Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Implementatieelement. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het implementatieelement vocabularium focust op de beschrijving van data-technische objecten die specifiek zijn voor data-aanlevering naar AWV. Het beschrijft welke gegevens aanvullend aangeleverd moeten worden bij de wegen en verkeer onderdelen en installaties om de datastroom van en naar AWV te ondersteunen.

Dit vocabularium beschrijft termen zoals:

  • AWV id
  • AWV bestek
  • AWV toezichter
  • ...

Dit vocabularium is aanvullend op de termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

  • De basiscomponenten/onderdelen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd worden beschreven in het vocabularium onderdeel.
  • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie.
  • Aanvullende termen op onderdeel en installatie worden gedefinieerd in het vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze vocabularia.
Vanuit het onderdeel, installatie en abstracten vocabularium kan de samenhang met implementatieelement gevonden worden door de specialisaties te volgen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Eigenschappen

| achternaam | adres | adres | afdeling | bestandsnaam | breedte | breedte | breedte | bron-id | bus | contactgegevens | datum oprichting object | diameter | doel-id | emailadres | fax | foto | gemeente | heeft aansluitkast geintegreerd | heeft email voorkeur | heeft fax voorkeur | hoogte | hoogte | huisnummer | id | id | identificator | lengte | lengte | mime-type | minuten | naam | naampad | notitie | omschrijving | omschrijving | omschrijving | organisatie | postcode | provincie | seconden | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | standaard eenheid | status | straatnaam | telefoonnnummer | telefoonnnummer | toegekend door | toegekend op | toestand | toezichter | toezichtsgroep | type | uren | uri | uri type | voornaam | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | waarde | x-coördinaat | y-coördinaat | z-coördinaat | zijde |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aandachtspunt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAandachtspunt
Definitie Iets waar speciaal op gelet moet worden, meestal in het kader van de veiligheid.

Klasse Adres

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie De aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.

Klasse Afmeting bxh

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxh
Definitie De afmeting van de breedte en hoogte in meter.

Klasse Afmeting bxl

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxl
Definitie De afmeting van de breedte en de lengte in meter.

Klasse Afmeting bxlxh

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh
Definitie De afmeting van de breedte, de lengte en hoogte in meter.

Klasse Afmeting diameter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameter
Definitie De afmeting van een diameter.

Klasse Afmeting zijde

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingZijde
Definitie De afmeting van een zijde.

Klasse AWV naam object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVNaamObject
Specialisatie van
Definitie Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.

Klasse AWV naampad object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVNaampadObject
Specialisatie van
Definitie Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat gebruik maakt van een naampad.

Klasse AWV object

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject
Definitie Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.

Klasse AWV-identificator

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator
Definitie Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.

Klasse Bestandsbijlage

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Complex datatype voor alle bestandsbijlages

Klasse Coördinaat Lambert72

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCoordLambert72
Definitie Complex datatype, beschrijft een locatie volgens het Lambert72 coördinatenstelsel.

Klasse Derdenobject

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Definitie Object niet in eigendom van AWV maar verbonden met een object van AWV.

Klasse Directionele relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DirectioneleRelatie
Specialisatie van
Definitie Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch gedefinieerd is.

Klasse EM-infra levenscyclus

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraLevenscyclus
Definitie Abstracte die de attributen toevoegt die nodig zijn voor de levenscyclus van een object zoals gebruikt binnen EM-infra.

Klasse EM-infra toezicht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraToezicht
Definitie Abstracte die de attributen toevoegt die nodig zijn voor toezicht zoals gebruikt binnen EM-infra.

Klasse IPv4-adres

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Definitie Beschrijft een ip-adres volgens de ipv4 specificatie.

Klasse Kwantitatieve waarde in aantal jaar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal jaar uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in Ampere

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in ampere uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in bar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in bar uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in Celsius

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in graden celsius uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in centimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in decimale graden

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in euro

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in Euro uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in gigabyte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in gigabyte uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in inch

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in inches uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in Kelvin

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKelvin
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in Kelvin uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kilovolt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kilovolt uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kiloVoltAmpere

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kiloVoltAmpere uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kilowatt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kilowatt uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kVARh

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in KiloVoltAmpereReactiefUur uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in kWh

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in kiloWattUur uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in meter TAW

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Geeft de hoogte weer van een locatie in meter tov het TAW-referentiepeil.

Klasse Kwantitatieve waarde in milliAmpere

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in milliAmpere uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in millimeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in minuten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in procent

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in procent uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in promille

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in promille uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in seconde

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in seconde uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in ton

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in uur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in uur uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in Volt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in Volt uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in VoltAmpere

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVoltAmpere
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in VoltAmpere uitdrukt.

Klasse Kwantitatieve waarde in Watt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Definitie Een kwantitatieve waarde die een getal in Watt uitdrukt.

Klasse Natuurlijk persoon

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Definitie Beschrijft een natuurlijk persoon.

Klasse Niet-directionele relatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#NietDirectioneleRelatie
Specialisatie van
Definitie Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch niet gedefinieerd is.

Klasse RAL-kleur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie Beschrijft een kleur volgens het RAL klassificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.

Klasse Rechtspersoon

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Definitie Complex datatype voor een rechtspersoon.

Klasse Relatieobject

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Definitie TODO

Klasse Tekstblok

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Definitie Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Klasse Tijdsduur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Definitie Complex datatype voor de instelling van een tijdsbepaling.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap achternaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.achternaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De achternaam.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Het adres.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon.adres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Definitie Het adres.

Eigenschap afdeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon.afdeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De afdeling waartoe een rechtspersoon behoort.

Eigenschap bestandsnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument.bestandsnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxh.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxh
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxl.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxl
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte in meter.

Eigenschap bron-id

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.bronId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator
Definitie De identificator van het object waaruit de relatie vertrekt.

Eigenschap bus

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.bus
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Een nummer dat de postbus aanduidt.

Eigenschap contactgegevens

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.contactgegevens
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Naam, voornaam, telefoonnummer en/of e-mailadres van de contactpersoon.

Eigenschap datum oprichting object

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject.datumOprichtingObject
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie Datum van de oprichting van het object

Eigenschap diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameter.diameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingDiameter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De diameter in millimeter.

Eigenschap doel-id

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.doelId
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator
Definitie De identificator van het object waarin de relatie toekomt.

Eigenschap emailadres

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.emailadres
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het emailadres.

Eigenschap fax

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.fax
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De faxnummer

Eigenschap foto

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.foto
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een foto van het derdenobject die eventuele detailinformatie weergeeft
Gebruik Enkel bestanden die een foto zijn.

Eigenschap gemeente

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.gemeente
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is.

Eigenschap heeft aansluitkast geintegreerd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.heeftAansluitkastGeintegreerd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de aansluitkast geïntegreerd is.

Eigenschap heeft email voorkeur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.heeftEmailVoorkeur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of een persoon de voorkeur heeft om via email gecontacteerd te worden.

Eigenschap heeft fax voorkeur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.heeftFaxVoorkeur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of een persoon een voorkeur heeft om via fax gegevens te ontvangen.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxh.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxh
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte in meter.

Eigenschap huisnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.huisnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.

Eigenschap id

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject.id
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator
Definitie De identificator van het object. Zodra een object bestaat binnen de omgeving van AWV moet de id gebruikt worden zoals die daar gekend is. Bij aanlevering van nieuwe objecten wordt een lokale-id (zoals gekend bij de aannemer) ingevuld.

Eigenschap id

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject.id
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#RelatieObject
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator
Definitie De identificator van de relatie zoals gekend binnen Em-Infra.

Eigenschap identificator

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator.identificator
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte in meter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxl.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxl
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte in meter.

Eigenschap mime-type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument.mimeType
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het MIME type van het document.

Eigenschap minuten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur.minuten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Definitie Het aantal minuten.

Eigenschap naam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVNaamObject.naam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVNaamObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De mensleesbare naam van een AWVObject zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. AWV kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

Eigenschap naampad

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVNaampadObject.naampad
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVNaampadObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een set van objecten (bv. collecties) die aanduiden waar het object zich bevindt in de objectenboom (EM-Infra).

Eigenschap notitie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject.notitie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Extra notitie voor het AWV object.

Eigenschap omschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument.omschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Definitie Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.

Eigenschap omschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAandachtspunt.omschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAandachtspunt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een toelichting die beschrijft waar precies op gelet moet worden.

Eigenschap omschrijving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject.omschrijving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#Derdenobject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Omschrijving van het derdenobject

Eigenschap organisatie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon.organisatie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De naam van de organisatie of rechtspersoon.

Eigenschap postcode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.postcode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.

Eigenschap provincie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.provincie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het deelgebied waarin het adres gelegen is.

Eigenschap seconden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur.seconden
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Definitie Het aantal seconden.

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKelvin.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKelvin
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Kelvin.
Gebruik "K"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kVARh.
Gebruik "kVARh"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Volt.
Gebruik "V"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter.
Gebruik "m2"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in uur.
Gebruik "h"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton.
Gebruik "t"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Watt.
Gebruik "W"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in seconde.
Gebruik "s"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in inch als internationale eenheid (eengemaakte Britse en Amelrikaanse systeem).
Gebruik "bar"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloWattUur.
Gebruik "kWh"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in promille.
Gebruik "‰"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in procent.
Gebruik "%"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten.

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter.
Gebruik "mm"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in milliAmpere.
Gebruik "mA"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter.
Gebruik "m"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter.
Gebruik "m"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter.
Gebruik "m3"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ampere.
Gebruik "A"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilowatt.
Gebruik "kW"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVoltAmpere.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVoltAmpere
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in VoltAmpere.
Gebruik "VA"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloVoltAmpere.
Gebruik "kVA*"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in celsius.
Gebruik "Cel"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilovolt.
Gebruik "kV"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter.
Gebruik "cm"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in jaar.
Gebruik "a"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden.
Gebruik "deg"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in inch als internationale eenheid (eengemaakte Britse en Amelrikaanse systeem).
Gebruik "[in_i]"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Euro.
Gebruik "{Euro}"^^cdt:ucumunit

Eigenschap standaard eenheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte.standaardEenheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in gigabyte.
Gebruik "GBy"^^cdt:ucumunit

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraLevenscyclus.status
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraLevenscyclus
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap straatnaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres.straatnaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAdres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De naam van de straat.

Eigenschap telefoonnnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon.telefoonnnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcRechtspersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het telefoonnummer.

Eigenschap telefoonnnummer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.telefoonnnummer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het telefoonnummer.

Eigenschap toegekend door

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator.toegekendDoor
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Eigenschap toegekend op

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator.toegekendOp
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

Eigenschap toestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraLevenscyclus.toestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraLevenscyclus
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap toezichter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraToezicht.toezichter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraToezicht
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie TODO

Eigenschap toezichtsgroep

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraToezicht.toezichtsgroep
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#EmInfraToezicht
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie TODO

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAandachtspunt.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAandachtspunt
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mogelijke types van het aandachtspunt.

Eigenschap uren

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur.uren
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcTijdsduur
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Definitie Het aantal uren.

Eigenschap uri

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument.uri
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Eigenschap uri type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject.typeURI
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AWVObject
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie De URI van het AWV Object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Eigenschap voornaam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon.voornaam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcNatuurlijkPersoon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De voornaam.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInInch
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInJaar
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMilliAmpere
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Beschrijft een kleur volgens het RAL klassificatiesysteem
Gebruik De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInGigabyte
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteIPv4Adres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De string die het IPv4 adres representeert.
Gebruik Het formaat is een decimale notatie bv. 91.198.174.232

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInProcent
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInPromille
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKelvin.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKelvin
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInSeconde
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVolt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInUur
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInBar
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloVoltAmpere
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVolt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInAmpere
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVoltAmpere.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVoltAmpere
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInWatt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden.waarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Eigenschap x-coördinaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCoordLambert72.xcoordinaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCoordLambert72
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie X-coordinaat in decimaal getal.

Eigenschap y-coördinaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCoordLambert72.ycoordinaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCoordLambert72
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Y-coordinaat in decimaal getal.

Eigenschap z-coördinaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCoordLambert72.zcoordinaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcCoordLambert72
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Z-coordinaat tov. het TAW-peil in decimaal getal.

Eigenschap zijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingZijde.zijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingZijde
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afmeting van een zijde in millimeter.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Mimetype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Provincie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Gemeente

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Aandachtspunttype

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Em-infra toestand

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

EM-infra status

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Weekdagen

URI https://schema.org/DayOfWeek

Openingsurenspecificatie

URI https://schema.org/OpeningHoursSpecification

sluitingstijd

URI https://schema.org/closes

weekdag

URI https://schema.org/dayOfWeek

openingstijd

URI https://schema.org/opens