Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Levenscyclus. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het levenscyclus vocabularium focust op de beschrijving van objecten die verband houden met de levenscyclus van onderdelen en installaties.

Dit vocabularium beschrijft termen die aanvullende attributen definiƫren voor:

  • beheer
  • onderhoud
  • inspectie
  • ...

Dit vocabularium is aanvullend op de termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

  • De basiscomponenten/onderdelen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd worden beschreven in het vocabularium onderdeel.
  • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie.
  • Aanvullende termen op onderdeel en installatie worden gedefinieerd in het vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze vocabularia.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiƫle specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Beheer grazige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Het beheerobject voor de grazige vegetatie.

Klasse Beheer houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Het beheerobject voor de houtige vegetatie.

Klasse Beheer sierbeplanting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting
Specialisatie van
Definitie Het beheerobject voor de sierbeplanting.

Klasse Boomvormbeheer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Boomvormbeheer
Specialisatie van
Definitie Abstracte als beheerobject van de boomvorm.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap begieting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Boomvormbeheer.begieting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Boomvormbeheer
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of begieting van de boom nodig is en gebeurt.

Eigenschap beheeroptie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie.beheeroptie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie.

Eigenschap beheeroptie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie.beheeroptie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie.

Eigenschap beheeroptie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting.beheeroptie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting.

Eigenschap beheerplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie.beheerplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerGrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Eigenschap beheerplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie.beheerplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerHoutigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Eigenschap beheerplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting.beheerplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#BeheerSierbeplanting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Eigenschap onderzoek tomograaf

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Boomvormbeheer.naderOnderzoekTomograaf
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Boomvormbeheer
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of onderzoek is gedaan met een tomograaf.

Eigenschap onderzoek trekproef

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Boomvormbeheer.verderOnderzoekTrekproef
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/levenscyclus#Boomvormbeheer
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of onderzoek gedaan is met de trekproef.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.