerObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het componentnummer van het elektrische toestel, zoals weergegeven op het schema van het lokale laagspanningsbord. Wordt ook wel onderdeelcode (ODC) genoemd.

Eigenschap CPU

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.CPU
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Centrale verwerkingseenheid.

Eigenschap datum energieleveringscontract

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.datumEnergieleveringscontract
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop het energieleveringscontract afgesloten is.

Eigenschap datum oprichting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.datumOprichting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie Datum waarop de DNB het voedingsbord koppelt met het net.

Eigenschap datum start energielevering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.datumStartEnergielevering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop de energielevering effectief aanvangt. Dit gebeurt zodra zowel de aansluiting op het DNB-net als het energieleveringscontract in orde zijn.

Eigenschap diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.diameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Diameter (in mm) van de lens van de verkeerslichten waaruit de lantaarn is samengesteld.

Eigenschap diepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.diepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Het verschil tussen het maaiveldpeil en het laagste punt van de binnenkant van de put in meter.

Eigenschap diepte afwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.diepteAfwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.

Eigenschap diepte opwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.diepteOpwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De dikte van de deur gemeten van de ene buitenzijde van de deur tot de andere.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter.

Eigenschap disk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.disk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Definitie De disk config van de hardware, HD, RAID, ...

Eigenschap DNS naam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord.dnsNaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.

Eigenschap DNS naam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.dnsNaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.

Eigenschap DNS naam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IPNetwerkToegangObject.dnsNaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IPNetwerkToegangObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.

Eigenschap DNS-naam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.dNSNaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie DNS-naam van de controller.

Eigenschap domein

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.domein
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Administratieve groepering van meerdere particuliere computernetwerken of hosts binnen dezelfde infrastructuur.

Eigenschap drassigheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.drassigheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.

Eigenschap drukdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen.drukdraagvermogenGGT
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie Karakteristieke waarde van de maximale druklast die een constructie-element kan dragen in gebruiksgrenstoestanden (GGT), uitgedrukt in kilonewton.

Eigenschap drukdraagvermogen in uiterste grenstoestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen.drukdraagvermogenUGT
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie Drukdraagvermogen, uitgedrukt in kilonewton, in uiterste grenstoestand (UGT) design approach DA1/1.

Eigenschap ean nummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.eanNummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Uniek identificatienummer van de elektrische aansluiting, bestaande uit 18 cijfers.

Eigenschap elektrische beveiliging

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMDraagconstructie.elektrischeBeveiliging
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EMDraagconstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type elektrische beveiliging aanwezig in de draagconstructie.

Eigenschap energieleverancier

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.energieleverancier
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Definitie Leverancier van de energie.

Eigenschap fabricagelengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting.fabricageLengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De lengte van de individuele kantopsluiting volgens de norm.

Eigenschap fabricagevoorschrift

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord.fabricagevoorschrift
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het fabricagevoorschrift op het verkeersbord.

Eigenschap fabrikant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel.fabrikant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kabel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De naam van de producent van de kabel.

Eigenschap fabrikant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.fabrikant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De fabrikant van de steun.

Eigenschap fabrikant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.fabrikant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Naam van de producent van de deur.

Eigenschap firmwareversie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.firmwareversie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Firmwareversie van de controller.

Eigenschap firmwareversie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject.firmwareversie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Versie van de firmware.

Eigenschap funderingshoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KlassiekeFundering.funderingshoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KlassiekeFundering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering.

Eigenschap grondplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing.grondplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Plattegrond van de behuizing met aanduidingen van de verschillende aanwezige elementen zoals kelder, kasten met kastnummers, toegangscontrole en meer.

Eigenschap grondvlakafmeting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KlassiekeFundering.grondvlakAfmeting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KlassiekeFundering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingGrondvlak
Definitie De afmetingen van het (grond)vlak, van de bovenkant van de fundering, volgens de vorm.

Eigenschap handgreeptype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.handgreeptype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Soort greep aan waarmee de deur geopend wordt.

Eigenschap heeft aansluitkast geïntegreerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.heeftAansluitkastGeintegreerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Is de aansluitkast geïntegreerd?

Eigenschap heeft bolgewassen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie.heeftBolgewassen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Grasland met bol- en knolgewassen die in het voorjaar bloeien.

Eigenschap heeft contrastscherm aanwezig

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.heeftContrastscherm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er een contrastscherm aanwezig is op de lantaarn.

Eigenschap heeft deurcontact

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.heeftDeurcontact
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de deur voorzien is van een contact dat bewaakt of de deur open of dicht is.

Eigenschap heeft deurcontact

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord.heeftDeurcontact
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Het LEDBord is beveiligd met een deurcontact dat waarschuwt voor ongeoorloofd openen van het bord door middel van een software-matig alarm.

Eigenschap heeft mof in trekput

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus.heeftMofInTrekput
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de mof bereikbaar is via een trekput.

Eigenschap heeft obstakels

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.heeftObstakels
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.

Eigenschap heeft oppervlaktebehandeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.heeftOppervlaktebehandeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting.

Eigenschap heeft verlichting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast.heeftVerlichting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of er verlichting aanwezig is binnen de kast.

Eigenschap helling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.helling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Definitie De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in promille.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hoogteklasse van het vegetatie-element.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afmeting van de rechtopstaande deur gemeten van de onderkant tot de bovenkant.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte in meter gemeten van de stamvoet tot de top of bovenste snoeivlak van de houtige vegetatie.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Fundering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering.
Gebruik Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De hoogte in centimeter van het schermelement, verticaal gemeten.

Eigenschap hoogte binnenzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.hoogteBinnenzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.

Eigenschap hoogte bovenkant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.hoogteBovenkant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Hoogte (in meter) van de bovenkant van de steun.

Eigenschap hoogte buitenzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.hoogteBuitenzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.

Eigenschap houtspecificaties

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutenConstructieElement.houtspecificaties
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutenConstructieElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcHoutspecificaties
Definitie De eigenschappen van het gebruikte hout.

Eigenschap indelingsplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast.indelingsplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Schematisch overzicht van de indeling van de kast volgens de aanwezige technieken in vooraanzicht.

Eigenschap ingress protection klasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast.ipKlasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De IP-codering als een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker volgens IEC 60529.

Eigenschap ip adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IPNetwerkToegangObject.ipAdres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#IPNetwerkToegangObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie IP-adres van het element.

Eigenschap ip adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.ipAdres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie Het IP-adres van de hardware.

Eigenschap ip adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord.ipAdres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie Het IP netwerkadres van het LEDBord.

Eigenschap IP-adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.iPAdres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie IP-adres van de controller.

Eigenschap is geprefabriceerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting.isGeprefabriceerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.

Eigenschap is goedgekeurd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType.isGoedgekeurd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling van de goedkeuring van AOWS.

Eigenschap is handwerk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.isHandwerk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht.

Eigenschap is man toegankelijk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.isManToegankelijk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.

Eigenschap is opgevuld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.isOpgevuld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de buis gestabiliseerd/opgevuld is of niet.

Eigenschap is overgroeien rand verharding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie.isOvergroeienRandVerharding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de rand van de verharding al dan niet wordt overgroeid door de grazige vegetatie.

Eigenschap is permanent

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.isPermanent
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.

Eigenschap is prioritair

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus.isPrioritair
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de lus prioritair hersteld moet worden bij defect.

Eigenschap is risicovol

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding.isRisicovol
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Leiding
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of werken aan of rond de leiding een verhoogd risico met zich meebrengen omwille van de aard van de betrokken leiding.

Eigenschap is tijdelijk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.isTijdelijk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de wegmarkering al dan niet tot de werfsignalisatie behoort.

Eigenschap is voorgebogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenProfiel.isVoorgebogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenProfiel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of er bij het fabriceren bewust een ronding wordt aangebracht in het profiel. Dit kan bijvoorbeeld dienen ter compensatie van doorbuiging of omwille van esthetische redenen,...

Eigenschap is vrij uitgroeiend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie.isVrijUitgroeiend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.

Eigenschap is zelfsluitend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.isZelfsluitend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de deur voorzien is van een mechanisme dat er voor zorgt dat de deur sluit zonder tussenkomst van een gebruiker.

Eigenschap kalibratiecertificaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor.kalibratiecertificaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een kwaliteitsdocument dat aangeeft of de testresultaten van de sensor al dan niet binnen de vereiste bedrijfsspecificaties vallen.

Eigenschap kastmateriaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast.kastmateriaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kast
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Materiaal waaruit de kast is opgebouwd.

Eigenschap kerend vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EigenschappenVoertuigkering.kerendVermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EigenschappenVoertuigkering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het vermogen van een voertuigkering om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen.

Eigenschap keuringsfrequentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast.keuringsfrequentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar
Definitie Frequentie (in jaar) waarmee de kast moet onderworpen worden aan een periodieke keuring door een externe dienst voor technische controle.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van kantopsluiting.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de gebruikte markering.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie De RAL kleur van het uitwendig zichtbare gedeelte.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ContainerBuis.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ContainerBuis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De kleur van de coating.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de bestrating.

Eigenschap kleur aflopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening.kleurReflectorAflopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de reflector stroomafwaarts.

Eigenschap kleur oplopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening.kleurReflectorOplopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de reflector stroomopwaarts.

Eigenschap knipoppervlak

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie.knipoppervlak
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.

Eigenschap laagrol

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.laagRol
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.

Eigenschap lamptype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Waarschuwingslantaarn.lamptype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Waarschuwingslantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type lamp in de lantaarn.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige lengte wordt de gemiddelde lengte opgenomen.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De afstand van het begroeide oppervlak evenwijdig met de as van de (water)weg.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenProfiel.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenProfiel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van het profiel uitgedrukt in lopende meter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De lengte van het schermelement in centimeter zonder inbegrip van de profielen, horizontaal gemeten.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting.totaleLengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale lengte van de geplaatste constructie van kantopsluitingen in meter.

Eigenschap licentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.licentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De licentie van het OS of de licentie van de hardware voor support/garantie op componenten.

Eigenschap logische groep verkeerscentrum

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord.logischeGroepVerkeerscentrum
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Identificator van de logische groep toegekend door het Verkeerscentrum.

Eigenschap maaiveldpeil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.maaiveldpeil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie De hoogte van het grondoppervlak in meter-TAW in het midden van het deksel van de put.

Eigenschap markeringsoort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.markeringsoort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort van markering (verf, thermopast,...).

Eigenschap markeringsysteem COPRO

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.markeringsysteemCopro
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Definitie De product informatie van de markering via COPRO codes.

Eigenschap masker

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht.masker
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type masker dat is aangebracht op het verkeerslicht.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie.

Eigenschap materiaalkarakteristiek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement.materiaalkarakteristiek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek
Definitie Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakteristiek van het materiaal.

Eigenschap maximaal debiet

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.maximaalDebiet
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Maximaal debiet is de grootste hoeveelheid gas of vloeistof die per tijdseenheid door een bepaald oppervlak kan stromen.
Gebruik Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap maximaal volumedebiet

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.maximaalVolumedebiet
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeterPerSeconde
Definitie Maximaal volumedebiet is de grootste hoeveelheid volume aan gas of vloeistof die per tijdseenheid door een bepaald oppervlak kan stromen.

Eigenschap maximale totale dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement.maximaleTotaleDikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De maximale totale dikte van het schermelement in centimeter, gemeten ter hoogte van het geluidsabsorberende deel van het schermelement.

Eigenschap meetbereik

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Niveaumeting.meetbereik
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Niveaumeting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Het meetbereik van de niveaumeting, uitgedrukt in meter TAW.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De merknaam volgens de fabrikant van een behuizing waarin het in principe mogelijk is om rond te lopen omwille van de grootte en toegankelijkheid.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteittoestel.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteittoestel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van een onderdeel uit een luchtkwaliteitsinstallatie.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van het verkeerslicht.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van de PT regelaar module.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van een de seinlantaarn.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van de VR module met Firmware.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van het verlichtingstoestel.

Eigenschap met tand-groef

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.metTandGroef
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de afschermende constructie bevestigd is aan de onderliggende laag door middel van een tand-groef aansluiting.

Eigenschap meternummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter.meternummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het serienummer (nummer van het fabrikaat) op de meter.

Eigenschap meteropname frequentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter.meteropnameFrequentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Frequentie waarmee de meterstand opgenomen wordt door de netbeheerder.

Eigenschap metertype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter.metertype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type meter (mechanisch, elektronisch).

Eigenschap mobiliteitsmaatregel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.mobiliteitsMaatregel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcExterneReferentie
Definitie Externe referentie naar een maatregel om de beweging en verplaatsing van de weggebruiker op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter te organiseren.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam/product range van de PT regelaar module.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam van het verlichtingstoestel.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Inloopbehuizing
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Naam waarmee de fabrikant het model identificeert van een behuizing waarin het in principe mogelijk is om rond te lopen omwille van de grootte en toegankelijkheid.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam/product range van de seinlantaarn.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam/product range van het verkeerslicht.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam/product range van de VR module met Firmware.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteittoestel.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteittoestel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam van een onderdeel uit een luchtkwaliteitsinstallatie.

Eigenschap naam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie.naam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De mensleesbare naam van een aanvullende geometrie. De beheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen.

Eigenschap netbeheerder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.netbeheerder
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Definitie Lokale instantie die instaat voor het beheer van het elektriciteitsnet.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.niveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.niveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap operationele status

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord.operationeleStatus
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De operationele status van het verkeersbord.
Gebruik Enkel te gebruiken wanneer een object 'in gebruik' is. Zie ook attribuut toestand overgeërfd van AIMToestand om de asset levenscyclus aan te duiden.

Eigenschap ophangconstructie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.ophangconstructie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documentatie met betrekking tot de manier waarop de deur met het kozijn bevestigd is aan de ruimte waartoe ze toegang biedt.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter.

Eigenschap opstelhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord.opstelhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Eigenschap opstelhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling.opstelhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de bevestiging van de sensor aan de draaconstructie.

Eigenschap opstelwijze

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling.opstelwijze
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensoropstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier waarop de meteosensor is opgesteld, bv. via dwarsligger,...

Eigenschap opvatting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.opvatting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcMarkeringOpvatting
Definitie De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis met een minimale levensduur.

Eigenschap OS

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.os
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het besturingssysteem dat op de hardware draait.

Eigenschap plaatsbeschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.plaatsbeschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen.

Eigenschap productidentificatiecode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagProductidentificatiecode.productidentificatiecode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagProductidentificatiecode
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Definitie De productidentificatiecode van het gebruikte product (bv. COPRO code of Benor code).

Eigenschap productidentificatiecode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.productidentificatiecode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcProductidentificatiecode
Definitie De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).

Eigenschap productnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.productnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Dit is de commerciële naam van de afschermende constructie.

Eigenschap protocol

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord.protocol
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Communicatieprotocol waarmee het LEDBord wordt aangestuurd.

Eigenschap RAM

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.ram
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Definitie De grootte van het werkgeheugen.

Eigenschap referentie distributienetbeheerder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.referentieDNB
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De wijze waarop, de referentie waarmee de aansluiting gekend is bij de distributienetbeheerder.

Eigenschap risico analyse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.risicoAnalyse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Document met de risicoanalyse.

Eigenschap risicoanalyse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing.risicoanalyse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een bestandsbijlage met de risicoanalyse voor werken in en rond een behuizing.
Gebruik De risicoanalyse heeft in eerste instantie betrekking op werken in en rond een behuizing met elektrische installaties. Voor behuizingen met installaties van de distributienetbeheerder wordt de risicoanalyse bestemd voor die beheerder, bewaard in het gelijknamig attribuut van het onderdeel van die beheerder, bv. EnergiemeterDNB.

Eigenschap schokindex

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SchokindexVoertuigkering.schokindex
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SchokindexVoertuigkering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding.

Eigenschap sectie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAardingSamenstelling.sectie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#KabelAardingSamenstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft de dikte van een kabel of pen voor aarding weer als oppervlakte van een doorsnede, uitgedrukt in mm².

Eigenschap serienummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.serienummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.

Eigenschap serienummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject.serienummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SerienummerObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.

Eigenschap serienummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor.serienummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.

Eigenschap signalisatievergunning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.signalisatieVergunning
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcExterneReferentie
Definitie Externe referentie naar een vergunning voor het tijdelijk aanbrengen of wijzigen van signalisatie op het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter.

Eigenschap sluitingstijd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.sluitingstijd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Definitie Duurtijd voor het automatische sluiten van een zelfsluitende deur die volledig open staat.

Eigenschap soort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting.soort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort van kantopsluiting.

Eigenschap soort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.soort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam
Definitie Met deze eigenschap worden de Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam en de soortcode van de meest voorkomende soorten binnen het begroeid oppervlak weergegeven.

Eigenschap soort bewaking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie.soortBewaking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type bewaking van de detectie.

Eigenschap soortnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.soortnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam
Definitie Met deze eigenschap worden de Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam en de soortcode van de plantensoort weergegeven.

Eigenschap staalspecificaties

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenConstructieElement.staalspecificaties
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenConstructieElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcConstructiestaalspecificaties
Definitie Eigenschappen van het gebruikte constructiestaal.

Eigenschap steenverband

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating.steenverband
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het patroon waarin de bestrating gelegd werd.

Eigenschap stroomkringnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.stroomkringnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Nummer van de stroomkring waarop het verlichtingstoestel is aangesloten.

Eigenschap systeemvermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.systeemvermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie Systeemvermogen (Watt) van het verlichtingstoestel.

Eigenschap tabel uitwendige invloeden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing.tabelUitwendigeInvloeden
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Behuizing
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een bestandsbijlage met de ingevulde en actuele tabel uitwendige invloeden zoals vereist door het AREI voor bepaalde elektrische installaties.
Gebruik De tabel is in eerste instantie enkel vereist voor behuizingen die elektrische installaties bevatten die onder het AREI vallen.

Eigenschap taludwaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.taludwaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken, ... dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van de put.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van de buis.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van een linkend element.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Document met technische informatie over het LEDBord.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenProfiel.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenProfiel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische gegevens van het stalen profiel (relevante normen, detail afmetingen, gewicht,...).

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Sensor
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technsiche fiche als bijlage van de sensor.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van het lijnvormig element.

Eigenschap technische fiche afwijking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.technischeFicheAfwijking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap testrapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.testrapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De testresultaten van een afschermende constructie.
Gebruik Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap testrapport voertuigkering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BijlageVoertuigkering.testrapportVoertuigkering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BijlageVoertuigkering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De testresultaten van de crashtesten die op de voertuigkerende constructie uitgevoerd zijn.

Eigenschap toestand buis

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.toestandBuis
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Definitie Opmerkingen van de toestand en staat van de buis.

Eigenschap toestand put

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.toestandPut
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Definitie Opmerkingen van de toestand en staat van de (verbindings-)put.

Eigenschap totaal gewicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenConstructieElement.totaalGewicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#StalenConstructieElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram
Definitie Een kwantitatieve waarde in kilogram van het totale stalen element.

Eigenschap totale lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AansluitendeConstructie.totaleLengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AansluitendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale lengte van de elementen van de aansluitende constructie.

Eigenschap trekdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen.trekdraagvermorgenGGT
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie Karakteristieke waarde van de maximale treklast die een constructie-element kan dragen in gebruiksgrenstoestanden (GGT), uitgedrukt in kilonewton.

Eigenschap trekdraagvermogen in uiterste grenstoestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen.trekdraagvermorgenUGT
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AxiaalDraagvermogen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewton
Definitie Trekdraagvermogen, uitgedrukt in kilonewton, in uiterste grenstoestand (UGT) design approach DA1/1.

Eigenschap type URI

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie.typeURI
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AbstracteAanvullendeGeometrie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Eigenschap type weggebruiker

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TypeWeggebruiker.typeWeggebruiker
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TypeWeggebruiker
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie het type weggebruiker.

Eigenschap uitvoeringscertificatie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.uitvoeringscertificatie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documentatie van het certificaat.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap uitvoeringsmethode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement.uitvoeringsmethode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Op welke manier het beton wordt aangebracht.

Eigenschap variabel opschrift

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.variabelOpschrift
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.

Eigenschap verfraaid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast.verfraaid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buitenkast
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan of de wegkantkast voorzien van verfraaiing en of die al dan niet vergund is.

Eigenschap verlicht gebied

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.verlichtGebied
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het gebied op de wegbaan of het object dat verlicht wordt door het verlichtingstoestel.

Eigenschap vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.vermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie Het vermogen van een ventilatie is de energie die dat het per seconde omzet.

Eigenschap vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht.vermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie Vermogen (Watt) van het verkeerslicht.

Eigenschap versie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord.versie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Versie van het LEDBord.

Eigenschap versie goedgekeurd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType.versieGoedgekeurd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Eigenschap video

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.video
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Video van de testen op afschermende constructies.
Gebruik Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Eigenschap video voertuigkering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BijlageVoertuigkering.videoVoertuigkering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BijlageVoertuigkering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Video-opname van de crashtesten op de voertuigkerende constructie.

Eigenschap voedingsspanning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietWeggebondenDetectie.voedingsspanning
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietWeggebondenDetectie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Definitie Spanning waarmee de detectoren gevoed worden.

Eigenschap voegvulling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating.voegvulling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De gebruikte voegvulling van de bestrating.

Eigenschap voertuig overhelling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EigenschappenVoertuigkering.voertuigOverhelling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#EigenschappenVoertuigkering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald.

Eigenschap vorm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.vorm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de vorm van de buis.

Eigenschap vormgeving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.vormgeving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type vormgeving van de seinlantaarn.

Eigenschap wapeningsplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement.wapeningsplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BetonnenConstructieElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Plan waarin de wapening zo gedetailleerd mogelijk wordt uitgetekend (met materiaalspecificaties en de afmetingen worden weergegeven in millimeters).

Eigenschap weergegeven vervoersmodi op kaart

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Hoppinzuil.weergegevenVervoersmodiOpKaart
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Hoppinzuil
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De verschillende beschikbare vervoersmodi die op de bijhorende kaart worden weergegeven.

Eigenschap wettelijke status

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.wettelijkeStatus
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt de wettelijke status aan van het verkeersteken.
Gebruik Bijvoorbeeld: vergund, niet-vergund, in ontwerp

Eigenschap windbelasting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement.windbelasting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geluidsschermelement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloNewtonPerVierkanteMeter
Definitie Getal in kN/m2 voor de aanduiding van de maximale windbelasting volgens de norm NBN EN 1994-1-4.

Eigenschap zuilnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Hoppinzuil.zuilnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Hoppinzuil
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Naam van het hoppinpunt die verwijst naar een duidelijke en herkenbare plaatsnaam.

Eigenschap zuilnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Hoppinzuil.zuilnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Hoppinzuil
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Uniek identificatienummer dat elke zuil krijgt en dat wordt opgenomen in de hoppinpuntendatabank.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Uitvoeringsmethode

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Aardingskabel sectie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

EM-draagconstructie elektrische beveiliging

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Draagconstructie bijzonder transport

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Elektrisch metertype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Hardware CD DVD tape

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Hardware domein

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Hardware OS

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Kabel fabrikant

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Kabelmantel kleur

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Sensor opstelwijze

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Luchtkwaliteitsopstelling merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Luchtkwaliteitsopstelling modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Deur fabrikant

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Deur handgreeptype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Seinlantaarn diameter

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

VRI detector typeweggebruiker

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

seinlantaarn modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Lantaarn vormgeving

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

iVRIBaseline

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Lantaarn lamptype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

verkeerslicht modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Verkeerslicht masker

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

PT regelaarmodule merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

verkeerslicht merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

VR-module met firmware modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

VR-module met firmware merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

seinlantaarn merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

PT regelaarmodule modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Verlichtingstoestel modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Verlichtingstoestel merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

WV-besturingsconnector

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Verlichtingstoestel verlicht gebied.

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Verfraaiing buitenkast

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

7. Auteurs en medewerkers