Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Abstracten. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het abstracten vocabularium focust op de beschrijving van aanvullende eigenschappen en relaties die horen bij het onderdeel vocabularium en het installatie vocabularium. De klasses die hierin gedefinieerd worden zijn niet instantieerbaar maar bestaan enkel vanuit technisch oogpunt om gemeenschappelijke eigenschappen en relaties te bundelen.

Dit vocabularium wordt dus steeds in de context van de volgende verwante vocabularia gezien:

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Klassen

| Aanleg boomvorm | Aansluitende constructie | Afschermende constructie | Afwijkende kantopsluiting | Andere laag | Andere verharding | AOWS type | Artificiële laag | Bebakening | Beginstuk | Begroeid voorkomen | Bekleding component | Bestrating | Boomvorm | Buis | Communicatieapparatuur | Complexe geleiding | Constructie element | Constructie groep | Controller | Detectielussen | Detecties | Detector controle unit | Deur | DNB | DNB meter | Draagconstructie | dwarse markering toegang | Energiemeter | Figuratiemarkering toegang | Firmware object | Geleiding | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Gestandaardiseerde kantopsluiting type | Grazige vegetatie | Grens functiezone | Grens oeververharding | Grens onverhard | Grens verhard | Grens waterloopbermen | Hardware toegang | Houtige vegetatie | Kantopsluiting | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | LED-bord excl z30 | LED-bord toegang | LED-bord type | Lijnvormig element | Linkend element | Luchtkwaliteit | Markering | Netwerk groepering | Niet weggebonden detectie | PT-module met firmware | PT-module z firmware | PT-regelaar module | PU | Put | Put relatie | Ruimtes | Seinlantaarns | Sel niet sel lussen | Signalisatie | Software toegang | Steun standaard | Straatmeubilair | Terreindeel | Tunnel externe componenten | Type weggebruiker | Vegetatie element | Ventilatie | Verkeerslicht | Verkeersregelaar modules | Verkeersregelinstallatie draagconstructie | Verkeersteken | Verlichtingstoestel | Verlichtingstoestel connector | Voedingspunt | VR-module met firmware | VR-module z firmware | Waarschuwingslantaarn | Waterloop relatie | Wildwaarschuwingsdetectie | WV draagconstructie |

Eigenschappen

| aanleg | aanleg | aansluitvermogen | aantal lichtsensoren | aantal telwerken | adres | adres | adres | adres volgens DNB | afbeelding | afmeting deuropening | afmetingen | afmetingen b l | batchnummer | beschermlaag | besturingsconnector | bewakingstijd | bijkomende parameter | bijzonder transport | binnendiameter | bok afwaarts | bok opwaarts | boomspiegel | boomverankeringszone | bouwklasse | brandweerstand | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | buitendiameter | CD DVD Tape | certificaathouder | CPU | datum energieleveringscontract | datum oprichting | datum start energielevering | diameter | diepte | diepte afwaarts | diepte opwaarts | dikte | dikte | dikte | disk | DNS-naam | domein | doorwortelbaar volume | drassigheid | ean nummer | elektrische beveiliging | energieleverancier | fabrikant | fabrikant | firmwareversie | firmwareversie | funderingswijze | funderingswijze | gietrandtype | groeifase | handgreeptype | heeft aansluitkast geintegreerd | heeft boomplaat | heeft boomrooster | heeft contrastscherm aanwezig | heeft deurcontact | heeft deurcontact | heeft exoten | heeft luchtleiding | heeft mof in trekput | heeft obstakels | heeft oppervlaktebehandeling | heeft wortelgeleiding wortelwering | helling | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte binnenzijde | hoogte bovenkant | hoogte buitenzijde | ip adres | ip adres | IP-adres | is geprefabriceerd | is geprefabriceerd | is goedgekeurd | is handwerk | is man toegankelijk | is opgevuld | is overgroeien rand verharding | is permanent | is prioritair | is vrij uitgroeiend | is zelfsluitend | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur aflopend | kleur oplopend | knipoppervlak | kroon diameter | laagrol | lamptype | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | licentie | logische groep verkeerscentrum | maaiveldpeil | masker | materiaal | maximaal debiet | merk | merk | merk | merk | merk | merk | meternummer | meteropname frequentie | metertype | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | netbeheerder | niveau | niveau | ophangconstructie | opmerkingen inventaris | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | opstelhoogte | opvatting | OS | plaatsbeschrijving | plantmaat | poort | productidentificatiecode | productidentificatiecode | protocol | RAM | Referentie DNB | risico analyse | serienummer | sluitingstijd | soort | soort | soort | soort bewaking | soortnaam | steenverband | stroomkringnummer | systeemvermogen | takvrije stamlengte | taludwaarde | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche afwijking | totale boombeschermingszone | type weggebruiker | uitvoeringscertificatie | variabel opschrift | verankering | verankeringstype | vermogen | vermogen | versie | versie goedgekeurd | video | voedingsspanning | voegvulling | vorm | vormgeving | vrije doorrijhoogte | wortel aanplant |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aanleg boomvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Specialisatie van
Definitie Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de aanleg van een boomvorm onder 1 noemer te houden.

Klasse Aansluitende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AansluitendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.

Klasse Afschermende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig samenvat.

Klasse Afwijkende kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een lijnvormig element dat niet voldoet aan een bepaalde standaard.

Klasse Andere laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereLaag
Specialisatie van
Definitie Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.

Klasse Andere verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AndereVerharding
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.

Klasse AOWS type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
Definitie Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.

Klasse Artificiële laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ArtificieleLaag
Specialisatie van
Definitie Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.

Klasse Bebakening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de bebakeningen.

Klasse Beginstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Beginstuk
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie, met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.

Klasse Begroeid voorkomen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Specialisatie van
Definitie Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.

Klasse Bekleding component

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BekledingComponent
Definitie TODO

Klasse Bestrating

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor verhardingen die uit elementen van beperkte afmetingen bestaat.

Klasse Boomvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Specialisatie van
Definitie Abstracte die een plant met één of enkele houtige stammen die een secundaire diktegroei vertonen onder 1 noemer te plaatsen. De stam of stammen zijn duidelijk te onderscheiden en overheersen het boombeeld door hun volume.

Klasse Buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.

Klasse Communicatieapparatuur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Communicatieapparatuur
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor alle benodigde apparatuur voor het ontvangen en verzenden van signalen.

Klasse Complexe geleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ComplexeGeleiding
Specialisatie van
Definitie Een Abstracte die de SluitAanOp relatie mogelijk van voor de samenstellende onderdelen van een complexere geleiding.

Klasse Constructie element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieElement
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de verschillende constructie elementen.

Klasse Constructie groep

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#ConstructieGroep
Definitie TODO

Klasse Controller

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor allerlei types van controllers.

Klasse Detectielussen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een detectielus. Een detectielus is een kabel onder het wegdek die in staat is om voertuigen te detecteren teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Selectieve lussen zijn in staat om gecodeerde informatie door te geven van prioritaire voertuigen, niet-selectieve lussen geven informatie door van alle voertuigen die het detectie gebied passeren.

Klasse Detecties

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de overige detecties, zijnde die die niet onder de groepen "niet weggebonden detecties", " weggebonden detecties" of "detectielussen" vallen

Klasse Detector controle unit

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DetectorControleUnit
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Deur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties. Een deur is een beweegbaar (bouwkundig) element ter afsluiting van een ruimte. In een gebouw is een deur meestal bevestigd in een kozijn, dat weer in een muur of wand is aangebracht.

Klasse DNB

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse DNB meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor elk toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van AWV geplaatst wordt voor diverse metingen van doorgevoerde energie.

Klasse Draagconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Draagconstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor alle draagconstructies.

Klasse dwarse markering toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DwarseMarkeringToegang
Specialisatie van
Definitie Abstracte als toegang tot de verschillende soorten dwarse markeringen.

Klasse Energiemeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor alle energiemeters.

Klasse Figuratiemarkering toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FiguratieMarkeringToegang
Specialisatie van
Definitie Abstracte als toegang tot de verschillende soorten figuratiemarkeringen.

Klasse Firmware object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
Definitie Abstracte voor de firmware van het object.

Klasse Geleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Geleiding
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de gerelateerde objecten onder 1 noemer te houden.

Klasse Gestandaardiseerde kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluiting
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een kantopsluiting die voldoet aan een bepaalde standaard.

Klasse Gestandaardiseerde kantopsluiting type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor de gestandaardiseerde kantopsluiting types.

Klasse Grazige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.

Klasse Grens functiezone

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrensFunctiezone
Definitie Abstracte om de grens van de functiezones te bepalen.

Klasse Grens oeververharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrensOeververharding
Definitie Abstracte om de grens van de oeververharding te bepalen.

Klasse Grens onverhard

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrensOnverhard
Definitie Abstracte om de grens van de onverharde zones te bepalen.

Klasse Grens verhard

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrensVerhard
Definitie Abstracte om de grens van de verhardingen te bepalen.

Klasse Grens waterloopbermen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrensWaterloopbermen
Definitie Abstracte om de grens van de waterloopbermen te bepalen.

Klasse Hardware toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Specialisatie van
Definitie Een abstracte die de gemeenschappelijke kenmerken bevat voor zowel fysieke als virtuele hardware.

Klasse Houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.

Klasse Kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Kantopsluiting
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke de eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.

Klasse Laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.

Klasse Laag bouwklasse

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagBouwklasse
Specialisatie van
Definitie Abstracte waarmee aan een laag het atribuut bouwklasse wordt toegekend.

Klasse Laag productidentificatiecode

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagProductidentificatiecode
Definitie Abstracte waarmee aan een laag de eigenschap productidentificatiecode wordt toegekend.

Klasse Laagdikte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
Definitie Abstracte waarmee aan een laag het atribuut dikte wordt toegekend.

Klasse LED-bord excl z30

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse LED-bord toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordToegang
Specialisatie van
Definitie Abstracte als toegang tot de verschillende ledborden.

Klasse LED-bord type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordType
Definitie TODO

Klasse Lijnvormig element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.

Klasse Linkend element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Specialisatie van
Definitie Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.

Klasse Luchtkwaliteit

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteit
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Netwerk groepering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NetwerkGroepering
Definitie Abstracte die de aggregaties vat voor de verschillende onderdelen van een netwerk ifv. de groepering.

Klasse Niet weggebonden detectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietWeggebondenDetectie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor niet weggebonden detectoren. Deze bevinden zich niet in het wegoppervlak en worden aangewend voor volgende doeleinden: *nabij de stoplijnen van kruispunten als kruispuntdetectoren waardoor de verkeersafhankelijke werking van de verkeersregelaar mogelijk wordt (zogenaamde microregeling); *op willekeurige plaatsen in het verkeersnet, als selectieve detectoren voor het registreren van een aanvraag voor prioritaire doorgang vanwege het openbaar vervoer (bussen of tramrijtuigen) teneinde de afloop van de cyclus op de kruispunten te beïnvloeden

Klasse PT-module met firmware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleMetFirmware
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de modules met firmware van het personentransportbeïnvloedingssysteem van een verkeersregelaar.

Klasse PT-module z firmware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTModuleZFirmware
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de modules zonder firmware van het personentransportbeïnvloedingssysteem van een verkeersregelaar.

Klasse PT-regelaar module

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de verschillende modules waaruit het personentransportbeïnvloedingssysteem van de verkeersregelaar opgebouwd is. Hierdoor zal het personentransport een snellere doorstroming aan een verkeerslichtengeregeld kruispunt genieten.

Klasse PU

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PU
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Put

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Specialisatie van
Definitie Abstracte bedoeld om de verschillende soort putten onder te brengen en gemeenschappelijke eigenschappen over te dragen. De relaties worden overgedragen via de abstracte PutRelaties.

Klasse Put relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PutRelatie
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de relaties van de verschillende soorten putten te groeperen.

Klasse Ruimtes

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ruimtes
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor alle ruimtes.

Klasse Seinlantaarns

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor het geheel van één of meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van een weggebruiker die een bepaald traject volgt, te verhinderen of toe te laten.

Klasse Sel niet sel lussen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Signalisatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Signalisatie
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties.

Klasse Software toegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SoftwareToegang
Specialisatie van
Definitie Een abstracte waarmee een object kan connecteren naar software, al dan niet door gebruik te maken van de logische poort.

Klasse Steun standaard

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de standaard steunen.

Klasse Straatmeubilair

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Straatmeubilair
Specialisatie van
Definitie Abstracte bedoeld om het straatmeubilair onder 1 noemer te houden.

Klasse Terreindeel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Definitie Abstracte voor het gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.

Klasse Tunnel externe componenten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TunnelExterneComponenten
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Type weggebruiker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TypeWeggebruiker
Definitie TODO

Klasse Vegetatie element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Specialisatie van
Definitie Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.

Klasse Ventilatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Verkeerslicht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor verkeerslichten. Dit zijn apparaten, opgesteld naast of boven de weg, om weggebruikers visueel te geleiden over een kruispunt door het gebruik van rode, oranje-gele en groene lichten. De bepalingendefinities van de wegcode zijn van toepassing, meer bepaald titel III – hoofdstuk I – artikelen 61 t.e.m. 64

Klasse Verkeersregelaar modules

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerkeersregelaarModule
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de verschillende modules waaruit een verkeersregelaar opgebouwd is.

Klasse Verkeersregelinstallatie draagconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRIDraagConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een dragend element (bv. paal, kolom,& ) waaraan lantaarns met verkeerslichten bevestigd kunnen worden bij de verkeersregelinstallatie.

Klasse Verkeersteken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de verkeersteken eigenschappen.

Klasse Verlichtingstoestel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor het geheel van de lichtbron en de behuizing die werden samengesteld met als doel: * de lichtstroom van de lichtbronnen hoofdzakelijk op het te verlichten oppervlak (doorlopende wegsectie, conflictgebied,...) te richten, teneinde de zichtbaarheid te verhogen; * de lichtstroom te beheersen zodat de weggebruikers niet verblind worden en de lichthinder beperkt wordt; * het optisch systeem, de lichtbronnen en de hulpapparatuur tegen uitwendige invloeden te beschermen

Klasse Verlichtingstoestel connector

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerlichtingstoestelConnector
Definitie TODO

Klasse Voedingspunt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Voedingspunt
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor het aansluitpunt van de voeding

Klasse VR-module met firmware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor modules met firmware van een verkeersregelaar.

Klasse VR-module z firmware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleZFirmware
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor modules zonder firmware van een verkeersregelaar.

Klasse Waarschuwingslantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Waarschuwingslantaarn
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor waarschuwingsinrichtingen in de buurt van een verkeerslichtengeregeld kruispunt.

Klasse Waterloop relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#WaterloopRelatie
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.

Klasse Wildwaarschuwingsdetectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#WWSdetectie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor het wildwaarschuwingsdetectie systeem.

Klasse WV draagconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#WVDraagConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor een dragend element (bv. paal, kolom, seinbrug, galgpaal,…) waaraan verlichting bevestigd kan worden om het verlichtingstoestel op de gewenste plaats boven/naast het wegdek (hoogte, afstand tot rand van de weg,…) te brengen met als doel het wegoppervlak optimaal te kunnen verlichten

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aanleg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie.aanleg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Definitie De manier van aanleg van de houtige vegetatie.

Eigenschap aanleg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie.aanleg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De wijze van aanleg/aanplanting van de grazige vegetatie.

Eigenschap aansluitvermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.aansluitvermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere
Definitie Vermogen van de aansluiting

Eigenschap aantal lichtsensoren

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30.aantalLichtsensoren
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie TODO

Eigenschap aantal telwerken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter.aantalTelwerken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal telwerken dat de energiemeter bevat. 1 bij enkelvoudige meting, 2 bij een dag- en nacht-meter.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Adres van het verkeersteken.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Dichtsbijgelegen adres voor de put, het adres bestaat enkel uit de straatnaam indien het dichtstbijzijnde adres > 100m verwijderd is.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ruimtes.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ruimtes
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Adres (aanduiding van de locatie) van de ruimte. Indien de kabine geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius, het adres van een nabijgelegen straat genomen.

Eigenschap adres volgens DNB

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.adresVolgensDNB
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Het adres van de aansluiting volgens de distributienetbeheerder

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Foto van het verkeersteken.

Eigenschap afmeting deuropening

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.afmetingDeuropening
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxh
Definitie TODO

Eigenschap afmetingen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordType.afmetingen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordType
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh
Definitie TODO

Eigenschap afmetingen b l

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus.afmetingenBL
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxl
Definitie Afmetingen B x L van de lus

Eigenschap batchnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.batchnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Nummer van de batch

Eigenschap beschermlaag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.beschermlaag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type bescherming van de steun bv. geschilderd, gegalvaniseerd

Eigenschap besturingsconnector

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerlichtingstoestelConnector.besturingsconnector
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VerlichtingstoestelConnector
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap bewakingstijd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus.bewakingstijd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectielus
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Definitie Wachttijd (in uren) waarna een alarm pas mag optreden

Eigenschap bijkomende parameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.bijkomendeParameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Detail typering van de kantopsluiting

Eigenschap bijzonder transport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.bijzonderTransport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Wijze waarop het object eventueel geschikt is om bijzonder transport mogelijk te maken

Eigenschap binnendiameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.binnendiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie TODO

Eigenschap bok afwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.bokAfwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.

Eigenschap bok opwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.bokOpwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.

Eigenschap boomspiegel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.boomspiegel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het stuk grond rondom de stam van een boom, en in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom.

Eigenschap boomverankeringszone

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.boomverankeringszone
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De straal van de circkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in centimeter.

Eigenschap bouwklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagBouwklasse.bouwklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagBouwklasse
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De bepaling van de bouwklassegroep van de laag.

Eigenschap brandweerstand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.brandweerstand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Definitie TODO

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de buis in millimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie TODO

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van de markering in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De gemiddelde breedte van een laag in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van het begroeide oppervlak.

Eigenschap buitendiameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.buitendiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie TODO

Eigenschap CD DVD Tape

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.cdDvdTape
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie CD/DVD/Tape

Eigenschap certificaathouder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.certificaathouder
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De houder van het uitvoeringscertificaat.

Eigenschap CPU

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.CPU
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie TODO

Eigenschap datum energieleveringscontract

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.datumEnergieleveringscontract
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop het energieleveringscontract afgesloten is.

Eigenschap datum oprichting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.datumOprichting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie Datum waarop de DNB het voedingsbord koppelt met net net.

Eigenschap datum start energielevering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.datumStartEnergielevering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop de energielevering effectief aanvangt. Dit gebeurt zodra zowel de aansluiting op het DNB-net als het energieleveringscontract in orde zijn.

Eigenschap diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.diameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Diameter (in mm) van de lens van de verkeerslichten waaruit de lantaarn is samengesteld

Eigenschap diepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.diepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale diepte van de put in meter.

Eigenschap diepte afwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.diepteAfwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.

Eigenschap diepte opwaarts

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.diepteOpwaarts
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagDikte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie TODO

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .

Eigenschap disk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.disk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Definitie Disk config, HD, RAID

Eigenschap DNS-naam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.dNSNaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie DNS-naam van de controller

Eigenschap domein

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.domein
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap doorwortelbaar volume

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.doorwortelbaarVolume
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.

Eigenschap drassigheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.drassigheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.

Eigenschap ean nummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.eanNummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Uniek identificatienummer van de elektrische aansluiting, bestaande uit 18 cijfers

Eigenschap elektrische beveiliging

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#WVDraagConstructie.elektrischeBeveiliging
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#WVDraagConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type elektrische beveiliging aanwezig in de draagconstructie

Eigenschap energieleverancier

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.energieleverancier
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Definitie Leverancier van de energie

Eigenschap fabrikant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.fabrikant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Fabrikant van de steun

Eigenschap fabrikant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.fabrikant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap firmwareversie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.firmwareversie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Firmwareversie van de controller

Eigenschap firmwareversie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject.firmwareversie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#FirmwareObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Versie van de firmware

Eigenschap funderingswijze

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.funderingswijze
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier waarop de afschermende constructie gemonteerd wordt.

Eigenschap funderingswijze

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.funderingswijze
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type fundering van de steun bv. voetplaat, diep in grond,...

Eigenschap gietrandtype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.gietrandtype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type omwalling rond de stamvoet van een boom.

Eigenschap groeifase

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.groeifase
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom.

Eigenschap handgreeptype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.handgreeptype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap heeft aansluitkast geintegreerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.heeftAansluitkastGeintegreerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Is de aansluitkast geïntegreerd?

Eigenschap heeft boomplaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.heeftBoomplaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.

Eigenschap heeft boomrooster

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.heeftBoomrooster
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.

Eigenschap heeft contrastscherm aanwezig

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.heeftContrastscherm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Is er een contrastscherm aanwezig op de lantaarn?

Eigenschap heeft deurcontact

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30.heeftDeurcontact
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie TODO

Eigenschap heeft deurcontact

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.heeftDeurcontact
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie TODO

Eigenschap heeft exoten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.heeftExoten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.

Eigenschap heeft luchtleiding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.heeftLuchtleiding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.

Eigenschap heeft mof in trekput

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus.heeftMofInTrekput
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Is de mof bereikbaar via een trekput?

Eigenschap heeft obstakels

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.heeftObstakels
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.

Eigenschap heeft oppervlaktebehandeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.heeftOppervlaktebehandeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting .

Eigenschap heeft wortelgeleiding wortelwering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.heeftWortelgeleidingwortelwering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.

Eigenschap helling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.helling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Definitie De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in ‰.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de begroeiing in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie TODO

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#WWSdetectie.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#WWSdetectie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de detectie apparaten in het wildwaarschuwingssysteem.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hoogte van het vegetatie-element in meter.

Eigenschap hoogte binnenzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.hoogteBinnenzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.

Eigenschap hoogte bovenkant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.hoogteBovenkant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Hoogte (in meter) van de bovenkant van de steun

Eigenschap hoogte buitenzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.hoogteBuitenzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.

Eigenschap ip adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30.ipAdres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie TODO

Eigenschap ip adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.ipAdres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie IP en Netwerk config.

Eigenschap IP-adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.iPAdres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie IP-adres van de controller

Eigenschap is geprefabriceerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.isGeprefabriceerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.

Eigenschap is geprefabriceerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.isGeprefabriceerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.

Eigenschap is goedgekeurd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType.isGoedgekeurd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling van de goedkeuring van AOWS.

Eigenschap is handwerk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.isHandwerk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht .

Eigenschap is man toegankelijk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.isManToegankelijk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.

Eigenschap is opgevuld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.isOpgevuld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de buis gestabileerd/opgevuld is of niet.

Eigenschap is overgroeien rand verharding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie.isOvergroeienRandVerharding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de rand van de verharding al dan niet wordt overgroeid door de grazige vegetatie.

Eigenschap is permanent

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.isPermanent
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.

Eigenschap is prioritair

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus.isPrioritair
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SelNietSelLus
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de lus prioritair hersteld moet worden bij defect.

Eigenschap is vrij uitgroeiend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie.isVrijUitgroeiend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.

Eigenschap is zelfsluitend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.isZelfsluitend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie TODO

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie De kleur van de bestrating.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie De kleur van de gebruikte markering.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de afwijkende kantopsluiting.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#SteunStandaard
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie De RAL kleur van het uitwendig zichtbare gedeelte.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van kantopsluiting.

Eigenschap kleur aflopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening.kleurAflopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de bebakening in aflopende richting.

Eigenschap kleur oplopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening.kleurOplopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bebakening
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de bebakening in oplopende richting.

Eigenschap knipoppervlak

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie.knipoppervlak
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.

Eigenschap kroon diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.kroonDiameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Diameter van de kroonprojectie in meter.

Eigenschap laagrol

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.laagRol
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.

Eigenschap lamptype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Waarschuwingslantaarn.lamptype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Waarschuwingslantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type lamp in de lantaarn

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van het begroeide oppervlak.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van de markering in meter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige lengte wordt de gemiddelde lengte opgenomen.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De gemiddelde lengte van een laag in meter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De lengte van de kantopsluiting in centimeter

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De lengte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .

Eigenschap licentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.licentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie TODO

Eigenschap logische groep verkeerscentrum

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30.logischeGroepVerkeerscentrum
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie TODO

Eigenschap maaiveldpeil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.maaiveldpeil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie De hoogte van het grondoppervlak in meter-TAW in het midden van het deksel van de put.

Eigenschap masker

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht.masker
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type masker dat is aangebracht op het verkeerslicht

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie.

Eigenschap maximaal debiet

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.maximaalDebiet
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie TODO

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van het verkeerslicht.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Merknaam van het verlichtingstoestel

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van de PT regelaar module.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van de VR module met Firmware

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het merk van een de seinlantaarn.

Eigenschap merk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteit.merk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteit
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap meternummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter.meternummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het serienummer (nummer van het fabrikaat) op de meter

Eigenschap meteropname frequentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter.meteropnameFrequentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNBMeter
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Frequentie waarmee de meterstand opgenomen wordt door de netbeheerder

Eigenschap metertype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter.metertype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Energiemeter
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type meter (mechanisch, elektronisch)

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam/product range van de seinlantaarn.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#PTRegelaarModule
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam/product range van de PT regelaar module.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteit.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Luchtkwaliteit
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam/product range van het verkeerslicht.

Eigenschap modelnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware.modelnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VRModuleMetFirmware
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De modelnaam/product range van de VR module met Firmware.

Eigenschap netbeheerder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.netbeheerder
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Definitie Lokale instantie die instaat voor het beheer van het elektriciteitsnet

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.niveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.niveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.

Eigenschap ophangconstructie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.ophangconstructie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie TODO

Eigenschap opmerkingen inventaris

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.opmerkingenInventaris
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Definitie Overige aanvullingen bij de inventaris

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Laag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van een laag in m².

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TerreinDeel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter

Eigenschap opstelhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordToegang.opstelhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordToegang
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De opstelhoogte van het ledbord vanaf het maaiveld.

Eigenschap opvatting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering.opvatting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Markering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis.

Eigenschap OS

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.os
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Keuzelijst van OS met versie

Eigenschap plaatsbeschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.plaatsbeschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen.

Eigenschap plantmaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.plantmaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De maat van de boom in cm gemeten op 1 m boven het maaiveld tussen een minimum en maximum waarde.

Eigenschap poort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30.poort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie TODO

Eigenschap productidentificatiecode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.productidentificatiecode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProductidentificatiecode
Definitie De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).

Eigenschap productidentificatiecode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagProductidentificatiecode.productidentificatiecode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LaagProductidentificatiecode
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProductidentificatiecode
Definitie De productidentificatiecode van het gebruikte product (bv. COPRO code of Benor code).

Eigenschap protocol

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30.protocol
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie TODO

Eigenschap RAM

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang.ram
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#HardwareToegang
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Definitie TODO

Eigenschap Referentie DNB

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#referentieDNB
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Referentie van de aansluiting van de distributienetbeheerder, dit is de naam die aan de aangesloten cabine/kast gegeven wordt door de DNB.

Eigenschap risico analyse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB.risicoAnalyse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#DNB
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Document met de risicoanalyse

Eigenschap serienummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller.serienummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Controller
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Serienummer van de controller

Eigenschap sluitingstijd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur.sluitingstijd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Deur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Definitie TODO

Eigenschap soort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.soort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort van de afwijkende kantopsluiting.

Eigenschap soort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType.soort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#GestandaardiseerdeKantopsluitingType
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De soort van kantopsluiting.

Eigenschap soort

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.soort
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam
Definitie De naam van de plantensoort .

Eigenschap soort bewaking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie.soortBewaking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Detectie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type bewaking van de detectie

Eigenschap soortnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement.soortnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#VegetatieElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam
Definitie De naam van de plantensoort.

Eigenschap steenverband

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating.steenverband
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het gebruikte steenverband van de bestrating.

Eigenschap stroomkringnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.stroomkringnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Nummer van de stroomkring waarop het verlichtingstoestel is aangesloten

Eigenschap systeemvermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel.systeemvermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verlichtingstoestel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie Systeemvermogen (Watt) van het verlichtingstoestel

Eigenschap takvrije stamlengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.takvrijeStamlengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.

Eigenschap taludwaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen.taludwaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#BegroeidVoorkomen
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Put
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van de put

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van de buis.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LijnvormigElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van het lijnvormig element.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordType.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordType
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie TODO

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LinkendElement
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van een linkend element.

Eigenschap technische fiche afwijking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting.technischeFicheAfwijking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfwijkendeKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap totale boombeschermingszone

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.totaleBoombeschermingszone
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De straal van de circkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.

Eigenschap type weggebruiker

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TypeWeggebruiker.typeWeggebruiker
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#TypeWeggebruiker
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap uitvoeringscertificatie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.uitvoeringscertificatie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documentatie van het certificaat.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap variabel opschrift

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken.variabelOpschrift
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.

Eigenschap verankering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.verankering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt de manier van verankering van de boom bij aanplant aan.

Eigenschap verankeringstype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.verankeringstype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt het type van verankering van de boom aan.

Eigenschap vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht.vermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Verkeerslicht
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie Vermogen (Watt) van het verkeerslicht

Eigenschap vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie.vermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Ventilatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie TODO

Eigenschap versie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30.versie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#LEDBordExclZ30
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie TODO

Eigenschap versie goedgekeurd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType.versieGoedgekeurd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AOWSType
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Eigenschap video

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie.video
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Video van de testen op afschermende constructies.
Gebruik Enkel videobestanden zijn toegelaten.

Eigenschap voedingsspanning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietWeggebondenDetectie.voedingsspanning
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#NietWeggebondenDetectie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Definitie Spanning waarmee de detectoren gevoed worden

Eigenschap voegvulling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating.voegvulling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Bestrating
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De gebruikte voegvulling van de bestrating.

Eigenschap vorm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis.vorm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Buis
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de vorm van de buis.

Eigenschap vormgeving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn.vormgeving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Seinlantaarn
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type vormgeving van de seinlantaarn

Eigenschap vrije doorrijhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm.vrijeDoorrijhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#Boomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Eigenschap wortel aanplant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm.wortelAanplant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/abstracten#AanlegBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Deur fabrikant

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Deur handgreeptype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Elektrische beveiliging

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Draagconstructie bijzonder transport

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Fundering

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Seinlantaarn diameter

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Elektrisch metertype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Hardware CD DVD tape

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Hardware domein

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Hardware OS

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Lantaarn lamptype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

verkeerslicht modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Verkeerslicht masker

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

VRI detector typeweggebruiker

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

seinlantaarn modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Lantaarn vormgeving

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

VR-module met firmware modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

PT regelaarmodule merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

verkeerslicht merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

VR-module met firmware merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

seinlantaarn merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

PT regelaarmodule modelnaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Wegverlichting toestel merknaam

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Wegverlichting toestel merk

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept