Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Proef en meting. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het proefenmeting vocabularium focust op de beschrijving van termen die specifiek zijn voor proeven en metingen die beschreven worden in de verschillende standaardbestekken 250, 260 en 270. Deze proeven en metingen worden uitgevoerd op onderdelen en installaties.

Dit vocabularium is aanvullend op de termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

  • De basiscomponenten/onderdelen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd worden beschreven in het vocabularium onderdeel.
  • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie.
  • Aanvullende termen op onderdeel en installatie worden gedefinieerd in het vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze vocabularia.
Vanuit het onderdeel, installatie en abstracten vocabularium kan de samenhang met proefenmeting gevonden worden door de specialisaties te volgen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Klassen

| Boomtoestand | Geluidstest rapport | Meteropname energiemeter | Meteropname energiemeter groot verbruik | Proef a posteriori andere laag | Proef a posteriori andere verharding | Proef a posteriori andere verharding walsbeton | Proef a posteriori bestrating | Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen | Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag | Proef a posteriori bitumineuze verharding | Proef a posteriori cementbetonverharding | Proef a posteriori geluidswerende constructie | Proef a posteriori kantopsluiting | Proef a posteriori markering | Proef a posteriori onderbouw | Proef a posteriori verkeersbord | Proef a priori afschermende constructie | Proef a priori geleide constructie | Proef a priori geluidswerende constructie | Proef a priori geteste beginconstructie | Proef a priori motorvangplank | Proef a priori obstakelbeveiliger | Proef a priori overgangsconstructie | Proef bathymetrie | Proef boomtoestand | Proef draagvermogen | Proef druksterkte | Proef geluidswerende constructie | Proef gemeten dikte | Proef langsvlakheid | Proef markering | Proef op buis | Proef pct holleruimte | Proef put | Proef schokindex | Proef sleuf | Proef sondering | Proef stroefheid | Proef tijdens andere laag | Proef tijdens andere verharding | Proef tijdens andere verharding walsbeton | Proef tijdens bestrating | Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging | Proef tijdens bitumineuze verharding | Proef tijdens cementbetonverharding | Proef tijdens kantopsluiting | Proef tijdens markering | Proef tijdens verkeersbord | Proef vlakheid | Proeven |

Eigenschappen

| adviesmaatregel boomgebrek | adviesmaatregel groeiplaats | basiswaarde | bepaling grondkarakteristieken | bijlage | bijlage | conditiebeoordeling | conditiewaarde | conflicten | consistentie | consistentie | dag-meterstand reactief vermogen | datum dag-meterstand reactiefvermogen | datum meterstand dag | datum meterstand nacht | datum meterstand piek | datum nacht-meterstand reactiefvermogen | doorlatendheid | draagvermogen | draineervermogen | druksterkte | druksterkte | dwarsvlakheid | effectief bindmiddelgehalte | gaafheid | gebreken | geluidsabsorptie reflectie | geluidstest rapport | gemeten dikte | gemeten dikte | gemeten waarde | hechtsterkte | kerend vermogen | korrelverdeling | langsvlakheid | locatie in situlabo | luchtgehalte | luchtgehalte | luchtgeluidsisolatie | luminatiefactor | meerwaarde | meterstand dag | meterstand nacht | meterstand piek | mortelkwaliteit | nacht-meterstand reactief vermogen | nader onderzoek tomograaf | norm | onderhoudstoestand | pct holleruimte | performantieklasse | performantieniveau | plantwijzewaarde | retroreflectie | rolgeluid | schokindex | schokindex mvp | soortwaarde | staalvezelgehalte | stamomtrek | standplaatswaarde | stroefheid | stroefheid | temperatuur | testrapport | testrapport | textuurdiepte | tijdstempel boomtoestand | toestand | type | verankeringskracht | verder onderzoek trekproef | visuele beoordeling | vlakheid | vlakheid | voertuig overhelling | waterdichtheid | waterdichtheid | watergehalte | wateropslorping | wateropslorping | weerstand afschilfering | zichtbaarheid dag of wegverlichting | zichtbaarheid nacht | zichtbaarheid nacht nat wegdek | zichtbaarheid nacht regenweer |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Boomtoestand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Specialisatie van
Definitie De toestand als AWVObject met waarnemingen per inspectie van een boom.

Klasse Geluidstest rapport

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Definitie Een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.

Klasse Meteropname energiemeter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Specialisatie van
Definitie TODO

Klasse Meteropname energiemeter groot verbruik

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik
Specialisatie van
Definitie Meteropname op een energiemeter die gebruikt wordt bij aansluitingen met een schijnbaar vermogen > 250kVA

Klasse Proef a posteriori andere laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriAndereLaag
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere laag na de werken.

Klasse Proef a posteriori andere verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriAndereVerharding
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere verharding na de werken.

Klasse Proef a posteriori andere verharding walsbeton

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriAndereVerhardingWalsbeton
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een walsbeton verharding na de werken.

Klasse Proef a posteriori bestrating

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBestrating
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bestrating na de werken.

Klasse Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBestratingBetonstraatsteen
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonstraatsteen na de werken.

Klasse Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuzeCementbetonLaag
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze en een cementbeton verhardingen na de werken.

Klasse Proef a posteriori bitumineuze verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuze
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze verharding na de werken.

Klasse Proef a posteriori cementbetonverharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonverharding na de werken.

Klasse Proef a posteriori geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriGeluidswerendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie na de werken..

Klasse Proef a posteriori kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef voor de kantopsluiting na de werken.

Klasse Proef a posteriori markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriMarkering
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een markering na de werken.

Klasse Proef a posteriori verkeersbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriVerkeersbord
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een verkeersbord na de werken.

Klasse Proef a priori afschermende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriAfschermendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een afschermende constructie vóór de werken.

Klasse Proef a priori geleide constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGeleideConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geleide constructie vóór de werken.

Klasse Proef a priori geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGeluidswerendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie vóór de werken.

Klasse Proef a priori geteste beginconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGetesteBeginconstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geteste beginconstructie vóór de werken.

Klasse Proef a priori motorvangplank

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriMotorvangplank
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een motorvangplank vóór de werken.

Klasse Proef a priori obstakelbeveiliger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriObstakelbeveiliger
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een obstakelbeveiliger vóór de werken..

Klasse Proef a priori overgangsconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriOvergangsconstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een overgangsconstructie vóór de werken.

Klasse Proef bathymetrie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBathymetrie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef Bathymetrie.

Klasse Proef boomtoestand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Specialisatie van
Definitie Abstracte om de proeven die info geven over de toestand van de boom samen te vatten.

Klasse Proef draagvermogen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraagvermogen
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef die het draagvermogen van de laag bepaalt.

Klasse Proef druksterkte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDruksterkte
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de laag die de drukstrerkte van de laag bepaalt.

Klasse Proef geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGeluidswerendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie.

Klasse Proef gemeten dikte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGemetenDikte
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef gemeten dikte.

Klasse Proef langsvlakheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLangsvlakheid
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de langsvlakheidsproef.

Klasse Proef markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de markeringsproef.

Klasse Proef op buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefopBuis
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een buis.

Klasse Proef pct holleruimte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPctHolleruimte
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de pct_holleruimte proeven.

Klasse Proef put

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPut
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proeven op een put.

Klasse Proef schokindex

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindex
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de schokindexproef.

Klasse Proef sleuf

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSleuf
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een sleuf.

Klasse Proef sondering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSondering
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de sonderingsproef.

Klasse Proef stroefheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStroefheid
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de stroefheidsproef.

Klasse Proef tijdens andere laag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensAnderLaag
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de andere lagen.

Klasse Proef tijdens andere verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensAndereVerharding
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de andere verharding.

Klasse Proef tijdens andere verharding walsbeton

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensAndereVerhardingWalsbeton
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de walsbeton verharding.

Klasse Proef tijdens bestrating

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBestrating
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de bestrating.

Klasse Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBitumineuzeDunneOverlaging
Definitie Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de dunne overlaging.

Klasse Proef tijdens bitumineuze verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBitumineuze
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de eigenschappen voor proef tijdens de werken voor de bitumineuze verharding.

Klasse Proef tijdens cementbetonverharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de cementbetonverharding.

Klasse Proef tijdens kantopsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensKantopsluiting
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de kantopsluiting.

Klasse Proef tijdens markering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensMarkering
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de markering

Klasse Proef tijdens verkeersbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensVerkeersbord
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor de eigenschappen van de proef op het verkeersbord tijdens de werken.

Klasse Proef vlakheid

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVlakheid
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de vlakheidsproef.

Klasse Proeven

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Proef
Definitie Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap adviesmaatregel boomgebrek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.adviesmaatregelBoomgebrek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Adviesmaatregel die kan genomen worden om het boomgebrek aan te pakken.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap adviesmaatregel groeiplaats

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.adviesmaatregelGroeiplaats
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Adviesmaatregel die kan genomen worden om de groeiplaats te verbeteren.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap basiswaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.basiswaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Definitie Wordt berekend met de formule B = Opp × E waarbij de oppervlakte(Opp) de stamdoorsnede is, uitgedrukt in cm² en E de eenheidsprijs, uitgedrukt in EUR/cm².

Eigenschap bepaling grondkarakteristieken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriAfschermendeConstructie.bepalingGrondkarakteristieken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriAfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef met de resultaten van de grondkarakteristieken.

Eigenschap bijlage

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBathymetrie.bijlage
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBathymetrie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het rapport van de bathymetrie als bijlage.

Eigenschap bijlage

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSondering.bijlage
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSondering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de sonderingsproef als bijlage.

Eigenschap conditiebeoordeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.conditiebeoordeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout.

Eigenschap conditiewaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.conditiewaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom.

Eigenschap conflicten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.conflicten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden.

Eigenschap consistentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding.consistentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de consistentie

Eigenschap consistentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensKantopsluiting.consistentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van de gemeten consistentie in de BV laag.

Eigenschap dag-meterstand reactief vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik.meterstandReactiefVermogenDag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Definitie De stand van de dag-energiemeter waarmee het reactief vermogen gemeten wordt.

Eigenschap datum dag-meterstand reactiefvermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik.datumMeterstandReactiefVermogenDag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop de dag-meterstand van het reactief vermogen is opgenomen.

Eigenschap datum meterstand dag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter.datumMeterstandDag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum van de laatste meteropname van de dag-energiemeter.

Eigenschap datum meterstand nacht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter.datumMeterstandNacht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum van de laatste meteropname van de nacht-energiemeter.

Eigenschap datum meterstand piek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik.datumMeterstandPiek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop de piekmeterstand is opgenomen.

Eigenschap datum nacht-meterstand reactiefvermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik.datumMeterstandReactiefVermogenNacht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie De datum waarop de nacht-meterstand van het reactief vermogen is opgenomen.

Eigenschap doorlatendheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBestrating.doorlatendheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBestrating
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de waterdoorlatendheid.

Eigenschap draagvermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraagvermogen.draagvermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDraagvermogen
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef die het draagvermogen van de laag bepaald.

Eigenschap draineervermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuze.draineervermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuze
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van het drainvermogen.

Eigenschap druksterkte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting.druksterkte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.

Eigenschap druksterkte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDruksterkte.druksterkte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefDruksterkte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.

Eigenschap dwarsvlakheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuze.dwarsvlakheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuze
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de dwarsvlakheid.

Eigenschap effectief bindmiddelgehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBitumineuzeDunneOverlaging.effectiefBindmiddelgehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBitumineuzeDunneOverlaging
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van het gemeten effectief bindmiddelgehalte in de BV laag.

Eigenschap gaafheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting.gaafheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de gaafheid van de laag te bepalen.

Eigenschap gebreken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.gebreken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden.

Eigenschap geluidsabsorptie reflectie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.geluidsabsorptieReflectie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.

Eigenschap geluidstest rapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGeluidswerendeConstructie.geluidstestRapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGeluidswerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Definitie Het resultaat van de geluidstest.

Eigenschap gemeten dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding.gemetenDikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de dikte van de laag te bepalen.

Eigenschap gemeten dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGemetenDikte.gemetenDikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefGemetenDikte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De gemeten dikte van de laag in centimeter.

Eigenschap gemeten waarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.gemetenWaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie De sterkte van het geluid in dB.

Eigenschap hechtsterkte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding.hechtsterkte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de hechtsterkte van de laag te bepalen.

Eigenschap kerend vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGeleideConstructie.kerendVermogen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGeleideConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het kerend vermogen geeft het vermogen van een voertuigkering aan om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen.

Eigenschap korrelverdeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBitumineuzeDunneOverlaging.korrelverdeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBitumineuzeDunneOverlaging
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van de gemeten korrelverdeling in de BV laag.

Eigenschap langsvlakheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLangsvlakheid.langsvlakheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefLangsvlakheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de langsvlakheid meting.

Eigenschap locatie in situlabo

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.locatieInSitulabo
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo).

Eigenschap luchtgehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding.luchtgehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van het luchtgehalte

Eigenschap luchtgehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensKantopsluiting.luchtgehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van het gemeten luchtgehalte in de BV laag.

Eigenschap luchtgeluidsisolatie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.luchtgeluidsisolatie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.

Eigenschap luminatiefactor

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering.luminatiefactor
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Waarde om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.

Eigenschap meerwaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.meerwaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde .

Eigenschap meterstand dag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter.meterstandDag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Definitie De meterstand bij de laatste meteropname van de dag-energiemeter.

Eigenschap meterstand nacht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter.meterstandNacht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkWh
Definitie De meterstand bij de laatste meteropname van de nacht-energiemeter.

Eigenschap meterstand piek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik.meterstandPiek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInKiloWatt
Definitie De stand van de energiemeter waarmee het piekvermogen gemeten wordt.

Eigenschap mortelkwaliteit

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriOnderbouw.mortelkwaliteit
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriOnderbouw
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een rapport van de mortelkwaliteit van de onderbouw laag.

Eigenschap nacht-meterstand reactief vermogen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik.meterstandReactiefVermogenNacht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#MeteropnameEnergiemeterGrootVerbruik
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInkVARh
Definitie De stand van de nacht-energiemeter waarmee het reactief vermogen gemeten wordt.

Eigenschap nader onderzoek tomograaf

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.naderOnderzoekTomograaf
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.

Eigenschap norm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.norm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De proef volgens de beschreven standaard.

Eigenschap onderhoudstoestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.onderhoudstoestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De snoeitoestand.

Eigenschap pct holleruimte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPctHolleruimte.pctHolleruimte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPctHolleruimte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van het aantal percentage holleruimte meting aanwezig in de laag.

Eigenschap performantieklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGetesteBeginconstructie.performantieklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGetesteBeginconstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De aanduiding hoe (performantie) de beginconstructie is getest.

Eigenschap performantieniveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriObstakelbeveiliger.performantieniveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriObstakelbeveiliger
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het niveau waarop de obstakelbeveiliger is getest.

Eigenschap plantwijzewaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.plantwijzewaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een factor die de ontwikkeling van het uiterlijk (de habitus) van een boom relateert met de manier waarop hij geplant wordt.

Eigenschap retroreflectie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriVerkeersbord.retroreflectie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriVerkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef vor de retroreflectie van een verkeersbord te bepalen.

Eigenschap rolgeluid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuzeCementbetonLaag.rolgeluid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuzeCementbetonLaag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van het rolgeluid van de toplaag.

Eigenschap schokindex

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindex.schokindex
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefSchokindex
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De schokindex is een parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding.

Eigenschap schokindex mvp

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriMotorvangplank.schokindexMvp
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriMotorvangplank
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie head injury criterium (HIC) van een motorvangplank.

Eigenschap soortwaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.soortwaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Geeft voor een bepaalde boomsoort of -variëteit de verhouding weer tussen de prijs per cm² van die soort en de eenheidsprijs.

Eigenschap staalvezelgehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding.staalvezelgehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van het gemeten staalvezelgehalte in de BV laag.

Eigenschap stamomtrek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.stamomtrek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.

Eigenschap standplaatswaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.standplaatswaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De waarde van de boom afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en de aanplantingsmogelijkheden rondom en voor de boom.

Eigenschap stroefheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStroefheid.stroefheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefStroefheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de stroefheid.

Eigenschap stroefheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering.stroefheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de stroefheid.

Eigenschap temperatuur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBitumineuzeDunneOverlaging.temperatuur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensBitumineuzeDunneOverlaging
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCelsius
Definitie De temperatuur van de BV laag in graden Celsius.

Eigenschap testrapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.testrapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Documentbijlage met de resultaten van de test
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap testrapport

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriAfschermendeConstructie.testrapport
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriAfschermendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef met de proef/test resultaten van een afschermende constructie.

Eigenschap textuurdiepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuzeCementbetonLaag.textuurdiepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriBitumineuzeCementbetonLaag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de textuurdiepte van de toplaag.

Eigenschap tijdstempel boomtoestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand.tijdstempelBoomtoestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#Boomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie TODO

Eigenschap toestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefopBuis.toestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefopBuis
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Toestand van de buizen, toegangs- en verbindingsputten, enz.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#DtcGeluidstestRapport
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de test.

Eigenschap verankeringskracht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding.verankeringskracht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test om de verankeringskracht in de BV laag.

Eigenschap verder onderzoek trekproef

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand.verderOnderzoekTrekproef
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Eigenschap visuele beoordeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriAndereLaag.visueleBeoordeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriAndereLaag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Een rapport van de visuele beoordeling van de laag.

Eigenschap vlakheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting.vlakheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de vlakheid van de laag.

Eigenschap vlakheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVlakheid.vlakheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefVlakheid
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proefresultaten van de vlakheid

Eigenschap voertuig overhelling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGeleideConstructie.voertuigOverhelling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPrioriGeleideConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald.

Eigenschap waterdichtheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPut.waterdichtheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefPut
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie waterdichtheid of luchtdichtheid van een leidingsvak gebeurt door de bepaling van het waterverlies of de drukval van het beproefde leidingsvak.

Eigenschap waterdichtheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefopBuis.waterdichtheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefopBuis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie waterdichtheid of luchtdichtheid van een leidingsvak gebeurt door de bepaling van het waterverlies of de drukval van het beproefde leidingsvak.

Eigenschap watergehalte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding.watergehalte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefTijdensCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Het resultaat van de test van het gemeten watergehalte in de BV laag.

Eigenschap wateropslorping

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting.wateropslorping
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriKantopsluiting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.

Eigenschap wateropslorping

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding.wateropslorping
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.

Eigenschap weerstand afschilfering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding.weerstandAfschilfering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefAPosterioriCementbetonverharding
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcDocument
Definitie Proef om de weerstand/afschilfering van de laag te bepalen.

Eigenschap zichtbaarheid dag of wegverlichting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering.zichtbaarheidDagOfWegverlichting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie zichtbaarheid_dag_of_wegverlichting

Eigenschap zichtbaarheid nacht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering.zichtbaarheidNacht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie zichtbaarheid_nacht

Eigenschap zichtbaarheid nacht nat wegdek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering.zichtbaarheidNachtNatWegdek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie zichtbaarheid_nacht_nat_wegdek

Eigenschap zichtbaarheid nacht regenweer

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering.zichtbaarheidNachtRegenweer
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/proefenmeting#ProefMarkering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie zichtbaarheid_nacht_regenweer

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.