Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Levenscyclus. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het levenscyclus vocabularium focust op de beschrijving van objecten die verband houden met de levenscyclus van onderdelen en installaties.

Dit vocabularium beschrijft termen die aanvullende attributen definiëren voor:

 • beheer
 • onderhoud
 • ...

Dit vocabularium is aanvullend op de termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

 • De basiscomponenten/onderdelen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd worden beschreven in het vocabularium onderdeel
 • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie
 • Aanvullende termen op onderdeel en installatie worden gedefinieerd in het Vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze vocabularia.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Afdekking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afdekking
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.

Klasse Afgraving

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.

Klasse Beheer boomvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerBoomvorm
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Het beheerobject voor de solitaire boom.

Klasse Beheer exoten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Het beheerobject voor de exoten.

Klasse Beheer grazige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Het beheerobject voor de grazige vegetatie.

Klasse Beheer houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Het beheerobject voor de houtige vegetatie.

Klasse Beheer sierbeplanting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Het beheerobject voor de sierbeplanting.

Klasse Bemesting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bemesting
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.

Klasse Bodemverbeteringsmiddel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en/of het verwerken in plantputten.

Klasse Grondbewerking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Grondbewerking
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Omvat de profielbewerkingen en bouwvoorwerkzaamheden voor aanleg van beplaningen, graslanden, wegbermen en grasmatten.

Klasse Maaien

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Definitie Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.

Klasse Ophoging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.

Klasse Uitgraving

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving
Specialisatie van
 • https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#AIMObject
Definitie Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap beheeroptie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting.beheeroptie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting.

Eigenschap beheeroptie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie.beheeroptie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie.

Eigenschap beheeroptie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie.beheeroptie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie.

Eigenschap beheeroptie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten.beheeroptie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Behandelingswijzen van exoten.

Eigenschap beheeroptie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerBoomvorm.beheeroptie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerBoomvorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Behandelingswijzen van bomen.

Eigenschap bemesting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bemesting.bemesting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bemesting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het toevoegen van en verwerken van meststoffen zowel bij aanleg alsook bij beheer.

Eigenschap bestemming

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving.bestemming
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De bestemmingen of doelen van de grond.

Eigenschap bestemming

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving.bestemming
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De bestemmingen of doelen van de grond.

Eigenschap bijzondere afvoer vereist

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten.bijzondereAfvoerVereist
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of voor de verwijderde exoten een niet-reguliere afvoer is voorzien.

Eigenschap frequentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien.frequentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het aantal keer dat er gemaaid wordt per jaar.

Eigenschap gewicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging.gewicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Definitie Het gewicht van de grondlaag in ton.

Eigenschap gewicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bemesting.gewicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bemesting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram
Definitie Het gewicht in kilogram van de te bewerken grond.

Eigenschap gewicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving.gewicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Definitie Het gewicht van de grondlaag in ton.

Eigenschap gewicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving.gewicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Definitie Het gewicht van de grondlaag in ton.

Eigenschap gewicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel.gewicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKilogram
Definitie Het gewicht in kilogram van de verbeterde grond.

Eigenschap grondverbeteringsmiddel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel.grondverbeteringsmiddel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en/of het verwerken in plantputten.

Eigenschap heeft beheerplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting.heeftBeheerplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er een beheerplan bestaat.

Eigenschap heeft beheerplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie.heeftBeheerplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er een beheerplan bestaat.

Eigenschap heeft beheerplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie.heeftBeheerplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er een beheerplan bestaat.

Eigenschap heeft deponie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten.heeftDeponie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de Japanse duizendknoop terplaatse kan worden gedeponeerd in een gecontamineerde zone.

Eigenschap herkomst

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging.herkomst
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De herkomst van de grond.

Eigenschap herkomst

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afdekking.herkomst
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afdekking
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De herkomst van de grond.

Eigenschap is gazonbeheer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien.isGazonbeheer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de grazige vegetatie meer dan 3x per jaar gemaaid wordt.

Eigenschap is machinaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien.isMachinaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of het maaien machinaal of handmatig wordt uitgevoerd.

Eigenschap is ruigtebeheer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien.isRuigtebeheer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de grazige vegetatie minder dan 1x per jaar gemaaid wordt.

Eigenschap is veiligheidsmaaien

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien.isVeiligheidsmaaien
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er een maaistrook aanwezig is voor het vrijwaren van de zichtbaarheid en voor het vrijhouden van de bebakening en signalisatie.

Eigenschap klepelmaaier toegelaten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien.klepelmaaierToegelaten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er gemaaid mag worden met een klepelmaaier.

Eigenschap Lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte in meter van de te behandelen grazige vegetatie.

Eigenschap maaien

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie.maaien
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Definitie Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.

Eigenschap nazorg jaarfrequentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten.nazorgJaarfrequentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aantal keer dat de behandelde zone jaarlijks dient te worden gecontroleerd.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grazige vegetatie.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afdekking.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afdekking
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter van de afdekking.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerExoten
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen exoten.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte van de verbeterde grond in vierkante meter.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter van de afgraving.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen sierbeplanting.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerBoomvorm.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerBoomvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grond rond de boom.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Grondbewerking.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Grondbewerking
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De oppervlakte in vierkante meter van de te bewerken grond.

Eigenschap periode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien.periode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#DtcMaaien
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De maand waarin het maaien wordt uitgevoerd.

Eigenschap soort afgraving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving.soortAfgraving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De specificatie van type handeling bij afgraving.

Eigenschap soort grondbewerking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Grondbewerking.soortGrondbewerking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Grondbewerking
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Specificatie van het type profielbewerking en bouwvoorwerkzaamheden voor aanleg van beplantingen, graslanden, wegbermen en grasmatten.

Eigenschap soort ophoging

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging.soortOphoging
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De specificatie van type grond bij ophoging.

Eigenschap soort uitgraving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving.soortUitgraving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De specificatie van type grond bij uitgraving.

Eigenschap volume

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving.volume
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Afgraving
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Het volume van de grondlaag in kubieke meter.

Eigenschap volume

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging.volume
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Het volume van de grondlaag in kubieke meter.

Eigenschap volume

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel.volume
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Bodemverbeteringsmiddel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Het volume van de verbeterde grond in kubieke meter.

Eigenschap volume

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving.volume
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Uitgraving
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKubiekeMeter
Definitie Het volume van de grondlaag in kubieke meter.

Eigenschap wrijvingshoek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging.wrijvingshoek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Ophoging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hoek van inwendige wrijving geeft een aanwijzing omtrent de afschuifkarakteristieken en wordt dan ook gebruikt bij berekening van afschuiving, gronddruk en draagvermogen van paalfunderingen.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Uitgraving soorten

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Vervuiling soorten

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Grondverbeteringsmiddel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Grondherkomst

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Gewaarborgde wrijvingshoek

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Bemesting

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Grondbewerkingen

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Ophoging soorten

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Afgraving soorten

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Beheer exoten

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Beheer grazige vegetatie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Nazorg jaarfrequentie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Beheer houtige vegetatie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Beheer sierbeplanting

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Beheer boomvorm

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Maaiperiode

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Maaifrequentie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

7. Auteurs en medewerkers