Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Onderdeel. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het onderdeel vocabularium focust op de beschrijving van onderdelen die voorkomen bij (weg)infrastructuur. Een onderdeel is een fysiek object dat deel uitmaakt van de wegopbouw of wegaanhorigheden in brede zin. Een onderdeel is een uniek identificeerbare component of bouwsteen waaruit de weg(aanhorigheid) is opgebouwd.

De onderdelen zijn op te delen in 3 hoofdgroepen:

 • Standaardbestek 250
 • Standaardbestek 260
 • Standaardbestek 270

Standaardbestek 250
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die beschreven worden in de verschillende hoofdstukken van het standaardbestek 250.
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:

 • De verticale wegopbouw
 • Grondwerken en bijhorende lagenstructuur
 • Lijnvormige elementen zoals bv. kantopsluiting en afschermende constructie
 • Signalisatie zoals bv. wegmarkeringen, verkeersborden
 • Riolering
 • Groenaanleg en beheer
 • Waterlopen en de oevers

Standaardbestek 260
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de bouwkundige structuur van kunstwerken zoals bruggen en tunnels.
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:
 • Funderingen
 • Wanden
 • Platen
 • Metalen constructies
 • Dragers
 • Liggers
 • ...
In de eerste versie van het onderdeel vocabularium zijn deze onderdelen nog niet opgenomen, deze zullen in de komende maanden gradueel toegevoegd worden aan het vocabularium.

Standaardbestek 270
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de elektro-mechanische uitrusting van de weginfrastructuur.
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:
 • Tunneluitrusting
 • Wegverlichtingsinstallaties
 • Verkeersregelinstallaties
 • Verkeershandhavingssystemen zoals bv. camera's, dynamische borden, snelheidscamera's, ...
 • ...
In de eerste versie van het onderdeel vocabularium zijn deze onderdelen nog niet opgenomen, deze zullen in de komende maanden gradueel toegevoegd worden aan het vocabularium.

Dit vocabularium wordt verder uitgebreid met termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

 • Aanvullende termen worden gedefinieerd in het vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van dit vocabularium. De combinatie van deze beide vocabularia beschrijft de volledige catalogus van onderdelen. De samenhang kan gevonden worden door de specialisaties te volgen tussen beide vocabularia.
 • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Klassen

| Aansluitopening | Aanstraalverlichting | Afmeting verkeersbord | Afscherming | Afsluiter | Afsluiting | Aftakking | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | AID-module | Amsterdammer | ANPR camera | Antenne | Antiparkeerpaal | Antiparkeerpaal type | Armatuurcontroller | Audioversterker | Batterij | Bescherming wapening | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrating van betontegel | Bestrating van gebakken straatsteen | Bestrating van grasbetontegel | Bestrating van kassei | Bestrating van mozaiekkei | Bestrating van natuursteentegel | Bestrijking | Bestrijking slemafdichting | Betuining van beton | Betuining van gerecycleerd materiaal | Betuining van hout | Bevestiging | Bevestiging wegverlichtingstoestel | Bevestigingsbeugel | Binnenverlichtingstoestel | Bitumineuze laag | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Boogpaal verkeerslicht | Boombrug | Bouwput | Bovenbouw | Braam | Brandblusser | Brandhaspel | Brandleiding | Brandnetelruigte | Brandwerende constructie | Brandwerendeconstructie voegdekkers | Brem en gaspeldoornstruweel | Buisbekleding | Cabine | Cabinecontroller | Calamiteitsbord | Calamiteitsdoorsteek | Camera | Cementbetonverharding | Cluster | Codeklavier | Colloidaal beton | Combilantaarn | Complexe geleiding | Contactpunt | Container | Contourverlichting | Copro markering template | Damwand | Debolle | Debolle type | Decoder | Detectie camera | Detector | Diamantkoppaal | Dieselgenerator | DNB hoogspanning | DNB laagspanning | Dolomietverharding | Dominant grasland - fase2 | Dongle | Doornstruweel | Draineerbuis | Drukknop | Drukverhogingsgroep | Duikschot | Duingrasland | Dunne overlaging | Dwarse markering | Dwarse markering type template | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Dynamische vluchtwegindicatie | Eco poort | Ecoraster | Eindstuk | Encoder | Energiemeter AWV | Energiemeter derden | Energiemeter DNB | Externe detectie | Fietslantaarn | Figuratie type template | Figuratiemarkering | Forfaitaire aansluiting | Galgpaal | Geexpandeerd polystyreen | Gekandelaarde boom | Gekleurd wegvlak markering | Gekleurd wegvlak type template | Geleideconstructie | Geleidestang | Geleidingswand | Geluidswerende constructie | Geotextiel | Geplastificieerd stortdraad | Geprefabriceerd betonelement | Geschoren boom | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde kantstrook type template | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde schampkant type template | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband type template | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template | Gestandaardiseerde watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel type template | Geteste beginconstructie | GPU | Gracht | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grazige vegetatie | Grond | Grondafdekking | Grondafgraving en gronduitgraving | Grondbijmenging | Grondophoging | Grondsoort | Haag | Handbediening | Handwiel | Hardhouten mat | Hardware | Heeft beheer | Heeft geometrie | Heeft gerelateerd verkeersteken | Heeft netwerk protectie | Heeft netwerktoegang | Heeft verkeersbordcategorie | Heeft verkeersbordconcept | Heeft verkeersteken | Heestermassief | Heischraal grasland | Hoofdschakelaar | Hoogtedetectie n60 | Hoort bij | Houtige aanleg | Houtige vegetatie | HS beveiligingscel | HS-cabine | Huisaansluitput | Hulppostkast | Hydrant | Iepenstruweel | Infiltratievoorziening | Intercom server | Intercom toestel | IntercomKast | Inwendig verlicht pictogram | IO-Kaart | IP powerswitch | Is administratief onderdeel van | Is inspectie van | Is netwerk ECC | Is software gehost op | Is software onderdeel van | Is type van | Kaart | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Kamer | Kanaal | Kast | Klimatisatie | Klimvorm | Knipperlantaarn | Knotboom | Kopmuur | Kruininsteek | Laagspanningsbord | Laagtype van de bitumineuze verharding | Ladder | LED-driver | Leiboom | Lichtmast | Lichtsensor | Ligt op | Lijndetectie | Lijnvormig element markering | Lijnvormig element markering type template | Logische poort | Loofhout | Loop termination and protection | Luchtkwaliteit controle unit | Luchtkwaliteit Zender-Ontvanger | Luchtkwaliteitreflector | Luidspreker | LVE-rack | MACQ PU Frontend | Mantelbuis | Masthoogte | Materiaal karakteristiek | Mechanische filter | Meetcel | Meetmicrofoon | MIV-communicatiekaart | MIV-lus | MIV-luskaart | MIV-processorkaart | MIV-voedingsmodule | MOB PU | Mof | Montagekast | Motorvangplank | Muurdoorgangsstuk | Muurvegetatie | Naaldhout | Natte ruigte | Netstabilisator | Netwerkelement | Niet getest beginstuk | Niet-selectieve detectielus | Noppendrainage | Norm van het lijnvormig element | Obstakelbeveiliger | Oeverrol | Omega element | Omvormer | Onbegroeid voorkomen | Onderbouw | Onderwatervegetatie | Ontluchtingsventiel | Ontvanger | Openbaar vervoerslantaarn | Opening | Opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | Overdrukventilator | Overgangsconstructie | Overlangse markering | Overlangse markering datatype | Overlangse markering type template | Overlangsemarkering doorlopend | Overlangsemarkering onderbroken | Overstort | Overstortrand | Overzicht schermhoogte | Paal | Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal | Paalkast | Palenrij | Patchpaneel | PCI-kaart | Perrot koppeling | Persleiding | Pictogram | Piezometrische buis | PK bord type | PK-bord | Plankenbetuining | Plantbakvorm | PLC | Plooibaken | Pomp | Pomp type template | Pompkamer | Poort | Power over Ethernet injector | Productidentificatiecode | Profielelement | Profileerlaag | PT-demodulatoren | PT-KAR-modem | PT-modem | PT-radio | PT-regelaar | PT-SC-kaart | PT-uitgangskaart | PT-verwerkingseenheid | PT-voedingsmodule | Putbekleding | Raaigrasweide grasland - fase0 | Rack | Radar | Rechte steun | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Reflectorpaal | Repeater | Reservoir | Retro reflecterende koker | Retroreflecterend verkeersbord | Riet | Rioleringsbuis | Riooltoegang | RSS bord type | RSS-bord | Ruigte | RVMS bord type | RVMS-bord | SAT-rack | Schacht | Schanskorf | Scheurremmende laag | Segmentcontroller | Seinbord | Seinbrug | Selectieve detectielus | Sensor doorverbinddoos | Sierbeplanting | Sierbeplanting aanleg | Slagboomarm | Slagboomarm verlichting | Slagboomkolom | Slemlaag | Sleuf | Sluit aan op | Software | Software poortconfiguratie | Softwaretype | Sokkel | Solitaire heester | Soort grondwerk | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Steenslagverharding | Stobbenwal | Stopcontact | Stortsteen | Straatkolk | Stroomdalgrasland | Stroomkring | Struweel | Sturing | Supplementen CBV | Taludinsteek | Ternairmengselverharding | Terugkeer | Terugslagklep | Toegangscontrole | Toezichtsput | Transformator | Trottoirband vorm | Uitheems loofhout | UPS | Veerooster | Vegetatie soortnaam | Ventilator | Verankering | Verankeringslandhoofd | Verharding gras-kunststofplaat | Verkeersbordcategorie | Verkeersbordpaal | Verkeerslicht groen | Verkeerslicht oranjegeel | Verkeerslicht rood | Verkeerslicht wit | Verkeersregelaar | Verkeersspiegel | Verlichtingstoestel Hg LP | Verlichtingstoestel LED | Verlichtingstoestel MH HP | Verlichtingstoestel Na HP | Verlichtingstoestel Na LP | Verlichtingstoestel TL | Verruigd grasland | Verstoord grasland | Verwarmingselement | Verwarmingslint | VHS-modem | Virtuele detectiezone | Virtuele server | Vistrede | Vlakdetectie | Vlierstruweel | Vlotter | Vluchtdeur | VMS bord type | VMS-bord | Voeding derden laagspanning | Voedt | Voeg | Voertuiglantaarn | Voetbocht | Voetgangerslantaarn | Vooraankondiging | Voorschakelapparaat | Voorzetconstructie bevestigingsmateriaal | Voorzetconstructie profiel | VR-batterij ICU | VR-BAZ | VR-beveiligingskaart | VR-communicatiekaart | VR-handbediening | VR-ingangscontacten | VR-kortsluitbeveiliging | VR-luskaart | VR-stuurkaart | VR-uitgangscontacten | Wachtbekken | Walsbetonverharding | Wand | Waterdoorlatende bestrating | Waterloop | Weegsensor | Wegbebakening afschermende constructie | Weggebonden detector | Wegreflector | Wervel | Wiepen en takkenbos | Wildreflector | Wildwaarschuwingsdetectie | Wildwaarschuwingssluis | Wilgenstruweel | WIM AD-convertor | WIM-processorkaart | WV lichtmast | WV opvoertransformator | Z30 bord | Z30 bord type | Z30 CPU | Z30 CPU type | Zeebrugge | Zeebrugge type | Zender | Zonnepaneel | Zuigleiding |

Eigenschappen

| aangeboden services | aangesloten toestel | aankoopdatum | aanleg | aanleg | aanleg | aanmeetpunt | aansluitingsfiche | aansluitvermogen | aansluitvermogen | aantal armen | aantal ladders | aantal liggers | aantal lopende meter | aantal rijen betonstraatsteen | aantal rijen betonstraatsteen | aantal steunen | aantal te verlichten rijstroken | aantal units | aantal units | aanzicht | aard verharding | aardingsstelsel | actuele hoogte | adres | afbeelding | afdekking | afgraving | afmeting | afmeting | afmeting | afmeting | afmeting | afmeting ondergrondse fundering | afmeting van bestratingselement | afmeting van bestratingselement bxh | afmeting van bestratingselement bxh | afmeting van bestratingselement bxh | afmeting van bestratingselement bxh | afmeting van bestratingselement bxl | afmetingen | afmetingen | afmetingen | afwerking | afwerking | afwerking | afwerking | afwijkende hoogte | afwijkende methode | armatuurkleur | armatuurkleur | armatuurkleur | armlengte | armlengte | autonomie | begroeid oppervlak | berekeningsnota | berekeningsnota | berekeningsnota | beschermlaag | beschrijving bereikbaarheid | beschrijving fabrikant | beschrijving fabrikant | beschrijving fabrikant | beton | betonkwaliteit | bevestiging toestellen | bewakingstijd | bijkomende parameter | bijlage document | bijmenging | bijmengingshoofdnaamcode | bindmiddel type | binnendiameter | bitsnelheid | blusmiddel | brandcurve | brandstabiliteit | brandweerstand | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte opening | buildnummer | buitendiameter | buitendiameter | calamiteitsbord type | capaciteit | clusterdoel | code | code | code | code | code | code | code | communicatieprotocol | communicatiewijze | communicatiewijze | config | config bestand | conische trottoirpaal amsterdam | constructie en montageplan | contactpersoon | contactpersoon | containermaat | controlemeting EBS | coordinatiewijze | cpu adres | curve | dekselklasse | dekselvorm | dependencies | detailplan (3D - As-built) | detectiehoogte | detectieprincipe | detectieprincipe | detector type | diamantkoppaal | diameter | diameter | diameter | diameter | diameter | diameter | diameter | diepte | diepte | diepte | diepte | diepte | dikte | dikte | dikte | dikte | documentatie | doorlopend | doorlopend | draairichting | drager | driehoekig | duurzaamheidsklasse | dwarsdoorsnede | dwarsdoorsnede | e-plan en m-plan | eigenaar | eigenaar | elektrisch schema | elektrisch schema | elektrisch schema | elektrisch schema | externe referentienummers | fabricagevoorschrift | fabricagevoorschrift | filter type | firmwareversie | folie type | folietype | formaat | frequentierange | functie | functie | functie | functie | functie | fundering | gebruiksklasse | geluidskarakteristiek | gerecycleerd materiaal | gewicht | gewicht | golflengte | grondbestemming | grondtoevoegsel | handleiding | hap-aard | heeft afdeklatten | heeft AID | heeft ankerstaven | heeft anti vandalisme | heeft anti vandalisme | heeft badgelezer | heeft beheer scheren | heeft bescherming wildvraat | heeft bolgewassen | heeft boomplaat | heeft CO | heeft deurcontact | heeft deuvels | heeft eigenAfsluitkraan | heeft flits | heeft geintegreerde modem | heeft haagsteun | heeft handshaking | heeft heeft deuvels | heeft heeft looproosters | heeft isolatie | heeft ladder | heeft langse buigingsvoeg | heeft langse werkvoeg | heeft meerdere kruisingen | heeft prikkeldraad | heeft rack | heeft reserve zekering | heeft smartguard | heeft spandraden | heeft spitsstrook | heeft stopcontact aanwezig | heeft temperatuur | heeft verankeringspalen | heeft verlichting | heeft wortelgeleiding-wortelwering | heeft zicht | herkomst | herkomst | hoeveelheidscode | hoofdnaamcode | hoogspanningszekering | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte in RU | hoogte opening | hoogte verticale steun | horizontaal ruimte beslag | hout | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | Hulppostkast type | individuele lengte schermelement | ingress protection klasse | ingress protection klasse | ingress protection klasse | inkomende druk | ioType | ip address beheer | ip address mask | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres | ip adres datastring | ip gateway | ipAdres | ipv4 adres | is afgesloten | is bereikbaar | is beschermd | is beschermd | is biodegradeerbaar | is biodegradeerbaar | is dubbelarmig | is explosief veilig | is fundering afgedekt met bitumen | is goedgekeurd | is grondgebonden | is grondmenging plaatselijk | is herbruik | is herstel | is luchtdicht afgesloten | is machinaalBereikbaar | is motorgevoelig | is overgroeien rand verharding | is permanent | is pivoterend | is PTZ | is richtingsgevoelig | is scharnierend | is verlicht | is verplaatsbaar | is verwarmd | is verzegeld | is vrij uitgroeiend | is vrij uitgroeiend | is waterdicht | is zelfhechtend | isolatie | isolatiemedium | kabelaansluitschema | kader | kaliber | kastmateriaal | kastmateriaal | kasttype | kasttype | kelderdiepte | keuringsdatum | keuringsdatum | keuringsfrequentie | keuringsfrequentie | keuringsfrequentie | keuringsverslag | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur | kleur achterkant | kleur temperatuur | knipoppervlak | koppeling | kortsluitspanning | krimpvoeg frequentie | laagtype | laagtype | laagtype | laagtype | leidingdruk | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte | lengte boom | lengte bovengronds | lengte ondergronds | leverancier | licentie | lichtkleur | lichtpunt hoogte | lijnnummers | link technische fiche | lokaal klasse | lus config | lussen meetrapport | m-plan | markeringsoort | markeringsysteem COPRO | masthoogte | masttype | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal drempel | materiaal karakteristiek | maximaal debiet | maximaal vermogen | maximaalDebiet | maximale aanstuurstroom | meetrapport | meetrapport | mengseltype | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | merk | met anti-vandalisme | met softstarter | met sperfilter | met temperatuur sensor | met vidieo | met vocht sensor | meteropname frequentie | milieuhygiënische code | minimale dikte schermelement | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | modelnaam | n ox | nalichtingstijd | nalichtingstijd | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | nauwkeurigheidsklasse | nauwkeurigheidsvermogen | niveau | NNI LAN-capaciteit | nominaal vermogen | nominale primaire spanning | nominale secundaire spanning | norm | norm | norm | norm | norm | norm | normering botsvriendelijk | NSAP-address | omvorming richting centraal | omvorming richting lokaal | onderbroken | onderbroken | ophoging | oppervlakbehandeling | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | oppervlakte | opschrift | opschrift | opstelhoogte | opstelling | overhang | overspanning | overstroombeveiliging instelwaarde | overstroombeveiliging type | overstroombeveiliging vermogenschakelaar | overzicht schermhoogte | paal materiaal | peil | peil | peil | peil | peil | peil van de paalkop | plaats | plaatsingsdatum | plaatsingswijze | plaatsingswijze | plantafstand | plantdichtheid | plantdichtheid | plantmaat | plantmaat | plantverband | plantverband | poort | poort | poort | poort | poort | poort | poort type | poortenconfiguratie | poortnummer | positie | positie | producent | productidentificatiecode | profileerlaag | programmeertool | protector | protocol | protocol | protocol OV-voertuig | protocol regelaar | rack standaard | referentie DNB | regelaartype | regeling | ribben | richting | rijrichting | rijrichting | rijstrook | rond | rooster | schakelgroep | schakelmateriaal klasse | schakelmateriaal type | schakelwijze | schermelement | schermtype | serienummer | serienummer | serienummer | serienummer | serienummer | serienummer | service | service | signaalType | slanglengte | sleutel type | snelheidsklasse | software versie | software versie | softwareversie | sokkelmateriaal | soort | soort | soort | soort drukknop | soort grond | soort grondwerk | soort grondwerk | soort grondwerk | soort grondwerk | soort lus | soort omschrijving | soort omschrijving | soort omschrijving | soort omschrijving | soort voertuig | soortnaam nederlands | soortnaam wetenschappelijk | spanning | speciale uitvoeringswijze | standaard hoogte | standaard methode | standaardkwaliteitsklasse | standaardtype | standen | statische belasting | streep lengte | stroomkringnummer | Supplementen van de verharding | symbool | symbool | technisch verslag bodemonderzoek | technische documentatie | technische documentatie | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technischeFiche | technischeFiche | technologie | technologie | tekst | tekst | tekst | telefoonnummer | toepassing | toepassing | toepassing | tot | tot | totale lengte | transformatieverhouding | transport type | transport type | transport type | Transporttype | tussen afstand | tussenruimte | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type beveiliging | type bewaking | type boogpaal | type geheugen | type lamp | type mazen | type riooltoegang | type uitvoering | typeNummer | uitbuigingstype | uitgaande druk | uitgraving | uitslijprichting | uitvoering | uitvoering | units | uurtarief | van | van | variabel deel type | veiligheidsfactor | verankering | verbinding | verfraaid | verfraaid | vergrendeling | verharding | verharding rond kast | verlichtings niveau | vermogen | vermogen | vermogen | vermogen | vermogen | vermogen | vermogen | versie | vervaldatum veiligheidshandschoenen | vhag code | vierhoekig | voegdekkers | voertuignummers | voltage lampen | volume | volume | volume | voorkeursnaam | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vormfactor | vormgeving | vplan datum | vplan nummer | vrije hoogte | vrije hoogte | wanddikte | wanddikte | werking | werkingsbreedte | werkingsbreedte mvpwd | windbelasting | wortel | zichtbaarheid |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aansluitopening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening
Specialisatie van
Definitie Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.

Klasse Aanstraalverlichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aanstraalverlichting
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Afmeting verkeersbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingVerkeersbord
Definitie Union datatype voor de afmeting van het verkeersbord.

Klasse Afscherming

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afscherming
Specialisatie van
Definitie Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die ervoor zorgen dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.

Klasse Afsluiter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter
Specialisatie van
Definitie Een afsluiter dient rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken

Klasse Afsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiting
Specialisatie van
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.

Klasse Aftakking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aftakking
Specialisatie van
Definitie Groep van stroomkringen specifiek bedoeld voor de aansturing van wegverlichting. In het typeschema autosnelwegen worden er standaard 4 aftakkingen voorzien: middenberm (hoofdrijbaan), op- en afritten + signalisatie, gewestweg, parking

Klasse Afwijkende kantstrook

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.

Klasse Afwijkende schampkant

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.

Klasse Afwijkende trottoirband

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.

Klasse Afwijkende trottoirband-watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.

Klasse Afwijkende watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.

Klasse AID-module

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AIDModule
Specialisatie van
Definitie AID staat voor Automatische IncidentDetectie op camerabeelden. Doel is om op een automatische en zo intelligent mogelijk manier gebeurtenissen uit de beelden van een CCTV-camera te halen.

Klasse Amsterdammer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcAmsterdammer
Definitie Complex datatype voor antiparkeerpaal Amsterdammer.

Klasse ANPR camera

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ANPRCamera
Specialisatie van
Definitie Nummerplaatherkenningscamera: een camera die als output de nummerplaat van een voertuig in tekst geeft en een foto van het deel van het voertuig waar de nummerplaat zich bevindt. Afhankelijk van het merk en type gecombineerd met een al dan niet bewegend overzichtsbeeld.

Klasse Antenne

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Antenne
Specialisatie van
Definitie Toestel verbonden met een zender of ontvanger ten behoeve van het opvangen of verspreiden van signalen

Klasse Antiparkeerpaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AntiParkeerpaal
Specialisatie van
Definitie Een hardhouten, hard kunststoffen of metalen paal met als doel het parkeren te verhinderen.

Klasse Antiparkeerpaal type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAntiparkeerpaal
Definitie Union datatype voor de antiparkeerpaal.

Klasse Armatuurcontroller

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Armatuurcontroller
Specialisatie van
Definitie Controller die op het verlichtingstoestel wordt gemonteerd en die één verlichtingstoestel aanstuurt

Klasse Audioversterker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Audioversterker
Specialisatie van
Definitie Elk toestel dat een inkomend audiosignaal omzet naar een signaal dat meerdere luidsprekers kan aansturen.

Klasse Batterij

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Batterij
Specialisatie van
Definitie Element bestaande uit meerdere elektrochemische cellen voor het leveren van elektriciteit, die ontstaat door de omzetting van opgeslagen chemische energie in elektrische energie.

Klasse Bescherming wapening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BeschermingWapening
Specialisatie van
Definitie De bescherming of de wapening van de onderfundering of van de fundering.

Klasse Bestrating van betonstraatsteen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanBetonstraatsteen
Specialisatie van
Definitie Bestrating van betonstraatstenen.

Klasse Bestrating van betontegel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanBetontegel
Specialisatie van
Definitie Bestrating van betontegels.

Klasse Bestrating van gebakken straatsteen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanGebakkenStraatsteen
Specialisatie van
Definitie Bestrating van gebakken straatstenen.

Klasse Bestrating van grasbetontegel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanGrasbetontegel
Specialisatie van
Definitie Bestrating van grasbetontegels.

Klasse Bestrating van kassei

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanKassei
Specialisatie van
Definitie Bestrating van kasseien.

Klasse Bestrating van mozaiekkei

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanMozaiekkei
Specialisatie van
Definitie Bestrating van mozaïekkeien.

Klasse Bestrating van natuursteentegel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestratingVanNatuursteentegel
Specialisatie van
Definitie Bestrating van natuursteentegels.

Klasse Bestrijking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bestrijking
Specialisatie van
Definitie Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.

Klasse Bestrijking slemafdichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BestrijkingSlemafdichting
Specialisatie van
Definitie Een bestrijking met slemafdichting is een oppervlakbehandeling waarbij een licht open éénlaagse bestrijking met enkelvoudige begrinding 4/6,3 of 6,3/10 volgens 5.1 met een slemlaag 0/6,3 volgens 6.1 gestabiliseerd wordt. De bestrijking en de slemlaag behoren tot dezelfde productfamilie.

Klasse Betuining van beton

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningBeton
Definitie Complex datatype voor een betonnen plankenbetuining of damwandbetuing.

Klasse Betuining van gerecycleerd materiaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningGerecycleerd
Definitie Complex datatype voor een gerecycleerde plankenbetuining of damwandbetuining.

Klasse Betuining van hout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningHout
Definitie Complex datatype voor een houten plankenbetuining of damwandbetuining.

Klasse Bevestiging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestiging
Specialisatie van
Definitie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Klasse Bevestiging wegverlichtingstoestel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuWvLichtmastBevsToestelMethode
Definitie Union datatype voor de wijze waarop verlichtingstoestellen bevestigd zijn op een lichtmast, indien dit een standaard methode is dan kan deze geselecteerd worden uit een keuzelijst. Bij afwijkende methode kan de methode toegelicht worden.

Klasse Bevestigingsbeugel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigingsbeugel
Specialisatie van
Definitie Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak

Klasse Binnenverlichtingstoestel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Binnenverlichtingstoestel
Definitie TODO

Klasse Bitumineuze laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BitumineuzeLaag
Specialisatie van
Definitie Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.

Klasse Bloemrijk glanshavergrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGlanshavergrasland
Specialisatie van
Definitie G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.

Klasse Bloemrijk grasland - fase4

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGraslandGraslandfase4
Specialisatie van
Definitie G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.

Klasse Bloemrijk struisgrasgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkStruisgrasgrasland
Specialisatie van
Definitie G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.

Klasse Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkVochtigTotNatGrasland
Specialisatie van
Definitie G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.

Klasse Boogpaal verkeerslicht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BoogpaalVerkeerslicht
Specialisatie van
Definitie Paal bestemd voor het bevestigen boven het wegdek van ten hoogste 4 seinlantaarns van het type 300. Bovendien laten zij het bevestigen toe van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De vrije hoogte ten opzichte van het wegdek bedraagt onder de lantaarns 6 500 mm voor palen met grote draagwijdte (7.5 m overspanning) en 5 500 mm voor de palen met middelgrote draagwijdte (3.5 m overspanning)

Klasse Boombrug

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Boombrug
Definitie Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.

Klasse Bouwput

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bouwput
Specialisatie van
Definitie De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.

Klasse Bovenbouw

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Specialisatie van
Definitie Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.

Klasse Braam

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Braam
Specialisatie van
Definitie S4 - braam spp (inclusief framboos).

Klasse Brandblusser

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandblusser
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Brandhaspel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandhaspel
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Brandleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandleiding
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Brandnetelruigte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandnetelruigte
Specialisatie van
Definitie R3 - dominante bedekking van grote brandnetel

Klasse Brandwerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BrandwerendeConstructie
Definitie TODO

Klasse Brandwerendeconstructie voegdekkers

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBrandwerendeconstructieVoegdekkers
Definitie TODO

Klasse Brem en gaspeldoornstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BremEnGaspeldoornstruweel
Specialisatie van
Definitie S2 - brem, gaspeldoorn.

Klasse Buisbekleding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Buisbekleding
Specialisatie van
Definitie De bekleding of coating ter bescherming van de buis.

Klasse Cabine

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cabine
Specialisatie van
Definitie Een cabine is een omhulsel voor elektrisch materiaal (hoogspanningsmateriaal, laagspanningsmateriaal (al dan niet in een aparte kast), telecommunicatieapparatuur,...), typisch gemaakt uit prefab beton

Klasse Cabinecontroller

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cabinecontroller
Specialisatie van
Definitie Controller die zorgt voor de bewaking en bediening van de geschakelde verlichtingsaftakkingen en voor bewaking van de voedingsinstallatie

Klasse Calamiteitsbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#CalamiteitsBord
Specialisatie van
Definitie De aanwijzingsborden ter plaatse van een startpunt, een aantakpunt, een wissel- of koppelpunt van een omleggingsroute bij calamiteiten zijn geïntegreerd in een één-bordsysteem met een scharnierende plaat.

Klasse Calamiteitsdoorsteek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Calamiteitsdoorsteek
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Camera

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Camera
Specialisatie van
Definitie Een CCTV-camera, closed-circuit television camera, kortweg camera, produceert beelden of opnames voor bewaking van een rgio vanop afstand.is een element die beelden neemt van een locatie en deze doorgeeft naar een verschillende partijen om zo de werkelijke situatie te kunnen inschatten vanop afstand. Deze camera kan van het analoge type zijn of digitaal.

Klasse Cementbetonverharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cementbetonverharding
Specialisatie van
Definitie Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.

Klasse Cluster

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Cluster
Specialisatie van
Definitie Groep van servers die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken (zowel voor groeperen van resources en/of redundantie)

Klasse Codeklavier

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Codeklavier
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Colloidaal beton

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ColloidaalBeton
Specialisatie van
Definitie Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel.

Klasse Combilantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Combilantaarn
Specialisatie van
Definitie Geheel van één of meerdere verkeerslichten die boven of naast elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van een weggebruiker die een bepaald traject volgt, te verhinderen of toe te laten door het gebruik van aangepaste lenzen

Klasse Complexe geleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ComplexeGeleiding
Specialisatie van
Definitie Een Abstracte die de SluitAanOp relatie mogelijk van voor de samenstellende onderdelen van een complexere geleiding.

Klasse Contactpunt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Contactpunt
Specialisatie van
Definitie Een contactpunt van een hulppostkast meet of de brandblusser nog aanwezig is of niet. Verwijderen van de brandblusser geeft alarm bij de operator.

Klasse Container

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Container
Specialisatie van
Definitie

Klasse Contourverlichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Contourverlichting
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Copro markering template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#CoproMarkeringTemplate
Definitie Type object als template voor de COPRO codes voor wegmarkeringen.

Klasse Damwand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Damwand
Specialisatie van
Definitie Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.

Klasse Debolle

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Debolle
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Debolle type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DebolleType
Specialisatie van
Definitie dynamische borden in Oostende De Bolle om het verkeer te managen rond de beweegbare bruggen

Klasse Decoder

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Decoder
Specialisatie van
Definitie Een decoder vertaalt een digitaal signaal naar een analoog signaal. Een decoder wordt altijd gecombineerd met een encoder in geval van camerabeelden.

Klasse Detectie camera

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DetectieCamera
Specialisatie van
Definitie Deze camera's worden onder andere opgesteld op kruispunten om de aanwezigheid van voertuigen te detecteren. De detectie kan optisch en/of thermografisch gebeuren.

Klasse Detector

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Detector
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Diamantkoppaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcDiamantkoppaal
Definitie Complex datatype voor een diamantkoppaal.

Klasse Dieselgenerator

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dieselgenerator
Specialisatie van
Definitie Dieselmotor die een generator (machine die mechanische energie omzet in elektrische energie) aandrijft, typisch gebruikt als noodstroom aggregaat bij het wegvallen van de normale netvoeding.

Klasse DNB hoogspanning

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DNBHoogspanning
Specialisatie van
Definitie Aansluiting op het hoogspanningsnet van de distributienetbeheerder

Klasse DNB laagspanning

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DNBLaagspanning
Specialisatie van
Definitie Aansluiting op het laagspanningsnet van de distributienetbeheerder

Klasse Dolomietverharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dolomietverharding
Specialisatie van
Definitie Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur, gemiddelde korrelgrootte), onregelmatige vorm, onregelmatig verband.

Klasse Dominant grasland - fase2

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DominantGraslandfase2
Specialisatie van
Definitie G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort: gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1

Klasse Dongle

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dongle
Specialisatie van
Definitie

Klasse Doornstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Doornstruweel
Specialisatie van
Definitie S3 - meidoorn spp, sleedoorn en rozen.

Klasse Draineerbuis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Draineerbuis
Specialisatie van
Definitie Een buis voor het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.

Klasse Drukknop

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Drukknop
Specialisatie van
Definitie Drukknoppen zijn de toestellen die opgesteld zijn op kruispunten om de aanwezigheid te melden van voetgangers of fietsers die de rijweg wensen over te steken of voor het aanmelden van openbaar vervoer. De toestellen sturen een geheugenelement (module voor de sturing en visualisatie) in de verkeersregelaar aan, zodanig dat een kortstondig indrukken van de drukknop of kortstondig aanraken van de sensor volstaat opdat de aanvraag tot doorgang blijft gelden tot de doorgang verleend wordt

Klasse Drukverhogingsgroep

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Drukverhogingsgroep
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Duikschot

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Duikschot
Specialisatie van
Definitie Duikschotten onder het wateroppervlak dicht bij de overstortrand verhinderen dat het drijvende materiaal meevloeit met het water.

Klasse Duingrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Duingrasland
Specialisatie van
Definitie G5a - Zanddoddengras, Kleverige reigersbek, Ruw vergeet-mij-nietje, Kruipend stalkruid, Zandhoornbloem, Duinfakkelgras, Liggende asperge, Duindravik, Duinviooltje, Kegelsilene, Ruwe klaver, Duin- en gewimperd langbaardgras, Lathyruswikke, Geel walstro, Grote tijm, Geel zonneroosje, Liggend bergvlas, Nachtsilene, Walstrobremraap, Kalkbedstro, Zachte haver, Voorjaarsganzerik, Duindravik, Gestreepte klaver, Wondklaver.

Klasse Dunne overlaging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DunneOverlaging
Specialisatie van
Definitie Een dunne overlaging kan bestaan uit een SME_overlaging of een Antisliplaag.

Klasse Dwarse markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwarseMarkering
Specialisatie van
Definitie Een markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Dwarse markering type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwarseMarkeringTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de dwarse markering.

Klasse Dwerghavergrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dwerghavergrasland
Specialisatie van
Definitie G5b - vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs , hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras,zandhoornbloem, slofhak.

Klasse Dwergstruikvegetatie heidesoorten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwergstruikvegetatieHeidesoorten
Specialisatie van
Definitie S1 - struikheide, dopheide, blauwe bosbes, stekelbrem, kruipbrem

Klasse Dynamische vluchtwegindicatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DynamischeVluchtwegindicatie
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Eco poort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EcoPoort
Specialisatie van
Definitie Een afsluitbare doorgang om mensen toe te laten tot het gebied.

Klasse Ecoraster

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster
Specialisatie van
Definitie Een geleiding om dieren te leiden naar een plaats (ecoduct, ecotunel,…) waar ze veilig een drukke weg kunnen oversteken.

Klasse Eindstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Eindstuk
Specialisatie van
Definitie Een niet-gecertificeerd einde aan een geleideconstructie, aan de stroomafwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse Encoder

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Encoder
Specialisatie van
Definitie Een encoder vertaalt een analoog signaal naar een digitaal signaal en zorgt dat deze over netwerk kunnen getransporteerd worden en in geval van camerabeelden ook geimporteerd worden in andere systemen zoals een videoplatform.

Klasse Energiemeter AWV

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EnergiemeterAWV
Specialisatie van
Definitie Toestel voor multifunctionele stroom- en spanningsmetingen en logging, die via een van de courante standaardkoppelvlakken (Euridis, RS485, Modbus, ...) wordt aangesloten om lokaal of op afstand te kunnen uitlezen en zodoende het energieverbruik te kunnen opvolgen

Klasse Energiemeter derden

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EnergiemeterDerden
Specialisatie van
Definitie Toestel dat eigendom is van een derde partij, verschillend van de distributienetbeheerder, waarmee het energieverbruik van de installaties van deze derden gemeten wordt. Deze energiemeters komen enkel voor op: - installaties van AWV waarop derden een afzonderlijke kring hebben gekregen voor het voeden van hun eigen installaties - installaties van derden waarop AWV een afzonderlijke kring heeft gekregen voor het voeden van onze installaties

Klasse Energiemeter DNB

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EnergiemeterDNB
Specialisatie van
Definitie Toestel dat eigendom is van de distributienetbeheerder en in de installatie van AWV geplaatst wordt voor het meten van het energieverbruik van de betreffende installatie

Klasse Externe detectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ExterneDetectie
Specialisatie van
Definitie Inputsignalen van bv. een brug, overweg,… die door een externe partij doorgegeven worden teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Dit object wordt niet gebruikt voor eigen lussen van een ander kruispunt.

Klasse Fietslantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Fietslantaarn
Specialisatie van
Definitie Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van fietsers te verhinderen of toe te laten

Klasse Figuratie type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#FiguratieTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de figuratie markering.

Klasse Figuratiemarkering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#FiguratieMarkering
Specialisatie van
Definitie Een markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Forfaitaire aansluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#ForfaitaireAansluiting
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Galgpaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Galgpaal
Specialisatie van
Definitie De galgpalen zijn bestemd voor het bevestigen van verkeerslichten, signaalborden, wegwijzers boven het wegdek. Bovendien laten zij het bevestigen toe van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De draagwijdte van de arm moet kunnen reiken tot 9 m. De galgpalen beantwoorden aan SB270-51-6.15

Klasse Geexpandeerd polystyreen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeexpandeerdPolystyreen
Specialisatie van
Definitie Geëxpandeerd polystyreen of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, in de volksmond piepschuim genoemd.

Klasse Gekandelaarde boom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GekandelaardeBoom
Specialisatie van
Definitie Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken periodiek op een bepaalde lengte worden afgezet en die hierop opnieuw uitlopen.

Klasse Gekleurd wegvlak markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GekleurdWegvlakMarkering
Specialisatie van
Definitie Een markering van een wegdeel aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Gekleurd wegvlak type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GekleurdWegvlakTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gekleurd wegvlak.

Klasse Geleideconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleideconstructie
Specialisatie van
Definitie Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.

Klasse Geleidestang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidestang
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Geleidingswand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand
Specialisatie van
Definitie Een geleidingswand geleidt kleinere dieren zoals amfibieën naar kleinere ecokokers,ecoduikers,...

Klasse Geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.

Klasse Geotextiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geotextiel
Specialisatie van
Definitie Geotextiel om grondoppervlakken, taluds en/of bodems te beschermen tegen erosie door wind, golfslag en/of stroming van water, afkomstig hetzij van afstromende neerslag, hetzij van afvloeiend oppervlaktewater.

Klasse Geplastificieerd stortdraad

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Stortdraad
Specialisatie van
Definitie Staaldraad omwikkeld met een laag plastic ter bescherming tegen vocht. vooral gebruikt als stut voor stortsteen.

Klasse Geprefabriceerd betonelement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeprefabriceerdBetonelement
Specialisatie van
Definitie Teenbetuining van geprefabriceerde betonelementen.

Klasse Geschoren boom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeschorenBoom
Specialisatie van
Definitie Bomen waarvan de kruinen in een min of meer strakke vorm zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.

Klasse Gestandaardiseerde Kantstrook

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.

Klasse Gestandaardiseerde kantstrook type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde kantstrook.

Klasse Gestandaardiseerde schampkant

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.

Klasse Gestandaardiseerde schampkant type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde schampkant.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.

Klasse Gestandaardiseerde watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.

Klasse Gestandaardiseerde watergreppel type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde watergreppel.

Klasse Geteste beginconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GetesteBeginconstructie
Specialisatie van
Definitie Een gecertficeerd begin aan een geleideconstructie, met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse GPU

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GPU
Specialisatie van
Definitie

Klasse Gracht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Gracht
Specialisatie van
Definitie Een kunstmatige aangelegde waterloop.

Klasse Gras kruidenmix grasland - fase3

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrasKruidenmixGraslandfase3
Specialisatie van
Definitie G3 - Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, timotee, veldbeemdgras, veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, vijfvingerkruid.

Klasse Grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Specialisatie van
Definitie Grazige vegetatie met daarin kruidachtigen die jaarlijks één of meerdere malen per jaar gemaaid of begraasd wordt.

Klasse Grasmat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasmat
Specialisatie van
Definitie Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.

Klasse Grassenmix grasland - fase1

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrassenmixGraslandfase1
Specialisatie van
Definitie G1 - Groen lappendeken met soorten uit G0, maar + kruipende boterbloem, paardenbloem,gewone hoornbloem (in enkele monospecifieke haarden)

Klasse Grazige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrazigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.

Klasse Grond

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond
Specialisatie van
Definitie Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).

Klasse Grondafdekking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking
Definitie Complex datatype om extra informatie van de afdekking van grond te capteren.

Klasse Grondafgraving en gronduitgraving

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving
Definitie Complex datatype voor de afgraving of uitgraving van grond.

Klasse Grondbijmenging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging
Definitie Complex datatype om extra informatie van de bijmenging van grond te capteren.

Klasse Grondophoging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging
Definitie Complex datatype om extra informatie van ophoging van grond te capteren.

Klasse Grondsoort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort
Definitie Complex datatype om het soort grond te bepalen.

Klasse Haag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Haag
Specialisatie van
Definitie Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.

Klasse Handbediening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Handbediening
Specialisatie van
Definitie Module voor het bedienen met de hand van dynamiche LED borden (nog aanvullen)

Klasse Handwiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Handwiel
Specialisatie van
Definitie Een handwiel kan worden gebruikt voor het openen of sluiten van een afsluiter.

Klasse Hardhouten mat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HardhoutenMat
Specialisatie van
Definitie Teenbetuining van hardhouten matten.

Klasse Hardware

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hardware
Specialisatie van
Definitie

Klasse Heeft beheer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftBeheer
Specialisatie van
Definitie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.

Klasse Heeft geometrie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftGeometrie
Specialisatie van
Definitie Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Klasse Heeft gerelateerd verkeersteken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftGerelateerdVerkeersteken
Specialisatie van
Definitie Deze relatie koppelt een gerelateerd verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. RetroreflecterendVerkeersbord.

Klasse Heeft netwerk protectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftNetwerkProtectie
Specialisatie van
Definitie Deze relatie geeft aan wat de redundante paden/linken zijn van elkaar, dit is enkel in gebruik binnen het netwerk domein. Deze relatie heeft geen richting.

Klasse Heeft netwerktoegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftNetwerktoegang
Specialisatie van
Definitie Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.

Klasse Heeft verkeersbordcategorie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftVerkeersbordCategorie
Specialisatie van
Definitie De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbordcategorie.

Klasse Heeft verkeersbordconcept

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftVerkeersbordConcept
Specialisatie van
Definitie De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbordconcept.

Klasse Heeft verkeersteken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftVerkeersteken
Specialisatie van
Definitie Deze relatie koppelt een verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. een retroreflecterendverkeersbord.

Klasse Heestermassief

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Heestermassief
Specialisatie van
Definitie Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn tot 1 meter hoogte. Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.

Klasse Heischraal grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeischraalGrasland
Specialisatie van
Definitie G5d - blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende nachtorchis.

Klasse Hoofdschakelaar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hoofdschakelaar
Specialisatie van
Definitie Algemene automatische zekering waarmee de volledige installatie buiten spanning kan worden gesteld

Klasse Hoogtedetectie n60

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoogtedetectieN60
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Hoort bij

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoortBij
Specialisatie van
Definitie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Klasse Houtige aanleg

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Definitie De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.

Klasse Houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.

Klasse HS beveiligingscel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HSBeveiligingscel
Specialisatie van
Definitie Cel die de hoogspanningsschakelinrichting omvat. Hieronder vallen onder meer de lastscheidingsschakelaar, smeltveiligheden, aardingsschakelaar,...

Klasse HS-cabine

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HSCabine
Specialisatie van
Definitie Een HS-cabine is een omhulsel voor elektrisch hoogspanningsmateriaal (en het daarbij horende laagspanningsmateriaal (al dan niet in een aparte kast), telecommunicatieapparatuur,...), typisch gemaakt uit prefab beton.

Klasse Huisaansluitput

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput
Specialisatie van
Definitie Het constructieonderdeel (putje of T-stuk) dat de verbinding vormt tussen de private riolering en de huisaansluiting.

Klasse Hulppostkast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hulppostkast
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Hydrant

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Hydrant
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Iepenstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Iepenstruweel
Specialisatie van
Definitie H2 - Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, klimopereprijs, look-zonder-look.

Klasse Infiltratievoorziening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Infiltratievoorziening
Specialisatie van
Definitie Voorziening voor infiltratie van onvervuild water.

Klasse Intercom server

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IntercomServer
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Intercom toestel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IntercomToestel
Specialisatie van
Definitie Het toestel dat deel uitmaakt van een intercomsysteem en audio- en/of videocommunicatie tussen twee personen mogelijk maakt

Klasse IntercomKast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Intercomkast
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Inwendig verlicht pictogram

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#InwendigVerlichtPictogram
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse IO-Kaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IOKaart
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse IP powerswitch

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IpPowerSwitch
Specialisatie van
Definitie Een IP powerswitch levert netspanning (230V) aan achterliggende apparaten. Door in te loggen op de powerswitch kunt u de poort en dus de netspanning naar het aangesloten apparaat vanop afstand uit en aan zetten.

Klasse Is administratief onderdeel van

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsAdmOnderdeelVan
Specialisatie van
Definitie Deze relatie geeft aan dat een onderdeel louter met een administratieve functie toebehoort aan de collectie.

Klasse Is inspectie van

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsInspectieVan
Specialisatie van
Definitie De relatie geeft aan dat er een inspectie, proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie, het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Klasse Is netwerk ECC

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsNetwerkECC
Specialisatie van
Definitie Deze relatie geeft aan hoe afgeschermde netwerkelementen bereikt kunnen worden vanuit het gewone netwerk. De relatie vertrekt steeds in het controlerende netwerkelement.

Klasse Is software gehost op

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsSWGehostOp
Specialisatie van
Definitie Deze relatie legt de link tussen een software en hardware onderdeel.

Klasse Is software onderdeel van

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsSWOnderdeelVan
Specialisatie van
Definitie Deze relatie geeft de link aan tussen een software onderdeel en een ander software onderdeel waarbij de eerste bv. een service is van een grotere software.

Klasse Is type van

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#IsTypeVan
Specialisatie van
Definitie Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.

Klasse Kalkgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kalkgrasland
Specialisatie van
Definitie G5c - blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine pimpernel, kalkwalstro, gevinde kortsteel, aarddistel, smal fakkelgras, driedistel.

Klasse Kalkrijk kamgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KalkrijkKamgrasland
Specialisatie van
Definitie G4c - aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, duifkruid, geelhartje, gevinde kortsteel, gewone agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, ruige leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde marjolein, zachte haver, zeegroene zegge.

Klasse Kamer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer
Specialisatie van
Definitie Een kamer is een aanééngesloten ondergrondse constructie waarbinnen vrije stroming van water over de bodem mogelijk is. Een constructie of inspectieput kan één of meerdere kamers hebben.

Klasse Kanaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kanaal
Specialisatie van
Definitie Een kanaal is een door de mens gegraven waterweg.

Klasse Kast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kast
Specialisatie van
Definitie Omhullende behuizing bedoeld als bescherming van elektronische/elektrische apparatuur die erin geplaatst werd, hetzij laagspanningsschakelmateriaal, klemmenblokken...

Klasse Klimatisatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimatisatie
Specialisatie van
Definitie Klimatisatie is een component waarmee de temperatuur geregeld wordt en die wordt toegevoegd aan een ruimte (bv. een kast of cabine).

Klasse Klimvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm
Specialisatie van
Definitie Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.

Klasse Knipperlantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Knipperlantaarn
Specialisatie van
Definitie Een lantaarn bestaande uit één of meerdere knipperende oranje-geel verkeerslichten bevestigd op een steun, teneinde de weggebruiker te waarschuwen.

Klasse Knotboom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Knotboom
Specialisatie van
Definitie Snoeivorm waarbij periodiek alle takken afgezaagd worden tot op een verdikte knot bovenaan de stam.

Klasse Kopmuur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kopmuur
Specialisatie van
Definitie Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.

Klasse Kruininsteek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kruininsteek
Specialisatie van
Definitie De snijlijn van de dijkkruin met het dijktalud.

Klasse Laagspanningsbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Laagspanningsbord
Specialisatie van
Definitie Verzameling van alle elektrische componenten nodig voor de voeding en sturing van applicaties die erop aangesloten zijn. Omvat onder andere automaten, klemmenblokken,...

Klasse Laagtype van de bitumineuze verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuBVLaagtypes
Definitie Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.

Klasse Ladder

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ladder
Definitie Een ladder is een constructie van verticale bomen met horizontale sporten die gebruikt wordt als klimmiddel/gereedschap.

Klasse LED-driver

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LEDDriver
Specialisatie van
Definitie Een LED-driver is een elektronisch toestel dat de stroomtoevoer naar de LED's dimensioneert om de goede werking te verzekeren. Via de instelparameters van de driver kan uiteindelijk de lichtsterkte van de LED verlichting aangepast worden

Klasse Leiboom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Leiboom
Specialisatie van
Definitie Een leiboom is een boom waarvan alle gesteltakken gedwongen worden in één (verticaal) vlak te groeien door geleiding. Soms worden de geleide bomen tegen een muur geleid of wordt er in een leidconstructie voorzien.

Klasse Lichtmast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtmast
Specialisatie van
Definitie Paal waarop een verlichtingstoestel of camera bevestigd kan worden, inclusief deurtje, klemmenblok, montagekastje, bevestigingsmaterialen (bv. voetplaten) en fundering of verankeringsmassief. Indien de paal gebruikt wordt voor wegverlichting wordt het aangepaste object WV_Lichtmast gebruikt.

Klasse Lichtsensor

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Lichtsensor
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Ligt op

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LigtOp
Specialisatie van
Definitie Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.

Klasse Lijndetectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSlijndetectie
Specialisatie van
Definitie De lijndetectie stuurt een systeem in werking als een infraroodstraal wordt onderbroken.

Klasse Lijnvormig element markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LijnvormigElementMarkering
Specialisatie van
Definitie Een markering van een lijnvormig element om de zichtbaarheid te verhogen om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Lijnvormig element markering type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LijnvormigElementMarkeringTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de lijnvormige elementen markering.

Klasse Logische poort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LogischePoort
Specialisatie van
Definitie

Klasse Loofhout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Loofhout
Specialisatie van
Definitie H3 - Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge bosbodems, gedomineerd door inheemse loofbomen. Boomlaag van mono-specifiek of dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, esdoorn, berk spp., hazelaar, zoete kers, trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar nooit dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen spp., sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot S5). Kruidlaag: van afwezig tot zeer rijk met oude bosplanten (zie bijlage 3).

Klasse Loop termination and protection

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LoopTerminationAndProtection
Specialisatie van
Definitie Meten In Vlaanderen : (groene) aansluitblok met afsluitimpedantie en beveiliging voor de inductieve lussen

Klasse Luchtkwaliteit controle unit

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LuchtkwaliteitControleUnit
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Luchtkwaliteit Zender-Ontvanger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LuchtkwaliteitZenderOntvanger
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Luchtkwaliteitreflector

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Luchtkwaliteitreflector
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Luidspreker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Luidspreker
Specialisatie van
Definitie Een luidspreker is een apparaat waarmee elektrische signalen worden omgezet in geluid.

Klasse LVE-rack

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LVERack
Specialisatie van
Definitie Meten In Vlaanderen : rack van de Lokale VerwerkingsEenheid dat zich typisch in de wegkantkast bevindt.

Klasse MACQ PU Frontend

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MACQPUFrontend
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Mantelbuis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Mantelbuis
Specialisatie van
Definitie Een buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.

Klasse Masthoogte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuLichtmastMasthoogte
Definitie Union datatype om een standaard of afwijkende masthoogte te bepalen.

Klasse Materiaal karakteristiek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek
Definitie Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.

Klasse Mechanische filter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MechanischeFilter
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Meetcel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Meetcel
Specialisatie van
Definitie Een cel voorzien met uitrusting voor het meten van het energieverbruik aan de hoogspanningszijde van de transformator

Klasse Meetmicrofoon

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Meetmicrofoon
Specialisatie van
Definitie Een microfoon is een elektromechanisch instrument dat geluid omzet in een elektrisch signaal. Een meetmicrofoon registreert de geluidsdruk, is gevoelig voor geluid uit alle richtingen en en heeft een vlakke frequentiekarakteristiek, en Nauwkeurigheid is hier belangrijker dan geluidskwaliteit. In een tunnel meet de microfoon het geluidsniveau in de tunnel om het volume van een luidspreker aan te kunnen passen om zo verstaanbaar mogelijk te communiceren.

Klasse MIV-communicatiekaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVCommunicatiekaart
Specialisatie van
Definitie Meten in Vlaanderen : interface tussen LVE en het telematica netwerk

Klasse MIV-lus

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVLus
Specialisatie van
Definitie Meten in Vlaanderen : inductieve lus, ingeslepen in het wegdek

Klasse MIV-luskaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVLuskaart
Specialisatie van
Definitie Meten in Vlaanderen : kaart in LVE- of SAT- rack met de analoge circuits voor de lussen en analoog/digitaal conversie.

Klasse MIV-processorkaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVProcessorkaart
Specialisatie van
Definitie Meten in Vlaanderen : processorkaart van de lokale verwerkingseenheid

Klasse MIV-voedingsmodule

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MIVVoedingsmodule
Specialisatie van
Definitie Meten in Vlaanderen : voedingsmodule voor LVE-rack of SAT-rack

Klasse MOB PU

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#MOBPU
Definitie TODO

Klasse Mof

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Mof
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Montagekast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Montagekast
Specialisatie van
Definitie Een montagekast is een klein kastje dat aan een tunnel, brug of ander object bevestigd wordt om verlichtingstoestellen te voeden die eveneens rechtstreeks aan dat object bevstigd zijn.

Klasse Motorvangplank

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Motorvangplank
Specialisatie van
Definitie Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan, met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.

Klasse Muurdoorgangsstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Muurdoorgangsstuk
Specialisatie van
Definitie Een hulpstuk als doorgang die zorgt voor een volledige verankering en een volledig waterdichte doorvoering van een persleiding door de wanden van de toegangs- of verbindingsputten.

Klasse Muurvegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Muurvegetatie
Specialisatie van
Definitie Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.

Klasse Naaldhout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Naaldhout
Specialisatie van
Definitie H5 - Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-specifiek of dominant tot gevarieerd met o.a. zwarte den, grove den, spar spp., lork, Douglas en ev. struweelsoorten (soorten uit S1, S2, S4, S5).

Klasse Natte ruigte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NatteRuigte
Specialisatie van
Definitie R4 - moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, oeverzegge, grote en kleine lisdodde, grote egelskop, gele waterkers, gele lis, grote kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte valeriaan, grote wederik, grote waterweegbree, gewone engelwortel, harig wilgenroosje, kattenstaart, koninginnenkruid, valse voszegge, moerasandoorn, tandzaad spp., pitrus, zeegroene rus, zwanenbloem, pluimzegge, moesdistel, kale jonker, geoord en gevleugeld helmkruid.

Klasse Netstabilisator

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Netstabilisator
Specialisatie van
Definitie Toestel dat het inkomende voedingsnet m.b.v. filters e.d. zodanig bewerkt dat er een stabiele output uitkomt die gebruikt kan worden voor de voeding van gevoelige apparatuur

Klasse Niet getest beginstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietGetestBeginstuk
Specialisatie van
Definitie Een niet-gecertificeerd begin aan een geleideconstructie, aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse Niet-selectieve detectielus

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietSelectieveDetectielus
Specialisatie van
Definitie Een niet-selectieve detectielus werkt onder invloed van een wijziging in de zelfinductie van een lus in het wegdek wanneer het metaal van een voertuig binnen het gevoeligheidsgebied van de lus komt.

Klasse Noppendrainage

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Noppendrainage
Specialisatie van
Definitie Een noppendrainveld zorgt voor een verticale afwatering van het overtollige water.

Klasse Norm van het lijnvormig element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Definitie Complex datatype voor de norm van het lijnvormig element.

Klasse Obstakelbeveiliger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Obstakelbeveiliger
Specialisatie van
Definitie Een energie-absorberende constructie voor voertuigen, geïnstalleerd vóór één of meerdere obstakels, met als doel de ernst van een botsing te reduceren.

Klasse Oeverrol

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Oeverrol
Specialisatie van
Definitie Een oeverrol is een samenvoeging van vezelstoffen tot een cilindrische structuur en wordt ter hoogte van de gemiddeld hoogwaterstand geplaatst, tegen de erodering van oevers van wind en water.

Klasse Omega element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OmegaElement
Specialisatie van
Definitie Een voetgangersafsluiting met als doel om de voetgangers te geleiden.

Klasse Omvormer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Omvormer
Specialisatie van
Definitie Een object, bijna altijd geplaatst in paar geplaatst, omvorming en "de"-omvorming, dat een signaal binnenneemt en terug uitstuurt maar dan op een andere manier. Er zijn een hele reeks manieren. -Omvorming waar er gewijzigd wordt van type kabel om dezelfde boodschap over te versturen - Bijvoorbeeld omvorming van UTP naar Coax. -Omvorming van codering bijvoorbeeld analoog naar digitaal respectievelijk in omgekeerde richting digitaal naar analoog* -Omvormer die de gegevens opnieuw versterkt zodat ze over een langere afstand kunnen getransporteerd worden. Deze variant heeft niet noodzakelijk een tweede omvormer om terug te gaan naar het orgineel. *omvorming van codering bijvoorbeeld analoog naar digitaal verschilt van een encoder omdat een encoder een eindproduct aflevert. In dit geval is de omvorming ter ondersteuning het transport en zal er altijd een omvorming zijn terug naar analoog.

Klasse Onbegroeid voorkomen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OnbegroeidVoorkomen
Specialisatie van
Definitie Een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.

Klasse Onderbouw

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Onderbouw
Specialisatie van
Definitie Gedeelte van het baanlichaam dat tussen het baanbed en de verharding ligt. Deze omvat onderfundering, fundering en de straatlaag.

Klasse Onderwatervegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Onderwatervegetatie
Specialisatie van
Definitie Vegetatie die zich onder het wateroppervlak bevindt.

Klasse Ontluchtingsventiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ontluchtingsventiel
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Ontvanger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ontvanger
Specialisatie van
Definitie Toestel voor het opvangen van signalen.

Klasse Openbaar vervoerslantaarn

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpenbaarVervoerslantaarn
Specialisatie van
Definitie Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van het openbaar vervoer te verhinderen of toe te laten. Deze lantaarns worden enkel gebruikt op de plaatsen waar het openbaar vervoer in een eigen bedding of bijzondere overrijdbare bedding rijdt. Het openbaar vervoer en het toegelaten verkeer op de bijzondere overrijdbare bedding moeten deze verkeerslichten volgen

Klasse Opening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Opening
Specialisatie van
Definitie Doorgangen voorzien als vluchtmogelijkheid met dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen bezitten.

Klasse Opgaande boom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeBoom
Specialisatie van
Definitie Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.

Klasse Opgaande houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeHoutigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Een houtkant of een bos.

Klasse Overdrukventilator

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overdrukventilator
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Overgangsconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overgangsconstructie
Specialisatie van
Definitie Verbinding tussen twee afschermende constructies voor wegen van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken.

Klasse Overlangse markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OverlangseMarkering
Specialisatie van
Definitie Een markering overlangs op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.

Klasse Overlangse markering datatype

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuOverlangsemarkering
Definitie Union datatype voor het type van een overlangse markering.

Klasse Overlangse markering type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OverlangseMarkeringTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de overlangse markering.

Klasse Overlangsemarkering doorlopend

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringDoorlopend
Definitie Complex datatype voor een doorlopende overlangse markering.

Klasse Overlangsemarkering onderbroken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringOnderbroken
Definitie Complex datatype voor een onderbroken overlangse markering.

Klasse Overstort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort
Specialisatie van
Definitie Een overstort is een drempel tussen twee kamers waar water vanaf een bepaald peil van de ene naar de andere kamer kan stromen. Tussen twee kamers kunnen een of meerdere overstorten voorkomen.

Klasse Overstortrand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand
Specialisatie van
Definitie Een overstortrand heeft als doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlaktewater.

Klasse Overzicht schermhoogte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverzichtSchermhoogte
Definitie Complex datatype voor het overzicht met betrekking tot de schermhoogte.

Klasse Paal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Paal
Definitie Een paal is een langwerpig voorwerp van hout, beton of een metaal dat rechtop in de grond staat bijv. voor fundering.

Klasse Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuPaalPlankDamwandMateriaal
Definitie Union datatype voor het materiaal van een paal, kantplank, damplank of damwand.

Klasse Paalkast

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Paalkast
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Palenrij

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Palenrij
Specialisatie van
Definitie Een rij aaneengesloten palen als bescherming van de teen van het onderwatertalud.

Klasse Patchpaneel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Patchpaneel
Definitie TODO

Klasse PCI-kaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PCIKaart
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Perrot koppeling

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Perrotkoppeling
Specialisatie van
Definitie TDO

Klasse Persleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Persleiding
Specialisatie van
Definitie Ondergronds kanaal of pijp voor afvoer van water onder druk.

Klasse Pictogram

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pictogram
Specialisatie van
Definitie Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.

Klasse Piezometrische buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PiezometrischeBuis
Specialisatie van
Definitie Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.

Klasse PK bord type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PKBordType
Specialisatie van
Definitie Pijl/Kruis borden

Klasse PK-bord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PKBord
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Plankenbetuining

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plankenbetuining
Specialisatie van
Definitie Teenbetuining van planken.

Klasse Plantbakvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plantbakvorm
Specialisatie van
Definitie Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.

Klasse PLC

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PLC
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Plooibaken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plooibaken
Specialisatie van
Definitie Een zacht kunststoffen paal met verschillende diameter en 3 reflecterende banden.

Klasse Pomp

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pomp
Specialisatie van
Definitie Een pomp is een werktuig dat water verplaatst door er energie aan af te geven in de vorm van een drukverhoging of snelheidsverhoging.

Klasse Pomp type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TypepompTemplate
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de pomp.

Klasse Pompkamer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PompKamer
Specialisatie van
Definitie Elk volume, inclusief de bouwkundige elementen die dit volume bepalen, dat deel uitmaakt van het waterbouwkundig systeem van het pompstation en als zodanig onder water kan staan.

Klasse Poort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Poort
Specialisatie van
Definitie Is de ingang van het toestel samen met component die erop zit bv. SFP, XFP, ...

Klasse Power over Ethernet injector

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PoEInjector
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Productidentificatiecode

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProductidentificatiecode
Definitie Complex data type dat alle nodige informatie van het product capteert.

Klasse Profielelement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Profielelement
Specialisatie van
Definitie Geprefabriceerd element dat besstaat uit al dan niet gewapende betonelementen die, samengevoegd, een doorlopend open kanaal vormen.

Klasse Profileerlaag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProfileerlaag
Definitie Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.

Klasse PT-demodulatoren

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTDemodulatoren
Specialisatie van
Definitie De functie van de demodulator bestaat erin de data, ontvangen door de lus, te decoderen en in het juiste formaat door te sturen naar de centrale verwerkingseenheid, de PT_verwerkingseenheid.

Klasse PT-KAR-modem

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTKARModem
Specialisatie van
Definitie Modem die KAR signalen, korte afstands radiosignalen, kan ontvangen van de KAR-module die geïnstalleerd is op het OV-voertuig. Het OV-voertuig meldt zich zo via virtuele lussen, gedefinieerd op basis van GPS- positie, aan bij de PT regelaar.

Klasse PT-modem

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTModem
Specialisatie van
Definitie Communicatiemodem die via het netwerk (3G-4G) communiceert.

Klasse PT-radio

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTRadio
Specialisatie van
Definitie Module voor het verzenden en ontvangen van berichten komende van een radio uit een andere verkeersregelaar of een kast op afstand

Klasse PT-regelaar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTRegelaar
Specialisatie van
Definitie Deze PT-module staat in voor het ontvangen en bewerken van telegrammen van voertuigen van het openbaar vervoer (bussen, trams)

Klasse PT-SC-kaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTSCKaart
Specialisatie van
Definitie Seriële controle uitbreidingskaart (optioneel): 4 lussen per kaart, max. 2 bijkomende uitbreidingskaarten per luscontactinterface

Klasse PT-uitgangskaart

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTUitgangskaart
Specialisatie van
Definitie Relaiskaart met 12 spanningsvrije contacten per kaart, max. 2 bijkomende kaarten per luscontactinterface

Klasse PT-verwerkingseenheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTVerwerkingseenheid
Specialisatie van
Definitie Ook LS-kaart of Local Stationkaart genoemd, de centrale verwerkingseenheid die in verbinding staat met één of meerdere demodulatoren

Klasse PT-voedingsmodule

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PTVoedingsmodule
Specialisatie van
Definitie Voedingsmodule van de PT regelaar 230VAC/ 24 VDC – 5A

Klasse Putbekleding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Putbekleding
Specialisatie van
Definitie De soort afwerkingslaag waarmee een put bekleed is.

Klasse Raaigrasweide grasland - fase0

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RaaigrasweideGraslandfase0
Specialisatie van
Definitie G0 - Zeer uniform grasland met vrijwel uitsluitend sterk glanzend gras Engels of Italiaans raaigras en/of ruw beemdgras dominant + vogelmuur, straatgras

Klasse Rack

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Rack
Specialisatie van
Definitie Uniek nummer uit de Kabelnet toepassing dat deze toegang identificeert, optioneel want niet alle racks zijn geadministreerd in het kabelnet.

Klasse Radar

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Radar
Specialisatie van
Definitie Een detector die werkt volgens het Doppler-effect. De detectie gebeurt met behulp van een microgolfbundel die in de richting van het wegdek wordt uitgezonden. Gebruikt voor het detecteren van voertuigen, voetgangers en fietsers

Klasse Rechte steun

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RechteSteun
Specialisatie van
Definitie Rechte paal voor het steun geven aan allerlei installaties. Dit omvat het volledige draagsysteem, zijnde de logische samenstelling van met elkaar verbonden onderdelen, bestemd voor het geven van mechanische sterkte en stabiliteit aan de installatie voor wegsignalering. Afhankelijk van het gekozen modek kan de rechte steun bestemd zijn voor: Verkeerslichten (A-paal, D-paal en zwanehals), variabele zone 30, bi-flash of andere installaties.

Klasse Referentiepunt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Referentiepunt
Specialisatie van